Hizmetlere erişimi yönetme

G Suite gibi bir Google Cloud ürününe kaydolduğunuzda, ürüne dahil olan hizmetler genellikle hesabınıza eklenir ve kullanıcılarınız için Etkin duruma getirilir. Ayrıca, kullanıcılarınız çeşitli ek Google hizmetlerine ve G Suite Marketplace'ten eklediğiniz tüm hizmetlere de erişim sahibi olur. Çoğu durumda, bu hizmetleri kullanıcılara sunmak için yapmanız gereken bir işlem yoktur. Ancak bazı hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekebilir. Kimsenin kullanmasını istemediğiniz hizmetleri kapatmayı da tercih edebilirsiniz. 

Kuruluşunuzun hangi hizmetleri kullanabileceğini yönetmek için:

Kullanıcılar için hizmetleri Etkin veya Devre Dışı duruma getirme

Belirli kullanıcılar için hizmetleri tek tek Etkin veya Devre Dışı duruma getirmek üzere Yönetici konsolunuzu kullanın. Yalnızca hizmetin kendisi için Etkin durumda olduğu kullanıcılar hizmeti kullanabilir.

Not: Yönetici konsolunda, bazı hizmetlerin kendi Etkin veya Devre Dışı denetimi yoktur. Ancak, bu hizmetlerin tamamını aynı anda Etkin veya Devre Dışı duruma getirmek için Yönetici konsolunu kullanabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünler için kullanıcı lisansları atama

Birden fazla Google Cloud Google Cloud ürünü (ör. G Suite ve Cloud Identity Premium) satın alırsanız her ürün için belirli sayıda kullanıcı lisansına sahip olursunuz. Ardından bu lisansları ürünü kullanması gereken kullanıcılara atamanız gerekir. Bu yalnızca birden çok Google ürünü satın aldıysanız geçerlidir.

Etkin duruma getirebilmeniz için birkaç G Suite hizmetinin hesabınıza eklenmesi gerekir (ek Drive depolama alanı satın alınması gibi). Ayrıntılı bilgi için Hesabınıza hizmet ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?