การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงบริการ

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Cloud เช่น G Suite ตามปกติแล้วบริการเหล่านี้ก็จะเพิ่มไปยังบัญชีและเปิดให้ผู้ใช้ของคุณใช้งานได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ของคุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการเพิ่มเติมของ Google หลายตัวและบริการต่างๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจาก G Suite Marketplace ในหลายกรณี คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้บริการเหล่านี้ได้ แต่บริการบางอย่างจะต้องมีการเปิดใช้ หรือคุณอาจต้องการปิดใช้บริการที่คุณไม่ ต้องการให้มีการใช้งาน 

วิธีจัดการบริการที่องค์กรของคุณใช้งานได้

เปิดหรือปิดบริการให้กับผู้ใช้

ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดหรือปิดบริการแต่ละตัว โดยอาจดำเนินการกับผู้ใช้ทั้งหมดหรือเฉพาะกับผู้ใช้บางราย ผู้ที่ใช้บริการได้จะต้องเป็นผู้ใช้ที่มีบริการเปิดอยู่เท่านั้น

หมายเหตุ: บริการของ Google บางรายการจะไม่มีส่วนควบคุมการเปิด/ปิดแยกเฉพาะบริการให้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ แต่คุณใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อเปิด/ปิดบริการเหล่านี้ทั้งหมดในคราวเดียวได้

มอบหมายใบอนุญาตของผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Google Cloud มากกว่าหนึ่งรายการ เช่น G Suite และ Cloud Identity Premium คุณจะได้รับใบอนุญาตผู้ใช้จำนวนหนึ่งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ จากนั้นต้องมอบหมายใบอนุญาตให้กับบุคคลที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของ Google หลายรายการ

ต้องมีการเพิ่มบริการของ G Suite บางตัวในบัญชีของคุณก่อนจะเปิดใช้ได้ เช่น การซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลไดรฟ์เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดในเพิ่มบริการในบัญชีของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร