Notifikation

I Hjælp kan du finde indhold om både Merchant Center Next og den klassiske version af Merchant Center. Se efter logoet øverst i hver artikel for at sikre, at artiklen omhandler den version af Merchant Center, du bruger. 

Rater [installment]

Et tilpasset ikon til den klassiske version af Merchant Center og Merchant Center Next.

Bemærk! Produkter med attributten rater [installment] kan ikke forhandles i flere lande på én gang. De kan kun målrettes mod et enkelt land.

Brug attributten rater [installment] for at give kunderne flere oplysninger om en månedlig afdragsordning, som du tilbyder.


I denne artikel kan du læse om følgende:


Hvornår den kan bruges

OptionalValgfrit for hvert produkt

Displayannoncer: Denne attribut er ikke tilgængelig for displayannoncer.
Køretøjsannoncer: Denne attribut er tilgængelig for køretøjsannoncer i visse lande (Frankrig, Storbritannien og Tyskland). Attributten rater [installment] dækker en mulighed for at finansiere eller lease køretøjet, inklusive en udbetaling og en fast månedlig afdragsordning. Attributten pris [price] behandles som køretøjets samlede kontantpris.
Når denne attribut bruges sammen med køretøjsannoncer, gælder den for følgende koder i Google-produktkategorierne:
 • Biler, ladbiler og varebiler (916)
Australien: Denne attribut er ikke tilgængelig i Australien. For trådløse enheder, f.eks. mobiltelefoner eller tablets, der annonceres for i Australien, skal du bruge attributten pris [price] til at angive den samlede minimumspris ("mindste kvantificerbare pris") for enheden, inklusive udbetaling, ratebetalinger og trådløst abonnement. Brug attributten titel [title] til at angive, at det er muligt at betale for enheden i rater.
Shopping-annoncer og gratis fortegnelser: Denne attribut er tilgængelig i Latinamerika (Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexico og Peru) for alle produktkategorier.
I visse andre lande er attributten kun tilgængelig til visning af trådløse produkter og tjenester, f.eks. produkter med følgende koder i Google-produktkategorierne:
 • Armbåndsure (201)
 • Mobiltelefoner (267)
 • Tabletcomputere (4745)
 • Mobiltelefon – simkort (6030)
 • GPS-sporingsenheder (6544)

Attributten er tilgængelig til visning af trådløse produkter og tjenester i følgende lande:

 • Afrika: Sydafrika
 • Asien og Stillehavsområdet: Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea, Taiwan og Thailand
 • Europa: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
 • Mellemøsten: De Forenede Arabiske Emirater, Israel og Saudi-Arabien
 • Nordamerika: Canada og USA

Omkostninger i forbindelse med et trådløst abonnement kan også tilføjes ved hjælp af attributten abonnementspris [subscription_cost] i disse lande med undtagelse af USA.

Denne attribut bruger 4 underordnede attributter:

 • Måneder [months] (påkrævet)
  Heltal, det antal rater, køberen skal betale.
 • Beløb [amount] (påkrævet)
  ISO 4217, det beløb, som køberen skal betale pr. måned
 • Udbetaling [downpayment] (valgfrit)
  ISO 4217, det beløb, som køberen skal betale på forhånd som en engangsbetaling.
  • Bemærk! Standardmuligheden for denne underordnede attribut er 0 eller "ingen udbetaling". Udbetaling understøttes ikke i Latinamerika, da udbetalinger ikke er almindelig praksis i denne region.
 • Kredittype [credit_type] (valgfri)
  Understøttede værdier: finansiering [finance], leasing [lease]. Angives som standard til finansiering [finance], hvis den ikke er angivet. Gælder kun for køretøjsannoncer.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om, hvornår og hvordan du indsender værdier på engelsk

Type Tal plus valuta
Gentaget felt Nej
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatér attributoverskriften ved at medtage de underordnede attributter, du indsender. Medtag rater [installment], og tilføj derefter i parentes navnene på de underordnede attributter, du vil indsende, adskilt af et kolon (:).

Hvis du f.eks. vil indsende [months], beløb [amount] og udbetaling [downpayment]), skal du indsende attributoverskriften:

rater(måneder:beløb:udbetaling)

Hvis du angiver de to underordnede standardattributter [months] og beløb [amount], kan du blot angive attributnavnet (installment) i attributoverskriften.

Formatér værdien ved at indsende værdierne for de underordnede attributter adskilt af et kolon (:). Brug ikke anførselstegn. For 6 månedlige betalinger på 50 EUR hver og med en udbetaling på 200 EUR, kan du f.eks indsende:


6:50 EUR:200 EUR
XML-feeds

<g:installment>

  <g:months>6</g:months>

  <g:amount>50 EUR </g:amount>

  <g:downpayment>200 EUR<g:downpayment>

</g:installment>

Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til ressourcen Content API for Shopping.

Bemærk! For at sikre, at denne attribut til produktdata læses korrekt af vores system, skal du huske at indsende filen med dit datafeed i et format, som vi understøtter.

Minimumskrav

Du skal opfylde følgende krav for at vise dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om det på din Merchant Center-konto.

 • Match den afdragsordning, du angiver på din landingsside. Du må gerne vise andre afdragsordninger på din landingsside, men den indsendte ordning skal være let at finde på landingssiden.
 • Du må ikke kræve, at brugerne har et loyalitetskort for at kunne vælge den afdragsordning, du indsender.
 • Undgå at bruge attributten rater til softwareabonnementer. Softwareabonnementer skal betales forud, og den årlige forudbetalingspris skal indsendes via attributten pris [price].
 • Brug kun i godkendte lande. Brug af attributten rater [installment] i ikke-godkendte lande vil medføre afvisning af dit produkt.
 • Brug kun til godkendte produktkategorier. Brug af attributten rater [installment] til andre produktkategorier vil medføre afvisning af dit produkt.

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt.

 • Indsend præcise værdier for dine ratebeløb i overensstemmelse med ISO 4217. Indsend for eksempel 1.01 MXN i stedet for 1.0012 MXN, ellers afrunder vi den indsendte værdi.
 • Hvis dit produkt kombineres med et abonnement, skal du indsende det samme antal måneder for attributten abonnementspris [subscription_cost] som for attributten rater [installment]. Hvis antallet af måneder ikke er det samme, og vi er nødt til at skrive oplysninger om din afdragsordning og abonnementspris sammen på grund af pladsbegrænsninger, bruger vi den højeste af de to værdier. Hvis din afdragsordning f.eks. løber over 12 måneder, men din abonnementskontrakt løber over 24, bruger vi 24 måneder.
  Bemærk! Attributten abonnementspris [subscription_cost] understøttes ikke i alle lande.
 • Hvis afdragsbeløbet for dit produkt stiger efter en bestemt periode, skal du bruge den højeste månedlige betaling i den underordnede attribut beløb. Hvis afdragsbeløbet f.eks. stiger fra 200 DKK til 400 DKK efter seks måneder, skal du angive 400 DKK.
 • Kun for køretøjsannoncer: Angiv den underordnede attribut kredittype [credit_type] med værdien finansiering [finance] eller leasing [lease] for at angive den type ratekredit, der er tilbudt.
 • Kun for køretøjsannoncer: Hvis køretøjet ikke tilbydes til en fuld kontantpris for køretøjet og kun kan leases, skal du angive attributten pris [price] til 0. For andre produktkategorier skal du altid angive den fulde forudbetaling med attributten pris [price].
 • For produkter, der er målrettet mod Latinamerika, skal den underordnede attribut udbetaling [downpayment] ikke angives eller angives med værdien 0, da udbetalinger ikke understøttes.

Eksempler

Varianter (kun Latinamerika)

Hvis dit produkt findes i flere farver eller størrelser, varierer din pris måske for hver af disse varianter. Eksempel:

Et eksempel på annoncer uden pladsholderbilleder

Produktdata for grøn Android-t-shirt, ingen udbetaling
Attribut Værdi
Id [id] 9876-S-GRN
Titel [title] Android-T-shirt – grøn – small
Pris [price] 30.00 MXN
Rater [installment] 3:10.00 MXN
Farve [color] Grøn
Størrelse [size] S
Id [id] 9876-S-GRN
Varegruppe-id [item_group_id] 9876

 

Produktdata for blå Android-t-shirt, ingen udbetaling
Attribut Værdi
Id [id] 9876-S-GRN
Titel [title] Android-T-shirt – blå – small
Pris [price] 30.00 MXN
Rater [installment] 3:10.00 MXN
Farve [color] Blå
Størrelse [size] S
Varegruppe-id [item_group_id] 9876

 

Produktdata for gul Android-t-shirt, ingen udbetaling
Attribut Værdi
Id [id] 9876-S-GRN
Titel [title] Android-T-shirt – gul – small
Pris [price] 30.00 MXN
Rater [installment] 3:10.00 MXN
Farve [color] Gul
Størrelse [size] S
Varegruppe-id [item_group_id] 9876
Mobiltelefon eller tablet solgt med afdragsordning

Du kan indsende en pris helt ned til 0 for mobiltelefoner eller tablets, der sælges med en månedlig afdragsordning. Få flere oplysninger om priskrav.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produktdata for en Midnight Blue Google Nexus 6 32 GB, som koster 900 USD ved kassen, eller en alternativ afdragsordning med en udbetaling på 200 USD.
Attribut Værdi
Titel [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – (med 24 månedlige betalinger)
Pris [price] 900 USD (fuld betaling ved kassen)
Rater [installment] 24:29,95 USD:200 USD
Google-produktkategori [google_product_category] Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner

 

Produktdata for en sort Google Nexus 9 32 GB til en pris på 300 EUR med fuld forudbetaling eller en alternativ månedlig afdragsordning med en udbetaling på 0 EUR.
Attribut Værdi
Titel [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (med 12 månedlige betalinger)
Pris [price] 300 EUR
Rater [installment] 12:30 EUR:0 EUR
Google-produktkategori [google_product_category] Elektronik > Computere > Tabletcomputere

Telefon eller tablet solgt med afdragsordning i kombination med et abonnement

Indsend den fulde forudbetalingspris for enheden i attributten pris [price] samt en afdragsordning (med en udbetaling på helt ned til 0) i attributten rater [installment]. Angiv i titlen, at dit trådløse produkt kræver et abonnement af en bestemt varighed og en afdragsordning. Få flere oplysninger om attributten pris.
Bemærk! Attributten abonnementspris [subscription_cost] er ikke tilgængelig i USA og Latinamerika.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Produktdata for en Midnight Blue Google Nexus 6 32 GB med en månedlig afdragsordning på 18 EUR. 0 udbetaling. Aktiveringsgebyr på 5 EUR.
Attribut Værdi
Titel [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – (med abonnement, 12 månedlige betalinger)
Pris [price] 221 EUR
Rater [installment] 12:18 EUR:5 EUR
Abonnementspris [subscription_cost] måned:12:10.00 EUR
Google-produktkategori [google_product_category] Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner

Telefon eller tablet solgt med afdragsordning (kun latinamerikanske lande)

Indsend en samlet værdi for købesummen i attributten pris [price]. Angiv også en alternativ månedlig afdragsordning med attributten rater [installment]. Udbetalinger er ikke understøttet i Latinamerika, så det er ikke nødvendigt at angive udbetalingen.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Produktdata for en Midnight Blue Google Nexus 6 32 GB, som koster 1,080.00 BRL, med afdragsordning
Attribut Værdi
Titel [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue
Pris [price] 1.080 BRL
Rater [installment] 12:95 BRL
Google-produktkategori [google_product_category] Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner

Attributten abonnementspris [subscription_cost] skal ikke medtages, da der ikke er noget abonnement.

Få flere oplysninger om bedste praksis ved annoncering af trådløse produkter og tjenester.

Telefon eller tablet solgt med afdragsordning (kun Australien)

Indsend den samlede minimumspris for enheden, inklusive ratebetalinger, i attributten pris [price]. Brug attributten titel [title] til at angive, at dit trådløse produkt sælges med en afdragsordning. Få flere oplysninger om prisattributten
Attribut Værdi
Titel [title] Google Pixel 4 – 32 GB – Midnight Blue med 12 månedlige betalinger
Pris [price] 1500 AUD
Google-produktkategori [google_product_category] Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner

 

Brug ikke attributten rater [installment] og attributten abonnementspris [subscription_cost].

Køretøj, der sælges med afdragsordning (kun køretøjsannoncer)

Indsend den finansierings- eller leasingbaserede betalingsplan. Kun tilgængelig i visse europæiske lande.
Attribut Værdi
Rater [installment] 36:20000 GBP:1000 GBP:lease
Google-produktkategori [google_product_category] Køretøjer og reservedele > Køretøjer > Motorkøretøjer > Biler, ladbiler og varebiler

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu