ads_redirect [adwords_omdirigering]: Definition

 

 

Brug attributten ads_redirect [ads_omdirigering] til at angive yderligere landingssideparametre på din produktside, som du vil bruge til dine Shopping-annoncer. Husk, at når du indsender en sporingswebadresse til ads_redirect [ads_omdirigering], bliver brugerne sendt til denne webadresse frem for den værdi, du indsender for link [link] eller mobile_link [mobillink]. Efter parameterudvidelsen skal domænet for attributten ads_redirect [ads_omdirigering] matche domænet for attributten link [link] (og for attributten mobile_link [mobillink], hvis det findes) helt nøjagtigt. Det giver mulighed for at bruge Parallel Tracking, som sender folk direkte fra din annonce til dit website og hjælper din landingsside med at blive indlæst hurtigere.

Hvis du vil bruge et tredjepartssystem til klikmåling, kan du indstille sporingsskabelonen i Google Ads, så den angiver en webadresse til sporingsserveren.

 

VIGTIGT!

Efter lanceringen af Parallel Tracking er det et krav, at domænerne for link [link], mobile_link [mobillink] (hvis det findes) og ads_redirect [ads_omdirigering] matcher. Hvis domænerne for disse attributter er forskellige, kan du miste sporing. Få flere oplysninger om Parallel Tracking

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Hvornår de kan bruges

Valgfrit for hvert produkt

Du kan spore kampagnemetrics ved at angive yderligere landingssideparametre på din produktside. Få flere oplysninger om, hvordan attributterne link [link], mobile_link [mobillink] og ads_redirect [ads_omdirigering] arbejder sammen

Hvis du annoncerer for dine produkter i en displaykampagne, skal du bruge attributten display_ads_link [displayannoncelink] i stedet.

Via Google Ads kan du bruge en sporingsskabelon til at føje sporingsparametre til den webadresse, som du indsender, på kampagne-, annoncegruppe- og produktgruppeniveau. Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer sporingsskabeloner.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at vi forstår de data, du indsender. 

Type Webadresse (inkl. http eller https), kun ASCI-tegn, i overensstemmelse med RFC 3986
Grænser 1–2000 tegn
Gentaget felt Nej
 
Filformat Eksempel på værdi
Tekstfeeds https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
XML-feeds <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Hvis du vil se API-formatoplysninger, kan du gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Disse krav skal være opfyldt, for at der kan vises annoncer for dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto. 

 • Omdiriger til en landingsside, der opfylder kravene til landingssider. Få flere oplysninger om krav til landingssider for Shopping-annoncer.
 • Omdiriger til det samme landingssideindhold, der indsendes for link [link] eller mobile_link [mobillink]. Når brugere besøger din sporingsside, skal du omdirigere dem til det samme landingssideindhold, som du har indsendt for attributten link [link] eller mobile_link [mobillink].
 • Brug de accepterede ValueTrack-parametre, hvis din sporingswebadresse indeholder parametre. Få flere oplysninger om ValueTrack-parametre.
 • Brug en værdi, som omdannes til en gyldig webadresse, når eventuelle parametre eller sporingsskabeloner erstattes med deres endelige værdier. Den følgende værdi vil f.eks. ikke blive vist som en gyldig webadresse på computere: {ifmobile:ht}tp://example.com

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt. 

 • Undgå brug af omdirigeringer. Omdirigeringer øger den tid, der går fra, at en bruger klikker på din annonce, og til landingssiden indlæses. Lange indlæsningstider giver en negativ brugeroplevelse. Hvis du vil spore annonceklik, skal du bruge sporingsskabelonen fra Google Ads.
 • Send ads_redirect [ads_omdirigering] for mobilbrugere videre til siden, der er indsendt ved hjælp af attributten mobile_link [mobillink]. Brug ValueTrack-parameteren {ifmobile} (i værdien, som du indsender for ads_redirect [ads_omdirigering]) til kun at omdirigere mobilbrugere. Eksempel:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Eksempler

Bemærk! Alle eksempler, der indeholder attributten link [link], gælder også for attributten mobile_link [mobillink].

Brug af Google Ads-sporingsskabeloner

Hvis du indsender ads_redirect [ads_omdirigering], vil denne værdi blive brugt i Google Ads-sporingsskabelonen i stedet for de værdier, du har indsendt for link [link] eller mobile_link [mobillink]. Hvis du ikke indsender ads_redirect [ads_omdirigering], bruger sporingsskabelonen den værdi, du indsender for link [link] eller mobile_link [mobillink].
link ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-sporingsskabelon
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Hvis der både bruges en sporingsskabelon og ads_redirect [ads_omdirigering], bruges værdien for ads_redirect [ads_omdirigering] i sporingsskabelonen i stedet for ValueTrack-parameteren {lpurl}.
Uden Parallel Tracking:
 • Brugerne bliver sendt til: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

Med Parallel Tracking:

 • Brugerne bliver sendt til: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Sporingsanmodningen sendes til: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Noter: 

 • Når Parallel Tracking anvendes, erstattes parameteren {lpurl} i sporingsopkaldet med en erstatningswebadresse, der ligner https://google.com/asnc/dGVzdA. Ved at erstatte {lpurl} med en Google-erstatningswebadresse undgår du, at din webside bliver pinget to gange (én gang ved brugerklikket og igen ved Parallel Tracking-omdirigeringen). Få flere oplysninger

Når feltet FinalUrlSuffix i Google Ads aktiveres, medtager erstatningswebadressen alle parametre, der sendes til landingssiden, så sporingsserveren kan behandle den efter behov. Få flere oplysninger

link ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-sporingsskabelon
https://www.example.com/product?id=123 - https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Hvis der ikke angives nogen værdi for ads_redirect [ads_omdirigering], bruges link [link] og mobile_link [mobillink] i sporingsskabelonen.

Uden Parallel Tracking:

 • Brugerne bliver sendt til: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Med Parallel Tracking:

 • Brugerne bliver sendt til: https://www.example.com/product?id=123
 • Sporingsanmodningen sendes til: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Bemærk!

 • Når Parallel Tracking anvendes, erstattes parameteren {lpurl} i sporingsopkaldet med en erstatningswebadresse, der ligner https://google.com/asnc/dGVzdA. Ved at erstatte {lpurl} med en Google-erstatningswebadresse undgår du, at din webside bliver pinget to gange (én gang ved brugerklikket og igen ved Parallel Tracking-omdirigeringen). Få flere oplysninger

Når feltet FinalUrlSuffix i Google Ads aktiveres, medtager erstatningswebadressen alle parametre, der sendes til landingssiden, så sporingsserveren kan behandle den efter behov. Få flere oplysninger

 

Hvis du ikke bruger Google Ads-sporingsskabeloner

Hvis du indsender ads_redirect [ads_omdirigering], vil brugerne blive sendt videre til denne webadresse og ikke til den webadresse, du indsender for link [link] eller mobile_link [mobillink].

link ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-sporingsskabelon
https://www.example.com/product?id=123 - -

 

Med og uden Parallel Tracking:

 • Brugerne bliver sendt til: https://www.example.com/product?id=123


Bemærk! Der sendes ingen Parallel Tracking-anmodning, hvis Google Ads-sporingsskabelonen ikke er indstillet.
 

link Mobillink ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-sporingsskabelon
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc -

 

Hvis du bruger ads_redirect [ads_omdirigering], tilsidesætter den værdi, du angiver, link [link] og mobile_link [mobillink]

 • Computerbrugere bliver sendt til:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Mobilbrugere bliver sendt til:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Bemærk! Der sendes ingen Parallel Tracking-anmodning, hvis Google Ads-sporingsskabelonen ikke er indstillet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet