Display & Video 360 announcements

 1. 1
  Ulepszone kierowanie na środowisko i na pozycję w Display & Video 360
  Podsumowanie 28 sierpnia tego roku wprowadziliśmy ulepszone kierowanie na środowisko i na pozycję, co pozwoli na kierowanie reklam z większą dokładnością i szczegółowością. W związku z tym w Display & Video 360 pojawią się zmiany takie jak: ulepszone ustawienia kierowania dostępne podczas tworzenia lub edytowania elementów pojedynczo lub zbiorczo; zaktualizowane wymiary w raportowaniu, które będą odzwierciedlać zmiany w ustawieniach kierowania; nowa wersja plików uporządkowanych danych (SDF) obsługująca zaktualizowane ustawienia kierowania. Poprzednie ustawienia kierowania wszystkich zamówień reklamowych i elementów zamówienia zostały zmapowane na zaktualizowane opcje, dzięki czemu dotychczasowe kryteria kierowania będą stosowane bez zmian. Wszystkie elementy zamówienia będą nadal wyświetlane, tyle że z tymi zmapowanymi ustawieniami. Ta zmiana nie ma żadnego wpływu na działanie przenoszenia danych. Aby zapewnić spójne raportowanie i przygotować zespoły na tworzenie kampanii z nowymi ustawieniami kierowania, zalecamy wykonanie tych czynności: Zapoznaj się z nowymi ustawieniami kierowania. Więcej informacji znajdziesz poniżej Zaktualizuj raporty lub panele, w tym narzędzia firm zewnętrznych, w których jest używany wymiar Środowisko, ponieważ uległ on zmianie. Więcej informacji znajdziesz poniżej Przygotuj się na używanie nowej, piątej wersji plików uporządkowanych danych, jeśli aktualizujesz ustawienia kierowania na środowisko za pomocą tego narzędzia. Wcześniejsze wersje plików uporządkowanych danych nie obsługują nowych ustawień kierowania na środowisko. Więcej informacji znajdziesz poniżej 28 sierpnia tego roku wprowadziliśmy w Display & Video 360 ulepszone ustawienia kierowania na środowisko i na pozycję. Poprzednie opcje kierowania na środowisko zostały opracowane głównie z myślą o wyświetlaniu reklam displayowych na komputerach i w przeglądarkach mobilnych. Zachowanie użytkowników i ekosystem reklam uległy jednak dużej zmianie i chcemy, by usługa Display & Video 360 umożliwiała dokładne kierowanie reklam według środowiska (aplikacja lub internet) i pozycji (na ekranie lub w treści). Nowe ustawienia kierowania pozwalają na: lepsze kierowanie reklam displayowych, wideo i audio dzięki większej dokładności i szczegółowości; dokładne kierowanie na nowe źródła zasobów reklamowych, takie jak wideo typu Out-Stream na wszystkich urządzeniach; łatwe znajdowanie powiązanych opcji dzięki bardziej przejrzystym grupom kierowania. W ramach tej zmiany przeprowadzimy kompleksową aktualizację Display & Video 360. Więcej informacji o aktualizacjach kierowania, plików uporządkowanych danych i raportowania znajdziesz w poniższych sekcjach. Aktualizacje ustawień kierowania Co się zmieniło: ta zmiana dotyczy głównie ustawień kierowania w Display & Video 360. Wszystkie wcześniejsze ustawienia kierowania dostępne w tej usłudze zostaną zmapowane na nowe opcje. Nadal można kierować reklamy na te same środowiska i pozycje (a także na pewne nowe kombinacje), ale za pomocą innych ustawień kierowania. 28 sierpnia w usłudze pojawiły się te zmiany: Zaktualizowane kierowanie na środowisko: skupia się ono teraz na środowiskach wyświetlania reklam (internet i aplikacja). Opcje powiązane z urządzeniem i pozycją zostały przeniesione z kierowania na środowisko do innych ustawień kierowania. Nowe ustawienie kierowania na pozycję: wszystkie opcje powiązane z pozycją reklamy na ekranie lub w treści zostały umieszczone w nowym ustawieniu kierowania na pozycję. Wszystkie opcje kierowania przeniesione do kierowania na pozycję działają i wyświetlają reklamy w ten sam sposób co dotychczas. Ustawienia powiązane z pozycją zostały przeniesione do kierowania na pozycję z tych opcji kierowania: Kierowanie według widoczności: opcję pozycji na ekranie przenieśliśmy z kierowania według widoczności do kierowania na pozycję. Kierowanie wideo: opcję pozycji reklamy wideo przenieśliśmy z kierowania wideo do kierowania na pozycję. Kierowanie audio: opcję pozycji reklamy audio przenieśliśmy z kierowania audio do kierowania na pozycję. To była jedyna opcja w kierowaniu audio, dlatego usunęliśmy to ustawienie. Nowe ustawienia kierowania obowiązują we wszystkich opcjach kierowania na poziomie partnerów, reklamodawców, kampanii, zamówień reklamowych i elementów zamówienia, zarówno w przypadku edytowania pojedynczo, jak i zbiorczo. Zaktualizowane opcje kierowania są też uwzględnione w prognozowaniu zasięgu elementów zamówienia. Poprzednie ustawienia kierowania wszystkich zamówień reklamowych i elementów zamówienia zostały zmapowane na zaktualizowane opcje, dzięki czemu dotychczasowe kryteria kierowania będą stosowane bez zmian. Wszystkie elementy zamówienia będą nadal wyświetlane, tyle że z tymi zmapowanymi ustawieniami. Jak przygotować się na tę zmianę: zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nowymi ustawieniami kierowania opisanymi poniżej. Zaktualizowano: kierowanie na środowisko Na czym polega zmiana: w Display & Video 360 będą dostępne te opcje kierowania na środowisko: Kierowanie na środowisko skupia się teraz na środowiskach wyświetlania reklam (internet i aplikacja). Zasoby reklamowe niezoptymalizowane pod kątem typu urządzenia będą uwzględniane domyślnie (np. witryny na komputery przeglądane na urządzeniach mobilnych), ale możesz wyłączyć to ustawienie. Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: poprzednie ustawienie kierowania na środowisko obejmowało opcje związane zarówno ze środowiskiem wyświetlania, jak i z typami urządzeń i pozycjami reklam. Nowe opcje kierowania na pozycję i na środowisko rozdzielają te różne ustawienia i umieszczają je w odpowiednio powiązanych grupach. Nowość: kierowanie na pozycję Na czym polega zmiana: podczas tworzenia zamówienia reklamowego w Display & Video 360 będą dostępne te ustawienia kierowania na pozycję: Ustawienie kierowania na pozycję pokazuje tylko opcje odpowiednie do danego typu elementu zamówienia. Na przykład displayowe elementy zamówienia nie zawierają ustawień dotyczących reklam wideo ani audio. Opcje kierowania na pozycję to: Pozycja na ekranie: ustaw kierowanie na podstawie tego, w którym miejscu ekranu znajduje się reklama, np. w części strony widocznej na ekranie lub w części strony widocznej po przewinięciu. Pozycja w treści: ustaw kierowanie na podstawie tego, gdzie znajduje się reklama względem innych treści, np. na banerze lub w artykule w przypadku reklam displayowych i reklam wideo typu Out-Stream albo przed filmem w przypadku reklam audio i wideo typu In-Stream. Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: umieściliśmy wszystkie opcje kierowania związane z pozycją reklamy w jednym miejscu. Pozycję na ekranie przenieśliśmy z kierowania według widoczności do kierowania na pozycję. To ustawienie kierowania działa tak samo jak wcześniej, tylko znajduje się w innym miejscu. Kierowanie na niektóre pozycje w opcjach dotyczących treści można było ustawiać za pomocą poprzedniej wersji ustawień kierowania na środowisko, ale były one pogrupowane według typów urządzeń. Teraz możesz dokładnie określić kierowanie na pozycję w treści dla wielu formatów reklam niezależnie od środowiska wyświetlania. Zaktualizowano: kierowanie według widoczności Na czym polega zmiana: w Display & Video 360 będą dostępne te opcje kierowania według widoczności: To ustawienie nadal będzie umożliwiać kierowanie według widoczności na podstawie danych Widoku aktywnego. Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: przenieśliśmy pozycję na ekranie z kierowania według widoczności do kierowania na pozycję, by umieścić to ustawienie w grupie innych opcji związanych z pozycją. To ustawienie kierowania działa tak samo jak wcześniej, tylko znajduje się w innym miejscu. Zaktualizowano: kierowanie wideo Na czym polega zmiana: w Display & Video 360 będą dostępne te opcje kierowania wideo: Nadal jest to opcja kierowania służąca do wybierania określonych rozmiarów odtwarzaczy wideo. Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: przenieśliśmy pozycję reklamy wideo z kierowania wideo do kierowania na pozycję, by umieścić to ustawienie w grupie innych opcji związanych z pozycją. To ustawienie kierowania działa tak samo jak wcześniej, tylko znajduje się w innym miejscu. Usunięto: kierowanie audio Na czym polega zmiana: usunęliśmy opcję kierowania audio z elementów zamówienia audio. Dlaczego wprowadziliśmy tę zmianę: przenieśliśmy pozycję reklamy audio z kierowania audio do kierowania na pozycję, by umieścić to ustawienie w grupie innych opcji związanych z pozycją. To ustawienie kierowania działa tak samo jak wcześniej, tylko znajduje się w innym miejscu. Pobieranie nowych kombinacji kierowania na środowisko i kierowania na pozycję Aby szybko rozpocząć pracę ze zaktualizowanymi ustawieniami, możesz pobrać mapowanie opcji, których należy użyć, by odtworzyć poprzednie kombinacje kierowania. POBIERZ Aktualizacje wymiarów w raportach Co się zmieniło: zaktualizowaliśmy niektóre wymiary w raportach, by odzwierciedlały nowe ustawienia kierowania. Zaktualizowaliśmy wszystkie opcje raportowania, w tym raporty błyskawiczne i offline. 28 sierpnia w usłudze pojawiły się te zmiany: Zaktualizowane wartości w wymiarze Środowisko: zaktualizowaliśmy wartości istniejącego wymiaru Środowisko, by odzwierciedlały nowe ustawienia kierowania na środowisko. Wszystkie poprzednie wartości zostały zmapowane do nowych, co obejmuje też dane historyczne. Nowe wartości Aplikacja Zasoby internetowe zoptymalizowane pod kątem urządzenia Obejmuje to zasoby reklamowe zaprojektowane z myślą o konkretnych urządzeniach, na których są wyświetlane, np. witryny mobilne przeglądane na urządzeniach mobilnych. Zasoby internetowe niezoptymalizowane pod kątem urządzenia Obejmuje to zasoby reklamowe, które nie zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych urządzeniach, ale są na nich wyświetlane, np. strony zoptymalizowane pod kątem komputerów wyświetlane na urządzeniach mobilnych. Poprzednie wartości, które pozostają bez zmian Nieznane Poprzednie wartości, które zostały zmapowane Poprzednie wartości, które zostały zmapowane do zasobów internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzenia Gra w przeglądarce na komputer (RTB wideo) Witryna na komputer (RTB display) Wideo w przeglądarce na komputer (RTB wideo) Internet mobilny Wideo w strumieniu społecznościowym na komputerze Wideo w tekście strony na komputerze Poprzednie wartości, które zostały zmapowane do zasobów internetowych niezoptymalizowanych pod kątem urządzenia Witryna na komputer na urządzeniu mobilnym (RTB display) Poprzednie wartości, które zostały zmapowane do aplikacji Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna – reklama pełnoekranowa (RTB display) Aplikacja mobilna – wideo pełnoekranowe (RTB wideo) Nowy wymiar Pozycja w treści: dodaliśmy go, by odzwierciedlić te opcje z kierowania na pozycję. Wartości w tym wymiarze to: W artykule Na banerze W kanale Pełnoekranowa Nieznana – Out-Stream Reklama przed filmem Reklama w trakcie filmu Reklama po filmie Zaplanowane raporty zostaną wygenerowane i będą uwzględniać nowe wartości z wymiaru Środowisko. Nie będą zawierać nowego wymiaru Pozycja w treści. Istniejący wymiar Pozycja reklamy nie ulegnie zmianie. Jak przygotować się na tę zmianę: aby ta zmiana nie wpłynęła negatywnie na raporty i panele (w tym narzędzia firm zewnętrznych), zalecamy wprowadzenie tych aktualizacji: Zaktualizuj wszystkie raporty, które uwzględniają wartości wymiaru Środowisko: wartości tego wymiaru uległy zmianie, dlatego raporty i panele, które ich używają, mogą przestać działać prawidłowo. Zaktualizuj te narzędzia, by używały tylko pozostałych wartości wymienionych powyżej. Dodaj do raportów nowy wymiar Pozycja w treści: aby w raportach znajdowały się prawidłowe informacje o pozycjach Twoich reklam, dodaj do nich wymiar Pozycja w treści. Dodaj do raportów wymiar Typ urządzenia: jeśli wcześniej korzystano z wymiaru Środowisko do generowania raportów o opcjach urządzenia, musisz dla tych danych użyć wymiaru Typ urządzenia. Nowa wersja plików uporządkowanych danych Co się zmieniło: wprowadziliśmy nową wersję plików uporządkowanych danych (SDF). Pliki SDF w wersji 5 zawierają zaktualizowane pola, które są zgodne z nowymi opcjami kierowania. Więcej informacji o plikach SDF w wersji 5 Nie możesz używać starszych wersji plików SDF do aktualizowania opcji kierowania związanych ze środowiskiem lub z pozycją. Wszystkie inne pola będą jednak nadal działać. Jak przygotować się na tę zmianę: musisz przygotować się na używanie plików SDF w wersji 5, by Twoje pliki były w pełni zgodne z nowymi opcjami kierowania. Więcej informacji o aktualizacjach plików SDF pod kątem kierowania na środowisko i kierowania na pozycję   Brak zmian w przenoszeniu danych Zmiana opcji kierowania nie ma żadnego wpływu na działanie przenoszenia danych. Istniejące pole DBM – Pozycja reklamy nadal będzie dostępne, niezależnie od tego, czy wyświetlenia uwzględnione w pliku przenoszenia danych zostały zrealizowane w części strony widocznej na ekranie czy w części strony widocznej po przewinięciu.
  Więcej informacji
 2. 2
  Co nowego pojawia się w marcu 2019 r.
  Informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach w Display & Video 360 dostępnych od marca 2019 r.
  Aktualizacje kampanii i przepływu pracy Planowanie kampanii i prognozowanie zasięgu wśród unikalnych użytkowników w Display & Video 360 W module kampanii reklamodawcy mogą korzystać z nowego obszaru roboczego, będącego kompleksowym narzędziem do planowania różnego typu zasobów reklamowych oraz prognozowania zasięgu w przypadku zakupu reklam wideo. Osoby zajmujące się planowaniem mogą odkrywać nowe zasoby, prognozować zasięg reklam wideo i eksportować plany kampanii. Więcej informacji Reklamy wyborcze w Unii Europejskiej Google wymaga weryfikacji od reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej (nie dotyczy to Wielkiej Brytanii). Wnioski o weryfikację są przyjmowane od 14 marca 2019 r. Ich przetworzenie może zająć od trzech do pięciu dni roboczych. Więcej informacji Natychmiastowe docieranie do klientów w kluczowych momentach z użyciem reguł działających w czasie rzeczywistym Reguły działające w czasie rzeczywistym umożliwiają błyskawiczne dotarcie do klientów i angażowanie ich w kluczowych momentach dzięki synchronizowaniu kampanii cyfrowych z sygnałami offline, takimi jak wydarzenia sportowe. Sygnały te są używane do błyskawicznego uruchomienia kampanii i przyspieszenia wyświetlania. W ten sposób wydajesz środki ze swojego budżetu tylko wtedy, gdy sygnał pasuje do profilu Twoich klientów i marki. Reguły działające w czasie rzeczywistym są dostępne w przypadku elementów zamówienia wideo i elementów displayowych. Więcej informacji Pliki uporządkowanych danych w wersji 4.2 są już dostępne Wprowadziliśmy wersję 4.2 plików uporządkowanych danych (SDF). Najważniejsze zalety tej wersji: Obsługa dostosowań stawek za reklamy TrueView na telewizorach Smart TV. Możliwość dziedziczenia dat rozpoczęcia i zakończenia zamówienia reklamowego na poziomie elementu zamówienia. Zmiana nazw, by lepiej dostosować pliki SDF do interfejsu Display & Video 360. Wykres Przeglądaj opcje budżetu jest teraz dostępny z poziomu zamówień reklamowych Podczas przeglądania zamówienia reklamowego masz teraz dostęp do nowego wykresu przeglądania opcji budżetowych. Wykres przydaje się do sprawdzenia, jak kluczowe dane o skuteczności mogą się zmienić, jeśli rozdzielisz budżet zamówienia reklamowego proporcjonalnie między jego elementy. Więcej informacji Strategie automatycznego określania stawek na poziomie zamówienia reklamowego są już dostępne Teraz podczas tworzenia zamówienia reklamowego możesz określić jego ustawienia optymalizacji, by usługa Display & Video 360 automatycznie dostosowywała stawki i modyfikowała budżet pod kątem elementów zamówienia o większej skuteczności w zamówieniu reklamowym. Więcej informacji Elementy zamówienia TrueView są teraz uwzględnione w ustawieniach jakości marki Elementy zamówienia TrueView i grupy reklam są teraz uwzględnione w przeglądzie ustawień jakości marki. Więcej informacji Lepsze zarządzanie i raportowanie w przypadku aplikacji na telewizory Smart TV Zarządzanie kierowaniem na aplikacje przy użyciu kanałów: teraz możesz tworzyć kanały z aplikacjami na telewizory Smart TV, by łatwiej zarządzać kierowaniem na grupy aplikacji. Więcej informacji Identyfikatory aplikacji w raportach: teraz możesz przeglądać identyfikatory poszczególnych aplikacji na telewizory Smart TV, gdy używasz w raportach wymiaru Aplikacja/URL. Dzięki temu masz lepszy wgląd w to, w jakich aplikacjach tego typu wyświetliły się Twoje reklamy wideo. Wcześniej ten wymiar powodował umieszczenie telewizorów Smart TV w kategorii „Mała liczba zasobów reklamowych”. Więcej informacji List lokalizacji można teraz używać do regionalnego kierowania geograficznego Teraz listy lokalizacji regionalnych można wykorzystywać na potrzeby zbiorczego kierowania na kody pocztowe. Zwiększyliśmy również limity rozmiarów wszystkich list lokalizacji: Listy lokalizacji mogą teraz zawierać nawet po 10 000 wpisów. Możesz teraz utworzyć maksymalnie 50 list lokalizacji przybliżonych i 50 lokalizacji regionalnych (łącznie 100). Więcej informacji Edytowanie zbiorcze terminów wyświetlania kampanii w widoku łączonym Ustawienia kierowania zamówień reklamowych i elementów zamówienia można teraz edytować zbiorczo w widoku łączonym. Twój adres e-mail wyświetlany w Display & Video 360 teraz odpowiada temu w innych usługach Google Adres e-mail widoczny w sekcji Zarządzanie użytkownikami w Display & Video 360 to teraz podstawowy adres e-mail Twojego konta Google. Dzięki temu adres e-mail wyświetlany w Display & Video 360 pokrywa się z tym, którego używasz w pozostałych usługach Google. Adres e-mail, którym logujesz się w Display & Video 360 nie uległ zmianie. Aktualizacje kreacji Usprawnienia związane z obszarem roboczym reklamy i nowymi formatami kreacji w wersji roboczej Proces tworzenia wersji roboczych i edytowania wersji opublikowanych kreacji w obszarze roboczym reklamy jest teraz bardziej intuicyjny. Teraz możesz: sprawdzić, którą wersję obecnie wyświetlasz; przełączać się między wersjami; dowiedzieć się, co możesz edytować w każdej wersji. Oprócz tego dodaliśmy obsługę wersji roboczych kreacji kineografowej i kreacji lightbox. Więcej informacji Kreacje można teraz kopiować zbiorczo Teraz możesz tworzyć kopie jednej kreacji lub ich większej liczby za pomocą działania zbiorczego „Duplikuj”. Więcej informacji Kopiowanie i wklejanie w widoku listy w obszarze roboczym reklamy Aby łatwiej zarządzać kreacjami, które mają wiele wariantów, możesz korzystać z widoku listy i zarządzać tam kreacjami w sposób przypominający pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Aby edytowanie było szybsze, możesz teraz: kopiować oraz wklejać komórki i kolumny, kopiować wartości do zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych i z nich. Oprócz tego dodaliśmy obsługę wersji roboczych kreacji kineografowej i kreacji lightbox. Więcej informacji Aktualizacje zasobów reklamowych Przeniesienie umów preferencyjnych do Google Ad Managera 31 października 2018 r. starsze wersje umów preferencyjnych, które nie zostały utworzone w usłudze Google Ad Manager, otrzymały stan tylko do odczytu i nie mogą być zmieniane przez kupujących ani sprzedających. Umowy preferencyjne zostały wprowadzone w usłudze Ad Manager 31 lipca 2018 r. i większość wydawców przeniosła już do niej umowy tego typu. Wszystkie starsze wersje umów preferencyjnych staną się nieaktywne 31 marca 2019 r. W razie pytań o konkretne umowy preferencyjne skontaktuj się z przedstawicielem Display & Video 360. Aktualizacje źródeł zasobów reklamowych Aktualne informacje o źródłach zasobów reklamowych w Display & Video 360 znajdziesz w artykułach Obsługiwane giełdy, Obsługiwane giełdy natywne oraz Obsługiwane giełdy audio i wideo.
  Więcej informacji