shipping [forsendelse]: Definition

 

Attributten shipping [forsendelse] giver dig mulighed for at angive forsendelsesomkostninger for et produkt. Brug denne attribut, når du skal tilsidesætte de forsendelsesindstillinger, du har oprettet i Merchant Center, f.eks. for uhåndterlige eller skrøbelige produkter.

Forsendelse dækker de omkostninger, der opkræves af fragtfirmaet, eller andre omkostninger, der er direkte forbundet med forsendelsen. Et gebyr betragtes som en forsendelsesomkostning, hvis det er beskrevet ved hjælp af ordene "ekspedition", "levering", "forsendelse", "logistik" eller "fragtfirma". Forsendelse kan omfatte gebyrer for overskridelse af landegrænser, hvis denne omkostning er angivet under en forsendelsesterm på dit website. Forsendelse skal også omfatte forsikringsgebyrer, der er forbundet med én eller flere af de fem termer, der er anført ovenfor. 

Forsendelsesomkostninger er den mest almindelige årsag til, at brugere opgiver at gennemføre deres køb. Derfor kan nøjagtige oplysninger i dine annoncer hjælpe med at gøre dem mere effektive.

Hvornår de kan bruges

Obligatorisk for Shopping-annoncer. Ikke tilgængeligt for Shopping Actions.

Obligatorisk, når du skal tilsidesætte de forsendelsesindstillinger, du har oprettet i Merchant Center for følgende lande:

 • Australien
 • Østrig
 • Belgien
 • Canada
 • Tjekkiet
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Irland
 • Israel
 • Italien
 • Holland
 • Polen
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Schweiz
 • Storbritannien 
 • USA

Hvis du skal ændre forsendelsesomkostningerne for bestemte varer, skal du bruge attributten shipping [forsendelse], som altid vil tilsidesætte forsendelsesindstillingerne på din konto. Husk, at i stedet for at indsende denne attribut anbefaler vi, at du opretter forsendelsesomkostninger vha. indstillingerne i Merchant Center. Få flere oplysninger om forsendelsesindstillinger.

Denne attribut af typen shipping [forsendelse] bruger fire underattributter:

 • country [land] (valgfri)
  Landet, som en vare kan leveres til. Dit salgsland bruges som standard. Indsend en landekode af typen ISO 3166-1  (f.eks. CH). 
 • For at angive et leveringsområde skal du kun indsende én af ​​de fire tilgængelige muligheder for attributten shipping [forsendelse]:
  • region [region]
   Indsend en stat, et område eller et præfektur. Dette understøttes for USA, Australien og Japan. Indsend en landekode af typen ISO 3166-1 uden landepræfiks (f.eks. CA, NSW, 03).
  • postal_code [postnummer]
   Indsend et postnummerinterval. Dette understøttes for USA og Australien. Indsend en af følgende typer:
   • Et postnummer (f.eks. 94043)
   • Et interval af postnumre (f.eks. 94002-95460)
   • Et interval af postnumre med et præfiks og et jokertegn ( * ) (f.eks. 94*)
   • Et interval af postnumre med 2 præfikser og jokertegn ( * ) (f.eks. 94*-95*)
  • location_id [placerings_id]
   Indsend et numerisk kriterie-id for din placering, defineret af Google Ads API (AdWords API)  (brug f.eks. 21137 for Californien). Dette understøttes for USA (stat), Australien (stat) og Japan (præfektur).
  • location_group_name [navn_på_placeringsgruppe]

   Indsend en placeringsgruppe, som du opretter og navngiver via dine Merchant Center-indstillinger. Brug disse gruppenavne her (f.eks. West Coast, Outback). Dette understøttes for USA og Australien. Få flere oplysninger om opsætning af placeringsgrupper.

 • service [service] (valgfri)
  Indsend en serviceklasse eller forsendelseshastighed. 
 • price [pris] (obligatorisk)
  Indsend en fast forsendelsespris, og brug et punktum [.] som decimaltegn (Eksempel: 30.00 DKK). Undgå kommaer [,] for at sikre, at prisen fortolkes korrekt.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at vi forstår de data, du indsender. 

Type

Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)

Understøttede værdier


For AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0-1000

For AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5000

For ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0-20000

For INR, JPY, PHP, RUB: 
0-100000

For KRW:
0-1000000

For CLP: 
0-500000

For COP: 
0-2000000

For IDR: 
0-10000000

For VND:
0-20000000

Gentaget felt

(Hvad er det?)

Indsend shipping [forsendelse] op til 100 gange pr. produkt
 
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatér navnet ved at medtage de underordnede attributter, du indsender. Medtag shipping [forsendelse], og tilføj derefter i parentes navnene på de underordnede attributter, du ønsker at indsende, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og pris:

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])

Hvis du ikke medtager underordnede attributter i navnet, antager vi, at dine attributværdier inkluderer alle fire underordnede attributter i denne rækkefølge: 

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. service [service]
 4. price [pris]

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnet attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). Du må ikke bruge anførselstegn. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])
Mulig værdi    US:900*-901*:159.90 DKK

For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])
Mulig værdi    US:94002-95460:0 DKK

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])
Mulig værdi    US:900*-901*:159.90 DKK

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri, underordnet attribut (f.eks. service) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse]
Mulig værdi    US:::64.90 DKK

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:region [region]:price [pris])
Mulig værdi    US::64.90 DKK

XML-feeds

Medtag de valgfri underordnede attributter, hvis du har brug for dem. For at angive en forsendelsesomkostning for forskellige leveringssteder skal du indsende flere attributter af typen shipping [forsendelse] og de relevante underordnede attributter.

<g:shipping>

  <g:country>USA</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Landtransport</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>USA</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ekspres</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

</g:shipping>


Hvis du vil se API-formatoplysninger, kan du gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Disse krav skal være opfyldt, for at der kan vises annoncer for dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto. 

 • Indsend fuldstændige og korrekte forsendelsesoplysninger og -omkostninger. Forsendelsesomkostninger er den mest almindelige årsag til, at brugere opgiver at gennemføre deres køb, så nøjagtige omkostningsoplysninger i dine annoncer kan hjælpe med at gøre dem mere effektive.
  • Inkluder ekspeditions- og forsikringsgebyrer. Inkluder alle gebyrer for et køb, der indeholder ordene "shopping", "levering", "ekspedition", "logistik" eller "fragtfirma".
  • Angiv et højere omkostningsestimat, hvis du ikke kan angive den nøjagtige forsendelsesomkostning. Angiv omkostninger, der svarer til eller overstiger den pris, som brugere skal betale. 
 • Brug prisen for levering direkte til en person. Brug ikke andre priser, som f.eks. prisen for levering til en butik eller en pris, der kræver medlemskab, før den gælder.
 • Vis produktoplysninger på din landingsside for alle brugere. Sørg for, at en bruger, der klikker på din annonce, kan se oplysningerne om dit produkt, selvom du ikke sender til brugerens placering. 
 • Overhold den lokale lovgivning, når du indsender forsendelsesoplysninger

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt. 

 • Brug forsendelsesindstillingerne på din konto i Merchant Center. Med disse indstillinger kan du oprette simple faste priser eller komplekse, tilpassede modeller. Brug attributten shipping [forsendelse] som en sidste udvej til at tilsidesætte de indstillinger, du opretter i Merchant Center.
 • Indsend en forsendelsespris, der kan være repræsenteret i dit målgruppelands valuta (i henhold til ISO 4217). I stedet for 10.0120 DKK kan du f.eks. indsende 10.10 DKK. Hvis din pris ikke kan repræsenteres i dit målgruppelands valuta, runder vi den op til en værdi, der kan. 
 • Angiv ikke modstridende oplysninger, hvis du indsender attributten flere gange. Du skal f.eks. ikke indsende to forskellige priser for samme region eller samme forsendelsesmetode.
 • Indsend forsendelseskampagner gennem feedet Specialtilbud. Hvis du f.eks. tilbyder gratis forsendelse under et to-ugers sommerudsalg, skal du uploade en forsendelseskampagne i feedet Specialtilbud og angive de datoer, den gælder for. Brug af koden giver forbrugerne gratis forsendelse, når de foretager et køb på websitet. Få flere oplysninger om Specialtilbud.
 • Anfør tydeligt alle ekstra gebyrer, der ikke er knyttet til forsendelse, men som er relevante for gennemførelsen af købet. Angiv f.eks. alle gebyrer i forbindelse med import og genanvendelse samt kreditkortgebyrer og servicegebyrer. Indsend ikke disse oplysninger via attributterne tax [afgifter] og price [pris].
 • Indsend forsendelsesomkostninger for alle regioner, du sender til. Hvis du ikke indsender forsendelsesomkostninger for et område, som du sender til, enten i dine produktdata eller via forsendelsesindstillingerne på din konto, kan dit produkt eller din konto blive afvist. 
 • Tilpas dine Shopping-kampagner i Google Ads med dine forsendelsesindstillinger og dit produkts availability [tilgængelighed]. Se, hvordan du målretter annoncer mod geografiske placeringer.

Yderligere retningslinjer

Gennemgå omhyggeligt hvert enkelt afsnit for at afgøre, om kravene gælder for dit land eller produkt. Hvis du ikke opfylder krav, der gælder for dig, afviser vi dit produkt og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

Sverige, Norge eller Finland
 • Indsend forsendelsesomkostningerne til enten en brugers adresse eller til et afhentningssted. For Sverige, Norge og Finland gælder det, at hvis du indsender forsendelse, kan du indsende forsendelsesomkostningen til et afhentningssted for følgende fragtfirmaer: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto og Schenker. Sørg for, at brugerne forstår, at du understøtter et af ​​disse fragtfirmaer på dit website.
Argentina, Chile
 • Indsend forsendelsesomkostningerne for en brugers adresse, et afhentningssted eller afhentning i butik.
Udeluk forsendelsesdestinationer
 • Match tilgængelighed på din landingsside med forsendelsesindstillingerne i dine produktdata. Hvis du ikke leverer dine produkter i hele salgslandet, skal du kun indsende forsendelsesomkostninger for de regioner, du leverer til.
Forsendelse fra et sted uden for salgslandet
 • Angiv tydeligt på din landingsside, at der kan tillægges ekstra gebyrer i forbindelse med told. Du kan f.eks. tilføje en ansvarsfraskrivelse ved kassen, så brugerne er bekendt med disse gebyrer, før de gennemfører ordren. Indsend ikke oplysninger, der vedrører import eller eksport, via attributterne tax [afgifter] og price [pris]. Få flere oplysninger om eksportkravene
Softwareabonnementer og downloads
 • Indsend forsendelsesomkostningen som 0 (hvis forsendelsesomkostninger er obligatorisk for dit salgsland), når du reklamerer for et immaterielt produkt som f.eks. et softwareabonnement, digitalt indhold eller software, der kan downloades. Du kan indsende forsendelsesomkostningen via attributten shipping [forsendelse] eller via forsendelsesindstillingerne på din konto.

Eksempler

Tekstformatering

For at formatere navnet skal du medtage shipping [forsendelse] og derefter i parentes tilføje navnene på de underordnede attributter, du indsender, adskilt af et kolon ( : ).tar

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og pris:

Navn shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnet attribut, angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:postal_code [postnummer]:price [pris])
Mulig værdi    US:80302:64.90 DKK
Mulig værdi    US:30*:127.50 DKK

Du kan også bare indsende prisen. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse](price [pris])
Mulig værdi    64.90 DKK

Hvis du ikke medtager underordnede attributter i navnet, skal du stadig indsende værdier for alle fire underordnede attributter i denne rækkefølge: country [land], region [region], service [service], price [pris]. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse]
Mulig værdi    US:CA:Express:64.90 DKK

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri underordnet attribut (f.eks. service [service]) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. F.eks.:

Navn        shipping [forsendelse]
Mulig værdi    US:::64.90 DKK

Navn        shipping [forsendelse](country [land]:region [region]:price [pris])
Mulig værdi    US::64.90 DKK

Gentagne felter (f.eks. regional forsendelse)

Tekst

Du kan indsende op til 100 forsendelsesværdier pr. vare for at angive forskellige omkostninger for forskellige steder. For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. F.eks.:

Produkt Ortopædisk hundeseng
title [titel] XXL Ortopædisk hundeseng
shipping [forsendelse] US:94002-95460:0 USD
shipping [forsendelse] US:900*-901*:0 USD
shipping [forsendelse] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

For at indsende flere forsendelsesgrupper for et XML-feed skal du medtage en separat attribut for hver forsendelsesgruppe. Du kan indsende op til 100 attributter af typen shipping [forsendelse] for hvert produkt.

<g:shipping>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Ekspres</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Landtransport</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Landtransport</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Postnumre

For USA og Australien kan du indsende postnumre via den underordnede attribut postal_code [postnummer]. Der er flere forskellige måder, du kan indsende disse værdier på.

Indsend enkelt postnummer

Medtag hele nummeret. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94043

Indsend en række numre

Medtag to hele numre, adskilt af en bindestreg ( - ). F.eks.:

postal_code [postnummer]    94002-95460

Indsend en række numre ved hjælp af et jokertegn

Medtag et antal cifre efterfulgt af en stjerne ( * ). Dette eksempel vil omfatte alle numre, der begynder med 94. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94*

Indsend en række numre vha. 2 præfikser med jokertegn

Brug to præfikser med stjerner ( * ) og en bindestreg ( - ) for at indsnævre intervallet. Brug det samme antal cifre for begge præfikser. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94*-95*

Gratis forsendelse, softwareabonnementer og downloads

Inkluder gratis forsendelse ved at fastsætte værdien for den underordnede attribut price [pris] til 0 i valutaen for dit salgsland. Hvis dit produkt er immaterielt, f.eks. en engangs-download eller et softwareabonnement, skal du også indstille forsendelsen til 0. F.eks.:

Produkt Google Security Software Basic Edition (1-års abonnement)
title [titel] Google Security Software Basic Edition (1-års abonnement)
price [pris] 299.00 DKK
google_product_category [Google_produktkategori] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Software > Computersoftware > Antivirus- og sikkerhedssoftware]
brand [brand] Google
shipping [forsendelse] US:::0 USD
image_link [billedlink] http://www.example.com/image1.jpg
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet