'Forsendelse' [shipping]

Attributten 'forsendelse' [shipping] giver dig mulighed for at angive forsendelseshastighed og -omkostninger for et produkt. Brug denne attribut, når kontoens forsendelsesindstillinger for dit produkt ikke er defineret i Merchant Center, eller når du skal tilsidesætte de forsendelsesindstillinger, du har konfigureret i Merchant Center. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor du har behov for at tilsidesætte dine forsendelsesindstillinger for uhåndterlige eller skrøbelige produkter.

Attributten 'forsendelse' [shipping] kan ikke bruges med Køb på Google. Forsendelsesprisen skal konfigureres på kontoniveau i Merchant Center. Få flere oplysninger om konfiguration af forsendelse for Køb på Google

Forsendelse dækker de omkostninger, der opkræves af fragtfirmaet, eller andre omkostninger, der er direkte forbundet med forsendelsen. Et gebyr betragtes som en forsendelsesomkostning, hvis det er beskrevet ved hjælp af ordene "ekspedition", "levering", "forsendelse", "logistik" eller "fragtfirma". Forsendelse kan omfatte gebyrer for overskridelse af landegrænser, hvis denne omkostning er angivet under en forsendelsesterm på dit website. Forsendelse skal også omfatte forsikringsgebyrer, der er forbundet med én eller flere af de fem termer, der er anført ovenfor.

Forsendelse dækker også hastighed eller tiden fra en kunde afgiver en ordre, til kunden modtager den. Forsendelseshastighed omfatter både ekspeditionstid (også kaldet behandlingstid) og forsendelsestid. Ekspeditionstid er den tid, det tager fra, at en ordre afgives, til den ankommer hos fragtfirmaet. Forsendelsestid er den tid, det tager for fragtfirmaet at levere en ordre til en kunde.

Forsendelseshastighed og -omkostninger er de mest almindelige årsager til, at brugere opgiver at gennemføre deres køb, så nøjagtige oplysninger kan være med til at forbedre effektiviteten af dine annoncer og gratis fortegnelser.

Attributten 'forsendelse' [shipping] kan også bruges til at angive de lande, som dit produkt sendes til, for programmer, der ikke kræver forsendelsesomkostninger.

Hvornår skal den bruges?

Ikke tilgængelig for Køb på Google

Forsendelsesomkostningerne er påkrævet for gratis udvidede fortegnelser. De kan angives via attributten 'forsendelse' [shipping] eller en forsendelsesservice på kontoniveau. Få flere oplysninger om konfiguration af forsendelsesservices

Forsendelsesomkostninger er påkrævet for Shopping-annoncer for følgende lande:

 • Australien
 • Østrig
 • Belgien
 • Canada
 • Tjekkiet
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Irland
 • Israel
 • Italien
 • Japan
 • Nederlandene
 • Polen
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • USA

Brug denne attribut til at angive yderligere lande, som dit produkt sendes til.

Brug også denne attribut, når forsendelsesomkostningerne for dit produkt ikke er defineret i Merchant Center, eller når du har behov for at tilsidesætte de forsendelsesindstillinger, du har oprettet i Merchant Center, f.eks. for uhåndterlige eller skrøbelige produkter.

Denne attribut bruger underordnede attributter til at definere land, leveringsområde, service, pris, ekspeditionstid og forsendelsestid.

Her kan du se de forskellige underordnede attributter:

 • 'Land' [country] (påkrævet)
  Det land, som produktet kan leveres til. Indsend en landekode af typen ISO 3166-1 (f.eks.: CH).

 • 'Leveringsområde' (valgfrit)
  For at angive, hvor dit produkt kan leveres, skal du indsende ét (og kun ét) af følgende:
  1. 'Region' [region](valgfrit)
   Indsend en stat, et område eller et præfektur. Dette understøttes for USA, Australien og Japan. Indsend en underinddelingskode fra ISO 3166-2-kodetabellerne (US, AU eller JP) uden landepræfiks (f.eks. NY, NSW, 03).
  2. 'Postnummer' [postal_code] (valgfrit)
   Indsend et postnummerinterval. Dette understøttes for USA og Australien.
   Indsend en af følgende typer:
   Et postnummer (f.eks.: 94043)
   Et interval af postnumre (f.eks.: 94002-95460)
   Et interval af postnumre med et præfiks med et jokertegn ( * ) (f.eks.: , 94*)
   Et interval af postnumre med 2 præfikser med jokertegn ( * ) (f.eks.: 94*-95*)
  3. 'Lokations-id' [location_id] (valgfrit)
   Indsend et numerisk kriterie-id for din lokation defineret af Google Ads API (AdWords API) (brug f.eks. 21137 for Californien). Dette understøttes for USA (stat), Australien (stat) og Japan (præfektur).
  4. 'Lokationsgruppenavn' [location_group_name] (valgfrit)
   Indsend en lokationsgruppe, som du opretter og navngiver via dine Merchant Center-indstillinger. Brug disse gruppenavne her (f.eks.: West Coast, Outback). Dette understøttes for USA og Australien. Få flere oplysninger om konfiguration af lokationsgrupper

 • 'Service' [service] (valgfrit)
  Indsend en forsendelsesmetode eller forsendelseshastighed.
 • 'Pris' [price] (påkrævet for at angive tilsidesættelser af forsendelseshastighed, ellers valgfrit)
  Indsend en fast forsendelsesomkostning, og brug et punktum [.] som decimaltegn (f.eks.: 30.00 DKK). Undgå kommaer [,] for at sikre, at prisen fortolkes korrekt.

 • Ekspeditionstid (valgfrit)
  Hvis du vil angive, hvor længe et produkt er under ekspedition, skal du indsende følgende underordnede attributter:
  • 'Korteste ekspeditionstid' [min_handling_time]
   Det mindste antal dage mellem afgivelse af en ordre og afsendelse via et fragtfirma.
  • 'Længste ekspeditionstid' [max_handling_time]
   Det maksimale antal dage mellem afgivelse af en ordre og afsendelse via et fragtfirma.

   Undlad at bruge både underordnede forsendelsesattributter for ekspeditionstid og uafhængige attributter for ekspeditionstid. Hvis begge sæt attributter er angivet for et produkt, tilsidesætter de underordnede forsendelsesattributter de uafhængige attributter for ekspeditionstid. Underordnede forsendelsesattributter anbefales til annoncer og gratis fortegnelser, mens de uafhængige attributter anbefales til produkter, der sælges via Køb på Google.

   Brug hverdage. Hvis en kunde f.eks. afgiver en ordre på en tirsdag, og forsendelsen afsendes senest om fredagen, er den længste ekspeditionstid 3 dage.
 • Forsendelsestid (valgfrit)
  Hvis du vil angive, hvor længe et produkt er under forsendelse, skal du indsende følgende underordnede attributter :
  • 'Minimum forsendelsestid': [min_transit_time]
   Det mindste antal dage fra det tidspunkt et produkt ankommer hos et fragtfirma, til det leveres til kunden.
  • 'Maksimal forsendelsestid' [max_transit_time]
   Det maksimale antal dage fra det tidspunkt et produkt ankommer hos et fragtfirma, til det leveres til kunden.
Bemærk! Hvis Google skal kunne beregne forsendelseshastigheden, skal du angive værdier for følgende underordnede attributter til attributten 'forsendelse' [shipping]: 'Længste ekspeditionstid'[max_handling_time] og 'maksimal forsendelsestid' [max_transit_time]. Du skal også indsende en værdi for den underordnede attribut 'forsendelsespris' [shipping_price], for at de underordnede attributter 'ekspeditionstid' og 'forsendelsestid' kan betragtes som gyldige.
Hvis du indsender den underordnede attribut 'forsendelsespris' [shipping_price], bliver kontoens indstillinger for forsendelsesservice (bl.a. leveringstider og mindste ordreværdi) ignoreret for det matchende sted, der er angivet for produktet.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om at indsende dine produktdata, og få mere at vide om, hvornår og hvordan du kan indsende værdier på engelsk

Type

Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)

Understøttede værdier

For AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0-1.000

For AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5.000

For ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0-20.000

For INR, JPY, PHP, RUB:
0-100.000

For KRW:
0-1.000.000

For HUF:
0-300.000

For CLP:
0-500.000

For COP:
0-2.000.000

For IDR:
0-10.000.000

For VND:
0-20.000.000

Gentaget felt

(Hvad er det?)

Indsend attributten 'forsendelse' [shipping] op til 100 gange pr. produkt
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatér navnet ved at medtage de underordnede attributter, du indsender. Medtag shipping, og tilføj derefter i parentes navnene på de underordnede attributter, du vil indsende, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer, pris, ekspeditionstid og forsendelsestid:

Navn

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Hvis du navngiver de underordnede attributter, du bruger, kan du oplyse dem i vilkårlig rækkefølge. Hvis du angiver underordnede attributværdier, men ikke navngiver dem, antager vi, at dine attributværdier indeholder underordnede attributter i denne rækkefølge:

 1. 'Land' [country]
 2. 'Region' [region]
 3. 'Service' [service]
 4. 'Pris' [price]

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnede attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). Brug ikke anførselstegn. Eksempel:

Navn shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Mulig værdi US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. Eksempel:

Navn shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Mulig værdi US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Navn shipping(country:postal_code:price)
Mulig værdi US:900*-901*:15.99 USD

Hvis du ikke vil angive en valgfri underordnet attribut for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade tekstfeltet stå tomt. Eksempel:

Navn shipping
Mulig værdi US:::6.49 USD

Navn shipping(country:region:price)
Mulig værdi US::6.49 USD

XML-feeds

Medtag de valgfri underordnede attributter, hvis du har brug for dem. Hvis du vil angive en forsendelsesomkostning for forskellige leveringssteder, skal du indsende attributten 'forsendelse' [shipping] flere gange, inkl. de relevante underordnede attributter for hver attribut.

<g:shipping>

  <g:country>USA</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Landtransport</g:service>

  <g:price>64.90 DKK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>USA</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ekspres</g:service>

  <g:price>159.90 DKK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Du skal opfylde følgende krav for at vise dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

 • Indsend fuldstændige og korrekte forsendelsesoplysninger, bl.a. forsendelseshastighed og -omkostninger.
 • Forsendelseshastighed og -omkostninger er to af de mest almindelige årsager til, at kunder opgiver at købe et produkt. Derfor er det en god idé at sørge for, at dine forsendelsesindstillinger er korrekte og opdaterede, så dine annoncer og fortegnelser er så effektive som muligt.
  • Inkluder alle relevante forsendelsesomkostninger. Inkluder alle omkostninger relateret til køb, der indeholder ordene "forsendelse", "levering", "ekspedition", "logistik" eller "fragtfirma".
  • Angiv et højere omkostningsestimat, hvis du ikke kan angive de nøjagtige forsendelsesomkostninger. Angiv omkostninger, der svarer til eller overstiger dem, som brugerne skal betale. Bemærk, at hvis du angiver alt for høje omkostninger, kan det have en negativ effekt på din produkteffektivitet.
 • Brug prisen for levering direkte til en person. Brug ikke andre priser, som f.eks. prisen for levering til en butik eller en pris, der kræver medlemskab, før den gælder.
 • Vis produktoplysningerne på din landingsside til alle brugere. Sørg for, at en bruger, der klikker på din annonce, kan se oplysningerne om dit produkt, selvom du ikke sender til brugerens lokation.
 • Overhold den lokale lovgivning, når du indsender forsendelsesoplysninger.

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt.

 • Brug forsendelsesindstillingerne på din konto i Merchant Center. Med disse indstillinger kan du oprette simple faste priser eller komplekse, tilpassede modeller. Brug attributten 'forsendelse' [shipping] som en sidste udvej til at tilsidesætte de indstillinger, du opretter i Merchant Center.
 • Indsend en forsendelsespris, der kan vises i dit salgslands valuta (i henhold til ISO 4217). Indsend for eksempel 10.01 DKK i stedet for 10.0012 DKK. Hvis din pris ikke kan repræsenteres i dit salgslands valuta, afrunder vi den til en værdi, der kan.
 • Hvis du indsender attributten flere gange, skal du undgå at indsende modstridende oplysninger. Du skal f.eks. ikke indsende to forskellige priser for samme region eller samme forsendelsesmetode.
 • Indsend forsendelseskampagner via kampagnefeedet. Hvis du f.eks. tilbyder gratis forsendelse under et 2-ugers sommerudsalg, skal du uploade en forsendelseskampagne i feedet Specialtilbud og angive de datoer, den gælder for. Brug af koden giver forbrugerne gratis forsendelse, når de foretager et køb på websitet. Få flere oplysninger om kampagner
 • Anfør tydeligt alle ekstra gebyrer, der ikke er knyttet til forsendelse, men som er relevante for gennemførelsen af købet. Angiv f.eks. alle gebyrer i forbindelse med import og genanvendelse samt kreditkortgebyrer og servicegebyrer. Indsend ikke disse oplysninger via attributterne 'afgifter' eller 'pris', men inkluder dem i stedet i forsendelsesomkostninger, der indsendes i attributten 'forsendelse' eller via forsendelsesservicen i Merchant Center.
 • Indsend forsendelsesomkostninger for alle regioner, du sender til. Hvis du ikke indsender forsendelsesomkostninger for en region, som du sender til, enten i dine produktdata eller via forsendelsesindstillingerne på din konto, kan dit produkt eller din konto blive afvist.
 • Tilpas dine Shopping-kampagner i Google Ads efter dine forsendelsesindstillinger og produktets tilgængelighed. Se, hvordan du tilpasser annoncer til geografiske steder

Yderligere retningslinjer

Gennemgå omhyggeligt hvert enkelt afsnit for at afgøre, om kravene gælder for dit land eller produkt. Hvis du ikke opfylder de krav, der gælder for dig, afviser vi dit produkt og giver dig besked via siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

Sverige, Norge eller Finland
 • Indsend forsendelsesomkostningerne til enten en brugers adresse eller til et afhentningssted. Hvis du indsender 'forsendelse', kan du indsende forsendelsesomkostningerne til et afhentningssted for bestemte fragtfirmaer ud fra det land, du har valgt. Sørg for, at brugerne forstår, at du understøtter et af disse fragtfirmaer på dit website.
  • Norge og Sverige: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finland: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Argentina, Chile
 • Indsend forsendelsesomkostningerne for en brugers adresse, et afhentningssted eller afhentning i butik.

Frankrig

 • Der skal tilføjes forsendelsesomkostninger for alle bogsalg i Frankrig.
Udeluk forsendelsesdestinationer
 • Match tilgængelighed på din landingsside med forsendelsesindstillingerne i dine produktdata. Hvis du ikke leverer dine produkter i hele salgslandet, skal du kun indsende forsendelsesomkostninger for de regioner, du leverer til.
Forsendelse fra et sted uden for salgslandet
 • Angiv tydeligt på din landingsside, at der kan tillægges ekstra gebyrer i forbindelse med told. Du kan f.eks. tilføje en ansvarsfraskrivelse ved kassen, så brugerne er bekendt med disse gebyrer, før de gennemfører ordren. Indsend ikke oplysninger, der vedrører import eller eksport, via attributterne 'afgifter' [tax] og 'pris' [price]. Få flere oplysninger om eksportkravene
Softwareabonnementer og downloads
 • Indsend forsendelsesomkostningen som 0 (hvis forsendelsesomkostninger er obligatorisk for dit salgsland), når du reklamerer for et immaterielt produkt som f.eks. et softwareabonnement, digitalt indhold eller software, der kan downloades. Du kan indsende forsendelsesomkostninger via attributten 'forsendelse' [shipping] eller via forsendelsesindstillingerne på din konto.

Eksempler

Tekstformatering

For at formatere navnet skal du medtage "shipping" og derefter i parentes tilføje navnene på de underordnede attributter, du indsender, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende 'land' [country], 'postnummer' [postal_code] og 'pris' [price]:

Navn shipping(country:postal_code:price)

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnet attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). For eksempel:

Navn shipping(country:postal_code:price)
Mulig værdi US:80302:6.49 USD
Mulig værdi US:30*:12.75 USD

Du kan også bare indsende prisen. Eksempel:

Navn shipping(price)
Mulig værdi 64,90 DKK

Hvis du ikke medtager underordnede attributter i navnet, skal du stadig indsende værdier for alle 4 underordnede attributter i denne rækkefølge: 'Land' [country], 'region' [region], 'service' [service], 'pris' [price]. Eksempel:

Navn shipping
Mulig værdi US:CA:Express:6.49 USD

Hvis du ikke vil angive en valgfri, underordnet attribut (f.eks. service) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon (:), men lade teksten stå tom. Eksempel:

Navn shipping
Mulig værdi US:::6.49 USD

Navn shipping(country:region:price)
Mulig værdi US::6.49 USD

Gentagne felter (f.eks. regional forsendelse)

Tekst

Du kan indsende op til 100 forsendelsesværdier pr. vare for at angive forskellige omkostninger for forskellige steder. For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. Eksempel:

Produktdata for en ortopædisk hundeseng

Attribut Værdi
'Titel' [title] XXL Ortopædisk hundeseng
'Forsendelse' [shipping] US:94002-95460:0 USD
'Forsendelse' [shipping] US:900*-901*:0 USD
'Forsendelse' [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

 

XML

Hvis du vil indsende flere leveringsgrupper for et XML-feed, skal du medtage en ekstra attribut for hver leveringsgruppe. Du kan indsende op til 100 attributter af typen 'forsendelse' [shipping] for hvert produkt.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Ekspres</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>ELLER</g:region>
   <g:service>Landtransport</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Landtransport</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Postnumre

For USA og Australien kan du indsende postnumre via den underordnede attribut 'postnummer' [postal_code]. Der er flere forskellige måder, du kan indsende disse værdier på.

Indsend enkelt postnummer

Medtag hele nummeret. Eksempel: 94043

Indsend en række numre

Medtag 2 hele numre adskilt af en bindestreg (-). For eksempel: 94002-95460

Indsend en række numre ved hjælp af et jokertegn

Medtag et antal cifre efterfulgt af en stjerne ( * ). Dette eksempel vil omfatte alle numre, der begynder med 94. Eksempel: 94*

Indsend en række numre vha. 2 præfikser med jokertegn

Brug to præfikser med stjerner ( * ) og en bindestreg ( - ) for at indsnævre intervallet. Brug det samme antal cifre for begge præfikser. Eksempel: 94*-95*

Gratis forsendelse, softwareabonnementer og downloads

Inkluder gratis forsendelse ved at indsende en værdi på 0 USD i salgslandets valuta for den underordnede attribut 'forsendelsespris' [shipping_price]. Hvis dit produkt er immaterielt, f.eks. en engangs-download eller et softwareabonnement, skal du også angive forsendelsen til 0. Eksempel:

Produktdata for et års abonnement på Google Security-software til en pris af 299.00 DKK

Attribut Værdi
'Titel' [title] Google Security Software Basic Edition (1-års abonnement)
'Pris' [price] 299.00 DKK
'Google-produktkategori' [google_product_category] Software > Computersoftware > Antivirus- og sikkerhedssoftware
'Brand' [brand] Google
'Forsendelse' [shipping] US:::0 USD
'Billedlink' [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
71525
false