tax [afgifter]: Definition

Attributten tax [afgifter] giver dig mulighed for at angive afgifterne for et produkt. Brug denne attribut, når du skal tilsidesætte de afgiftsindstillinger, du har oprettet i Merchant Center.

Hvornår de kan bruges

Obligatorisk for USA, når du skal tilsidesætte de afgiftsindstillinger for din konto, som du har oprettet i Merchant Center. Denne attribut dækker udelukkende salgsafgifter i USA. Den må ikke bruges for andre afgifter, såsom merværdiafgift (moms) eller importafgifter.

Hvis du skal ændre eller tilsidesætte afgifterne for en enkelt vare, skal du bruge attributten tax [afgifter], som altid tilsidesætter afgiftsindstillingerne for din konto. Husk, at i stedet for at indsende denne attribut anbefaler vi, at du opretter afgiftssatser via dine Merchant Center-indstillinger. Få flere oplysninger om afgiftsindstillinger

Attributten for afgifter har fire underordnede attributter:

 • rate [sats] (obligatorisk) Afgiftssatsen som en procentdel af prisen (tal, f.eks. 8.75).
 • country [land] (valgfri) Det land, som en vare kan leveres til. I øjeblikket er afgiftsindstillinger kun tilgængelige for produkter, der er målrettet mod USA. Medtag country [land] (US), når du medtager region [region], postal_code [postnummer] eller location_id [placerings_id]
 • tax_ship [forsendelsesafgift] (valgfri) Angiver, om du opkræver forsendelsesafgifter (yes [ja] eller no [nej]).
 • For at indsende et område skal du kun indsende en af ​​de fire valgmuligheder:
  • region [region] (valgfri) Indsend en stat. Indsend en kode af typen ISO 3166-2 uden landepræfiks (f.eks. CA).
  • postal_code [postnummer] (valgfri) En række postnumre. Indsend en af ​​følgende:
   • Et postnummer (f.eks. 94043)
   • En række postnumre (f.eks. 94002-95460)
   • Et interval af postnumre med et præfiks og et jokertegn ( * ) (f.eks. 94*)
   • En række postnumre med to præfikser og jokertegn ( * ) (f.eks. 94*-95*)
  • location_id [placerings_id] (valgfri) Indsend et numerisk kriterie-id for din placering, der er defineret af Google Ads API (AdWords API) (for Californien bruges f.eks. 21137). 
  • location_group_name [navn_på_placeringsgruppe] Indsend en placeringsgruppe, som du opretter og navngiver via dine Merchant Center-indstillinger. Brug disse gruppenavne her (f.eks. West Coast). Få flere oplysninger om konfiguration af leveringszoner

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at vi forstår de data, du indsender. 

Type

Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)

Gentaget felt Indsend op til 100 gange for at angive afgifter for forskellige steder
 
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatet på denne attribut afhænger af, hvilke værdier du indsender samt deres specifikke rækkefølge. Medtag tax [afgifter], og tilføj derefter i parentes navnene på de underordnede attributter, du ønsker at indsende, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og sats:

Navn    tax [afgifter](country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])

Hvis du ikke medtager underordnede attributter i navnet, antager vi, at dine attributværdier inkluderer alle fire underordnede attributter i denne rækkefølge: 

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. rate [sats]
 4. tax_ship [forsendelsesafgift]

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnede attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). Du må ikke bruge anførselstegn. F.eks.:

Navn        tax [afgifter](country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:80302:8.75

For flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. F.eks.:

Navn        tax [afgifter](country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:80302:8.75

Navn        tax [afgifter](country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:900*-901*:9.5

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri underordnet attribut (såsom region [region] ) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. F.eks.:

Navn        tax [afgifter]
Mulig værdi    US::6.49:yes

Navn        tax [afgifter](country [land]:rate [sats])
Mulig værdi    :6.49

XML-feeds

Medtag en separat attribut for hver afgiftsgruppe.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Hvis du vil se API-formatoplysninger, kan du gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Disse krav skal være opfyldt, for at der kan vises annoncer for dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto. 

 • Sørg for, at du dækker hele USA (også de steder, hvor du ikke opkræver afgifter), hvis du angiver alle afgiftsindstillinger via afgiftsattributten. Angiv, at du ikke opkræver afgifter for et sted, ved at angive rate [sats] til 0.
 • Angiv fuldstændige og korrekte afgiftsoplysninger og -omkostninger. Hvis du ikke kan angive de præcise afgiftsomkostninger, skal du angive afgifter, der svarer til eller overstiger den pris, som brugere, der besøger dit website fra dine Shopping-annoncer, skal betale. 
 • Overhold den lokale lovgivning, når du indsender afgiftsoplysninger

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt. 

 • Brug afgiftsindstillingerne i Merchant Center. Med disse indstillinger kan du oprette enkle, faste priser eller lade Google beregne afgiftssatserne for dine produkter automatisk. Brug attributten tax [afgifter] som en sidste udvej til at tilsidesætte de indstillinger, du opretter i Merchant Center.
 • Brug attributten tax [afgifter] for produkter, der er fritaget for afgifter eller har en unik afgiftssats. Ved at bruge afgiftsindstillingerne på din konto kan du ikke tilføje reducerede afgiftssatser eller fritagelser for de enkelte produkter. Google beregner afgiftssatser for løsøre og understøtter ikke reducerede afgiftssatser eller afgiftsfritagelser.
 • Angiv, om du opkræver afgift på forsendelse. Nogle afgiftsmyndigheder kræver afgifter på forsendelse i henhold til lovgivningen. Du kan tilføje afgifter på forsendelse vha. den underordnede attribut tax_ship [forsendelsesafgift] eller vha. dine kontoindstillinger.

Yderligere retningslinjer

Gennemgå omhyggeligt hvert enkelt afsnit for at afgøre, om kravene gælder for dit land eller produkt. Hvis du ikke opfylder krav, der gælder for dig, afviser vi dit produkt og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

Lande ud over USA
Business-to-business-forhandlere (B2B)
 • Indsend den afgiftssats, der pålægges en person. Shopping-annoncer understøtter ikke specifikt business-to-business-køb (B2B), og afgifterne skal være nøjagtige for de individuelle brugere. Hvis du har særlige betingelser for kommercielle købere, kan du tilføje disse på dit website, men indsend ikke disse satser for dine produktdata. 

Eksempler

Formatering af tekstfeed

For at formatere navnet skal du medtage tax [afgifter] og derefter i parentes tilføje navnene på de underordnede attributter, du indsender, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og pris:

Navn tax [afgifter](country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnet attribut, angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). F.eks.:

Navn        tax [afgifter] (country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:80302:8.75
Mulig værdi    US:30*:12.75

Du kan også bare indsende prisen. F.eks.:

Navn        tax [afgifter](rate [sats])
Mulig værdi    6.49 USD

Hvis du ikke medtager underordnede attributter i navnet, skal du stadig indsende værdier for alle fire underordnede attributter i denne rækkefølge:

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. rate [sats]
 4. tax_ship [forsendelsesafgift]

F.eks.:

Navn        tax [afgifter]
Mulig værdi    US:CA:8.25:yes

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri, underordnet attribut (såsom region) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. F.eks.:

Navn        tax [afgifter]
Mulig værdi    US::6.49

Navn        tax [afgifter](country [land]:region [region]:rate [sats])
Mulig værdi    :6.49

Gentagne felter (eksempler på regionale afgifter)

Tekstfeed

Du kan indsende op til 100 afgiftsværdier pr. vare for at angive forskellige omkostninger for de enkelte steder. For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. F.eks.:

Navn        tax [afgifter] (country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:80302:8.75

Navn        tax [afgifter] (country [land]:postal_code [postnummer]:rate [sats])
Mulig værdi    US:900*-901*:9.5

XML

For at indsende flere forsendelsesgrupper for et XML-feed skal du medtage en separat attribut for hver forsendelsesgruppe. Du kan indsende op til 100 attributter af typen tax [afgifter] for hvert produkt.

<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>ja</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>ja</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>ja</g:tax_ship>
</g:tax>

Postnumre

Du kan indsende postnumre vha. den underordnede attribut postal_code [postnummer]. Der er flere forskellige måder, du kan indsende disse værdier på.

Indsend et enkelt postnummer

Medtag hele nummeret. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94043

Indsend en række postnumre

Medtag 2 fulde numre adskilt af en bindestreg ( - ). F.eks.:

postal_code [postnummer]    94002-95460

Indsend en række numre ved hjælp af et jokertegn

Medtag et antal cifre efterfulgt af en stjerne ( * ). Dette eksempel vil omfatte alle numre, der begynder med 94. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94*

Indsend en række numre vha. 2 præfikser med jokertegn

Brug 2 præfikser med stjerner ( * ) og en bindestreg ( - ) for at indsnævre intervallet. Brug det samme antal cifre for begge præfikser. F.eks.:

postal_code [postnummer]    94*-95*

Afgiftsfri varer

Angiv, at et produkt ikke er afgiftspligtigt, ved at sætte den underordnede attribut for sats til 0. F.eks.:

rate [sats]    0

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet