'Afgifter' [tax]

Attributten 'afgifter' [tax] giver dig mulighed for at tilsidesætte amerikanske afgiftsindstillinger, som du har oprettet i Merchant Center. Brug denne attribut, når du skal ændre eller tilsidesætte afgifterne for en enkelt vare.

Hvornår skal den bruges?

Obligatorisk for USA, når du skal tilsidesætte de afgiftsindstillinger for din konto, som du har oprettet i Merchant Center. Denne attribut dækker udelukkende salgsafgifter i USA. Må ikke bruges til andre afgifter, f.eks. moms eller importafgifter.

Hvis du skal ændre eller tilsidesætte afgifterne for en enkelt vare, skal du bruge attributten 'afgifter' [tax], som altid tilsidesætter afgiftsindstillingerne for din konto. Husk, at i stedet for at indsende denne attribut anbefaler vi, at du opretter afgiftssatser via dine Merchant Center-indstillinger. Få flere oplysninger om afgiftsindstillinger

Attributten 'afgifter' [tax] har følgende underordnede attributter:

 • 'Land' [country] (valgfrit)
  Det land, som et produkt kan leveres til. I øjeblikket er afgiftsindstillinger kun tilgængelige for produkter, der er målrettet mod USA. Medtag den underordnede attribut 'land' [country], når du også inkluderer de underordnede attributter 'region' [region], 'postnummer' [postal_code] eller 'placerings-id' [location_id].
 • Område (valgfrit)
  Hvis du vil medtage et område, skal du kun angive én af følgende underordnede attributter:
  • 'Region' [region] (valgfrit)
   Indsend en stat. Indsend en kode af typen ISO 3166-2 uden landepræfiks (f.eks. "CA")
  • 'Postnummer' [postal_code] (valgfrit)
   Et postnummerinterval. Indsend én af følgende:
   • Et postnummer (for eksempel "94043")
   • Et interval af postnumre (for eksempel "94002-95460")
   • Et interval af postnumre med et præfiks og jokertegn (*) (for eksempel "94*")
   • En række postnumre med 2 præfikser og jokertegn ( * ) (for eksempel "94*-95*")
  • 'Placerings-id' [location_id] (valgfrit)
   Indsend et numerisk kriterie-id for din placering, defineret afGoogle Ads API (AdWords API) (brug f.eks. 21137 for Californien).
 • 'Sats' [rate] (påkrævet)
  Afgiftssatsen som en procentdel af prisen (tal, f.eks. 8.75).
 • 'Forsendelsesafgift' [tax_ship] (valgfrit)
  Angiver, om du opkræver forsendelsesafgifter ('ja' [yes] eller 'nej' [no]).

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om at indsende dine produktdata, og få mere at vide om, hvornår og hvordan du kan indsende værdier på engelsk

Type

Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)

Gentaget felt Ja. Indsend op til 100 gange for at angive afgifter for forskellige steder
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatet på denne attribut afhænger af, hvilke værdier du indsender, samt deres specifikke rækkefølge. Medtag 'afgifter' [tax], og tilføj derefter i parentes navnene på de underordnede attributter, du vil indsende, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og sats:

Navn  tax(country:postal_code:rate)

Hvis du navngiver de underordnede attributter, du bruger, kan du oplyse dem i vilkårlig rækkefølge. Hvis du angiver underordnede attributværdier, men ikke navngiver dem, antager vi, at dine attributværdier indeholder følgende underordnede attributter i denne rækkefølge:

 1. 'Land' [country]
 2. 'Region' [region]
 3. 'Sats' [rate]
 4. 'Forsendelsesafgift' [tax_ship]

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnede attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). Brug ikke anførselstegn. Eksempel:

Navn   tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi   US:80302:8.75

For flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. Eksempel:

Navn   tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi   US:80302:8.75

Navn   tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi   US:900*-901*:9.5

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri underordnet attribut (såsom 'region' [region]) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. Eksempel:

Navn   tax
Mulig værdi   US::6.49:yes

Navn   tax(country:rate)
Mulig værdi   6.49

XML-feeds

Medtag en separat attribut for hver afgiftsgruppe.

<g:tax>
  <g:country>USA</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Du skal opfylde følgende krav for at vise dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

 • Sørg for, at du dækker hele USA (også de steder, hvor du ikke opkræver afgifter), hvis du angiver alle afgiftsindstillinger via attributten 'afgifter' [tax]. Angiv, at du ikke opkræver afgifter for et sted, ved at angive den underordnede attribut 'sats' [rate] for attributten 'afgifter' [tax] til "0".
 • Angiv fuldstændige og korrekte afgiftsoplysninger og -omkostninger. Hvis du ikke kan angive præcise afgiftsomkostninger, skal du matche eller overvurdere den afgift, som brugere, der besøger dit website, ville betale.
 • Overhold den lokale lovgivning, når du indsender afgiftsoplysninger.

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt.

 • Brug afgiftsindstillingerne i Merchant Center. Med disse indstillinger kan du oprette enkle, faste satser eller lade Google beregne afgiftssatserne for dine produkter automatisk. Brug attributten 'afgifter' [tax] som en sidste udvej til at tilsidesætte de indstillinger, du har oprettet i Merchant Center.
 • Brug attributten 'afgifter' [tax] til produkter, der er fritaget for afgifter eller har en unik afgiftssats. Når du bruger afgiftsindstillingerne på din konto, kan du ikke tilføje reducerede afgiftssatser eller fritagelser for individuelle produkter. Google beregner afgiftssatser for løsøre og understøtter ikke reducerede afgiftssatser eller afgiftsfritagelser.
 • Angiv, om du opkræver afgift på forsendelse. Nogle afgiftsmyndigheder kræver afgifter på forsendelse i henhold til lovgivningen. Du kan tilføje afgifter på forsendelse via den underordnede attribut 'forsendelsesafgift' [tax_ship] eller via dine kontoindstillinger. Få flere oplysninger om afgiftsindstillinger

Yderligere retningslinjer

Gennemgå omhyggeligt hvert enkelt afsnit for at afgøre, om kravene gælder for dit land eller produkt. Hvis du ikke opfylder de krav, der gælder for dig, afviser vi dit produkt og giver dig besked via siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

Lande ud over USA
Business-to-business-forhandlere (B2B)
 • Indsend den afgiftssats, der pålægges en enkeltperson. Afgifterne skal være nøjagtige for individuelle brugere, da vi ikke specifikt understøtter business-to-business-køb (B2B) på nuværende tidspunkt. Hvis du har særlige betingelser for kommercielle købere, kan du tilføje disse på dit website, men indsend ikke disse satser i dine produktdata.

Eksempler

Formatering af tekstfeed

For at formatere navnet skal du medtage "tax" og derefter i parentes tilføje navnene på de underordnede attributter, du indsender, adskilt af et kolon ( : ).

Hvis du f.eks. vil indsende land, postnummer og sats:

Navn tax(country:postal_code:rate)

 

Formatér værdien ved at indsende værdien for hver underordnet attribut angivet i samme rækkefølge som i navnet og adskilt af et kolon ( : ). For eksempel:

Navn tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi US:80302:8.75
Mulig værdi US:30*:12.75

 

Du kan også bare indsende prisen. Eksempel:

Navn tax(rate)
Mulig værdi 64.90 DKK

 

Hvis du ikke inkluderer underattributter i navnet, skal du stadig indsende værdier for følgende underattributter i denne rækkefølge:

 1. 'Land' [country]
 2. 'Region' [region]
 3. 'Sats' [rate]
 4. 'Forsendelsesafgift' [tax_ship]

Eksempel:

Navn tax
Mulig værdi US:CA:8.25:yes

 

Hvis du ikke ønsker at angive en valgfri underordnet attribut (såsom 'region' [region]) for et bestemt produkt, skal du stadig tilføje et kolon ( : ), men lade teksten stå tom. Eksempel:

Navn tax
Mulig værdi US::6.49

 

Navn tax(country:region:rate)
Mulig værdi :6.49
Gentagne felter (eksempler på regionale afgifter)

Tekstfeed

Du kan indsende op til 100 afgiftsværdier pr. produkt for at angive forskellige omkostninger for de enkelte steder. For at indsende flere steder skal du indsende attributten (med samme navn) flere gange. Eksempel:

Navn tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi US:80302:8.75

 

Navn tax(country:postal_code:rate)
Mulig værdi US:900*-901*:9.5

XML

For at indsende flere forsendelsesgrupper for et XML-feed skal du medtage en separat attribut for hver forsendelsesgruppe. Du kan indsende attributten 'afgifter' [tax] op til 100 gange for hvert produkt.

<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>USA</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

 

Afgiftsfri varer

Angiv, at et produkt ikke er afgiftspligtigt, ved at sætte den underordnede attribut for sats til 0. Eksempel:

'Sats' [rate] 0

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
71525
false
false