cost_of_goods_sold [kostpris_for_solgte_varer] (cogs): Definition

 
Brug attributten cost_of_goods_sold [kostpris_for_solgte_varer], når du rapporterer konverteringer med data for indkøbskurv, for at få yderligere rapportering om bruttoavance. Bemærk! Du skal rapportere oplysninger på vareniveau for hver af dine konverteringer for at kunne bruge denne type rapportering. 

Hvornår de kan bruges

 
Valgfrit for alle produkter
 
Brug denne attribut, når du rapporterer oplysninger om købte varer ved hjælp af det globale websitetag. Disse data bruges til at beregne en estimeret bruttoavance for dine produkter. Bruttoavancen er forskellen mellem omsætningen og kostprisen for solgte varer (COGS, cost of goods sold). De oplysninger, som du deler med Google vedrørende COGS, bruges alene til rapporteringsformål og behøver ikke være nøjagtige. Du behøver kun angive et omtrentligt skøn over din faktiske COGS for at få en indikation af, hvor stor fortjeneste du har opnået via konverteringer. Hvis COGS varierer for et givent produkt, anbefaler vi, at du angiver et gennemsnit.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at vi forstår de data, du indsender. 

Type Tal plus valuta (brug ISO 4217)
Gentaget felt Nej

 

Filformat Eksempel på post
Tekst/tabulatorsepareret 100.10 DKK
XML (feeds) <g:cost_of_goods_sold>100.10 DKK
</g:cost_of_goods_sold>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

 

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Nedenstående krav til den angivne værdi skal opfyldes. Hvis du ikke overholder disse krav, kvalificerer dine varer sig muligvis ikke til rapportering, hvilket kan resultere i ufuldstændige rapporteringsdata.

  • Brug valutaen med ISO 4217-koder, f.eks. "USD".
  • Brug "." som decimaltegn i stedet for ",".

Optimale løsninger

Gå videre end de grundlæggende krav, og optimer dine produktdatas effektivitet ved hjælp af optimale løsninger.  

  • Brug samme valuta for kostpris for solgte varer (COGS, cost of goods sold), som du bruger til den pris, der rapporteres ved konvertering. På denne måde undgår du uoverensstemmelser på grund af valutaomregning. 

Eksempler

Mobiltelefoner eller tablets 

Produkt Google Pixel 5" 32 GB Quite Black
title [titel] Google Pixel 5" 32 GB Quite Black
price [pris] 3000.00 DKK
cost_of_goods_sold [kostpris_for_solgte_varer] 2900.00 DKK
google_product_category [google_produktkategori] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner]
 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet