'varens egenpris'​ [cost_of_goods_sold]

 
Brug attributten 'varens egenpris' [cost_of_goods_sold], når du rapporterer konverteringer via data om kurv, for at få yderligere rapportering om bruttoavance. Bemærk! Du skal rapportere oplysninger på vareniveau for hver af dine konverteringer for at kunne bruge denne type rapportering.

Hvornår skal den bruges?

 
Valgfrit for alle produkter
 
Brug denne attribut, når du rapporterer oplysninger om købte varer ved hjælp af det globale websitetag. Disse data bruges til at beregne en estimeret bruttoavance for dine produkter. Bruttoavancen er forskellen mellem omsætningen og kostprisen for solgte varer (COGS, cost of goods sold). De oplysninger, som du deler med Google vedrørende COGS, bruges alene til rapporteringsformål og behøver ikke være nøjagtige. Du behøver kun angive et omtrentligt skøn over din faktiske COGS for at få en indikation af, hvor stor fortjeneste du har opnået via konverteringer. Hvis COGS varierer for et givent produkt, anbefaler vi, at du angiver et gennemsnit.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om at indsende dine produktdata, og få mere at vide om, hvornår og hvordan du kan indsende værdier på engelsk

Type Tal plus valuta (brug ISO 4217)
Gentaget felt Nej

 

Filformat Eksempel på post
Tekst/tabulatorsepareret 100.10 DKK
XML (feeds) <g:cost_of_goods_sold>100.10 DKK
</g:cost_of_goods_sold>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

 

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Nedenstående krav til den angivne værdi skal opfyldes. Hvis du ikke overholder disse krav, kvalificerer dine produkter sig muligvis ikke til rapportering, hvilket kan resultere i ufuldstændige rapporteringsdata.

  • Brug valutaen med ISO 4217-koder, f.eks. "DKK".
  • Brug "." i stedet for "," for at angive et decimaltegn.

Optimale løsninger

Gå videre end de grundlæggende krav, og optimer dine produktdatas effektivitet ved hjælp af optimale løsninger.

  • Brug samme valuta for varens egenpris (COGS, cost of goods sold), som du bruger til den pris, der rapporteres ved konvertering. På denne måde undgår du uoverensstemmelser på grund af valutaomregning.

Eksempler

Mobiltelefoner eller tablets

Produktdata for Google Pixel 5 "32 GB Quite Black
Attribut Værdi
'titel' [title] Google Pixel 5" 32 GB Quite Black
'pris' [price] 3000.00 DKK
'varens egenpris' [cost_of_goods_sold] 2900.00 DKK
'google-produktkategori' [google_product_category] Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner
 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
71525
false