Ad Manager rapor boyutları

İhtiyacınız olan bilgileri hangi boyutların gösterdiğini öğrenin

Aşağıda, Ad Manager raporlarında kullanılabilen tüm boyutların yanı sıra geçerli rapor türleri ve kategorilendirme hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Boyut aramak için tabloyu bir veya daha fazla anahtar kelimeyle filtreleyin.

Raporuma nasıl boyut ekleyebilirim?
Envanterinizin nasıl performans gösterdiğini görmek için rapor oluşturmayı ve rapor metriklerini kullanmayı öğrenin.
BoyutKullanılabilir rapor türleri
Reklamveren » Bir Siparişle ilişkili reklamveren. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler çekmenize olanak tanıyan boyut özellikleri sunar.   Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Yayınlama
Reklam ağı adı
Reklam ağının adı.
  Geçmiş
Etkinlik » Bağımsız Etkinliğin adı.  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Etkinlik grubu
Etkinlik Grubunun adı.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Reklam öğesi
Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesi. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama

Reklam boyutu
Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesinin boyutu. Reklam boyutu, sunulan reklam öğesinin gerçek boyutunu temsil etmez. Bu boyut, sunulan reklam öğesinin "Hedeflenen Reklam Birimi Boyutunu" temsil eder. Reklam boyutu yalnızca doldurulmuş gösterimlerle ilişkilendirilebileceğinden bu boyut, Doldurulmayan gösterimler metriğiyle uyumlu değildir.

Reklam boyutu ile ilgili boyutu içeren bir rapor aldığınızda, normalde ana yayınlama altına yuvarlanan tamamlayıcı yayınlama gösterilir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek toplamlar görebilirsiniz.

Bu boyut kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine "Reklam boyutu (yayınlanan)" boyutunu kullanın.

  Geçmiş
Etiket  Yayınlama

Reklam boyutu (yayınlanan) (Beta) 

Ad Manager veya Ad Exchange'den yayınlanan reklam öğesinin gerçek boyutu. Bu boyut, Ad Exchange'de raporlanan reklam boyutuyla da eşleşir. Boyut, "gxy" biçiminde (ör. 300x250) gösterilir. 

Bu boyut kullanılarak raporlanan Ad Exchange gösterim sayıları, "Reklam Boyutu (yayınlanan)" boyutunun bazı Google Ads metin reklamlarını sayma yöntemi nedeniyle eski "Reklam Boyutu" boyutundan farklı olabilir. "Doldurulmayan gösterim sayısı" metriğiyle uyumlu değildir.

Bu boyutun "Reklam boyutu"ndan farklı yanları aşağıda belirtilmiştir:

 • Bu boyut, bir satır öğesinde yapılandırılan reklam boyutu yerine, Ad Manager veya Ad Exchange'den yayınlanan reklam öğesinin boyutu için rapor oluşturur.
 • Ad Exchange'de raporlanan reklam boyutuyla eşleşmeyebilir.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Reklam öğesi türü » Reklam alanı isteğine sunulan reklam öğesinin türü. Değerler şunlardır:
 • Özel
 • Özel şablon
 • Studio
 • Campaign Manager etiketi
 • HTML5
 • Resim
 • Programatik Doğrudan
 • Üçüncü taraf
 • Video reklam öğesi grupları
 • Diğer
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Satır öğesi
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesi. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Yayınlama
Satır öğesi türü
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesinin türü
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Yayınlama

Ana ve Tamamlayıcı reklam öğesi » Reklam öğesi grubu olarak trafiğe eklendiğinde sunulan reklam öğesinin türü.

Ana reklamlar, video oynatıcı içinde oynatılır. Genellikle görüntülü olan tamamlayıcı reklamlar ise ana reklamla bağlantılı olarak video olmayan reklam alanlarına sunulur.

  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Sipariş
Reklam alanı isteğine sunulan Reklam Öğesi ile ilişkili satır öğesiyle ilişkilendirilen sipariş. Raporlarınızdan daha ayrıntılı bilgiler almanızı sağlayan boyut özellikleri sunar.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Yayınlama
Markalama türleri
Gösterimi satın alan alıcıya gönderilen Yayıncı sayfası bilgilerinin miktarına bağlı olacak şekilde, Anonim, Markalı, Yarı Şeffaf veya "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" türlerinden birini gösterir. Markalama türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

"Markalama türleri" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için göz ardı edilmelidir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme

Hedefleme türleri
Reklamverenlerin bir yayıncıya reklam hedeflemek için kullandığı yöntemi gösterir. İçeriğe dayalı, Kişiselleştirilmiş ve Yerleşim hedefleme hakkında bilgi edinin.

"Kişiselleştirilmiş" (önceki adıyla "İlgi alanına dayalı") hedefleme, çerez kimliği gibi kullanıcı verilerinin mevcut olmadığı durumlarda içeriğe dayalı hedefleme içerebilir. AB kullanıcı kontrol ayarlarında “Kişiselleştirilmemiş reklamlar”ı seçtiyseniz kullanıcı verileri kullanılmıyor olsa bile "Kişiselleştirilmiş" altında reklamlar görebilirsiniz.

Bu boyut için kalan olası değerler şunlardır:

 • Bilinmeyen: Tüm ağ hedefli hedeflemeyi, doğrudan anlaşmaları veya henüz sınıflandırılmamış diğer hedefleme stillerini gösterir.
 • (Eşleşmeyen reklam istekleri): "Hedefleme türleri" boyutunu kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterecektir. Bu nedenle, bu satırlar için Reklam İstekleri ve Kapsam metrikleri dikkate alınmamalıdır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme
Programatik alıcı
Alıcının bir programatik teklifteki adı.

Bu boyut, yalnızca ağınızda Programatik Doğrudan olması garantili etkinleştirilirse kullanılabilir.

  Geçmiş, Erişim, Satış
Etiket  Yayınlama
Programatik alıcı
Alıcının bir programatik teklifteki adı.

Bu boyut, yalnızca ağınızda Programatik Doğrudan olması garantili etkinleştirilirse kullanılabilir.

  Geçmiş, Erişim, Satış
Etiket  Yayınlama
Doğrulanmış reklamveren adı
Şirket listenize eklemek istediğiniz doğrulanmış reklamverenin adı. Doğrulanmış reklamverenler, Ad Exchange ve Ad Manager arasında eşleştirilir. Daha fazla bilgi
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Doğrulanmış marka adı
Şirket listenize eklemek istediğiniz doğrulanmış markanın adı. Markalar, size daha ayrıntılı engelleme ve fiyatlandırma seçenekleri ile raporlama verileri sağlamak üzere üst reklamverenlerle eşleştirilmiş alt öğelerdir.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Doğrulanmış kategori adları
Şirket listenize eklemek istediğiniz doğrulanmış kategorilerin adları. Kategoriler, kitle segmentlerinizi ortak temalara (ör. Demografi, Coğrafya, İlgi Alanı vb.) göre düzenlemenizi ve filtrelemenizi sağlar.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama

Optimizasyon türü (Beta) 
Aşağıdaki optimizasyon türlerine göre verilerin dökümünü inceleyin:

  Geçmiş
Yayın kısıtlaması

Çocuklara yönelik (COPPA) reklam istekleri ve sınırlı reklam izleme (LAT) reklam istekleri dahil olmak üzere kişiselleştirilmemiş reklamların ve kısıtlanmış veri işleme reklam isteklerinin gösterimlerini gösterir.

Ayrıca, AEA'da oturum açmış bir Google kullanıcısı Google’a yaş bilgilerini doğrudan sağladığında ve GDPR'de belirtilen reşit olma yaşının altında olduğunda Google, yayıncının Ad Manager'daki AB kullanıcı izni ayarlarına ve yayıncının reklam etiketinde kişiselleştirilmemiş reklam sinyali geçirip geçirmediğine bakılmaksızın, bu kullanıcıya yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlayacaktır. Bu reklam isteklerinin gösterimleri, "Kişiselleştirilmemiş Reklamlar" satırına da dahil edilir.

Veriler, 31 Mayıs 2018'den itibaren doğru olacaktır.

  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Reklam teknolojisi
Reklam öğesini yayınlamak için kullanılan teknolojinin türü. Olası değerler "AMPHTML", "Standart HTML", "Özel HTML", "Video" veya "Diğer"dir. Bu boyutla ilgili veriler, yalnızca 3 Mart 2018'den sonra yayınlanan kampanyalar için kullanılabilir.
  Geçmiş

Birleştirilmiş fiyatlandırma kuralı

Programatik talebe uygulanan fiyatı ayarlamak için kullanılan birleştirilmiş fiyatlandırma kuralı.

"Geçerli fiyatlandırma kuralı yok" ifadesi; gösterimin doldurulmadığı, eşleşen bir birleştirilmiş fiyatlandırma kuralının bulunmadığı veya açık artırma adayının birleşik fiyatlandırma kuralı filtrelemesine uygun olmadığı anlamına gelebilir. (Örneğin, Standart veya Sponsorluk satır öğeleri).
 
Belirlenen her taban fiyat, Open Bidding ve Ad Exchange'de İlk Bakış dahil olmak üzere hedefleme ölçütleriyle eşleşen Herkesin Katılabileceği Açık Artırma ve özel açık artırma trafiğine uygulanır. Ad Exchange trafiği, birleştirilmiş fiyatlandırma tabanına tabidir. Taban fiyatlar, yedek AdSense reklamları için geçerli değildir.
 
Hedef BGBM kullanılarak taban fiyat belirlendiğinde Ad Manager, birleştirilmiş fiyatlandırma kuralının kapsamına giren tüm envanter kaynaklarında bir hedef BGBM'ye ulaşmaya çalışır. Bu nedenle, birleştirilmiş fiyatlandırma kuralı raporunun ayrıntılı bir dökümü alınırsa ancak bu döküm kapsama dahil olan tüm envanter kaynaklarının satırlarını içermezse kuralın hedef BGBM'sinin altında olan "Ortalama eBGBM" değerleri görebilirsiniz. Daha fazla bilgi
 
Not: Yukarıdaki açıklamada "fiyat" veya "fiyatlandırma" terimleri hedef BGBM'ye ya da taban fiyatlara işaret etmektedir.
 
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Tarih
Günlük veri dökümü. Ad Manager'da veriler, 18 Ocak 2016, Pazartesi gibi genişletilmiş biçimde gösterilir. Dışa aktarılan biçim daha kompakttır; örneğin, A/G/YY.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı
Etiket  Zaman birimi
Haftanın günü » Haftanın takvim günü (ör. Pazartesi, Salı)  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Zaman birimi
Saat
Ağ saat dilimine göre günün saatinin sayısal ifadesi (0-23).
  Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Ay ve yıl » AAAA YYYY biçimindeki ay ve yıl.  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim, İş ortağı finans
Etiket  Zaman birimi
Hafta » "A/G/YY - A/G/YY" biçimindeki haftalık tarih aralığı.  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Zaman birimi
Günler
Performansı günlere göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir. Veri raporlarında ABD Pasifik Saati (PST) ile yaz saati uygulaması sırasında Pasifik Yaz Saati (PDT) kullanılır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Haftalar
Performansı haftalara göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi
Aylar
Performansı aya göre görüntüler. Aralık olarak da gösterilebilir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Zaman birimi

Talep Kanalı
Alıcıların envanterinize erişmek için kullandığı yöntemi gösterir. Bu, ağınızın tamamında rapor oluşturmanıza yardımcı olur.

 • AdSense
 • Ad Exchange (İlk Bakış'ı içerir)
 • Exchange Teklif Verme
 • Uyumlulaştırma
 • Rezervasyon (doğrudan satılan satır öğeleri)
  Geçmiş, Erişim
Etiket  Yayınlama
Getiri grubu 
Uyumlulaştırma ve Exchange Teklif Verme için kullanılan reklam ağları grubunun adı.
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Getiri iş ortağı 
Bir getiri grubundaki "Reklam ağı" şirketinin adı. Daha fazla bilgi
  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Getiri grubu iş ortağı etiketi
Getiri grubunun adını ve "AdGroupId" değerini içeren getiri grubundaki bir getiri iş ortağının adı. Ad Exchange için "Ad Exchange" değeri gösterilir.

Örneğin, "GetiriGrubum-GetiriİşOrtağım Kimliği: 123456789".

Yalnızca Uyumlulaştırma için geçerlidir; Exchange Teklif Verme için geçerli değildir.

  Geçmiş
Etiket  Yayınlama
Getiri iş ortağı türü (Kullanımdan kaldırıldı)
Getiri iş ortağı için uyumlulaştırma özellikleri. Olası değerler şunlardır: Uyumlulaştırma, Exchange Teklif Verme veya Ad Exchange.

This dimension is deprecated.

  Geçmiş
Etiket  Getiri grubu
Uyumlulaştırma türü
Bir uyumlulaştırma grubunda her ağ için tanımlandığı şekliyle uyumlulaştırma isteğinin türü. Örneğin "Mobil uygulama".
  Geçmiş
Etiket  Uyumlulaştırma
Reklam kaynakları
İşlem harcamasının alınması için kullanılmakta olan kaynağı gösterir. Gösterim isteğini dolduran reklamın hangi talep kaynağı (özellikle de üçüncü taraf reklam ağları, Ad Exchange GZT ve GZT olmayan talep kaynakları) tarafından sağlandığını belirtir.

Bu boyutlar, yalnızca Uyumlulaştırmanın etkin olduğu yayıncılara gösterilir.

 • Herkesin Katılabileceği Açık Artırma: Ad Exchange üzerinde RTB ve RTB olmayan alıcılar tarafından doldurulan tüm gösterimleri içerir.
 • Tercih Edilen Anlaşma: Tercih edilen anlaşmalar aracılığıyla yayınlanan gösterim etkinliğini içerir.
 • Google Tarafından Yönetilen veya Müşteri Tarafından Yönetilen Reklam Ağları: Üçüncü taraf ağlar tarafından doldurulan tüm gösterimleri içerir.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir reklamla eşleşmeyen reklam istekleri. Bu durumda, boş reklam veya yedek reklam gösterilir.
 • Diğer: Reklam sunma sürecinde beklenmedik bir durumla karşılaşılan reklam istekleri.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Üçüncü taraf reklam etiketleri
Yayıncılara, Uyumlulaştırma yoluyla satın alınan reklam etiketlerinin adlarını gösterir.

Bu boyut artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimini kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Üçüncü taraf alıcı hesapları
Uyumlulaştırma üzerinden satın alma işlemi yapan üçüncü taraf reklam ağlarının performansını gösterir.

Bu boyut artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimi boyutunu kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Üçüncü taraf alıcı para birimi
Yayıncılara, üçüncü taraf reklam ağları tarafından kullanılan para birimini gösterir. Para birimi, kullanıcı hesabı ile ilişkili değer birimine yansıtılır.

Bu boyut, artık kullanımdan kaldırılmış olan Reklam Ağı Optimizasyonu (ANO) ile ilgilidir. Bunun yerine Ad Manager getiri yönetimini kullanın.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Getiri yönetimi
Kitle segmenti (faturalandırılabilir)
Birinci taraf ve üçüncü taraf segmentleri dahil, hedeflenen Kitle segmentinin adı. Bu boyut, Ad Manager faturanızda gösterimlerin nasıl ayrıldığını daha iyi anlamak için yaygın olarak kullanılır. Daha fazla bilgi
  Geçmiş
Reklam öğesi faturalandırma türü
Google Ad Manager faturanızda ilişkilendirilen reklam öğesi türü.
  Geçmiş
Veri iş ortağı
Kitle segmenti veri iş ortağının adı. Segment birinci taraf ise Ad Manager ağ adınız gösterilir.
  Geçmiş

Video kesintisiz oynatma türü (Beta) 
Video gösteriminin sürekli bir oynatma ortamından gelip gelmediği. Olası değerler; "Sürekli", "Sürekli değil" ve sürekli oynatma bilgileri belirlenemediğinde "Ayarlanmadı" şeklindedir.

  Geçmiş
Etiket  Video
İçerik
Ad Manager'da beslenen video içeriği. Reklamların sunulması için içerik kaynağı durumunun etkin olması gerekir.

cmsid ve vid parametreleri kullanılarak belirli bir içeriğe hedeflenmeyen video reklamlar, bu boyutla "Geçerli değil" olarak görünür. Raporunuzu yalnızca içeriğe özel trafikle sınırlamak için, bu boyut hakkında rapor oluştururken İstek türü filtresini uygulayın, şunlardan herhangi biridir: > Video etiketi seçeneğine ayarlayın.

  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı
Etiket  Video

İçerik grubu
Filtre uygulayarak veya videoları tek tek seçerek (ya da ikisini birden yaparak) bir araya getirilen ve hedeflenen video grupları. Eşleşen meta verilere sahip yeni içerik beslendiğinde içerik grupları otomatik olarak güncellenir.

Bu boyuta sahip raporlar, yalnızca hedeflenen grupları değil içeriğin göründüğü tüm grupları gösterir.

cmsid ve vid parametreleri kullanılarak belirli bir içeriğe hedeflenmeyen video reklamlar, bu boyutla "Geçerli değil" olarak görünür. Raporunuzu yalnızca içeriğe özel trafikle sınırlamak için, bu boyut hakkında rapor oluştururken İstek türü filtresini uygulayın, şunlardan herhangi biridir: > Video etiketi seçeneğine ayarlayın.

  Geçmiş
Etiket  Video

İçerik meta verileri
Bu boyut yakında kullanımdan kaldırılacak ve "CMS meta verileri" boyutuyla değiştirilecektir.

Anahtarları etkinleştirilen ve eşlenen içerik meta veri değerlerinin metriklerini gösterir. "İçerik meta verileri"nin altındaki her boyut bir meta veri anahtarıdır. Bir boyut seçtiğinizde raporda bu anahtara atanan tüm değerlere ait metrikler gösterilir.

Video içeriği meta verileri için nasıl rapor oluşturacağınızı öğrenin.

  Geçmiş
Etiket  Video
Özel etkinlik
Video Çözümleri ve Rich Media için geçerlidir.
  Geçmiş
Etiket  Video
Özel etkinlik türü
Tetiklenen Video Çözümleri ve Rich Media özel etkinliğinin türü.
  Geçmiş
Etiket  Video
DFP şelalesi
Yayıncılara Ad Manager şelalesinin envanterleri üzerindeki etkisini gösterir. Video Çözümleri yedek video türünden bağımsız olarak, tüm eşleşmemiş istekler Ad Manager şelalesi için uygun değildir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri
Yedek konum
Yedek video (şelale veya istemci tarafı uyumlulaştırması olarak da bilinir) VAST yönlendirmelerini kullandığınızda gösterim doldurma fırsatı yakalama olasılığını en üst düzeye çıkarır. DFP uygun reklamları derecelendirir. Sadece tek bir reklamı geri göndermek yerine yedek kullanımıyla bir reklam seçenek listesi geri döndürülür. Gösterimler, tıklamalar, dönüşümler ve sunulan, yedek olan ve olmayan reklamlardan kaynaklanan diğer metrikler için rapor oluşturabilirsiniz.
  Geçmiş
Etiket  Video
Canlı yayın » Ad Manager'da canlı yayına verilen ad.  Geçmiş
Etiket  Video
Canlı yayın reklam arası
Ad Manager'da canlı yayın reklam arasına verilen ad.
  Geçmiş
Etiket  Video

Meta veri anahtarı
Bu boyut yakında kullanımdan kaldırılacak ve "CMS meta veri anahtarı" boyutuyla değiştirilecektir.

Video içeriği meta verileriyle eşlediğiniz anahtarların metriklerini gösterir. Her anahtar için gösterilen metrikler, bu anahtara atanmış tüm değerlerin toplamıdır. Bir raporda görünen anahtarların sayısı için herhangi bir sınır yoktur.

cmsid ve vid parametreleri kullanılarak belirli bir içeriğe hedeflenmeyen video reklamlar, bu boyutla "Geçerli değil" olarak görünür. Raporunuzu yalnızca içeriğe özel trafikle sınırlamak için, bu boyut hakkında rapor oluştururken İstek türü filtresini uygulayın ve filtreyi şunlardan herhangi biridir: > Video etiketi seçeneğine ayarlayın.

Video içeriği meta verileri için nasıl rapor oluşturacağınızı öğrenin.

  Geçmiş
Etiket  Video

Kapsüldeki konum
Video reklamlarının kapsül (sırayla gösterilen reklam grupları) içindeki konumu. Bazı örnekler: Gerçekten bilinmeyen veya video olmayan trafiği temsil eden "Kapsülde 1. konum", "Kapsülde 2. konum" ve "Kapsülde bilinmeyen konum".

Sonuçları yalnızca video trafiğiyle sınırlamak için İstek türü filtresini kullanarak sonuçlarınızı filtreleyin, şunlardan herhangi biridir: > Video etiketi seçeneğine ayarlayın.

  Geçmiş
Etiket  Video
Kapsülün konumu
Kapsülün (sırayla gösterilen reklam grupları) video içeriğindeki konumu. Gerçekten bilinmeyen veya video olmayan trafiği temsil eden "Videodan önce gösterilen reklam", "Videonun ortasında gösterilen reklam" ve "Bilinmeyen konumlar".

Sonuçları yalnızca video trafiğiyle sınırlamak için İstek türü filtresini kullanarak sonuçlarınızı filtreleyin, şunlardan herhangi biridir: > Video etiketi seçeneğine ayarlayın.

  Geçmiş
Etiket  Video
Reklam öğesi medya süresi

Asıl medyanın oynatıldığı süre.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam öğesi medya türü

Seçilen medya dosyasının MIME türü.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam öğesi medyası bit hızı

Seçilen medya dosyasının bit hızı.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam öğesi medyası VPAID sürümü

Bir reklamın VPAID 1, 2, 3 sürümlerinden hangisini kullandığını veya VPAID kullanıp kullanmadığını belirtir.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam öğesi medyası yükleme gecikmesi

Medyaların yüklenmesi için geçen süre.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam sunma sistemi

VAST zincirindeki her bir reklam sunucusu.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam sunucusu VAST sürümü

VAST zincirindeki her bir reklam sunucusunun VAST sürümü.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video
Reklam sunucusu yönlendirme konumu

Bir yönlendirmenin VAST zincirindeki konumu.

Örneğin, A > B > C zincirindeki A 0 konumunda, B ise 1 konumundadır.

  Video reklam öğesi kalitesi (Beta) 
Etiket  Video

VAST sürümü (Beta) 
Döndürülen VAST reklam öğesinin sayısal sürümü. Bu, reklam etiketlerinizde hangi VAST sürümünün istendiği belirlenirken ya da farklı oynatıcılara veya iş ortağı envanterine farklı reklam etiketleri dağıtıyorsanız yararlı olabilir. Olası sürümler: VAST 2, VAST 3, VAST 4 ve Geçerli değil (video olmayan istekler için).

Bu, yönlendirmeler için üçüncü taraf reklam sunucusundaki VAST sürümü değildir.

Bu boyut içerik meta verileri, tarih ve saat, istek türü, reklam birimi ve yerleşim dahil tüm video ve yayınlama boyutlarıyla birleştirilebilir. Toplam gösterim metrikleri; satış oranı metrikleri; izleyici, hata ve etkileşim metrikleriyle uyumludur.

  Geçmiş
Etiket  Video
Video reklam süreleri
Yayıncılara, isteklerinde ayarlanan süreye göre video reklam envanterlerinin performansını saniye ve dakika aralıkları (6-10 saniye veya 2-5 dakika) cinsinden gösterir.

Bu boyuttan yalnızca Video için Ad Exchange veya Oyunlar için Ad Exchange kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

"Bilinmeyen" değeri, genellikle bir yer paylaşımlı reklamın yayınlandığını veya gösterimin doldurulmadığını gösterir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri

Video reklam türleri
Yayıncılara, aşağıdaki biçimleri de içerecek şekilde, türe göre video reklam envanterlerinin performansını gösterir:

 • TrueView ve atlanabilir yayın içi
 • Standart yayın içi
 • Bumper
 • Video tıkla ve indir
 • VPAID
 • VPAID atlanabilir 
 • DBM Video
 • Yerel içerik
 • Yerel uygulama yükleme
 • Diğer

Bu boyuttan yalnızca Video için Ad Exchange veya Oyunlar için Ad Exchange kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Video envanteri
Video yönlendirme üçüncü tarafı (Beta) 
Google Ad Manager'ın, reklam öğesi için alana bağlı olarak yönlendirildiği üçüncü taraf. Bu, farklı reklam öğesi tedarikçi firmalarının doluluk oranı belirlenirken veya sunucu hataları giderilirken yararlı olabilir. Yaygın olarak kullanılan tedarikçi firmalar adlarına göre gösterilir; diğerleri ise alan adlarına göre gösterilir.

Bu boyut, "Reklam öğesi" boyutunu temel alır ve aynı boyut ve metriklerle uyumludur.

  Geçmiş
Etiket  Video

Video SDK sürümü
Reklam isteğinde video SDK'sının herhangi bir sürümünün mevcut olup olmadığını gösterir. Olası değerler şunları içerir: 

 • iOS IMA SDK'sı
 • Android IMA SDK'sı
 • HTML5 IMA SDK'sı
 • tvOS IMA SDK'sı
 • Roku IMA SDK'sı
 • iOS PAL
 • Android PAL
 • HTML5 PAL
 • tvOS PAL
 • iOS GMA SDK'sı
 • Android GMA SDK'sı
 • Bilinmiyor
 • SDK'sız
 • Diğer

Her SDK ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere bakın.

Bu boyut; tüm video boyutları, istek türü, tarih ve saat, reklam birimi ve tüm reklam öğesi boyutlarıyla birleştirilebilir. Gösterim metrikleri, video izleyicileri, etkileşim ve hata metrikleriyle uyumludur.

  Geçmiş
Etiket  Video
Şehir
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili şehir
  Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Ülke
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili ülke
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı
Etiket  Coğrafya
Metropol
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili metropol
  Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Posta kodu
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili Posta Kodu
  Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Bölge
Reklam alanı isteğindeki IP adresiyle ilişkili TPA bölgesi.
  Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Ülkeler
Kullanıcıların yayıncının envanterindeki reklamları görüntülediği ülkeleri gösterir.

"Bilinmeyen Bölge" değerini görüyorsanız bu, kullanıcı coğrafya arama işleminin başarısız olduğu ve bu istek, gösterim ve tıklamaların küresel olarak hedeflenen reklamlara sunulduğu anlamına gelir. 
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Coğrafya
Reklam birimi
Reklam biriminin adı.

Reklam birimi kodunu görmek için boyut özelliklerini seçin.

  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Envanter
Reklam isteği boyutu
"Doldurulmayan gösterimler" ve "codeserves" dahil olmak üzere, yalnızca sınırlı bir metrik grubuyla seçilebilir. İstek birden fazla boyut içerse de istek başına yalnızca tek bir boyut gösterir. Reklam boyutu, genellikle reklam isteği tek bir boyut içerdiğinde reklam isteği boyutuyla eşleşir.

Bu boyut kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine "İstenen reklam boyutları"nı kullanın.

  Geçmiş
Anahtar/değer çiftleri
Reklam alanı isteğiyle ilişkili anahtar/değer çiftleri.

Hedeflenen ve hedeflenmeyen gösterimleri ayırt etmek için "Reklam Sunucusu Hedeflenen Gösterim Sayısı" ve "Reklam sunucusu gösterim sayısı" metriklerini kullanın.

  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı
Etiket  Envanter
Yerleşim
Gösterim veya tıklama kaydedildiğinde reklam birimi içeren yerleşimin adı.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı
Etiket  Envanter
İstenen reklam boyutları

Her bir reklam isteğindeki tüm reklam boyutlarını içerir ve birden fazla envanter boyutu olan reklam isteklerini doğru bir şekilde gösterir.

Boyut, birden fazla boyut virgülle ayrılmış şekilde ve "gxy" biçiminde (ör. 300x250, 600x300) görüntülenir. Bu boyuta yalnızca belirli boyutları içerecek şekilde filtre uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi

Bu boyutun, "Reklam isteği boyutu"ndan farklı yanları aşağıda belirtilmiştir:

 • Çok boyutlu envanteri daha doğru bir şekilde yansıtmak için her istekteki tüm reklam boyutları için rapor oluşturur.
 • Diğer boyut ve metrikler ile daha kapsamlı uyum.
 • Eklenen boyutları sınırlayan filtrelerle uyumludur.
 • Biçim: GxY (boşluksuz, virgülle ayrılmış)
  Geçmiş
Etiket  Envanter
Kanallar
Yayıncıya performansı envanter segmentine göre gösterir. Kanallar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bazen aynı ada sahip birden çok kanal olabilir. Kanallar boyutu raporlara dahil edildiğinde veya bunu bir filtre olarak seçtiğinizde, rapor tüm benzer ada sahip Kanallardaki verileri toplar ve rapor sonuçlarında birleştirilmiş verileri gösterir. Bu durum, reklam isteklerinin gerçek toplam sayısını aşan toplam reklam isteği hesaplamasına yol açabilir.

Herhangi bir kanalla ilişkili olmayan envanter, rapordan hariç tutulur.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
DFP Reklam Birimleri
Performansı Ad Manager Reklam birimlerine göre gösterir (reklam sunucunuz olarak Ad Manager'ı kullanıyorsanız). Ad Manager yerine doğrudan Ad Exchange'den istekte bulunulmuşsa değer (Envanter birimi yok) olarak görünür. Ad Manager istekleri dinamik ayırmayı ve gelişmiş dinamik ayırmayı içerir. Ad Manager Reklam Birimleri hakkında daha fazla bilgi

Raporunuza yalnızca üst seviye reklam birimlerini eklemek için DFP Reklam Birimleri (Üst Seviye) boyutunu seçin.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri

DFP Reklam Birimleri (Üst Seviye) (Beta) 
Yalnızca üst seviye Ad Manager Reklam birimlerine göre performansı gösterin. Üst seviye reklam biriminin altında tanımlanan reklam birimleri için yapılan istekler, üst seviye reklam biriminde toplanır.

Ad Manager yerine doğrudan Ad Exchange'e istekte bulunulmuşsa değer ("Envanter birimi yok") olarak görünür. Ad Manager istekleri Dinamik Ayırmayı içerir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Fiyatlandırma kuralları
Performansı Fiyatlandırma kuralına göre gösterir. Eşleşmeyen isteklerde, "(Geçerli fiyatlandırma kuralı yok)" ifadesi gösterilir.

"Geçerli fiyatlandırma kuralı yok" durumu birkaç nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Bir fiyatlandırma kuralının eklenmediği en yaygın örneklerin listesi şu şekildedir:

 • Özel Açık Artırma ve Tercih Edilen Anlaşmalar yoluyla kazanılan gösterimler, Herkesin Katılabileceği Açık Artırmaya katılmaz. Bu vakaların tanımlanmasına yardımcı olmak için raporunuza "Anlaşma türü" boyutunu ekleyin.

  Bazı durumlarda, "Fiyatlandırma kuralı" boyutu kullanıldığında Tercih Edilen Anlaşmalar veya Özel Açık Artırma anlaşma türleri gösterimleri görüntüler. Fiyatlandırma kuralları yalnızca Herkesin Katılabileceği Açık Artırma işlemlerinde geçerli olduğu için bu gösterimleri yok sayabilirsiniz.

 • Reddedilen reklam isteklerinden kaynaklanan veya Ölçekli İş Ortağı Yönetimi üzerinden gelen trafik reddedilmiştir. Bu istekleri araştırmak için "Envanter Sahipliği" boyutunu ve Teşhis sorgularını kullanın.
 • Tüm eşleşmeyen çok boyutlu reklam istekleri. Bunların tanımlanmasına yardımcı olması için raporunuza "Envanter Boyutu"nu ekleyin. Çok boyutlu isteklerin boyutları, 300x600,300x250 örneğinde olduğu gibi virgülle ayrılmış bir boyut listesi olarak görüntülenir. Daha fazla bilgi

  Bunun aynı zamanda Fiyatlandırma Kurallarının %100 kapsamı göstereceği anlamına geldiğini unutmayın. Bu nedenle, "Kapsam" bu satırlar için göz ardı edilmelidir.
 • Tüm istekler, gelişmiş Envanter Kontrolleri'nin en son sürümünden öncedir (2014 başları) (o tarihte Fiyatlandırma Kuralları konsepti mevcut değildi). Fiyatlandırma kurallarının geçerli olup olmadığını öğrenmek için bu isteklerin yapıldığı tarihi kontrol edin.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Siteler
Yayıncılara, alanlarına ve alt alanlarına yönelik verileri gösterir. Bu boyutun kullanılması, URL'lerde raporlamayla aynı şey değildir. Sonuç elde etmek için URL'lerin tersine, Siteler boyutunun kullanıcı arayüzünde manuel olarak tanımlanmasına gerek yoktur. Siteler boyutu için rapor oluşturulurken "(bilinmiyor)" değeri döndürülürse bu verilerin geçersiz URL'lere sahip sitelerden geldiğini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri

Etiketler
Performansı reklam etiketlerine göre gösterir. Olası değerler şunları içerebilir:

 • Bilinmeyen: Belirtilen google_ad_slot kodu, tanımlı Etiketlerden herhangi biriyle eşleşmemektedir.
 • Etiket yok: Reklam alanı kodu tanımlanmamıştır; örneğin genel bir etiket kullanılmıştır.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
URL'ler
Yayıncılara Envanter sekmesinde tanımlı URL'ler için alanlarının, alt alanlarının veya sayfalarının performansını gösterir. Reklam istekleri yalnızca Envanter sekmesinde tanımlanmış olan URL'ler için sayılır.

Alt alanları kullanıyorsanız "URL" boyutunu raporlarınıza eklemeniz halinde gösterim ve gelir sayılarınız şişirilebilir. example.com temel alanı ile foo.example.com ve bar.example.com alt alanlarına sahip bir siteniz olduğunu varsayalım. URL'yi raporunuza eklerseniz alt alanlara yönelik veriler iki kez sayılır (hem temel alanınızın hem de alt alanınızın parçası olarak) ve bu da gösterimler ile gelirin fazla gösterilmesine neden olur.

"Site" boyutunun dahil edilmesi daha doğru sayılar sağlayabilir. Ancak bu veriler sizin kontrolünüzde olmayan veya reklam etiketinizi doğrudan üzerinde barındırmayan sitelere yönelik gösterimleri de içerebilir. Daha fazla bilgi

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Envanter boyutları
İstenen reklam boyutunun performansını gösterir. Eskiden "Reklam boyutları" olarak bilinirdi. ​ Reklam boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda ek Envanter boyutu etiketleri verilmiştir:

 • Reklam çağrısı bir video oynatıcının içinden gerçekleştirildiğinde, Video/Yer Paylaşımı'nı gösterir. Yer paylaşımlı reklamlara ek olarak, bu değer aynı zamanda yayın içi ve TrueView gibi tüm video türleri için geçerli olabilir.
 • Reklam çağrısı bir mobil cihazda geçiş reklamı olduğunda Geçiş Reklamı'nı gösterir.
 • Veriler hatalı şekilde biçimlendirilmiş bir istekten geldiğinde (bilinmeyen) değerini gösterir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Reklam Boyutları
Performansı reklam öğesinin gerçek kazanan reklam boyutuna göre gösterir.

Aşağıda ek Reklam boyutu etiketleri verilmiştir:

 • Video/Yer Paylaşımı: Reklam isteği, video oynatıcının içinden yapılmıştır. Yer paylaşımlı reklamlara ek olarak, bu değer aynı zamanda yayın içi ve TrueView gibi tüm video türleri için de geçerli olabilir.
 • Yerel: Reklam isteği, yerel bir reklam biriminin içinden yapılmıştır. 
 • Eşleşmeyen: Reklam isteği, bir reklamla eşleştirilmemiştir.

"Reklam Boyutları"nı kullanan sorgular, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 kapsam gösterecektir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Reklam türleri
Farklı reklam türlerinin performansını gösterir. Raporlama içindeki olası reklam türleri şunları içerir:

Envanterinizde bu reklam türlerinden bazıları gösterilmeyebilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Genişletilebilir türler
Yayıncılara, envanterleri üzerindeki genişletilebilir reklam türlerinin performansını gösterir.
 • Genişletilemez: Reklam genişletilebilir olmadığından kullanıcının işlem yapması gerekmez.
 • Genişletmek için tıkla: Kullanıcı, reklamın genişletilmesini tetiklemek için reklamı tıklar.
 • Genişletmek için fareyle üzerine git: Kullanıcı, reklamı genişletmek için fareyle reklamın (veya reklamın hedef kısmının) üzerine gelir.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Ürünler
Görüntülü Reklam, Video, Mobil Uygulama İçi, Oyunlar için Ad Exchange vb. belirli ürünlerin performansını gösterir.

Bu boyut yalnızca Video veya Mobil gibi başka bir Ad Exchange ürünü kullanırsanız görünür.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
İstek kaynakları
Performansı farklı envanter kaynaklarına göre gösterir.
 • Dinamik Ayırma Yok (doğrudan istekler veya bilinmeyen bir reklam sunucusu) Ad Exchange tarafından dinamik ayırma dışında yayınlanan reklamlar. Doğrudan bir sayfa üzerinde veya dinamik ayırmayı desteklemeyen başka bir reklam sunucusu üzerinden sunulan gösterimler buna dahildir.
 • Ad Manager rekabeti olmadan Dinamik Ayırma (normal dolgu) Dinamik ayırma üzerinden yayıncının reklam sunucusundan gelen bir açılış fiyatı almadığı durumlarda Ad Exchange tarafından uygulanan dolgu.
 • Ad Manager rekabeti ile Dinamik Ayırma Dinamik ayırma üzerinden yayıncının reklam sunucusu tarafından gönderilen açılış fiyatını geçebildiği durumlarda Ad Exchange tarafından uygulanan dolgu.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Ad request sizes
List of sizes included in the ad request, separated by comma. Video sizes are appended with "v".
  Gelecekteki satış oranı
Etiket  Envanter
DFP Placements
Show performance by Ad Manager placements (if using Ad Manager as your ad server). Ad Manager requests include dynamic allocation.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Envanter segmentleri
Video yerleşimleri
Video yerleşimine göre performansı gösterir. 
  Geçmiş
  
Alan Adı
"example.co.uk" gibi üst alan adına göre performansı gösterir. Alt alan adlarını hariç tutar.
  Geçmiş
Özel boyutlar
Ağınızda tanımlanan anahtar/değer çiftlerinden oluşturulmuş boyutları görüntüleyin. Daha fazla bilgi
  Geçmiş
Etiket  Envanter
Ad unit (top level)
The name of the ad unit. Displays only top-level ad units, with impression data for each child ad unit aggregated toward the total for its parent ad unit. Select dimension attributes to display the ad unit code.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Envanter
Reklam isteği kaynağı » Reklamın nereden geldiğini gösteren açıklama. Bu, özellik desteğinin belirlenmesinde veya sorunların giderilmesinde yararlı olabilir. Olası kaynaklar şunlardır: Dinamik Reklam Ekleme, Sunucu Tarafı, İstemci Tarafı veya Bilinmiyor.

Bu boyut tüm video boyutları, istek türü, tarih ve saat, reklam birimi ve tüm reklam öğesi boyutlarıyla birleştirilebilir. Gösterim metrikleri, video izleyicileri, etkileşim ve hata metrikleriyle uyumludur.

Boyut geri bildirimi sağlama

  Geçmiş
Etiket  Platform
Cihaz kategorileri
Farklı reklam platformlarının ve masaüstü, tablet, akıllı telefon, özellikli telefon, set üstü kutu (STB) ve Bağlı TV (CTV) gibi cihazların performansını gösterir.

Mobil uygulama yayıncıları, mobil reklamcılık performansına ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinmek için mobil ile alakalı diğer boyutları kullanabilir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Genel envanter
Cihaz kategorisi
Cihaz kategorisine göre yayınlamayı gösterir: Masaüstü, Gelişmiş Özellikli Telefon, Akıllı Telefon veya Tablet.
  Geçmiş
Etiket  Platform
Cihazlar (Beta)
Belirli bir mobil kullanıcı cihazına göre performansı gösterir. Olası değerler şunları içerir:
 • Apple tablet
 • Apple telefon/touch cihazı
 • Android tablet
 • Android telefon
 • WebOS
 • Blackberry
 • Bilinmiyor: Sorgu mobil bir cihazdan gelir, ancak daha fazla ayrıntı (ör. iOS, Android, tablet, telefon vb. cihazların hangisinden geldiği) algılanamaz.
  Geçmiş
Etiket  Platform
Envanter türleri (Beta)

Genel envanter gruplarına göre performansı gösterir. Olası değerler:

 • Web: Kullanıcı, içeriği bir PC veya dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz veya tablet tarayıcısı üzerinden görüntülemektedir.
 • Uygulama: Kullanıcı, içeriği akıllı telefon veya tabletindeki bir mobil uygulama üzerinden görüntülemektedir. Ad Manager'ın mobil uygulamaları SDK kullanımıyla tanımladığını unutmayın. Bir uygulama için istekte bulunmak için basitleştirilmiş URL etiketleri kullanan yayıncılar tutarsız sonuçlar görebilir.
 • AMP: Kullanıcı, reklamı mobil web içeriğinin daha hızlı yüklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış Hızlandırılmış Mobil Sayfa'da görüntülemektedir.
 • Diğer: Ad Manager, kullanıcının içeriği nerede görüntülediğini algılayamaz.
  Geçmiş, Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Platform, Mobil

İstek türü (Beta) 
Performansı, reklam istemek için kullanılan teknolojiye göre ayrılmış olarak gösterir. Bu sayede yayınlanan ve indirilen gösterim sayısı arasındaki tutarsızlıkların nedenlerini araştırma gibi gelişmiş sorun giderme işlevleri elde edebilirsiniz. Olası değerler:

 • AMP Reklam etiketi
  Bir gösterim, <amp-ad> etiketinden gelen bir istekle ilişkilendirilir. Bu etiket, AMP Reklamlarının standart reklamlara veya diğer etiket türlerindeki reklamlara göre daha hızlı yüklenmesini sağlar. Bu değer "AMP Reklam etiketi" dışında bir değerse ("Google Yayıncı Etiketi" veya "Diğer" gibi) muhtemelen özel bir alandan reklam yayınlıyorsunuzdur. AMP Reklamlarının daha hızlı bir şekilde yüklenebilmesi için etiketleri <amp-ad> etiketleriyle değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi
 • Google Yayıncı Etiketi
  Bir gösterim, dinamik olarak oluşturulan bir istekle ilişkilendirilir.
 • GPT Basit URL'si
  Bir gösterim, basit URL etiketinden gelen bir istekle ilişkilendirilir. Bu etiket, JavaScript'in desteklenmediği ortamlardaki reklamlara izin verir.
 • Video Etiketi
  Bir gösterim, video oynatıcıdan gelen bir istekle ilişkilendirilir.
 • Mobile Ads SDK'sı
  Bir gösterim, Google Mobile Ads SDK'sı ile oluşturulmuş bir istekle ilişkilendirilir. Bu nedenle reklam bir uygulamada yayınlanır.
 • Diğer
  Video Tamamlayıcı reklam etiketi veya Google Ad Manager etiketi gibi yaygın olmayan istekleri gösterir.
  Geçmiş
Etiket  Platform
Hedefleme
Bir satır öğesinin veya reklam öğesinin yayınlandığı tarayıcı, cihaz ve diğer ortamlar hakkındaki bilgiler. Bu boyuta dahil olan veriler aşağıdaki ön eklerle açıklanır:
 • Bandwidth= » Cihaz bağlantısının hızı ve/veya türü (ör. kablo)
 • Browser= » (Mobil web ve mobil uygulamalar için geçerli değildir) Kullanıcı tarayıcısının adı ve sürüm numarası (ör. Microsoft Internet Explorer 11). Google Chrome gibi otomatik güncelleme yapan tarayıcılar için sürüm numarası gösterilmez.
 • BrowserLanguage= » (Mobil uygulamalar için geçerli değildir) Kullanıcının tarayıcısı için yapılandırılmış olan dilin kısaltılmış adı (ör. İngilizce için "en).
 • DeviceCapabil= » Kullanıcının cihazının özel işlevleri (ör. çağrıları destekler, mraid sürüm 1'i destekler)
 • Manufacturer= » Kullanıcının cihazını üreten şirketin adı (ör. Google).
 • MobileCarrier= » Kullanıcının operatör şebekesinin adı veya operatör cihazı kablosuz ağ kullanıyorsa "Wifi".
 • MobileDevice= » Cihazın adı ve sürüm numarası (ör. Nexus 4_from_Google)
 • MobileDeviceSubmodel= » Özellikle MobileDevice= değer ifadesinin genel olduğu durumlar için ek ayrıntı düzeyi (ör, iPhone6,1)
 • OperatingSystem= » Cihaz işletim sisteminin adı (ör. Microsoft Windows 7)
 • OperatingSystemVersion= » Cihaz işletim sisteminin sürüm bilgisi (ör. EqualTo_Android_5_0)
 • Platform= » Olası değerler Desktop, HighEndMobile, MidRangeMobile ve Tablet’tir.
  Geçmiş
Etiket  Platform
Uygulama adı
Yayıncılara performansı, iTunes
veya Google Play store üzerinde görüneceği şekilde (ör. "Angry Birds") mobil uygulama adına göre gösterir

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Bant genişliği
Yayıncıların, performansı WiFi gibi farklı mobil kullanıcı bağlantı türlerine göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Operatör adı
Yayıncıların, performansı "Verizon (ABD)" örneğinde olduğu gibi mobil kullanıcı bağlantısına göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Cihaz
Yayıncıların, performansı "Android Tablet (Google)" örneğinde olduğu gibi mobil kullanıcı cihazına göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
İşletim sistemi
Yayıncıların, performansı farklı mobil kullanıcı işletim sistemi sürümlerine göre görmesine olanak tanır.

Bu boyutlardan yalnızca Video için Ad Exchange, Oyunlar için Ad Exchange veya Ad Exchange Uygulama İçi'ni kullanırsanız yararlanabilirsiniz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Mobil
Tarayıcı
Kullanıcının tarayıcısının adı ve sürüm numarası (ör. Microsoft Internet Explorer 11). Google Chrome gibi otomatik güncelleme yapan tarayıcılar için sürüm numarası gösterilmez. 

Mobil web ve mobil uygulamalar için geçerli değildir.

  Geçmiş
Yerel reklam biçimi adı
Raporunuzun yerel reklam biçimlerine göre dökümünü alın. Yerel reklam biçimleri, reklamlarınızın içeriğini belirleyen değişkenleri tanımlar. Yerel olmayan değerlerin "(Yerel olmayan reklam)" olarak göründüğünü ve toplamlara dahil edildiğini unutmayın.
  Geçmiş
Etiket  Yerel
Yerel stil adı
Raporlarınızın yerel stile göre dökümünü alın. Yerel stiller, yerel reklam öğelerinizin envanterin bir segmenti için nasıl göründüğünü belirler. Yerel olmayan değerlerin "(Yerel stil yok)" olarak göründüğünü ve toplamlara dahil edildiğini unutmayın.
  Geçmiş
Etiket  Yerel
Atamalar

Atamalar, iş ortağı yayıncılarıyla gelir paylaşımı veya reklam sunma ilişkilerini tanımlamanıza yardımcı olur. İzinlerinize bağlı olarak aşağıdaki atamalardan bazılarını veya tümünü seçebilirsiniz:

İzleme: Görüntülü veya video reklamlar için yayıncı iş ortağıyla bir gelir paylaşımı sözleşmesi tanımlayın. Gelir paylaşımı, atamadaki yüzde değeriyle ifade edilir.

Yönlendirme: İş ortağı yayıncısına video reklam isteklerini yüzde veya mutlak bir sayı olarak gönderin. Yönlendirme, üçüncü taraf VAST etiketi ile yönetilir.

Paylaşım: Belirtilen video envanterini, iş ortağı Ad Manager yayıncısıyla paylaşın. Daha sonra iş ortağınız, satır öğelerini doğrudan kendi Ad Manager ağındaki envantere göre ayırabilir.

  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı
İş ortağı

Reklamları ve geliri paylaşmak üzere sözleşmenizin olduğu yayıncı.

  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı
İş ortağı etiketi

Reklamları ve geliri paylaşmak üzere sözleşmenizin olduğu yayıncıya uygulanan etiket.

  Geçmiş, İş ortağı finans
Etiket  İş ortağı
Envanter sahipliği
Yayıncılara, ağ iş ortağı (alt birleşimli) alanlarının sahipliğini gösterir.
 • Sahipli ve yönetilen
 • Temsil edilen
 • Engellenmiş
 • Kategorize edilmemiş

Video reklam istekleri için envanter sahipliği "kategorize edilmemiş" olarak görünüyorsa bunun nedeni, büyük olasılıkla reklam etiketindeki description_url parametresinin ayarlanmamış olması, geçersiz olması veya sınıflandırılmamış bir alan değerine ayarlanmış olmasıdır. Daha fazla bilgi

Bu, hesap düzeyinde bir ayardır ve tüm yayıncılar tarafından kullanılamaz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Ağ iş ortakları
Ağ iş ortağı adları
Ağ iş ortağının adını görüntüler.

Video reklam istekleri için ağ iş ortağı adı "temsil edilmeyen" olarak görünüyorsa bunun nedeni, büyük olasılıkla reklam etiketindeki description_url parametresinin ayarlanmamış olması, geçersiz olması veya sınıflandırılmamış bir alan değerine ayarlanmış olmasıdır. Daha fazla bilgi

Bu, hesap düzeyinde bir ayardır ve tüm yayıncılar tarafından kullanılamaz.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Ağ iş ortakları
Tüm satış görevlileri » Verilerin, bir Siparişe atanmış birincil Satış görevlisi ve tüm İkincil satış görevlilerine göre dökümü.  Geçmiş, Erişim, Satış
Etiket  Kullanıcılar
Satış görevlisi
Siparişe atanmış birincil Satış görevlisi altında bir araya getirilmiş toplu veriler.
  Geçmiş, Gelecekteki satış oranı, Erişim
Etiket  Kullanıcılar
Ajanslar
Performansı satın alma Ajansına göre gösterir. Tüm alıcılar ajans adını iletmediğinden, ajans adı yerine "(bilinmeyen)" veya "(Ajans yok)" ifadesi görüntülenebilir.

“Ajanslar” boyutunu kullanan raporlarda, “(Eşleşmeyen reklam istekleri)” dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Reklam konumları
Belirli bir yayıncı envanteri bölümünün bir sayfada ekranın üst kısmında (ATF) veya ekranın alt kısmında (BTF) olma durumunu gösterir.

Aşağıda belirtilen nedenlerle Reklam konumu değerini "Bilinmiyor" olarak görebilirsiniz:

 • GPT Tekli İstek Modunun kullanımı
 • Etiketleri iframe'lerde iç içe yerleştirme
 • Aynı reklam alanının aynı sayfada bir kereden fazla kullanılması
 • <div> etiketlerinin taşındığı özel kod
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Hedefleme
Reklamverenler
Performansı reklamverene göre gösterir. 
Raporlama, tanımlanabilen tüm reklamverenleri gösterir.

Diğer reklamverenler aşağıdaki gruplara ayrılır:

 • Sınıflandırılmamış reklamverenler: Bir reklam isteği dolduruldu, ancak reklamveren tanımlanamıyor.
 • AdWords küçük işletmeler: Gösterimleri, genel günlük gösterimlerin %0,01'den azını ve şu ülkelerin her birinde günlük gösterimlerin %0,1'inden azını oluşturan reklamverenler: ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Tayland ve Türkiye.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir istek doldurulmadı ve hiçbir reklam yayınlanmadı.

"Reklamverenler" boyutunu kullanan raporlarda, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

Bir reklamveren farklı açılış sayfalarıyla ilişkili reklam öğeleri kullandığında, Ad Manager yayınlanacak reklam öğesini önceden belirleyemez. Bunun yerine, Ad Manager her bir açılış sayfası için reklamveren eşlemelerini kontrol eder ve ilişkili reklamvereni rastgele raporlar.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Reklamveren alanları
Performansı reklamveren URL'sine göre gösterir. Örneğin, Big Soda Pop Co. şirketi delicious.cola.com adresinin bir alan adına eşleme yapabilir.

Kimlikleri başka bir şekilde kullanılabilir olmayan reklamverenler için daha fazla şeffaflık sağlar. Bu boyut, bazen büyük hacimli raporların daha yavaş çalışmasına neden olur.

 • Web önbellekleri ve diğerleri: Yalnızca üst düzey alanı raporladığımız için, Ad Manager ve üçüncü taraf dahil olmak üzere reklam sunucuları ile ilişkilendirilen alanlar burada gruplandırılır. Bu nedenle, bir reklam sunucusu alanında yönlendirme parametreleri varsa tam URL kesilir. İsteğin geçerli olması ve hem gelir hem de gösterimlerle ilişkili olabileceği ihtimali de bu durumu değiştirmez.

  Bu gibi alanlarla ilişkili reklamvereni genellikle tanımlayabildiğimiz için, bu boyutu Reklamverenler boyutu ile birleştirmek isteyebilirsiniz.

 • Bilinmeyen: Bu boyut, Ad Exchange genelindeki en iyi performans gösteren 10.000 reklamveren alanını gelire göre sıralanmış şekilde gösterir. Bu sınırı aşan tüm reklamverenler, "bilinmeyen" kategorisine yerleştirilir.

"Reklamveren alanları" boyutunu kullanan raporlarda, "(bilinmeyen)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

Bazı senaryolarda (örneğin RTB reklamlar) reklamveren, birden fazla gönderilen alandan biri olabilir ve sunulmak üzere seçilen reklam öğesinin hangisi olduğu anlaşılamayabilir. Bu durumda, raporlanan reklamveren alanı olası alanlar listesinden rastgele seçilmiştir.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Reklamveren sektörleri
Performansı, Sanat ve Eğlence veya Seyahat ve Turizm gibi, farklı reklamveren segmentleri arasında performansın anlaşılmasına yardımcı olan belirli reklamveren kategorilerine göre gösterir.

Gösterilen kategoriler, yayıncının engelleyebileceği kategorilerle aynıdır.

Bu boyut, Alıcı ağları ve Reklamverenler gibi boyutlarla birleştirildiğinde envanteri etkin şekilde ayırmaya ve fiyat stratejilerini yüksek değerli reklamveren segmentlerini içerecek şekilde düzenlemeye yönelik bilgiler sağlayabilir.

Neden "Bilinmeyen" değerler görüyorum?
Çok az sayıda gösterim kategorilere ayrılamaz. Ayrıca, belirli reklamverenlerin bir Reklamveren sektörüyle eşlenemediği bazı durumlarla karşılaşılabilir.

Bu boyut en çok "Reklamverenler" ve "Alıcı ağları" gibi diğer verilerle birleştirildiğinde işe yarar. "Reklamveren sektörleri" boyutunu kullanan raporlarda, "(bilinmeyen)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

Şunlarla uyumsuzdur:

 • Teklif aralıkları boyutu
 • Teklifler, Ortalama teklif BGBM'si, Tekliflerden elde edilen tahmini kazançlar, Kazanılan gösterimler, Kazanan teklif BGBM'si, Kapanış BGBM değeri, Kazanma yüzdesi, Anlaşma reklam istekleri, Anlaşma teklif yanıtları, Anlaşma eşleşen istekleri ve Anlaşma eşleşme oranı metrikleri.
  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Markalar (beta)
Ad Exchange içinde ayrıntılı reklamveren raporlaması için marka düzeyinde ayrıntıları gösterir. Markalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu boyut, Reklamveren boyutunun alt öğesi olarak birleştirildiğinde reklamveren ile markaları arasındaki ilişkiyi gösterebilir. Örneğin reklamveren ve markalar boyutları seçildiğinde rapor çıkışı, bir gıda şirketini reklamveren olarak ve ardından ürettikleri tahıl ürününü marka olarak görüntüleyebilir. Raporda tanımlanabilen tüm markalar gösterilir. Diğer markalar aşağıdaki gruplara ayrılır:

 • Sınıflandırılmamış markalar: Gösterimlerde atanmış marka yoktu. Bir reklamveren "Sınıflandırılmamış" gösterilirse reklamverenin markaları da "Sınıflandırılmamış" olarak gösterilir.
 • Google Ads küçük işletmeler: Gösterimleri, genel günlük gösterimlerin %0,01'den azını ve şu ülkelerin her birinde günlük gösterimlerin %0,1'inden azını oluşturan markalar: ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kanada, Tayland ve Türkiye.
 • Eşleşmeyen reklam istekleri: Bir istek doldurulmadı ve hiçbir reklam yayınlanmadı.

"Markalar" boyutunu kullanan raporlarda, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Alıcı ağları
Yayıncılara hangi alıcıların [TTP'lerin ve reklam ağlarının sahibi olduğu hesapları temsil eden Yayıncı Ağları (veya exchange üzerindeki "koltuklar") dahil olmak üzere] envanterleri üzerinde işlem yaptığını tanımlar.

"Alıcı ağları" boyutunu kullanan raporlarda, "(Eşleşmeyen reklam istekleri)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
TTP'ler
Performansı Talep Tarafı Platformu alıcılarına göre gösterir. 'Alıcı ağı' ve 'TTP' detaylarını birlikte kullanarak, hangi reklam ağlarının reklam gönderdiğini ve teklifin tam olarak kimin adına verildiğini anlayabilirsiniz.

Alıcılar, kampanyanın trafik işlemlerini gerçekleştirmek için iki yönteme sahiptir: gerçek zamanlı teklif verme (GZT) veya GZT olmayan seçenek. Rapor sonuçlarında "TTP yok" ifadesinin gösterilmesi, genellikle gösterimin bir TTP ile ilişkilendirilemediği, eşleşmediği ya da uyumlulaştırma veya AdWords statik kampanya gösterimleri gibi başka bir GZT olmayan çözüm aracılığıyla yayınlandığı anlamına gelir.

"TTP'ler" boyutunu içeren raporlarda, "(TTP yok)" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam istekleri ve Kapsam metrikleri bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Anlaşma adları
Yayıncılara, Tercih Edilen Anlaşmaların performansını Anlaşma adına göre dökümü alınmış şekilde gösterir. Tercih Edilen Anlaşma veya Özel Açık Artırma söz konusu değilse, "Herkesin Katılabileceği Açık Artırma" ifadesini gösterir. Anlaşma adları ve Anlaşma kimlikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

"Anlaşma adları" boyutunu kullanan raporlarda, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Anlaşma Kimlikleri
Tercih Edilen Anlaşmaların performansını gösterir. Anlaşma Kimliği, bir satıcı ve bir yayıncı arasındaki bir anlaşmayı tanımlamak için kullanılan, sistem tarafından oluşturulmuş bir numaradır. Kimlik, tercih edilen anlaşmanın parçası olarak iletilen tüm teklif isteklerine dahil edilir. Tercih Edilen Anlaşma veya Özel Açık Artırma söz konusu değilse, "Herkesin Katılabileceği Açık Artırma" ifadesini gösterir.

"Anlaşma Kimlikleri" boyutunu kullanan raporlarda, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar
Anlaşma türleri
Performansı, Anlaşma türüne göre gösterir. Anlaşma türleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Ad Exchange, aşağıdaki Anlaşma türlerini destekler:

 • İlk Bakış
 • Herkesin Katılabileceği Açık Artırma
 • Özel Açık Artırma
 • Tercih Edilen Anlaşma

"İşlem türleri" boyutunu kullanan raporlarda, "Herkesin katılabileceği açık artırma" dışındaki tüm satırlar için %100 Kapsam gösterilir. Bu nedenle, Reklam İstekleri ve Kapsam bu satırlar için dikkate alınmamalıdır.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Alıcılar

Teklif aralıkları (Kullanımdan kaldırıldı)  
Yayıncılara, alınan tekliflerin 0,10$'lık gruplarda nasıl dağıtıldığını gösterir. Teklif aralıkları yalnızca altı ay süreyle geçmişe dönük olarak raporlanabilir. Teklif düzeyi verilerin raporlanması için gerekli olan bilişimsel kaynaklar nedeniyle, tüm detaylar ve metrikler bu detayla uyumlu değildir. Teklif aralığı detayının aynı anda yalnızca bir adet farklı detayla birlikte kullanılmasına izin verilir.

Çoğu alıcı, tekliflerini bu rapordan hariç tutar. Alıcı ağları ve Teklifin performansıyla ilgili genel bilgilere yönelik raporlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teklif verileri yaklaşık olarak 36 ila 48 saatte bir güncellenir. Genellikle, önceki güne veya geçerli güne ait teklif verilerinden oluşturulan raporlarda veri gösterilmez. Bu nedenle, daha iyi sonuçlar elde etmek için raporunuzu birkaç gün içinde çalıştırın.

Teklif panoraması raporları hakkında daha fazla bilgi.

  Ad Exchange Geçmiş
Etiket  Teklif panoramaları