Wymiary w raportach w usłudze Ad Manager

Poniżej znajdują się wszystkie wymiary dostępne w raportach Ad Managera wraz z informacjami o odpowiednich typach raportów i kategoriach. Przefiltruj tabelę za pomocą co najmniej jednego słowa kluczowego, by wyszukać wymiary.

Jak dodać wymiary do raportu?
Dowiedz się, jak utworzyć raportużyć danych raportu do sprawdzenia skuteczności zasobów reklamowych.

Metoda zliczania wyświetleń

Dane związane z wyświetleniami i widocznością są akredytowane tylko w przypadku konkretnych metod zliczania wyświetleń.

Raport możesz filtrować, wybierając:

 • Metoda zliczania wyświetleń a potem Rozpoczęcie renderowania.

W odniesieniu do danych związanych z wyświetleniami i widocznością akredytacja MRC ogranicza się tylko do metody „Rozpoczęcie renderowania”.

 

WymiarTyp raportu i kategoria danych
Segment odbiorców (podlegający rozliczeniom)
Nazwa segmentu odbiorców podlegającego rozliczeniom. Obejmuje używane do rozliczeń segmenty własne i segmenty innych firm. Pomaga zrozumieć sposób przypisania wyświetleń do segmentów na fakturze z Ad Managera. Dowiedz się więcej o tym, jak działa naliczanie płatności za segmenty odbiorców.
Raporty Historyczne
Etykieta Audience, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Dostawca danych
Nazwa dostawcy danych o segmencie odbiorców. W przypadku segmentów własnych wyświetlana jest nazwa sieci Ad Managera.
Raporty Historyczne
Etykieta Audience, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Segment odbiorców (docelowych)
Nazwa segmentu odbiorców docelowych, który obejmuje wszystkie własne i pochodzące od innych firm segmenty pasujące do użytkownika w zwycięskim elemencie zamówienia.
Raporty  Historyczne
Wiek
Wiek użytkownika. Możliwe wartości (w latach):
 • 18-24
 • 25–34
 • 35–44
 • 45–54
 • 55-64
 • 65+
Raporty Analytics
Etykieta Analytics
Wersja aplikacji
Ciąg znaków reprezentujący wersję aplikacji. Ten wymiar w raporcie „Historyczne” dotyczy ruchu zapasowego zarejestrowanego po 18 listopada 2023 r.
Raporty  Historyczne, Analytics
Etykieta  Platforma, Analytics
Domena
Pokazuje dane o skuteczności domeny najwyższego poziomu, na przykład „example.co.uk”. Nie uwzględnia subdomen.
Raporty Historyczne, Analytics
Etykieta Platforma, Analytics, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Płeć
Płeć użytkownika określona na podstawie jego zachowań i zainteresowań. Możliwe wartości:
 • Mężczyzna
 • Kobieta
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Nazwa i wersja systemu operacyjnego
Informacja o używanym systemie operacyjnym i jego wersji. Przykłady: Android 10, iOS 12
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Klasa ekranu
Kod klasy ekranu.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Nazwa ekranu
Nazwa nadana ekranowi.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics

Nazwa zdarzenia
Nazwa zdarzenia służy do pomiaru danych pochodzących z wyświetleń lub kliknięć. Możliwe wartości:

 • ad_impression,
 • ad_click,
 • in_app_purchase,
 • ecommerce_app_purchase,
 • session_start.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics

Przeglądarka
Nazwa i numer wersji przeglądarki użytkownika (np. Microsoft Internet Explorer 11). W przypadku przeglądarek, które aktualizują się automatycznie, np. Google Chrome, numer wersji nie jest wyświetlany.

„Przeglądarka w aplikacji” to przeglądarka umieszczona w aplikacji.

Raporty  Historyczne, Analytics
Etykieta  Platforma, Analytics, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Interests
Shows categories of user interests, such as sports. 
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Page path
The navigation users followed to the page.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Page title and screen class
The title of the viewed page and the class of the device's screen the page was viewed on.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Page title and screen name
The title of the viewed page and the name of the device’s screen the page was viewed on.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Platforma
Typ używanej platformy, np. Android, iOS lub internet.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Stream name
The name of the stream.
Raporty  Analytics
Etykieta  Analytics
Zakres stawki
Zakres, w którym mieści się stawka, podzielony na kategorie co 0,10 USD.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Stawki (Beta) 
Powód odrzucenia stawki
Powód przegranej stawki lub uzasadnienie braku jej udziału w aukcji. Możliwe wartości to między innymi:
 • Zwycięzca: stawka wygrała, ponieważ nie została z żadnego powodu odrzucona.
 • Przegrana: stawka przegrała z innym kandydatem w aukcji.
 • Cena minimalna: stawka przegrała, ponieważ jej wartość CPM była niższa od ceny minimalnej sprzedawcy.
 • Zoptymalizowane ustalanie cen: stawka była niższa od ceny minimalnej określonej w ramach zoptymalizowanego ustalania cen.
 • Brak zgody: stawka przegrała, ponieważ powiązany z nią dostawca technologii reklamowych zachowujący zgodność z RODO nie uzyskał zgody użytkownika.
 • Niezidentyfikowany dostawca: stawka przegrała, ponieważ dostawca technologii reklamowych zachowujący zgodność z RODO nie został zidentyfikowany.
 • Zablokowane przez wydawcę: stawka przegrała, ponieważ została zablokowana przez wydawcę w ustawieniach.
 • Inne: stawka przegrała z innego powodu, takiego jak filtrowanie adresów URL.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Stawki (Beta) 

Dostawca spełniający wymogi TCF (wycofano)
Nazwa dostawcy technologii reklamowych w takiej formie, w jakiej wyświetla się na globalnej liście dostawców.

Każda zwracana tutaj wartość nazwy dostawcy technologii reklamowych dotyczy odrzuconych stawek związanych z tym dostawcą, a wartość „(Nie dotyczy)” oznacza brak odrzuconych stawek przypisanych do co najmniej jednego dostawcy technologii reklamowych.

Aby uzyskać dodatkowe statystyki, połącz ten wymiar z wymiarem „Powód odrzucenia stawki”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Identyfikator dostawcy spełniającego wymogi TCF (wycofano)
Identyfikator dostawcy technologii reklamowych w takiej formie, w jakiej wyświetla się na globalnej liście dostawców. Jest widoczny tylko w wyeksportowanej wersji raportu.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Reklamodawca
Nazwa firmy reklamodawcy powiązanej z zamówieniem. Aby wyświetlić etykiety, typ reklamodawcy i inne dane, wybierz atrybuty wymiaru.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Aktywność
Nazwa danej Aktywności.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Grupa aktywności
Nazwa Grupy aktywności.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kreacja
Kreacja, która została wyświetlona w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić docelowy URL, wyniki skanowania SSL lub pola niestandardowe, wybierz atrybuty wymiaru.

Jeśli do wygenerowania i pobrania raportu zostanie użyty wymiar Kreacja, kolumna Identyfikator kreacji może zawierać identyfikator kreacji lub – jeżeli kreacja jest częścią zestawu – identyfikator zestawu kreacji (identyfikator kreacji nadrzędnej). Więcej informacji
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Rozmiar kreacji (wycofano)
Rozmiar kreacji wyświetlonej w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Rozmiar kreacji nie odzwierciedla rzeczywistego rozmiaru wyświetlonej kreacji. Ten wymiar przedstawia „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej” wyświetlanej kreacji. Rozmiar kreacji można połączyć tylko z wypełnionymi wyświetleniami, więc ten wymiar nie jest zgodny z danymi Niewypełnione wyświetlenia.

Jeśli dodasz wymiar Rozmiar kreacji do raportu, zostaną w nim uwzględnione dane o wyświetleniach kreacji towarzyszącej, które zwykle są wliczane do wyświetleń kreacji nadrzędnej. Możesz więc zobaczyć wyższe niż spodziewane wartości łączne.

Ten wymiar został wycofany. Zamiast niego użyj wymiaru „Wymiar kreacji (wyświetlone)”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Wymiar kreacji (wyświetlone) (Beta) 
Rozmiar boksu reklamowego, w którym są wyświetlane kreacje z Ad Managera lub Ad Exchange. Ta wartość może różnić się od rozmiaru kreacji raportowanego w Ad Exchange. Możliwe wartości:

 • Audio: reklamy audio
 • Elastyczne: renderowane przez Google reklamy natywne i elastyczne
 • Pełnoekranowe: reklamy pełnoekranowe
 • Natywne: niestandardowo renderowane reklamy natywne
 • Wideo/nakładka: reklamy wideo
 • <szerokość>x<wysokość>: reklamy o stałym rozmiarze

Pozostałe wartości są wyświetlane jako „Nieznane”.

Uwaga: ten wymiar nie może pojawiać się w tym samym raporcie co dane „Niewypełnione wyświetlenia”. ponieważ są niezgodne.

Liczba wyświetleń w raportach z Ad Exchange generowanych za pomocą tego wymiaru może się różnić od liczby wskazywanej w starym wymiarze „Rozmiar kreacji” ze względu na to, jak w nowej kategorii są zliczane niektóre reklamy tekstowe Google Ads.

Czym ten wymiar różni się od wymiaru „Rozmiar kreacji”:

 • Raportuje rozmiar boksu reklamowego, w którym są wyświetlane kreacje z Ad Managera lub Ad Exchange, a nie rozmiar kreacji ustawiony w elemencie zamówienia.
 • Kreacje wyświetlają się w boksie reklamowym i w zależności od rozmiaru odpowiedzi mogą być mniejsze niż raportowany boks reklamowy.
 • Może on nie odpowiadać rozmiarowi kreacji raportowanemu w Ad Exchange.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Typ kreacji
Typ kreacji wyświetlonej w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego.Dostępne wartości:
 • Niestandardowy
 • Szablon niestandardowy
 • Studio
 • Tag Campaign Managera 360
 • HTML5
 • Obraz
 • Automatyzacja
 • Firmy zewnętrznej
 • Zestawy kreacji wideo
 • Inna

Reklamy audio: wiele typów kreacji zawiera reklamy dźwiękowe. Aby zobaczyć podział według reklam dźwiękowych, możesz też dodać wymiar rozmiaru.

 
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Przesyłanie bezpiecznych sygnałów (beta)
Informuje, czy do licytującego, który wygrał wyświetlenie, zostały wysłane bezpieczne sygnały. Dostępne wartości:

 • Wysłane do zwycięzcy
 • Niewysłane do zwycięzcy

Udostępnianie bezpiecznych sygnałów to funkcja związana z przetwarzaniem danych, która umożliwia wydawcom przekazywanie zewnętrznym licytującym zaciemnionych sygnałów (np. identyfikatorów użytkowników) w pytaniach o stawkę wysyłanych w ramach RTB.

Pokazuje, jak uwzględnianie bezpiecznych sygnałów i wysyłanie ich do licytujących może wpłynąć na dane takie jak Łączna liczba wyświetleń i CTR łącznie.

Jeśli zobaczysz takie połączenie informacji jak poniżej, prawdopodobnie licytujący nie zdecydował się na otrzymywanie sygnałów:

 • „Przesyłanie bezpiecznych sygnałów = Niewysłane do zwycięzcy” wraz z
 • „Obecność bezpiecznych sygnałów = Obecne” oraz
 • Udało Ci się wdrożyć bezpieczne sygnały.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Metoda zliczania wyświetleń

Metoda stosowana do zliczania wyświetleń. Możliwe wartości:

Czasami możesz zauważyć rozbieżności lub wartości ujemne, gdy używany jest wymiar „Metoda zliczania wyświetleń”. Ten błąd może wystąpić, gdy ping „Rozpoczęcie renderowania” zostanie odebrany, ale ping „Pobranie” już nie.

Raporty  Historyczne
Etykieta Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Element zamówienia
Nazwa elementu zamówienia powiązanego z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić ilość, typ kosztu, wskaźnik wyświetlania i inne informacje, wybierz atrybuty wymiaru.

W raporcie przy zarezerwowanym ruchu dla tego wymiaru może pojawić się znak kreski (-). Znak ten może oznaczać wyświetlanie przez udostępnianie zasobów reklamowych.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Typ elementu zamówienia
Typ elementu zamówienia powiązanego z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego.

W raporcie przy zarezerwowanym ruchu dla tego wymiaru może pojawić się znak kreski (-). Znak ten może oznaczać wyświetlanie przez udostępnianie zasobów reklamowych.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Kreacja nadrzędna i towarzysząca
Typ kreacji wyświetlonej w ramach trafikowania jako zestaw kreacji.

W przypadku nadrzędnych i towarzyszących kreacji wideo reklamy nadrzędne są odtwarzane w odtwarzaczu wideo, a towarzyszące – zazwyczaj displayowe – w boksach reklamowych innych niż wideo w powiązaniu z reklamą nadrzędną.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Active View measurement source
The measurement source of a given metric. Possible values include:

 • Measured: The data for the metric was directly measured by client code that either Google controls or with which Google has intimate familiarity, or it uses OMID data from client code that was certified by Google or IAB Tech Lab.
 • Provided: The data for the metric uses OMID data or other publisher-provided signals that were not certified by Google or IAB Tech Lab.
 • Inferred: The data for the metric was inferred using sound judgment, however it was not directly measured on the client. The inferred metric may originate from Google or a third party.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Zamówienie
Nazwa zamówienia powiązanego z elementem zamówienia połączonym z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić etykiety, pracownika działu sprzedaży, trafikerów i inne dane, wybierz atrybuty wymiaru.

W raporcie przy zarezerwowanym ruchu dla tego wymiaru może pojawić się znak kreski (-). Znak ten może oznaczać wyświetlanie przez udostępnianie zasobów reklamowych.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kupujący korzystający z automatyzacji kupowania
Nazwa kupującego w zautomatyzowanej ofercie pakietowej.

Ten wymiar jest dostępny tylko wtedy, gdy w swojej sieci masz włączoną automatyzację bezpośrednią w usłudze Ad Manager.

Raporty  Historyczne, Zasięg, Sprzedaż
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kanał automatyzacji
Kanał transakcji. Obejmuje umowy preferencyjne, gwarantowaną automatyzację, aukcje prywatne i aukcje otwarte. Transakcje z pierwszeństwem są uwzględnione w aukcjach otwartych.
Raporty  Historyczne, Zasięg, Sprzedaż
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Zweryfikowany reklamodawca (Wycofano)  
Nazwa zweryfikowanego reklamodawcy, którego chcesz dodać do swojej listy firm. Zweryfikowani reklamodawcy są mapowani między Ad Exchange i Ad Managerem. Więcej informacji
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Zweryfikowana marka (Wycofano)  
Nazwa zweryfikowanej marki, którą chcesz dodać do swojej listy firm. Marki to elementy podrzędne przypisywane do reklamodawców nadrzędnych. Dzięki nim uzyskujesz bardziej szczegółowe opcje blokowania i ustalania cen oraz dane raportowania.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Zweryfikowane kategorie
Nazwy zweryfikowanych kategorii, które chcesz dodać do swojej listy firm. Kategorie pomagają porządkować i filtrować segmenty odbiorców według wspólnych cech, na przykład według danych demograficznych, lokalizacji geograficznej czy zainteresowań.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Typ optymalizacji (Beta) 
Podział danych możesz wyświetlać według tych typów optymalizacji:

Raporty  Historyczne
Etykieta Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Reklamodawca (sklasyfikowany)
Nazwa reklamodawcy (wg klasyfikacji Google) powiązanego z kreacją obsługiwaną za pośrednictwem Ad Exchange i funkcji Ustalania stawek na giełdzie, także w ramach gwarantowanej automatyzacji i umów preferencyjnych.

Klasyfikacja nie jest wyczerpująca. Niektóre wartości mogą być oznaczone jako „(nie dotyczy)” – jest to zachowanie zgodne z oczekiwaniami.

Jeśli reklamodawca korzysta z kreacji powiązanych z różnymi stronami docelowymi, Ad Manager nie będzie w stanie wcześniej określić konkretnej kreacji, która zostanie wyświetlona. Zamiast tego Ad Manager sprawdzi mapowania reklamodawcy dla każdej strony docelowej i losowo zgłosi powiązanego reklamodawcę.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Marka (sklasyfikowana)
Nazwa marki (wg klasyfikacji Google) powiązanej z kreacją obsługiwaną za pośrednictwem Ad Exchange i funkcji Ustalania stawek na giełdzie, także w ramach gwarantowanej automatyzacji i umów preferencyjnych.

Klasyfikacja nie jest wyczerpująca. Niektóre wartości mogą być oznaczone jako „(nie dotyczy)” – jest to zachowanie zgodne z oczekiwaniami.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Ograniczenie wyświetlania

Skorzystaj z tego wymiaru, aby porównać reklamy spersonalizowane z reklamami niespersonalizowanymi i dowiedzieć się, jakie ograniczenia uniemożliwiają personalizację reklam:

Niektóre żądania reklamy mogą zaliczać się do kilku kategorii z tej listy. Żądanie reklamy jest wtedy umieszczane w pierwszej pasującej kategorii według przedstawionej tu kolejności.

Ograniczenia wynikające z zasad nie są uwzględnione w wymiarze Ograniczenie wyświetlania i powinny zostać sprawdzone w Centrum zasad.

Wymiar jest dostępny dla zakresów dat rozpoczynających się 14 stycznia 2021 roku lub później.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Technologia kreacji
Typ technologii używanej do wyświetlania kreacji. Możliwe wartości to „AMP HTML”, „Standardowy HTML”, „Niestandardowy HTML”, „Wideo” i „Inne”. Dane dotyczące tego wymiaru są dostępne tylko w przypadku kampanii, które były wyświetlane po 3 marca 2018 roku.
Raporty  Historyczne

Ujednolicona reguła cenowa

Ujednolicona reguła cenowa używana do ustalania ceny stosowanej do zautomatyzowanych żądań.

„Bez reguł cenowych” może oznaczać, że wyświetlenie nie zostało wypełnione, nie było pasującej ujednoliconej reguły cenowej lub kandydat do aukcji nie kwalifikował się do uwzględnienia w filtrowaniu ujednoliconej reguły cenowej. Przykładami są standardowe elementy zamówienia i elementy zamówienia typu sponsorowanie.
 
W Otwartym ustalaniu stawek i Ad Exchange każda określona cena jest stosowana do ruchu w aukcjach otwartych i prywatnych, który pasuje do kryteriów kierowania, w tym do Pierwszeństwa. Ruch z Ad Exchange i reklamy zapasowe AdSense podlegają ustawieniu ujednoliconej ceny minimalnej.
 
Gdy ustawisz minimalną stawkę za pomocą docelowej wartości CPM, Ad Manager będzie próbował osiągnąć tę docelową wartość CPM we wszystkich źródłach zasobów reklamowych objętych ujednoliconą regułą cenową. Dlatego jeśli raport dotyczący ujednoliconej reguły cenowej jest szczegółowy, ale nie zawiera wierszy odpowiadających wszystkim objętym regułą źródłom zasobów reklamowych, pod docelową wartością CPM może pojawić się wartość „Średni eCPM”. Dowiedz się więcej o włączaniu CPM w ujednoliconych regułach cenowych.
 
Uwaga: w powyższym opisie terminy „cena” lub „ceny” oznaczają docelową wartość CPM lub ceny minimalne.
 
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Partner zysku (sklasyfikowany)
Nazwa partnera zysku, zgodnie z klasyfikacją Google.

Klasyfikacja nie jest wyczerpująca. Niektóre wartości mogą być oznaczone jako „(nie dotyczy)” – jest to zachowanie zgodne z oczekiwaniami.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Tag partnera zysku
Nazwa partnera zysku w grupie zysku, w tym nazwa grupy zysku i wartość „Identyfikator źródła reklamy”. Przykład: „Identyfikator MojaGrupaZysku-MójPartnerZysku: 123456789”. W przypadku Ad Exchange wyświetlana jest wartość „Ad Exchange”. Pamiętaj, że dane powiązane z tagiem partnera zysku „Ad Exchange” są zliczane raz na każdą odpowiednią grupę zysku, do której należy Ad Exchange.

Dotyczy tylko Zapośredniczenia, a nie Otwartego ustalania stawek.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Grupa prognozowanej widoczności (Beta) 
Szacowana wartość procentowa widoczności określona na podstawie danych historycznych i środowiska boksu reklamowego w podziale na grupy. Możliwe wartości:

 • ≥50%
 • 20–49%
 • ≤19%
 • Nieznana
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Stan identyfikatora użytkownika (Beta) 
Wskazuje, czy w odpowiedzi na dane żądanie reklamy był dostępny prawidłowy identyfikator reklamowy użytkownika (identyfikator urządzenia lub plik cookie innej firmy).

Możliwe wartości:

 • Aktywny: identyfikator użytkownika był dostępny i aktywny.
 • Z ograniczonym dostępem: identyfikator użytkownika był dostępny, ale użycie go było ograniczone przez sposób wykorzystywania plików cookie, na przykład gdy personalizacja jest niedozwolona.
 • Brak: identyfikator użytkownika był niedostępny.
W przypadku tego wymiaru wartości podawane są tylko na podstawie identyfikatorów firm zewnętrznych.

W porównaniu z wymiarem „Stan identyfikatora firmy zewnętrznej” w przypadku wymiaru „Stan identyfikatora użytkownika” najpierw sprawdzane są uprawnienia, a dopiero potem obecność identyfikatora. Ponieważ najpierw sprawdzane są uprawnienia, wymiar może mieć wartość „Z ograniczonym dostępem”, nawet jeśli identyfikator jest niedostępny.

Ten wymiar nosił wcześniej nazwę „Stan pliku cookie użytkownika”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Widoczność reklam (Beta) 
Metody używane do wyświetlenia kreacji. Możliwe wartości to „Reklama rozwinięta (pełny ekran)” lub „(Nie dotyczy)”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Dostawca technologii reklamowych (Beta) 
Dostawca technologii reklamowych powiązany ze stawką. Dostawca technologii reklamowych pojawia się tylko wtedy, gdy stawka jest odrzucona z powodu braku zgody użytkownika. W przeciwnym razie ten wymiar ma wartość „Nie dotyczy”.

Zgodność tylko z danymi „Stawki” i „CPM średniej stawki”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Identyfikator dostawcy technologii reklamowych (Beta) 
Identyfikator dostawcy technologii reklamowych powiązanego ze stawką. Jest widoczny tylko w wyeksportowanej wersji raportu.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Domena dostawcy technologii reklamowych (Beta) 
Domena dostawcy technologii reklamowych powiązanego ze stawką.

Zgodność tylko z danymi „Stawki” i „CPM średniej stawki”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Sieć kupujących (beta)
Wskazuje wydawcom, którzy kupujący – w tym sieci kupujących, które reprezentują konta (lub inaczej „stanowiska” na giełdzie) – należący do platform DSP i sieci reklamowych dokonywało transakcji związanych z ich zasobami reklamowymi.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Domena reklamodawcy (beta)
Pokazuje dane o skuteczności według adresu URL reklamodawcy. Na przykład Big Soda Pop Co. może odpowiadać nazwie domeny delicious.cola.com.

Daje większy wgląd w informacje o reklamodawcach, których tożsamości są w innym przypadku niedostępne. Ten wymiar czasami spowalnia generowanie raportów obejmujących wiele wyników.

 • Internetowe pamięci podręczne i inne: tutaj zgrupowane są domeny powiązane z serwerami reklam, w tym Ad Managera i innych firm, bo dane w raporcie dotyczą tylko domen najwyższego poziomu. Jeśli więc domena serwera reklam ma parametry przekierowania, skracamy pełny URL, mimo że żądanie jest prawidłowe i można powiązać je z przychodami oraz wyświetleniami.

  Warto połączyć ten wymiar z wymiarem „Reklamodawcy (sklasyfikowani)”, bo często pozwala to zidentyfikować reklamodawcę powiązanego z określonymi domenami.

 • Nieznane: ten wymiar powoduje wyświetlenie 10 000 najważniejszych domen reklamodawców w Ad Exchange i w Otwartym ustalaniu stawek, uporządkowanych według przychodów. Wszyscy reklamodawcy spoza tego limitu trafiają do kategorii „Nieznane”.

Raporty korzystające z wymiaru „Domena reklamodawcy” wskazują Pokrycie w Ad Exchange na poziomie 100% we wszystkich wierszach z wyjątkiem tych oznaczonych jako „(nieznane)”. Dlatego w przypadku tych wierszy należy zignorować wartości Żądania reklam Ad Exchange i Pokrycie w Ad Exchange.

Może się zdarzyć, na przykład w przypadku reklam RTB, że domena reklamodawcy jest jedną z wielu przesłanych domen, przez co nie wiemy, która konkretnie kreacja się wyświetliła. W takim przypadku w raporcie uwzględniana jest domena losowo wybrana z listy możliwych.

„Nie dotyczy” oznacza niezgodność z kanałami popytu serwera reklam, AdSense i Zapośredniczenia.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Branża reklamodawcy (beta)
Pokazuje dane o skuteczności według konkretnych kategorii reklamodawców, np. Sztuka i rozrywka czy Podróże i turystyka. Pomaga to w analizie skuteczności w różnych segmentach reklamodawców.

Dostępne kategorie są takie same jak te, które wydawcy mogą blokować.

W połączeniu z takimi wymiarami jak „Sieci kupujących” i „Reklamodawcy (sklasyfikowani)” ten wymiar dostarcza informacji, które pozwalają skutecznie przydzielać zasoby reklamowe i dostosowywać strategie cenowe, aby uwzględnić najbardziej wartościowe segmenty reklamodawców.

Dlaczego widzę wartości „Nieznane”?
Pewnej bardzo małej liczby wyświetleń nie udaje się umieścić w żadnej kategorii. W niektórych przypadkach nie można przypisać reklamodawcy do żadnej branży.

Wymiar najlepiej sprawdza się w połączeniu z innymi danymi, takimi jak „Reklamodawcy (sklasyfikowani)” i „Sieci kupujących”. Raporty korzystające z wymiaru „Branża reklamodawcy” wskazują Pokrycie w Ad Exchange na poziomie 100% we wszystkich wierszach z wyjątkiem tych oznaczonych jako „(nieznane)”. Dlatego w przypadku tych wierszy należy zignorować wartości Żądania reklam Ad Exchange i Pokrycie w Ad Exchange.

„Nie dotyczy” oznacza niezgodność z kanałami popytu serwera reklam, AdSense i Zapośredniczenia.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Agencja kupująca (beta)
Pokazuje dane o skuteczności według agencji kupującej. Nie wszyscy kupujący podają nazwę agencji. Dlatego jeśli nie podajemy nazwy, możemy wyświetlić wartość „(nieznane)” lub „(Brak agencji)”.

Raporty korzystające z wymiaru „Agencja kupująca” wskazują Pokrycie w Ad Exchange na poziomie 100% we wszystkich wierszach z wyjątkiem pozycji „(Niedopasowane żądania reklamy)”. Dlatego w przypadku tych wierszy należy zignorować wartości Żądania reklam Ad Exchange i Pokrycie w Ad Exchange.

„Nie dotyczy” oznacza niezgodność z kanałami popytu serwera reklam, AdSense i Zapośredniczenia.

 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Pierwszeństwo (beta)
Zwraca wartość TRUE (prawda) w przypadku, gdy w transakcji zastosowano regułę pierwszeństwa. Dostępne tylko w przypadku stawek na aukcji otwartej. Nieobsługiwane w przypadku umów preferencyjnych i aukcji prywatnych. 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Licytujący (beta)
Pokazuje wydawcom dane o skuteczności licytujących, w tym tych korzystających z Otwartego ustalania stawek i Authorized Buyers, którzy licytują swoje zasoby reklamowe. Dostępne w przypadku aukcji otwartych i prywatnych.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Reguła cenowa pierwszeństwa (beta)
Wskazuje regułę cenową pierwszeństwa. Jeśli element kwalifikuje się zarówno do reguły cenowej pierwszeństwa, jak i do ujednoliconej reguły cenowej, obie te reguły są raportowane oddzielnie (w wymiarach Reguły cenowe pierwszeństwa i Ujednolicone reguły cenowe), aby ułatwić ustalenie, która reguła ma wyższą cenę minimalną.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.
 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Nazwa transakcji automatycznej (Beta) 

Pokazuje wydawcom dane o skuteczności umów preferencyjnych, aukcji prywatnych i umów gwarantowanej automatyzacji (elementy zamówienia typu sponsorowanie i standardowe) z podziałem według ich nazw.

Jeśli relacje między kupującym i wydawcą nie dotyczą umowy preferencyjnej, aukcji prywatnej lub umowy gwarantowanej automatyzacji, w ramach tego wymiaru widoczna jest wartość „(nie dotyczy)”.

Poprzednia nazwa tego wymiaru to „Nazwa umowy”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Stawki (Beta) 
Identyfikator transakcji automatycznej (Beta) 

Umożliwia sprawdzanie skuteczności umów preferencyjnych, aukcji prywatnych i umów gwarantowanej automatyzacji (elementy zamówienia typu sponsorowanie i standardowe).

Identyfikator transakcji automatycznej jest liczbą generowaną przez system, która służy do identyfikowania umowy zawartej między kupującym i wydawcą. Jeśli relacje między kupującym i wydawcą nie dotyczą umowy preferencyjnej, aukcji prywatnej lub umowy gwarantowanej automatyzacji, w ramach tego wymiaru widoczna jest wartość „0”.

Uwaga: niektórzy kupujący mogą na jednej aukcji oferować wiele stawek w tej samej wysokości za pośrednictwem różnych pakietów umów w ramach aukcji, które nie są uwzględniane w raportach Google Ad Managera. W przypadku takiego określania stawek wartość Identyfikator transakcji automatycznej to identyfikator umów w pakiecie aukcji używany na potrzeby kanału popytu na aukcji otwartej.

Poprzednia nazwa tego wymiaru to „Identyfikator umowy”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Stawki (Beta) 

Nazwa bezpiecznego sygnału (dostarczono) (beta)
W raporcie uwzględniane są nazwy bezpiecznych sygnałów wysłanych do licytującego, który wygrał wyświetlenie.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Wyświetlanie w ramach Protected Audience API(beta)
W raportach uwzględniana jest wartość dotycząca wyświetlania reklam w ramach Protected Audience API.

Dostępne wartości:

 • Wyświetlono w ramach Protected Audience API
 • Nie wyświetlono w ramach Protected Audience API
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Nazwa stylu multipleksu
Sortuje raporty według stylu Multiplex. Style Multiplex (wycofane) określają, jak będą wyglądać siatki reklam w segmencie zasobów reklamowych.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Sygnały dostarczane przez wydawcę (dostarczone) (beta)
Informuje o sygnałach dostarczanych przez wydawcę przekazanych zwycięskim licytującym korzystającym z automatyzacji.

Jeśli sygnały dostarczane przez wydawcę są niedostępne, wyświetlana jest wartość „(Brak)”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Reguła dotycząca formatów reklam wideo
Reguła dotycząca formatów reklam wideo, która służy do kontrolowania formatów reklam pasujących do Twoich zasobów reklamowych.

Do pojedynczego żądania można zastosować wiele reguł dotyczących formatów reklam wideo. Informacje o pokrywaniu się wielu reguł znajdziesz w artykule Reguły dotyczące automatycznych zasobów reklamowych wideo.
 
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Agencja (beta)
Nazwa agencji wyświetlana, gdy licytujący licytuje w imieniu agencji.

Wartość Agency jest widoczna tylko wtedy, gdy agencja została skonfigurowana. Dodatkowe wartości:

 • Jeśli agencja nie jest skonfigurowana, wyświetlana jest wartość „Nieznana”.
 • Wartość „(Nie dotyczy)” wyświetla się w przypadku kanałów popytu innych niż Ad Exchange.

Obsługiwane agencje to m.in. Omnicom, Dentsu, Publicis, Havas i GoodWay Group.

Wydatki na agencję są widoczne tylko wtedy, gdy pochodzą z platformy DSP, która prawidłowo składa deklaracje z odpowiedziami na stawki dotyczące kupującego, dla którego ustala stawki.

Platformy DSP, które obsługują takie deklaracje, to DV360, Yahoo i Amazon.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie

Usługa Ad Exchange (beta)
Pokazuje dane o skuteczności poszczególnych usług Ad Exchange, takich jak Sieć reklamowa, Wideo, Mobilna w aplikacji czy Ad Exchange dla gier. Ten wymiar jest widoczny tylko wtedy, gdy korzystasz z więcej niż 1 wersji usługi Ad Exchange, np. dla wideo lub na urządzenia mobilne.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy)
Nazwa jednostki reklamowej. Aby wyświetlić kod jednostki reklamowej, wybierz atrybuty wymiarów.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Rozmiar w żądaniu reklamy (wycofane)
Możliwy do wyboru tylko z ograniczonym zestawem danych, w tym „niewypełnionymi wyświetleniami” i „współczynnikiem wykorzystania kodu”. Pokazuje tylko 1 rozmiar na żądanie, nawet jeśli zawierało ono wiele rozmiarów. Wymiary Rozmiar kreacji ogólnie odpowiadają rozmiarowi z żądania reklam, jeśli zawiera ono 1 rozmiar.

Ten wymiar został wycofany. Zamiast niego użyj wymiaru „Żądane wymiary reklam”.

Raporty  Historyczne
Pary klucz-wartość
Pary klucz wartość powiązane z żądaniem boksu reklamowego.

Aby odróżnić wyświetlenia kierowane od niekierowanych, użyj danych „Docelowa liczba wyświetleń z serwera reklam” i „Wyświetlenia z serwera reklam”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Miejsce docelowe
Nazwa miejsca docelowego, które obecnie zawiera jednostkę reklamową powiązaną z wyświetleniem, kliknięciem lub innym zdarzeniem. Więcej informacji
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Żądane rozmiary reklam

Obejmuje wszystkie rozmiary reklam w poszczególnych żądaniach reklam, dokładnie odzwierciedlając żądania z wieloma rozmiarami zasobów reklamowych.

Rozmiar jest pokazywany w formacie „szer.xwys.”, przy czym wiele rozmiarów jest rozdzielonych przecinkami (np. 300x250, 600x300). W wymiarze można stosować filtry, aby uwzględnić tylko wybrane rozmiary reklam.

Czym ten wymiar różni się od wymiaru „Rozmiar w żądaniu reklamy”:

 • Raportuje wszystkie rozmiary reklam w poszczególnych żądaniach, by dokładniej odzwierciedlać zasoby reklamowe o wielu rozmiarach.
 • Jest zgodny z większą liczbą wymiarów i danych.
 • Można z niego korzystać z filtrami, by ograniczyć uwzględniane rozmiary.
 • Format: szer.xwys. (bez spacji, rozdzielane przecinkami).
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Kanał (beta)
Pokazuje dane o skuteczności wydawcy według segmentów zasobów reklamowych. Czasami wiele kanałów może mieć taką samą nazwę.

Gdy jako element lub filtr raportu wybierzesz wymiar Kanał, w wynikach zobaczysz zbiorcze dane ze wszystkich kanałów o jednakowej nazwie. Może to spowodować, że obliczona łączna liczba żądań reklamy widoczna w raporcie będzie wyższa niż rzeczywista. Zasoby reklamowe, które nie są powiązane z żadnym kanałem, zostaną wykluczone z raportu.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Więcej informacji o kanałach

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Rozmiary w żądaniu reklamy
Wszystkie rozmiary jednostek reklamowych uwzględnione w żądaniu reklamy są wyświetlane w raporcie w tym samym wierszu. Odzwierciedla to liczbę wyświetleń dostępnych dla danego tagu. Jeśli żądanie reklamy (lub tag) zawiera 2 rozmiary, np. 300x250, 300x600, w raporcie pojawi się 1 wiersz z obydwoma rozmiarami rozdzielonymi przecinkiem. Rozmiary w żądaniu reklamy wideo mają dodaną do ciągu literę „v”, np. „640x480, 300x250v”.

Raporty  Przyszły współczynnik sprzedaży
Etykieta  Zasoby reklamowe

Miejsce docelowe wideo (wycofane)
Pokazuje dane o skuteczności według miejsca docelowego wideo.

Zgodnie z wytycznymi IAB pole „Miejsce docelowe wideo” zostanie wycofane w 2024 roku.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Wymiary niestandardowe
Pozwala wyświetlić wymiary utworzone na podstawie par klucz-wartość zdefiniowanych w Twojej sieci. Więcej informacji
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Pakiet zasobów reklamowych
Nazwa pakietu zasobów reklamowych powiązanego z elementem zamówienia połączonym z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Więcej informacji
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Format zasobów reklamowych (Beta) 
Format jednostki reklamowej, z której wysłano żądanie reklamy

Możliwe wartości:
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Kod sieci podrzędnej
Sieci podrzędne umożliwiają zarządzanie swoimi zasobami reklamowymi oraz reprezentowanie ich partnerom kanału (zwanym też „sieciami nadrzędnymi”). Odbywa się to w ramach „Zarządzania zasobami reklamowymi” w narzędziu Zarządzanie wieloma klientami. Ten wymiar pozwala partnerom kanału sprawdzać skuteczność poszczególnych wydawców podrzędnych.

Raporty Historyczne
Etykieta Zasoby reklamowe
Jednostka reklamowa (najwyższy poziom)
Nazwa jednostki reklamowej. Widoczne są tylko jednostki reklamowe najwyższego poziomu. Dane o wyświetleniach dotyczące podrzędnych jednostek reklamowych są wyświetlane zbiorczo przy nadrzędnej jednostce reklamowej. Aby wyświetlić kod jednostki reklamowej, wybierz atrybuty wymiarów.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Obecność identyfikatora podawanego przez wydawcę
Wskazuje, czy dane żądanie reklamy zawierało prawidłowy identyfikator podawany przez wydawcę (PPID). Dotyczy to zarówno rezerwacji, jak i ruchu zautomatyzowanego. Możliwe wartości:

 • Jest: żądanie zawierało prawidłowy identyfikator PPID.
 • Brak: w żądaniu brakowało identyfikatora PPID lub był on nieprawidłowy.

Więcej informacji

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Stan zgody ATT
Pozwala sprawdzić, jaki jest stan zgody użytkownika w odniesieniu do ustawienia App Tracking Transparency (ATT) firmy Apple i jaki ma on wpływ na przychody. Stan zgody ATT dotyczy tylko identyfikatora urządzenia.

Dostępne wartości:
 • Wyrażono zgodę
 • Odrzucono
 • Ograniczony dostęp
 • Nie określono
 • (Nie dotyczy)
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Obecność bezpiecznych sygnałów (beta)
Informuje o obecności bezpiecznych sygnałów w żądaniu reklamy. Dostępne wartości:

 • Obecne
 • Brak

Udostępnianie bezpiecznych sygnałów to funkcja związana z przetwarzaniem danych, która umożliwia wydawcom przekazywanie zaciemnionych sygnałów (np. identyfikatorów użytkowników) zewnętrznym licytującym w pytaniach o stawkę wysyłanych w ramach RTB.

Pokazuje, jak uwzględnianie bezpiecznych sygnałów i wysyłanie ich do licytujących może wpłynąć na dane takie jak Łączna liczba wyświetleń i CTR łącznie.

Jeśli zobaczysz takie połączenie informacji jak poniżej, prawdopodobnie licytujący nie zdecydował się na otrzymywanie sygnałów:

 • „Przesyłanie bezpiecznych sygnałów = Niewysłane do zwycięzcy” wraz z
 • „Obecność bezpiecznych sygnałów = Obecne” oraz
 • Udało Ci się wdrożyć bezpieczne sygnały.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Źródło wizyt (Beta) 
Dowiedz się, czy zgłoszone zapytanie jest oznaczone jako kupione. Dostępne wartości:

 • Kupione: ruch przekierowywany z usług innych firm (przez pozyskanie lub w wyniku innego działania stanowiącego zachętę)
 • Bezpłatne: bezpośrednie wprowadzanie adresu URL, wyszukiwanie w witrynie lub pobieranie aplikacji
 • Nieokreślone: wartość nie jest ustawiona w tagu GPT ani w pakiecie SDK na urządzenia mobilne

Zgodność podstawowa

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Adres URL (beta)
Pokazuje wydawcom dane o skuteczności ich domen, subdomen i stron dla adresów URL zdefiniowanych w sekcji „Zasoby reklamowe”. Żądania reklam są liczone tylko dla adresów URL, które zostały określone w sekcji „Zasoby reklamowe”.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Jeśli używasz subdomen i uwzględnisz wymiar „URL” w raportach, liczba wyświetleń i przychody mogą być zawyżone. Załóżmy, że masz witrynę z domeną podstawową example.com i subdomenami jeden.example.com oraz dwa.example.com. Jeśli uwzględnisz adres URL w raporcie, dane o subdomenach zostaną policzone dwukrotnie (zarówno w ramach domeny podstawowej, jak i subdomeny), co zawyży liczbę wyświetleń i przychody. Dokładniejsze wartości możesz uzyskać dzięki wymiarowi „Witryna”, ale te dane mogą obejmować także wyświetlenia w witrynach, których nie kontrolujesz lub które nie zawierają Twoich tagów reklam. Więcej informacji

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Typ reklamy (beta)
Pokazuje dane o skuteczności różnych typów reklam. Możliwe typy reklam w raportach:

Niektóre z tych typów reklam nie będą pojawiać się w Twoich zasobach reklamowych.

Dotyczy Ad Exchange, Otwartego ustalania stawek i AdSense. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Ogólne zasoby reklamowe

Alokacja dynamiczna (beta)
Pokazuje dane o skuteczności według różnych źródeł zasobów reklamowych.

 • Nie z alokacji dynamicznej (żądania bezpośrednie lub nieznany serwer reklam) – reklamy wyświetlone przez Ad Exchange poza alokacją dynamiczną. Obejmuje wyświetlenia zrealizowane bezpośrednio na stronie lub przez inny serwer reklam, który nie obsługuje alokacji dynamicznej.
 • Alokacja dynamiczna bez konkurencji w usłudze Ad Manager (standardowe reklamy zapasowe) – reklamy zapasowe wyświetlone przez Ad Exchange, gdy w ramach alokacji dynamicznej nie udało się uzyskać ceny minimalnej określonej przez serwer reklam wydawcy.
 • Alokacja dynamiczna z konkurencją w usłudze Ad Manger – reklamy zapasowe wyświetlone przez Ad Exchange, gdy w ramach alokacji dynamicznej udało się przekroczyć cenę minimalną określoną przez serwer reklam wydawcy.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.
 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Ogólne zasoby reklamowe

Ruch odświeżany automatycznie
Wskazuje, czy ruch pochodzi z automatycznie odświeżanych żądań reklamy. Dostępne wartości:

 • Odświeżany: ruch, który jest automatycznie odświeżany, co oznacza działanie związane z wyświetlaniem lub zmianą reklamy bądź treści w sposób automatyczny, gdy wydawca wywołuje w żądaniu reklamy automatyczne odświeżanie interfejsu API tagu wydawcy Google (GPT).
 • Nieodświeżany: cały pozostały ruch.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Nazwa bezpiecznego sygnału (udostępniono) (beta)
W raporcie uwzględniane są nazwy bezpiecznych sygnałów wysłanych w żądaniu reklamy.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Stan PPID (Beta) 
Wskazuje prawidłowy stan identyfikatora PPID (identyfikatora podawanego przez wydawcę) w przypadku danego żądania reklamy. Dotyczy to zarówno rezerwacji, jak i ruchu zautomatyzowanego. Ten wymiar uwzględnia tylko identyfikator PPID. Możliwe wartości:

 • Aktywny: identyfikator użytkownika był dostępny i aktywny.
 • Ograniczony dostęp: w żądaniu reklamy był dostępny identyfikator użytkownika, ale personalizacja nie była dozwolona.
 • Brak: identyfikator użytkownika był niedostępny.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Stan identyfikatora firmy zewnętrznej (Beta) 
Wskazuje, czy w odpowiedzi na dane żądanie reklamy był dostępny plik cookie innej firmy lub identyfikator urządzenia. W przypadku tego wymiaru wartości podawane są tylko na podstawie identyfikatorów firm zewnętrznych.

Możliwe wartości:

 • Aktywny: identyfikator użytkownika był dostępny i aktywny.
 • Ograniczony dostęp: w żądaniu reklamy był dostępny identyfikator użytkownika, ale personalizacja nie była dozwolona.
 • Brak: identyfikator użytkownika był niedostępny.

W porównaniu z wymiarem „Stan identyfikatora użytkownika” w przypadku wymiaru „Stan identyfikatora firmy zewnętrznej” najpierw sprawdzana jest obecność identyfikatora, a dopiero potem uprawnienia. Ponieważ najpierw sprawdzana jest obecność identyfikatora, wymiar może mieć wartość „Brak” niezależnie od tego, czy użytkownik zrezygnował z personalizacji. 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Stan własnego identyfikatora (Beta) 
Wskazuje, czy w przypadku danego żądania reklamy był dostępny własny identyfikator użytkownika. W przypadku tego wymiaru wartości podawane są tylko na podstawie własnych identyfikatorów, a nie identyfikatorów PPID.

Możliwe wartości:

 • Aktywny: identyfikator użytkownika był dostępny i aktywny.
 • Ograniczony dostęp: w żądaniu reklamy był dostępny identyfikator użytkownika, ale personalizacja nie była dozwolona.
 • Brak: identyfikator użytkownika był niedostępny.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Typ głównego identyfikatora na potrzeby personalizacji  (Beta) 
Pokazuje zasięg wyświetleń według typu identyfikatora wybranego do personalizacji. Każde wyświetlenie będzie przypisywane tylko do jednego typu identyfikatora. W przypadku rezerwacji jest to typ identyfikatora, który może być używany na potrzeby kierowania elementu zamówienia na listę odbiorców. W przypadku aukcji jest to typ identyfikatora przekazany licytującemu. Ten wymiar zastępuje typ identyfikatora, który najprawdopodobniej miał udział w wyświetleniu (tzn. identyfikatora nie można przesłać do licytującego ani użyć w określaniu stawek).

Możliwe wartości:

 • Identyfikatory innych firm: pliki cookie innych firm lub identyfikatory urządzeń
 • PPID: identyfikator podawany przez wydawcę
 • Własne identyfikatory: identyfikatory własne wydawcy
 • Brak personalizacji: personalizacja nie jest możliwa, ale identyfikator został wybrany do innych celów (np. do ograniczenia liczby wyświetleń).
  Uwaga: ta klasyfikacja zostanie wycofana na rzecz identyfikatorów niespersonalizowanych i ograniczonej personalizacji.
 • Identyfikatory, które nie są personalizowane: brak możliwości personalizacji ze względu na konkretny typ identyfikatora (ale możliwe były inne cele, np. limity wyświetleń na użytkownika).
 • Personalizacja ograniczona: brak możliwości personalizacji ze względu na ograniczenie wyświetlania (ale możliwe były inne cele, np. limity wyświetleń na użytkownika).
 • Brak identyfikatora: brak dostępnych identyfikatorów
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Stan tematów z interfejsu Topics
Możliwe wartości:

 • Tematy niedostępne: klient nie obsługuje tematów (np. jest to aplikacja lub przeglądarka inna niż Chrome) lub tematy są niedostępne z innego powodu (na przykład wył. ICM, Stargate).
 • Tematy puste: klient może przekazać tematy, ale lista jest pusta.
 • Tematy przekazane: żądanie reklamy zawierało pełną listę tematów.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Sygnały dostarczane przez wydawcę (wszystkie poziomy)(beta)
Sygnały dostarczane przez wydawcę pozwalają wydawcom korzystającym z Ad Managera dodawać do par klucz-wartość oraz list odbiorców adnotacje z kategoriami z taksonomii IAB. Raport „Wszystkie poziomy” dotyczy węzła-liścia i przedstawia hierarchię w formie struktury płaskiej.

Jeśli sygnały dostarczone przez wydawcę są niedostępne, pojawia się wartość „(Brak)”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Sygnały dostarczane przez wydawcę (najwyższy poziom)(beta)
Sygnały dostarczane przez wydawcę pozwalają wydawcom korzystającym z Ad Managera dodawać do par klucz-wartość oraz list odbiorców adnotacje z kategoriami z taksonomii IAB. Raport „Najwyższy poziom” obejmuje tylko główny poziom nadrzędny z usuniętymi duplikatami węzłów-liści na każde żądanie reklamy. Jednak nadal w jednym żądaniu reklamy może istnieć kilka najwyższych poziomów.

Jeśli sygnały dostarczone przez wydawcę są niedostępne, pojawia się wartość „(Brak)”.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Dostawca kreacji
Dostawcy uwzględnieni w informacjach o danej kreacji lub danym wyświetleniu. 

Dostępne wartości:

 • Nazwa firmy (identyfikator dostawcy), na przykład Numberly (2664)
 • Wartość „-”, jeśli nie wykryto certyfikowanych dostawców
 • Wartość „Nie dotyczy” w przypadku ruchu spoza Ad Exchange

Zweryfikuj dostawców technologii reklamowych

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Dostawca danych sygnałów dostarczanych przez wydawcę (beta)
Dostawca danych sygnałów dostarczanych przez wydawcę to podmiot, który dostarczył definicję sygnału dla wydawcy. Może to być wydawca lub firma zewnętrzna, np. BlueKia.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe

Miejsce docelowe wideo (nowość) (beta)
Typ miejsca docelowego wideo zgodnie ze zaktualizowaną definicją IAB. Wartości „In-Stream” i „treści towarzyszące” są deklarowane za pomocą parametrów adresu URL podanych przez wydawcę. Wartości „reklama pełnoekranowa” i „brak treści” są wypełniane automatycznie na podstawie zadeklarowanego typu zasobów reklamowych. Wymiar miejsca docelowego wideo ma zastosowanie tylko do ruchu zapasowego. 

Raporty  Historyczne
Etykieta  Zasoby reklamowe
Miasto
Miasto powiązane z adresem IP z żądania boksu reklamowego.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kraj
Kraj powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Obszar miejski – obszar miejski powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego.Raporty  Historyczne
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kod pocztowy
Kod pocztowy powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego. Opcja dostępna w tych krajach: Francja, Indie, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Region
Region powiązany z adresem IP uwzględnionym w żądaniu boksu reklamowego.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Kontynent (Beta) 
Kontynent powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego.  

Możliwe wartości to: Brak informacji, Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Azja, Europa oraz Oceania.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży
Etykieta  Obszar geograficzny, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Nazwa sieci reklamowej
Nazwa sieci reklamowej.
Raporty Historyczne
Etykieta Zapośredniczenie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Rodzaj zapośredniczenia
Rodzaj żądania zapośredniczenia określony dla każdej sieci w grupie zapośredniczenia, np. „Aplikacja mobilna”.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Zapośredniczenie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Nazwa formatu reklamy natywnej
Możesz uporządkować dane w raportach według formatów reklam natywnych. Formaty reklam natywnych definiują zmienne określające zawartość reklam. Uwaga: wartości nienatywne są wyświetlane jako „(Reklama nienatywna)” i są uwzględniane w wartościach łącznych.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Kreacja natywna, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Nazwa stylu natywnego
Możesz uporządkować dane w raportach według stylów natywnych. Style natywne określają wygląd kreacji natywnych w segmencie zasobów reklamowych. Uwaga: wartości nienatywne są wyświetlane jako „(Brak stylu natywnego)” i są uwzględniane w wartościach łącznych.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Kreacja natywna, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Typ rozliczenia za kreację
Typ kreacji wskazany na fakturze z Google Ad Managera.
Raporty  Historyczne
Etykieta Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Przypisanie
Dzięki przypisaniom możesz definiować podział przychodów i relacje z partnerami wydawców dotyczące wyświetlania reklam. W zależności od uprawnień możesz wybrać spośród wszystkich lub tylko niektórych z tych typów przypisań:

 • Śledzenie: zdefiniuj umowę dotyczącą udziału partnerów wydawców w przychodach z reklam displayowych albo wideo. Podział przychodów wyraża się wartością procentową w przypisaniu.
 • Przekierowanie: powoduje wysyłanie określonego odsetka lub bezwzględnej liczby żądań reklamy wideo do współpracującego wydawcy. Przekierowanie jest obsługiwane za pomocą tagu VAST innej firmy.
 • Udostępnianie: umożliwia udostępnianie wybranych zasobów reklamowych wideo partnerowi wydawcy Ad Managera. Dzięki temu Twój partner będzie mógł bezpośrednio rezerwować elementy zamówienia w tych zasobach w swojej sieci Ad Managera.
Raporty  Historyczne, Finanse partnera
Etykieta  Partner, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Własność zasobów reklamowych (wycofano)
Pokazuje wydawcom informacje o własności domen Skalowanego zarządzania partnerami (podrzędnych).
 • Posiadane i aktywne
 • Reprezentowane
 • Zablokowane
 • Bez kategorii

Jeśli w przypadku żądań reklam wideo własność zasobów reklamowych wyświetla się jako „bez kategorii”, prawdopodobnie parametr description_url nie został ustawiony w tagu reklamy lub jest on nieprawidłowy albo ustawiono niesklasyfikowaną wartość domeny. Dowiedz się więcej o adresie URL opisu.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. W przypadku innych kanałów popytu jest widoczny komunikat „(Nie dotyczy)”.

To jest ustawienie na poziomie konta dostępne tylko dla niektórych wydawców.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Partner
Partner

Wydawca, z którym masz podpisaną umowę o podziale reklam i przychodów.

Raporty  Historyczne, Finanse partnera, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Partner
Nazwa partnera sieci (beta)
Wyświetla nazwę partnera sieci.

Jeśli w przypadku żądań reklam wideo nazwa partnera sieci wyświetla się jako „niereprezentowane”, prawdopodobnie parametr description_url nie został ustawiony w tagu reklamy lub jest on nieprawidłowy albo ustawiono niesklasyfikowaną wartość domeny. Dowiedz się więcej o adresie URL opisu.

Obsługiwane w przypadku kanałów popytu w Ad Exchange i Otwartym ustalaniu stawek. W przypadku innych kanałów będzie widoczny komunikat „(Nie dotyczy)”.

To jest ustawienie na poziomie konta dostępne tylko dla niektórych wydawców.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Partner
Etykieta partneraWycofano

Uporządkuj partnerów według etykiet. Możesz później tworzyć raporty według etykiet i korzystać z innych funkcji wyświetlania reklam.

Raporty  Historyczne, Finanse partnera
Etykieta  Partner, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Data
Podział danych według dnia. W usłudze Ad Manager dane są wyświetlane w formacie rozszerzonym, na przykład poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. Po wyeksportowaniu format jest bardziej zwięzły, na przykład D/M/RR.

Uwaga: format daty po wyeksportowaniu zależy od języka lub lokalizacji powiązanych z kontem Google użytkownika, który tworzy raport. W raportach utworzonych przez innych użytkowników (np. w zaplanowanych raportach) format daty po wyeksportowaniu może różnić się od formatu w raportach utworzonych przez Ciebie.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Jednostka czasu, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Dzień tygodnia 
Dzień tygodnia kalendarzowego, np. poniedziałek, wtorek.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg
Etykieta  Jednostka czasu

Godzina
Godzina w postaci liczbowej (0–23) zgodnie z wybraną strefą czasową (strefą czasową sieci lub PST).

Raporty  Historyczne
Etykieta  Jednostka czasu, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Miesiąc i rok
Powiązany miesiąc i rok. Przykład: „październik 2019 r.”
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg, Finanse partnera, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Jednostka czasu, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Tydzień
Tygodniowy zakres dat w formacie „M/D/RR – M/D/RR”.
Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg
Etykieta  Jednostka czasu, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Czas trwania reklamy wideo (beta)
Pokazuje wydawcom dane o skuteczności ich zasobów reklamowych wideo w rozbiciu na ustawiony w żądaniach czas określony w zakresach sekundowych i minutowych. Przykłady: 6–10 sekund lub 2–5 minut.

Kreska („-”) może wskazywać, że:

 • wyświetliła się nakładka reklamowa;
 • wyświetlenie nie zostało wypełnione;
 • czas trwania reklam nie został określony przed czasem renderowania reklam przekierowujących.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo

Miejsce niestandardowe (Beta) 
Miejsce wyświetlania reklamy, które można używać wielokrotnie oraz dodać do szablonu przerwy na reklamę. Można też ustawić bezpośrednie kierowanie elementu zamówienia wideo na to miejsce.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo
Treść
Treść wideo przetworzona w usłudze Ad Manager. Aby wyświetlanie reklam było możliwe, źródło treści musi mieć stan aktywny.

W przypadku reklam wideo, które nie są kierowane na konkretną treść za pomocą parametrów cmsid i vid, w tym wymiarze widać wartość „Nie dotyczy”. Aby ograniczyć raport tylko do ruchu związanego z treścią, podczas korzystania z tego wymiaru zastosuj filtr Typ żądania z wartością to dowolny z > Tag wideo.

Wyświetli się komunikat „Nie dotyczy”, jeśli żądanie dotyczy treści, które nie zostały przetworzone, lub żądania nie pasują do przetworzonych treści.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Typ reklamy wideo (beta)
Pokazuje wydawcom dane o skuteczności ich zasobów reklamowych wideo w rozbiciu na typy. Obejmuje te formaty:
 • reklama TrueView oraz In-Stream możliwa do pominięcia;
 • standardowa reklama In-Stream;
 • przerywnik;
 • reklama wideo typu „kliknij, aby pobrać”;
 • VPAID;
 • VPAID możliwa do pominięcia;
 • reklama wideo DBM;
 • treści natywne;
 • reklama natywna promująca instalację aplikacji;
 • inne.

Dotyczy Ad Exchange, Otwartego ustalania stawek i AdSense. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku serwera reklam.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo
Wynik udostępniania zasobów reklamowych
Pokazuje, kto otrzymał udostępnione zasoby. Zasoby otrzymuje host lub partner.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo
Szybkość transmisji bitów w multimediach kreacji

Szybkość transmisji bitów wybranego pliku multimedialnego.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Czas trwania multimediów kreacji

Czas trwania odtwarzanych multimediów.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Firma zewnętrzna w przekierowaniu wideo (Beta) 
Firma zewnętrzna, do której przekierowano usługę Google Ad Manager, aby pobrała kreację. Ta wartość jest określana na podstawie domeny. Ten wymiar może być przydatny przy określaniu współczynnika wypełnienia w przypadku różnych dostawców kreacji lub przy rozwiązywaniu problemów związanych z błędami serwera. Często wybierani dostawcy są wyświetlani według nazwy, a pozostali – według domeny.

Ten wymiar jest związany z wymiarem „Kreacja” i jest zgodny z tymi samymi wymiarami i danymi.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo

Grupa treści
Utworzone pakiety filmów, na które można kierować reklamy za pomocą filtrów, przez wybranie poszczególnych filmów bądź przy użyciu obu tych metod. Grupy treści są aktualizowane automatycznie po dostarczeniu nowych treści o pasujących metadanych.

W raportach zawierających ten wymiar są widoczne wszystkie grupy, w których pojawiły się treści – nie tylko te, które były celem kierowania.

W przypadku reklam wideo, które nie są kierowane na konkretną treść za pomocą parametrów cmsid i vid, w tym wymiarze widać wartość „Nie dotyczy”. Aby ograniczyć raport tylko do ruchu związanego z treścią, podczas korzystania z tego wymiaru zastosuj filtr Typ żądania z wartością to dowolny z > Tag wideo.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Klucz metadanych
Ten wymiar zostanie wkrótce wycofany i zastąpiony wymiarem „Klucz metadanych CMS”.

Wyświetla dane związane z kluczami zmapowanymi na metadane zawartości wideo. Dane wyświetlane dla każdego klucza stanowią połączenie wszystkich przypisanych do niego wartości. Nie ma ograniczenia liczby kluczy wyświetlanych w raporcie.

W przypadku reklam wideo, które nie są kierowane na konkretną treść za pomocą parametrów cmsid i vid, w tym wymiarze widać wartość „Nie dotyczy”. Aby ograniczyć raport tylko do ruchu związanego z treścią, podczas korzystania z tego wymiaru zastosuj filtr Typ żądania z wartością to dowolny z > Tag wideo.

Dowiedz się, jak generować raporty o metadanych treści.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Klucz metadanych CMS
Ten wymiar zastępuje poprzedni wymiar „Klucz metadanych”, który został wycofany.

Dane w raportach odzwierciedlają obecny, a nie historyczny stan powiązań metadanych CMS.

Dowiedz się, jak generować raporty o metadanych treści wideo.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Metadane CMS
Ten wymiar zastępuje stary wymiar „Metadane zawartości”, który został wycofany.

Zawiera wymiar dla każdego klucza w metadanych CMS.

Dane w raportach odzwierciedlają obecny, a nie historyczny stan powiązań metadanych CMS.

Dowiedz się, jak generować raporty o metadanych treści wideo.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo

Metadane treści
Ten wymiar zostanie wkrótce wycofany i zastąpiony wymiarem „Metadane CMS”.

Wyświetla dane związane z wartościami metadanych treści, których klucze są włączone i zmapowane. Każdy wymiar w kategorii „metadane treści” to klucz metadanych. Po wybraniu wymiaru w raporcie zobaczysz dane dotyczące wszystkich wartości przypisanych do tego klucza.

Dowiedz się, jak generować raporty o metadanych treści.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo
Opóźnienie wczytywania multimediów kreacji

Czas, po którym wczytały się multimedia.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Położenie reklamy zastępczej
Pozycja reklamy zwróconej w wyniku przekierowania VAST zastępczej reklamy wideo. Ten wymiar jest zgodny z wyświetleniami, kliknięciami, konwersjami i innymi danymi wynikającymi z wyświetlania reklam zastępczych i niezastępczych.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Pozycja bloku reklamowego
Położenie bloku reklamowego (grup reklam pokazywanych w sekwencji) w treści wideo. Niektóre przykładowe pozycje: „Reklama przed filmem”, „Reklama w trakcie filmu”, „Reklama po filmie” oraz „Nieznana pozycja”, która reprezentuje rzeczywiście nieznany ruch lub ruch niegenerowany z filmów czy bloków reklam.

Aby ograniczyć wyniki tylko do ruchu generowanego z filmów, odfiltruj wyniki za pomocą filtra Typ żądania z ustawieniem: to dowolny z > Tag wideo.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Pozycja przekierowania serwera reklam

Pozycja przekierowania w łańcuchu VAST.

Na przykład w łańcuchu A > B > C: A jest na pozycji 0, B jest na pozycji 1 itd.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo

Pozycja w bloku reklamowym
Miejsce reklam wideo w bloku reklamowym (grupach reklam pokazywanych w sekwencji). Przykłady: „1 pozycja w bloku reklamowym”, „2 pozycja w bloku reklamowym” oraz „Nieznana pozycja w bloku reklamowym”, która reprezentuje rzeczywiście nieznany ruch lub ruch niegenerowany z filmów czy bloków reklamowych.

Aby ograniczyć wyniki tylko do ruchu generowanego z filmów, odfiltruj wyniki za pomocą filtra Typ żądania z ustawieniem: to dowolny z > Tag wideo.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Przerwa na reklamę w transmisji na żywo
Nazwa przerwy reklamowej w transmisji na żywo w usłudze Ad Manager.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Przypisanie udostępniania zasobów reklamowych
Pokazuje nazwę przypisania na potrzeby udostępniania zasobów reklamowych
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo
System wyświetlania reklam

Każdy serwer reklam w łańcuchu VAST.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Transmisja na żywo
Nazwa transmisji na żywo w usłudze Ad Manager.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Typ ciągłego odtwarzania filmu (Beta) 
Wskazuje, czy wyświetlenie wideo pochodzi ze środowiska ciągłego odtwarzania. Możliwe wartości to „Ciągłe”, „Nieciągłe” i „Nie ustawiono” (gdy nie można było uzyskać informacji o ciągłości odtwarzania).

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Typ multimediów kreacji

Typ MIME wybranego pliku multimedialnego.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Typ zdarzenia niestandardowego
Typ wyzwolonego zdarzenia niestandardowego Ad Managera Video i Studio.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Czas trwania w żądaniu reklamy wideo
Żądany czas trwania reklamy w przypadku możliwości wideo. W przypadku żądania pojedynczej reklamy jest to maksymalny czas trwania reklamy podany w żądaniu. W przypadku zoptymalizowanego bloku reklamowego:

 • Jeśli możliwość zostanie wypełniona, będzie to czas trwania wyświetlonej reklamy.
 • Jeśli możliwość nie zostanie wypełniona, będzie to czas trwania możliwości w sieci.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo

Wersja pakietu SDK wideo
Wskazuje, czy w żądaniu reklamy była zawarta jakaś wersja pakietu SDK wideo. Możliwe wartości:

 • iOS IMA SDK
 • Android IMA SDK
 • HTML5 IMA SDK
 • tvOS IMA SDK
 • Roku IMA SDK
 • iOS PAL
 • Android PAL
 • HTML5 PAL
 • tvOS PAL
 • iOS GMA SDK
 • Android GMA SDK
 • Nieznana
 • Bez SDK
 • Inna

Dowiedz się więcej o każdym pakiecie SDK.

Ten wymiar można połączyć ze wszystkimi wymiarami wideo, typem żądania, datą i godziną, jednostką reklamową i wszystkimi wymiarami kreacji. Jest on zgodny z danymi wyświetleń, oglądalności filmu, interakcji i błędów.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Wersja VAST (Beta) 
Liczbowa wersja zwróconej kreacji VAST. Może się przydać przy ustalaniu wersji VAST, której żądają tagi reklam, lub jeśli umieszczasz różne tagi reklam w różnych odtwarzaczach bądź zasobach reklamowych partnerów. Możliwe wersje to: VAST 2, VAST 3, VAST 4 i Nie dotyczy (w przypadku żądań reklam innych niż wideo).

W przypadku przekierowań nie jest to wersja VAST z serwera reklamowego firmy zewnętrznej.

Ten wymiar można połączyć ze wszystkimi wymiarami wideo, w tym metadanymi zawartości, datą i godziną, typem żądania, jednostką reklamową, miejscem docelowym i wszystkimi wymiarami związanymi z wyświetlaniem. Jest on zgodny z danymi o łącznej liczbie wyświetleń, danymi współczynnika sprzedaży, oglądalności, błędów i interakcji.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Wersja VAST serwera reklam

Wersja VAST każdego serwera reklam w łańcuchu VAST.

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Wersja VPAID multimediów kreacji

Wskazuje, czy reklama korzystała z VPAID 1, 2, 3 (lub czy z niego nie korzystała).

Raporty  Jakość kreacji wideo (Beta) 
Etykieta  Wideo
Zdarzenie niestandardowe
Odnosi się do kreacji Ad Managera Video i Rich Media.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wideo, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Źródło żądania reklamy
Opis wskazujący, skąd pochodzi reklama. Może się przydać przy ustalaniu obsługi konkretnej funkcji lub do rozwiązywania problemów.
Możliwe źródła to:
 • Dynamiczne wstawianie reklam
 • Interfejs API dynamicznego wstawiania reklam (wyświetlanie bloków reklamowych)
 • Po stronie serwera
 • Po stronie klienta
 • Nieznane

Ten wymiar można połączyć ze wszystkimi wymiarami wideo, typem żądania, datą i godziną, jednostką reklamową i wszystkimi wymiarami kreacji. Jest on zgodny z danymi dotyczącymi wyświetleń, oglądalności filmu, interakcji i błędów.

Prześlij opinię o wymiarach

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kategoria urządzenia
Pokazuje dane o realizacji wyświetleń według kategorii urządzenia: urządzenie CTV(beta), komputer, telefon z podstawową przeglądarką, dekoder (STB), inteligentny ekran, smartfon, inteligentny głośnik i tablet.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Urządzenia (beta)
Pokazuje dane o skuteczności według konkretnych urządzeń mobilnych użytkownika. Możliwe wartości to między innymi:
 • Tablet Apple
 • iPhone/iPod touch
 • Tablet z Androidem
 • Telefon z Androidem
 • WebOS
 • Blackberry
 • Nieznane: zapytanie pochodzi z urządzenia mobilnego, ale nie możemy ustalić bardziej szczegółowych informacji na jego temat (np. czy to urządzenie z iOS, czy z Androidem lub czy to telefon, czy tablet).
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Typy zasobów reklamowych (rozszerzone)
Wartości są zgodne z wymiarem Typ zasobów reklamowych dostępnym w głównym panelu informacyjnym Przegląd. Upewnij się, że zakres dat w raporcie jest taki sam jak w panelu Przegląd.

Uwaga: wartość „wideo” jest nadrzędna względem innych wartości. Na przykład wyświetlenie reklamy wideo typu In-Stream na komputerze zostanie przypisane reklamie wideo typu In-Stream, a nie stronie na komputer.

Dostępne wartości:

 • AMP: użytkownik wyświetla reklamę na przyspieszonej stronie mobilnej, której projekt zakłada szybkie wczytywanie treści internetowych.
 • Aplikacja: użytkownik wyświetla treści w aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie. Pamiętaj, że Ad Manager rozpoznaje aplikacje mobilne za pomocą pakietu SDK. Wydawcy korzystający z tagów uproszczonych adresów URL do przesyłania żądań aplikacji mogą zauważyć rozbieżności w wynikach.
 • Strona na komputer: użytkownik wyświetla treści na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
 • Reklamy wideo i audio typu In-Stream: reklamy odtwarzane w strumieniu wideo lub audio w tym samym odtwarzaczu, w którym użytkownik ogląda treści wideo lub słucha treści dźwiękowych.
 • Internet mobilny: użytkownik wyświetla treści w przeglądarce na komórce lub tablecie.
 • Inne: Ad Manager nie może wykryć, na jakim urządzeniu użytkownik wyświetla treści.

  Dowiedz się więcej o typach zasobów reklamowych (rozszerzonych).
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Typ żądania (Beta) 
Pokazuje dane o skuteczności według technologii użytej do wysłania żądania reklamy. Dzięki temu można stosować zaawansowane sposoby rozwiązywania problemów, takie jak badanie rozbieżności między wyświetleniami zrealizowanymi a pobranymi. Możliwe wartości:

 • Tag reklamy AMP
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania pochodzącego z tagu <amp-ad>. Przyspiesza on ładowanie reklam AMP w porównaniu z reklamami standardowymi lub pochodzącymi z tagów innych typów. Jeśli ta wartość to coś innego niż „Tag reklamy AMP” (np. „Tag wydawcy Google” lub „Inne”), prawdopodobnie reklamy są wyświetlane z domeny niestandardowej. Zastanów się, czy nie zastąpić ich tagami <amp-ad>, aby reklamy AMP ładowały się szybciej. Więcej informacji
 • Tag wydawcy Google
  Wyświetlenie jest przypisywane do tagu wydawcy Google.
 • GPT Light
  Wyświetlenie jest przypisywane do tagu GPT Light.
 • Prosty adres URL GPT
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania bez tagów, które pozwala na wyświetlanie reklam w środowiskach nieobsługujących JavaScriptu.
 • Tag wideo
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania pochodzącego z odtwarzacza wideo.
 • Pakiet SDK do reklam mobilnych
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania, które zostało utworzone za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google, więc reklama wyświetla się w aplikacji.
 • Wyświetlaj reklamy
  Wyświetlenie jest przypisywane do synchronicznego tagu „Wyświetlaj reklamy” w przypadku ruchu bezpośredniego Ad Exchange.
 • Reklamy Google
  Wyświetlenie jest przypisane do asynchronicznego tagu „Reklamy Google” w przypadku ruchu bezpośredniego Ad Exchange.
 • Inne
  Oznacza mniej typowe żądania, na przykład pochodzące z tagu towarzyszącej reklamy wideo.

Uwaga: wartość „Tag Google Ad Managera” nie jest już używana, ale pojawia się ze względu na zgodność.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Kierowanie
Informacje o przeglądarce, urządzeniu i innych środowiskach, w których wyświetla się element zamówienia lub kreacja. Dane zawarte w tym wymiarze są ograniczone tymi prefiksami:
 • Bandwidth= – szybkość lub typ połączenia urządzenia (np. kablowe).
 • Browser= – (nie dotyczy internetu mobilnego ani aplikacji mobilnych) nazwa i numer wersji przeglądarki użytkownika (np. Microsoft Internet Explorer 11). W przypadku przeglądarek, które aktualizują się automatycznie, jak Google Chrome, numer wersji nie jest wyświetlany.
 • BrowserLanguage= – (nie dotyczy aplikacji mobilnych) skrócona nazwa języka ustawionego w przeglądarce użytkownika (np. „pl” w przypadku języka polskiego).
 • DeviceCapability= – specjalne funkcje urządzenia użytkownika (np. obsługa połączeń, obsługa MRAID w wersji 1).
 • Manufacturer= – nazwa firmy, która wyprodukowała urządzenie użytkownika (np. Google).
 • MobileCarrier= – nazwa sieci operatora użytkownika lub „Wi-Fi”, jeśli urządzenie korzystało z sieci bezprzewodowej.
 • MobileDevice= – nazwa i numer wersji urządzenia (np. Nexus 4_from_Google).
 • MobileDeviceSubmodel= – doprecyzowanie, zwłaszcza w przypadkach, w których wartość MobileDevice= jest ogólna (np. iPhone6,1).
 • OperatingSystem= – nazwa systemu operacyjnego urządzenia (np. Microsoft Windows 7).
 • OperatingSystemVersion= – informacje o wersji systemu operacyjnego urządzenia (np. EqualTo_Android_5_0).
 • Platform= – możliwe wartości to Desktop, Smartphone, Feature Phone, Tablet, CTV, Set Top Box i Other/Unknown.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Przeglądarka
Nazwa i numer wersji przeglądarki użytkownika (np. Microsoft Internet Explorer 11). W przypadku przeglądarek, które aktualizują się automatycznie, np. Google Chrome, numer wersji nie jest wyświetlany.

„Przeglądarka w aplikacji” to przeglądarka umieszczona w aplikacji.

Raporty  Historyczne, Analytics
Etykieta  Platforma, Analytics, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
System operacyjny (beta)
Nazwa i numer wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Opcja jest niedostępna w zasobach reklamowych na komputery i może wykluczać niektóre z mniej popularnych wersji systemów operacyjnych. Systemy operacyjne na komputerach stacjonarnych są zawsze klasyfikowane jako „Nieznane”.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Wersja pakietu SDK aplikacji(Beta)

Wersja pakietu SDK do reklam mobilnych Google zintegrowana z aplikacją.

Wersja pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida jest obsługiwana dopiero od 23 czerwca 2023 r. W raportach dotyczących Androida obejmujących okresy sprzed tej daty w przypadku tego wymiaru pojawi się znak kreski (-).

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Witryna (beta)
Pokazuje wydawcom dane o ich domenach i subdomenach.

Wymiar Witryny działa inaczej niż raportowanie danych o adresach URL. W przeciwieństwie do nich aby uzyskać wyniki, nie trzeba definiować go ręcznie w interfejsie. W przypadku danych pochodzących z witryn o nieprawidłowych adresach URL ten wymiar zwraca wartość „(nieznane)”.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Kategoria systemu operacyjnego
System operacyjny urządzenia mobilnego. Opcja jest niedostępna w zasobach reklamowych na komputery i może wykluczać niektóre z rzadszych systemów operacyjnych. Systemy operacyjne na komputerach stacjonarnych są zawsze klasyfikowane jako „Nieznane”.

Uwaga: wyświetlenia w aplikacjach innych niż mobilne będą raportowane jako „Inne” do 11 stycznia 2022 r. Po tym terminie te wyświetlenia będą oznaczone jako „Nieznane”.

Raporty  Zasięg
Etykieta  Platforma
Lokalizacja reklamy (Beta)
Pokazuje, czy określony zasób reklamowy wydawcy znajdował się w części strony widocznej na ekranie czy w części strony widocznej po przewinięciu. Lokalizacja reklamy może mieć wartość „Nieznana” z tych powodów:
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Typ budowania marki (beta)
Wyświetla się jako „Markowe”, „Półprzezroczyste” lub „(Niedopasowane żądania reklamy) w zależności od ilości informacji o stronie wydawcy wysłanych do kupującego, który kupił wyświetlenia.

Ten wymiar dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Raporty z wymiarem „Typ promowania marki” wyświetlają 100% pokrycia we wszystkich wierszach z wyjątkiem pozycji „(Niedopasowane żądania reklamy)”, dlatego należy zignorować wartości Żądania reklamy i Pokrycie w tych wierszach.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma


Typ kierowania (beta)
Pokazuje, w jaki sposób reklamodawcy kierowali reklamy na wydawcę. Dowiedz się więcej o kierowaniu kontekstowym, spersonalizowanym i kierowaniu na miejsca docelowe.

Dotyczy Ad Exchange i Otwartego ustalania stawek. Wyświetla wartość „(Nie dotyczy)” w przypadku innych kanałów popytu.

Kategoria „Spersonalizowane” (nazywana wcześniej „Oparte na zainteresowaniach”) może obejmować kierowanie kontekstowe, gdy dane użytkownika (np. identyfikator pliku cookie) są niedostępne. Jeśli na stronie Zgoda użytkowników z UE wybierzesz „Reklamy niespersonalizowane”, w kategorii „Spersonalizowane” nadal mogą pojawiać się reklamy, mimo że dane użytkowników nie są wykorzystywane.

Pozostałe możliwe wartości tego wymiaru:

 • Nieznane: może oznaczać wyświetlanie w całej sieci, umowy bezpośrednie lub inne, jeszcze nie sklasyfikowane style kierowania.
 • (Niedopasowane żądania reklamy): raporty z wymiarem „Typ kierowania” mają 100% pokrycia we wszystkich wierszach z wyjątkiem pozycji „(Niedopasowane żądania reklamy)”, dlatego należy zignorować wartości Żądania reklamy i Pokrycie w tych wierszach.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma
Przepustowość (beta)
Pozwala wydawcom wyświetlać dane o skuteczności według różnych typów łączności mobilnej, np. kablowej, DSL i OC12.

Available for Ad Exchange and Open Bidding.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma
Operator (beta)
Pozwala wydawcom wyświetlać dane o skuteczności według sieci komórkowej używanej przez użytkownika, na przykład „Verizon (US)”.

Available for Ad Exchange and Open Bidding.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma
Typ interakcji
Informuje o tym, czy wyświetlenie zostało zrealizowane w odpowiedzi na żądanie reklamy z nagrodą. Jeśli nie, wyświetlana jest wartość „Nieznana”. Dowiedz się więcej o reklamach z nagrodą.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma
Typ zasobów reklamowych (wycofany)

Pokazuje dane o skuteczności według ogólnych grup zasobów reklamowych. Możliwe wartości:

 • Sieć: użytkownik wyświetla treści na komputerze stacjonarnym lub laptopie albo w przeglądarce na komórce lub tablecie.
 • Aplikacja: użytkownik wyświetla treści w aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie. Pamiętaj, że Ad Manager rozpoznaje aplikacje mobilne za pomocą pakietu SDK. Wydawcy korzystający z tagów uproszczonych adresów URL do przesyłania żądań aplikacji mogą zauważyć rozbieżności w wynikach.
 • AMP: użytkownik wyświetla reklamę na przyspieszonej stronie mobilnej zaprojektowanej tak, aby szybciej ładować treści internetowe.
 • Inne: Ad Manager nie może wykryć, na jakim urządzeniu użytkownik wyświetla treści.
Raporty  Historyczne, Dane historyczne Ad Exchange (wycofane)
Etykieta  Platforma, Urządzenie mobilne
Nazwy aplikacji
Pokazuje dane o skuteczności według aplikacji mobilnej.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Pakiet SDK do renderowania
Pokazuje, który pakiet SDK renderuje reklamę w aplikacjach mobilnych.

Dostępne wartości:

 • Pakiet SDK firmy zewnętrznej: reklama renderowana przez pakiet SDK firmy zewnętrznej. Zalecane na potrzeby tworzenia raportów razem z wymiarami „Sieć kupujących” i „Licytujący”.
  Uwaga: w przypadku pakietu SDK firmy zewnętrznej raporty nie obejmują łącznej liczby kliknięć.
 • Pakiet SDK do reklam mobilnych Google: reklama renderowana przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google.
 • Nie dotyczy: ruch pochodzący z urządzeń innych niż mobilne.
Raporty  Historyczne
Etykieta  Wyświetlanie
Pochodzi z AdX Direct (Beta) 
Zwraca „TRUE” w przypadku ruchu AdX Direct (nowość) lub „FALSE” w przypadku innego typu ruchu (cały ruch z raportu historycznego).
Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Kategoria przeglądarki (Beta) 
Kategoria przeglądarki użytkownika.

Możliwe wartości to Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Przeglądarka w aplikacji i Nie dotyczy (aplikacja).

Raporty  Historyczne, Zasięg
Etykieta  Platforma

Kategoria systemu operacyjnego (Beta) 
System operacyjny urządzenia.

Możliwe wartości to Brak informacji, Inny, Android i Apple iOS.

Systemy operacyjne na komputerach stacjonarnych są zawsze klasyfikowane jako nieznane.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Identyfikator aplikacji
Identyfikator aplikacji używany w Sklepie Google Play lub Apple App Store.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu nazw i identyfikatorów aplikacji.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma
Domena
Pokazuje dane o skuteczności domeny najwyższego poziomu, na przykład „example.co.uk”. Nie uwzględnia subdomen.
Raporty Historyczne, Analytics
Etykieta Platforma, Analytics, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Stan własności aplikacji
Łatwo filtruj raporty według zarezerwowanych aplikacji, korzystając ze stanu własności aplikacji. Dostępne wartości:

 • W posiadaniu oznacza, że aplikacja została przez Ciebie zarezerwowana.
 • Brak własności oznacza, że aplikacja nie została przez Ciebie zarezerwowana.
 • Nie dotyczy oznacza, że identyfikator aplikacji jest niedostępny.

Zanim zarezerwujesz aplikację jako należącą do Ciebie, musisz potwierdzić jej gotowość. Aplikacja przechodzi wtedy proces zatwierdzania, w wyniku którego otrzymuje określony stan.

Stan aplikacji odzwierciedla jej stan w momencie przeprowadzania analizy, a nie w momencie wystąpienia zdarzenia reklamowego.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Platforma

Kanał popytu
Wyświetla metody, których użyli kupujący, aby uzyskać dostęp do Twoich zasobów reklamowych. W ten sposób możesz generować raporty w całej sieci.

 • Ad Exchange (w tym Pierwszeństwo)
 • AdSense
 • Serwer reklam (element zamówienia w sprzedaży bezpośredniej)
 • Zapośredniczenie
 • Otwarte ustalanie stawek
 • Określanie stawek przez kod w nagłówku
 • Określanie stawek przez pakiet SDK
Raporty  Historyczne, Zasięg
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Grupa zysku 
Nazwa grupy sieci reklamowych lub giełd, czyli grupy zysku, używana na potrzeby zapośredniczenia i Otwartego ustalania stawek.

Uwaga: ten wymiar może zwracać wartość „Nie dotyczy”, jeśli żądania kwalifikują się do Otwartego ustalania stawek, ale żaden partner korzystający z tej funkcji nie licytuje.

Wyświetlenia, kliknięcia, przychody i inne dane mogą się pojawiać w wielu wierszach raportu.

Raporty  Historyczne, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Partner zysku
Nazwa firmy typu „Sieć reklamowa” w grupie zysku. Więcej informacji o partnerach zysku.
W przypadku partnera zysku może zostać zwrócona wartość „(Nie dotyczy)”. Dzieje się tak, gdy żądanie kwalifikujące się do Otwartego ustalania stawek nie otrzymuje żadnych stawek od partnerów korzystających z tej funkcji.
Raporty  Historyczne, Techniczne wyświetlanie reklam (Beta) 
Etykieta  Wyświetlanie
Typ partnera zysku (wycofany)
Atrybuty zapośredniczenia partnera zysku. Możliwe wartości: Zapośredniczenie, Otwarte ustalanie stawek lub Ad Exchange.

Ten wymiar został wycofany. Zamiast niego użyj wymiaru Kanał popytu.

Raporty  Historyczne
Etykieta  Grupa zysku, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio

Podkanał popytu (beta)
Wyświetla metody, których użyli kupujący, aby uzyskać dostęp do Twoich zasobów reklamowych. W połączeniu z kanałem popytu daje dokładniejszy obraz ruchu w sieci. Dostępne wartości:

 • Zbiorcze
 • Określanie stawek przez kod w nagłówku (wykryto)
 • Autoreklama
 • Sieć
 • Aukcja otwarta – pakiet aukcji
 • Aukcja otwarta – pierwszeństwo
 • Aukcja otwarta – ogólna
 • Inne (reprezentuje niektóre reklamy z rezerwacji, np. bumpery czy niesklasyfikowane reklamy z serwera reklam)
 • Umowy preferencyjne
 • Priorytet ceny
 • Automatyzacja gwarantowana
 • Aukcja prywatna
 • Sponsorowanie
 • Standardowa
Raporty  Historyczne, Zasięg
Etykieta  Wyświetlanie, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Wszyscy pracownicy działu sprzedaży
Podział danych według zarówno głównego pracownika działu sprzedaży, jak i wszystkich dodatkowych pracowników działu sprzedaży przypisanych do zamówienia.
Raporty  Historyczne, Zasięg, Sprzedaż
Etykieta  Użytkownicy
Pracownik działu sprzedaży
Dane zbiorcze zebrane pod głównym pracownikiem działu sprzedaży przypisanym do zamówienia.

Uwaga: w raportach historycznych możesz też uwzględnić wymiar „Element zamówienia”.

Raporty  Historyczne, Przyszły współczynnik sprzedaży, Zasięg
Etykieta  Użytkownicy, Oprogramowanie sprzęgające narzędzia Looker Studio
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne