Innan du ringer support: Samla in viktig information

Innan du kontaktar Google för att be om hjälp med ditt G Suite- eller Cloud Identity-konto kan du hjälpa oss lösa ditt problem snabbare genom att samla in den information som anges nedan.

När du har samlat in denna information kontaktar du supporten.

Har du företagsintern support? Ge denna information till din interna support så att de kan samla in nödvändiga uppgifter från dina användare.

Din sekretess

Hur används de här uppgifterna?

Uppgifter och information som du lämnar används för att felsöka problemet du anmäler.

Har inte Google några av de här uppgifterna redan?

Av sekretesskäl kan vi inte ge våra supportagenter tillgång till några användarvyer som visar användargenererat innehåll. Det innebär att våra supportagenter inte har tillgång till alla relevanta aspekter av användarens vy och kontexten för ett anmält problem. För att lösa problemet snabbt är det viktigt att de kan bekräfta och replikera problemet ordentligt och i tid.

De skärmdumpar du tillhandahåller gör det möjligt för våra supportagenter att bekräfta det specifika anmälda felet eller beteendet så som användarna upplever det. De exakta felmeddelandena hjälper oss att snabbt minska omfattningen av problemet och påskynda granskningen av systemloggfilerna. De säkerställer också att vi tydligt dokumenterar de observerade symtomen.

När du skickar felsökningsdata till supporten ska du ha tagit bort alla känsliga uppgifter som kontouppgifter, statliga identifikationsnummer, uppgifter om kortinnehavare eller annan känslig information.

Vi är tacksamma för att du inkluderar detaljerad information i din supportbegäran. När du tillhandahåller fullständiga uppgifter kan vi identifiera orsaken och lösningen på problemet så snabbt som möjligt.

Information för alla problem

Vi behöver följande uppgifter för att felsöka anmälda problem:

 • Beskrivning av problemet
 • Hittills vidtagna felsökningsåtgärder
 • Om problemet är kontinuerligt eller tillfälligt
 • Om problemet kan återskapas på en annan enhet, i ett annat operativsystem, i en annan webbläsare eller i ett annat nätverk? Testa med olika datorer hemma eller på det lokala biblioteket.
 • Om problemet kan återskapas ska en steg för steg-beskrivning anges.av hur problemet kan återskapas steg för steg.
 • Tydliga skärmdumpar där den fullständiga webbadressen och hela felmeddelandet/feltillståndet visas
 • Produkt från Google och version (i förekommande fall), exempelvis Gmail och Google Cloud Directory Sync
 • Datum, tid och tidszon när problemet uppstod
 • Drabbade användarnamn
 • Operativsystem och version (exempelvis Microsoft® Windows® 10/Mac® OS X/Linux®)
 • Eventuella internetsäkerhetsprogram, brandväggar, antivirus- eller annonsblockeringsprogram som är installerade på datorn
 • Webbläsartyp, version och installerade tillägg (exempelvis tilläggsprogram eller verktygsfält)

Nätverks- och serverproblem

Utöver de punkter som anges ovan ska du tillhandahålla de uppgifter som begärs nedan för alla problem med nätverksfördröjningar och serverfel.

Nätverks-/DNS-problem

Om du har problem med nätverkslatens, exempelvis tillgång till mail.google.com, måste vi se utdata för följande kommandon för den drabbade användaren:

 • nslookup mail.google.com
 • nslookup mail.yahoo.com
 • nslookup gmail.com
 • ping -s 3 mail.google.com (Windows) eller ping -c 3 mail.google.com (UNIX)
 • ping mail.yahoo.com (Windows) (och sluta efter tre resultat) eller ping -c 3 mail.yahoo.com (UNIX)
 • ping -s 3 gmail.com (Windows) eller ping -c 3 gmail.com (UNIX)
 • tracert mail.google.com (Windows) eller traceroute mail.google.com (UNIX)
 • tracert mail.yahoo.com (Windows) eller traceroute mail.yahoo.com (UNIX)
 • tracert gmail.com (Windows) eller traceroute gmail.com (UNIX)
 • ipconfig /all (Windows) eller ifconfig -a (UNIX)
 • Extern IP-information (besök exempelvis http://whatismyipaddress.com/)
Serverfel

Ange även följande information för serverfel i andra program:

 • Verifiera och ange exakt datum, tid och tidszon då problemet uppstod för första gången.
 • Kontrollera att problemet kvarstår vid all kommunikation (eftersom de flesta serverfel är tillfälliga).
 • Hur länge har problemet funnits? (Problem skickas endast vidare om felet kvarstår längre än en timme.)
 • Testa att vänta en halvtimme/en timme och försök igen. Hjälpte det? De flesta appar redundansväxlar efter några serverfel, men det kan ta flera minuter.
 • Ange EXAKTA felmeddelanden och/eller statuskoder.

Produktspecifika problem

Förutom informationen ovan behöver vi också nedanstående information, beroende på vilken applikation du har problem med.

Gmail

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan, klickar du på länken för det primära problemet och anger de nödvändiga uppgifterna.

Leveransproblem

Alla leveransproblem:

 • Konto(n) som berörs, inklusive avsändare och mottagare
 • Fullständiga meddelanderubriker från berörda meddelanden (som hämtats från avsändarens Gmail). Meddelanderubrikerna bör inte vara äldre än fem dagar.
 • Studsmeddelanden, om tillämpligt (ange hela felmeddelandet)
 • Applikation som användes för att skicka/ta emot meddelandet och version (Gmail web, Outlook IMAP osv.)
 • Lista på externa IP-adresser till MTA:er som Gmail inte mottar meddelanden från, om tillämpligt
 • Serverloggar från extern SMTP-server, om det är relevant och tillgängligt

Om du har problem med skräppost anger du även:

 • Fullständiga meddelanderubriker i en .txt-fil, hämtade från mottagarens skräppostmapp i Gmail (aldrig avsändaren) Ange de fullständiga rubrikerna för e-postmeddelanden från ett meddelande som berörts av detta problem under de senaste fem dagarna.

För inkommande meddelanden som felaktigt klassificerats som skräppost verifierar du följande och svarar ja eller nej för varje post:

 • Kontrollera att leveransstatus i sökverktyget för e-postloggen är Markerat som skräppost och inte Levererat.
 • Kontrollera att den sändande domänen har en giltig SPF-post. En bra utgångspunkt för att förhindra felaktiga skräppostmarkeringar är att konfigurera SPF-posterna (Sender Policy Framework).
 • Om meddelandena som berörs av detta problem är interna meddelanden, är alternativet Hoppa över skräppostfilter för meddelanden som tas emot från interna avsändare aktiverat på administratörskonsolen?
 • Om meddelandena som berörs av detta problem är externa, anges avsändningsadresserna/domänerna på listan över godkända avsändare på administratörskonsolen?
 • Har den sändande IP-adressen lagts till i listan över tillåtna IP-adresser i avsnittet Lista över tillåtna e-postadresser på administratörskonsolen?
 • Om den mottagande domänen vidarebefordrar e-post till G Suite via en inkommande gateway verifierar du att IP-adresserna för inkommande gatewayservrar har lagts till i rutan Inkommande gateway på administratörskonsolen.
 • Finns det grupper bland mottagarna? Om så är fallet listar du gruppen/grupperna och bekräftar att alternativet Hoppa över modereringskön och publicera i gruppen är aktiverat i gruppens skräppostinställningar.

För inkommande meddelanden som felaktigt klassificerats som INTE skräppost verifierar du följande och svarar ja eller nej för varje post:

 • Har den avsändande IP-adressen konfigurerats i avsnittet e-postvitlista på administratörskonsolen?
 • Kontrollera att leveransstatus i sökverktyget för e-postloggen är Levererat och inte Markerat som skräppost.
 • Gmail levererar meddelanden från medlemmar på din kontaktlista till inkorgen om vi inte är säkra på att det är skräppost. Finns avsändaren med bland mottagarens privata kontakter?
 • Finns de avsändande adresserna/domänerna med på listan över godkända avsändare på administratörskonsolen?
 • Finns det grupper bland mottagarna? Om så är fallet listar du gruppen/grupperna och bekräftar att alternativet Hoppa över modereringskön och publicera i gruppen är aktiverat i gruppens skräppostinställningar.

För utgående meddelanden som felaktigt klassificerats som skräppost verifierar du följande och svarar ja eller nej för varje post:

 • Kontrollera att den sändande domänen har en giltig SPF-post och se till att SPF-posten listar alla servrar som får skicka meddelanden på uppdrag av domänen. En bra utgångspunkt för att förhindra felaktiga skräppostmarkeringar är att konfigurera SPF-posterna (Sender Policy Framework).
 • Finns problemet kvar efter att du har följt riktlinjerna i hjälpcenterartikeln Riktlinjer för sändning av flera meddelanden samtidigt?

Webmail-/klientproblem

 • Ange den berörda användarens webbläsare och operativsystem, inklusive version.
 • Har du aktiverat funktioner i Avancerade inställningar? Om ja, hjälper det att inaktivera det?
 • Hjälper det att rensa cookies och cacheminne och att starta om webbläsaren?
 • Drabbas en annan användare som loggar in på samma dator av samma problem?
 • Hjälper det att använda HTML-versionen? Du kan få åtkomst till HTML-versionen av Gmail på:
  https://mail.google.com/mail/u/0/h/1pq68r75kzvdr/?v%3Dlui
  Läs mer om att använda Gmail i standard-HTML eller grundläggande HTML.
 • Använder den berörda användaren en proxy? Om ja: kan problemet återskapas utan proxy?
 • Kan problemet återskapas med samma användarkonto i olika webbläsare eller på olika operativsystem, datorsystem och mobila enheter?
 • Kan problemet återskapas med ett annat användarkonto på samma datorsystem?
 • Bifoga fullständiga skärmdumpar med synliga webbadresser och EXAKTA felmeddelanden eller webbläsarskriptfel.
 • Navigera till http://browserinformation.appspot.com, kör testet och inkludera de uppgifter som testet genererar.
 • Bifoga en HAR-inspelning av problemet. Information om hur du spelar in och analyserar HAR-filer finns i Apps Toolbox.

Långsamhet/latens i webbgränssnittet

 • Ange den berörda användarens webbläsare och operativsystem, inklusive version.
 • Har du aktiverat funktioner i Avancerade inställningar? Om ja, hjälper det att inaktivera det?
 • Vilka webbläsare har du upplevt problemet i?
 • Hur många separata nätverk har du upplevt problemet på?
 • HTTP-rubriker som spelats in med IEWatch (för Internet Explorer) eller livehttpheaders (Firefox) medan det rapporterade problemet inträffar.
 • Har du många etiketter (fler än 1 000)?
 • Inkludera den information om kommandoutdata som efterfrågades under Nätverks-/DNS-problem
 • Mycket detaljerad beskrivning av långsamheten (exempel: det tar 10 sekunder att öppna eller skicka e-post, fel 717 visas)
 • Navigera till http://browserinformation.appspot.com, kör testet och inkludera de uppgifter som testet genererar.

E-postklienter (IMAP/POP-problem)

 • Använder e-postklienten IMAP eller POP? Tillhandahåll skärmdumpar som visar information på den konfigurerade servern (dvs. imap.gmail.com/imap.googlemail.com)
 • Kan problemet lösas genom att starta om e-postklienten?
 • Fungerar webbgränssnittet?
 • Går det att göra traceroute till service.gmail.com (dvs. pop.gmail.com eller imap.gmail.com, beroende på klientkonfiguration)?
 • Går det att göra pinga service.gmail.com (dvs. pop.gmail.com eller imap.gmail.com, beroende på klientkonfiguration)?

G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO)

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna tillhandahåller du

 • den version av G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO) som användes (högerklicka på GSSMO-ikonen i systemfältet och välj Om)
 • OS-version och Outlook-version
 • (använd GSSMO-guiden och matcha den funktionsuppsättning som stöds med det anmälda problemet)
 • felmeddelandet från Outlook > Sync
 • spårningsfiler för GSSMO från klienten. Spårningsfiler finns på följande plats på datorn:
  • Windows Vista, 7, 8 och 10: C:\Users\ditt-användarnamn\AppData\Local\Google\Google Apps Sync\Tracing\

Meddelande från en SMTP-server, fax, skrivare, skanner eller kopieringsapparat som inte har tagits emot

 • Använd den här mallen för komplexa leveranser där rubrikinformation inte är tillgänglig. Om ett meddelande till exempel har skickats från en skrivare, skanner, fax, kopieringsapparat eller server, saknar det rubrik och har därför inte heller något meddelande-id.

Felsökningssteg innan ett ärende registreras:

 1. Kontrollera om avsändaren kan skicka en kopia till en extern adress (Yahoo, Hotmail eller AOL). Om det går att ta emot meddelandet på denna adress kan du använda rubrikens meddelande-id och göra en sökning i e-postloggfiler på administratörskonsolen. 
 2. Kontrollera hur kundens dator, server och programvara ansluter till Gmail, inklusive vilken port som används och se till att detta stämmer överens med rekommendationerna i hjälpcentret.
 3. Observera att kunden enbart kan skicka meddelanden till interna användare när aspmx.l.google.com används för att ansluta. Använd smtp.gmail.com för att skicka meddelanden till externa mottagare (kräver stöd för SSL).
 4. Kontrollera om kunden har en brandvägg som blockerar anslutningarna.
 5. Loggfilerna som används av Googles support innehåller den senaste veckans information. Kontrollera därför att testmeddelandet har skickats inom de senaste fem dagarna.

Leveransproblem – skicka och ta emot

 • Avvisades meddelandet av Google? Du kan bekräfta detta genom att titta på avvisningsmeddelandets suffix och kontrollera om etiketten -gsmpt har lagts till. Om avvisningsmeddelandet innehåller en länk till en hjälpcenterartikel följer du instruktionerna i artikeln. Läs mer allmän information om felsökning på supportsidan för Gmail i Googles hjälpcenter om det inte finns en artikellänk i avvisningsmeddelandet.
 • Kontrollera om det finns liknande avvisningsmeddelande för tidigare fall på supportportalen.
Mottagaren fick inte meddelandet
 • Sök i e-postloggfilerna för att se vilken IP-adress Google Apps-servern anslöt till för att leverera meddelandet.
Lämna följande information när det inte har gått att skicka eller ta emot:
 1. Försökte du söka i e-postloggfilerna för att se om meddelandet levererades eller avvisades? Kan du i så fall skicka en skärmdump?
 2. Är problemet tillfälligt eller konstant?
 3. Vilken e-postklient användes?
 4. Fanns det grupper bland mottagarna?
 5. Ange meddelandebruker för berörda meddelanden från de senaste fem dagarna, inklusive SMTP MessageId samt leveransdatum och leveranstid med den lokala tidszonen.
 6. Skicka det fullständiga avvisningsmeddelandet om meddelanden avvisas med felmeddelanden.
 7. Kontrollera om en regel för vidarebefordran eller ett filter för innehållsefterlevnad har konfigurerats som påverkar meddelandeleverans, om sökningen i e-postloggfilerna innehåller meddelandeleveransfel och mottagaren inte har tagit emot meddelandet.
Leveransproblem – meddelandefördröjning
 • Migrerades användaren nyligen och importerades många meddelanden i samband med detta? I så fall kanske användaren måste avvakta några dagar så att kön hinner behandlas.
 • Kontrollera om användaren använder en tredjepartsklient som gör alltför många IMAP-förfrågningar.
Skicka följande information för problem med försenade meddelanden:
 1. Sökte du i e-postloggfilerna för att se om meddelandet försenades?
 2. Berörs många meddelanden av detta problem?
 3. Fanns det grupper bland mottagarna?
 4. Ange meddelandebruker för berörda meddelanden från de senaste fem dagarna, inklusive SMTP MessageId samt leveransdatum och leveranstid med den lokala tidszonen.
 5. Skicka sökresultat från e-postloggfilerna om det går.
Kontakter

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna tillhandahåller du

 • Problembeskrivning
  • Är detta ett problem med Kontakthanteraren (contacts.google.com)?
  • Är detta ett problem med Kontaktväljaren (välja en kontakt på raden Till: i en ruta för att skriva e-post)?
  • Bifoga skärmdumpar och EXAKTA felmeddelanden eller webbläsarskriptfel.
  • Datum/tid som problemet uppstod
 • Kan problemet återskapas?
  • Ange stegvisa instruktioner som återskapar problemet om det går att återskapa det.
  • Kan problemet återskapas på en annan webbläsare, ett annat operativsystem och en annan dator?
  • Kan problemet återskapas i både den fristående Kontakthanteraren (contacts.google.com) och i den integrerade Kontakthanteraren i Gmail (finns i Gmail-gränssnittet ovanför knappen Skriv när du klickar på Gmail --> Kontakter)?
 • Hur många kontakter har den berörda användaren?
 • Har den berörda användaren dubblettposter i Kontakter? 
  • Går det att lösa problemet med Hitta och slå samman dubbletter om användaren har dubblettkontakter?
 • Synkroniserar den berörda användaren sina kontakter med några klienter eller enheter? Lista i så fall klienterna och enheterna och hur de synkroniseras (IMAP, CardDAV, osv.).
  • Hjälper det att inaktivera synkroniseringen?
Hangouts-chatt

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Problembeskrivning
  • Datum/tid då problemet uppstod
  • Är Hangouts aktiverat på administratörskonsolen?
  • Om Hangouts är aktiverat, uppstår problemet i Kalender, i Gmail-gränssnittet?
  • Vilken webbläsare (inkl. version) och vilket operativsystem (inkl. version) använder den berörda användaren?
 • Kan problemet återskapas?
  • Ange stegvisa instruktioner som återskapar problemet om det går att återskapa det.
  • Kan problemet återskapas på en annan webbläsare, ett annat operativsystem och en annan dator?
  • Om problemet uppstår med videomöten anger du loggfilen för Google Hangouts.
 • Bifoga skärmdumpar och EXAKTA felmeddelanden eller webbläsarskriptfel.
Kalender

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan, klickar du på länken för det primära problemet och anger de nödvändiga uppgifterna.

Allmänna problem

 • Alla relevanta kalender-id:n
Du hittar en kalenders kalender-id genom att följa följande steg:
 1. I kolumnen Mina kalendrar eller Andra kalendrar till vänster i kalenderfönstret håller du muspekaren över relevant kalender och klickar på nedåtpilen som visas.
 2. Välj Kalenderinställningar.
 3. I avsnittet Kalenderadress visas Kalender-ID följt av en e-postadress. E-postadressen är ditt kalender-id.
 • Alla relevanta händelse-id:n
Så här hittar du ett händelse-id:
 1. Öppna kalendern på https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=OK&eventdeb=1. Kalendern ska läsas in på nytt i webbläsaren.
 2. Öppna sidan med information om händelsen.
 3. Välj Felsökningsinfo i listrutan Fler åtgärder på sidan med information om händelsen.
 4. Kopiera texten som visas i popup-fönstret.
 • Alla felmeddelanden som är kopplade till problemet
 • Steg för att återskapa felet
 • Alla relevanta ICS-filer
Så här hittar du en ICS-fil:
 1. Öppna mail.google.com/a/[ditt_domännamn].
 2. Öppna e-postinbjudan för händelsen.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Svara och välj Visa original.
 4. Kopiera hela texten. ICS-filen ingår i den.

Kalenderhändelser som saknas

Obs! Vi kan bara söka fram kalenderstrykningar som gjorts de senaste åtta dagarna.
 • Kalendern som händelserna är kopplade till. Är det en primär eller en sekundär kalender? Vad är Kalender-id?
 • Om användaren synkroniserar kalendern med ett skrivbordsprogram, till exempel Microsoft Outlook eller iCal, anger du namnet på programmet
 • Om användaren synkroniserar kalendern med en mobilenhet, till exempel Android, BlackBerry eller iOS, anger du typen av enhet
 • Delningsinställningarna i kalendern
 • Vet du varför händelsen saknas?

Problem med kalenderdelning

 • Typ av delningsproblem
 • Kalender-id
 • Kalenderns ägare
 • En lista med personer som användaren försöker dela kalendern med

Inbjudningar/aviseringar ej mottagna

 • Om det är en avisering, typen av avisering (e-post, pop-up eller SMS)
 • Om det är en inbjudan, har andra deltagare fått inbjudan?
 • Är problemet en engångshändelse eller får användaren konsekvent inte inbjudningar/aviseringar?
 • Om användaren har en skrivbordskalenderklient, till exempel Microsoft Outlook eller iCal, namnet på klienten

Skapa, ta bort och redigera evenemang

 • Skärmdumpar eller text från felmeddelandena
 • Om användaren försöker boka en resurs, användarens nuvarande behörighetsnivå för resursen tillsammans med resursens e-postadress
 • En loggrapport, inklusive all data du vill visa. Spara data i en .CSV-fil. Mer information finns i kalendergranskningsloggen.

Kalender offline

 • Är Chrome Web Store aktiverat?
 • Eventuella felmeddelanden
Kalenderinteroperatbilitet

Förutom den allmänna felsökningsinformationen ovan följer du dessa instruktioner för att tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna i supportärendet:

 1. Se om ditt problem har hanterats i artikeln Lösningar för problem med Kalenderinteroperabilitet.
  Annars fortsätter du till nästa steg.

 2. Använd diagnostikverktyget i Kalenderinteroperabilitet-verktyg för att hämta tillgänglighetsinformation för en Exchange-användare och en Google-användare. 

  1. Ladda ned CSV-utdata från eventuella fel du får och kolla upp dem i Kalenderinteroperabilitet-felmeddelanden

  2. Ange CSV-filerna i supportärendet.

 3. Verifiera att Kalenderinteroperabilitet är aktiverat.

  1. Öppna administratörskonsolen följt av Appar  följt av G Suite  följt av Kalender  följt av Hantering av Kalenderinteroperabilitet.

  2. Klicka på Inställningar för interoperabilitet och välj Aktivera interoperabilitet för Kalender.
 4. (För en Google Kalender-användare som kontrollerar en Exchange-användares tillgänglighet) Om Google Kalender-användare har problem med att kontrollera en Exchange-användares tillgänglighet men felsökningsverktyget inte visar något fel: 

  1. Kontrollera att Exchange-användaren vars tillgänglighet du kontrollerar inte har Google Kalender aktiverat. Användartillgängligheten är ofta synlig i verktygen för kalenderinteroperabilitet men inte i webbläsaren för Google Kalender eftersom den e-postadressen tillhör en Google-användare som har Google Kalender aktiverad. Detta kan också vara en konsumentanvändare.
  2. Följ anvisningarna i Så här gör du en HAR-registrering och spela in HTTP-sessionen över kalenderproblemen. 

  3. Ange detaljerna för en berörd användare och beskriv problemet i supportärendet. Exempelvis kan inte användare1@solarmora.com inte se tillgängligheten för användare2@solarmora.com eller också visas kalendern för användare3@solarmora.com som tillgänglig trots att personens kalender har en händelse kl. 16:23.

 5. (För en Exchange-användare som kontrollerar en Google Kalender-användares tillgänglighet) Kör följande kommando från Exchange Management Shell och ange utdata i supportärendet:
  Get-AvailabilityAddressSpace -Identity gsuite.domain.com | fl

  Ersätt gsuite.domain.com med adressutrymmet du konfigurerade under installationsprocessen. Ange utdata i supportärendet.

 6. Om du använder Exchange 2010: 
  1. Kontrollera att du har följt de ytterligare stegen i Konfigurera med Exchange 2010.

  2. Kör följande PowerShell-kommandon på din Exchange-server och ange utdata i supportärendet. Ersätt gsuite.domain.com med adressutrymmet du konfigurerade under installationsprocessen.

   (Invoke-WebRequest https://gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method GET).Content
   (Invoke-WebRequest https://autodiscover.gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method GET).Content
   (Invoke-WebRequest https://gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
   (Invoke-WebRequest https://autodiscover.gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
   (Invoke-WebRequest http://gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
   (Invoke-WebRequest http://autodiscover.gsuite.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content

Dessa kommandon säkerställer att autodiscover XML är tillgängligt med GET- och POST-förfrågningar från din Exchange-server via HTTP och HTTPS. Kommandoutdata ska vara identisk med autodiscover.xml-utdata som du laddade ned när du konfigurerade Kalenderinteroperabilitet. Om den inte är identisk eller om du ser fel ska du korrigera dem och ange utdata för kommandona i supportärendet.

Kör

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan, klickar du på länken för det primära problemet och anger de nödvändiga uppgifterna.

Allmänna problem

 • En lista med alla användare som påverkas
 • Stegvisa anvisningar för att återskapa problemet (om möjligt)

Delning

 • Typen av dokument som du upplever problem med (dokument, kalkylark, presentationer och så vidare.)
 • Dokumentets webbadress
 • Dokumentets ägare
 • Lista de användare som dokumentet delas med. Vilken delningsinställning används (redigera, kommentera eller visa)? Har alla användare på delningslistan drabbats av problemet?
 • Exakt datum och tid då problemet påträffades

Dokument som saknas

 • Titta efter dokumentet i användarens Google Drive-papperskorg. Finns det där?
 • Dokumentets ägare
 • Dokumentets namn
 • Dokumentets webbadress

Det går inte att öppna dokumentet/redigeraren

 • Skärmdumpar och text från felmeddelanden som påträffats
 • Rensa webbläsarens cacheminne och ta bort cookies. Kvarstår problemet?
 • Går det att återskapa felet från en annan dator, ett annat nätverk eller en annan webbläsare?
 • Dokumentets webbadress
 • Nuvarande operativsystemversion
 • Webbläsarversion och en lista över installerade tilläggsprogram
 • Relevanta HTTP-huvuden

När du vill få en logg över HTTP-huvuden väljer du den webbläsare du har problem med:

Obs! Lämna HTTP- eller HAR-information till Googles support direkt efter att du registrerat den. Uppgifter som krävs för undersökningen är kanske bara tillgängliga en kort tid efter att problemet återskapats.

Google Chrome:

 1. Klicka på Mer Mer > Nytt inkognitofönster.
 2. Klicka på MerMer i inkognitofönstret > Fler verktyg > Utvecklarverktyg.
 3. Klicka på fliken Nätverk i fönstret Utvecklarverktyg.
 4. Nätverksloggen börjar registrera. Den röda cirkeln i vänstra änden i menyraden visar att registreringen pågår.
 5. Återskapa felet i inkognitofönstret.
 6. Klicka på den röda cirkeln för att stoppa registreringen (cirkeln blir svart när registreringen är inaktiverad).

  I fönstret Utvecklarverktyg visas alla registrerade begäranden.

 7. Högerklicka på en begäran och välj Spara som HAR med innehåll.

Mozilla Firefox eller Microsoft Internet Explorer:

 1. Installera HttpWatch Basic Edition.
 2. På IE- eller Firefox-menyn väljer du Verktyg > HttpWatch. Fönstret HttpWatch Basic visas längst ned i webbläsarfönstret.
 3. Starta inspelningen genom att klicka på Spela in.
 4. Återskapa felet.
 5. Stoppa inspelningen genom att klicka på Stoppa.
 6. Spara loggen till en fil genom att klicka på Spara.

Säkerhetskopiering och synkronisering

 • Användaren som påverkas av problemet
 • Användarens version av Drive-synkroniseringsklienten (välj Om på Drive-menyn)
 • Användarens version av Windows eller OS X
 • Skärmdumpar av fel eller visningsproblem (mer information om lösningar på vanliga problem finns i Felmeddelanden för synkroniseringsproblem)
 • Originalfilnamn eller webbadresser till objekt som påverkas
 • Om problemet rör synkronisering eller krascher skickar du en felrapport till Google genom att följa de här stegen.

Drive Direktsynk

 • Berörd användare
 • Filnamn och webbadress som berörs
 • Senaste tid och datum då problemet uppstod
 • En screencast som visar problemet eller ”före”- och ”efter”-skärmdumpar på hela skärmen
 • Obligatoriskt: Om problemet rör synkronisering skapar du en screencast eller skärmdump, väntar upp till 2 timmar och registrerar sedan Drive Direktsynk-loggarna för support

Obs! Supportagenter kan behöva ytterligare information, beroende på de första undersökningsresultaten. Frågorna kan vara korta eller långa.

Dokument, Kalkylark och Presentationer offline

 • Är Chrome Web Store aktiverat?
 • Är Chrome-programmet för Drive installerat?
 • Har en administratör aktiverat kontrollpanelsinställningen som gör att Dokument, Kalkylark och Presentationer kan användas offline?
 • Skärmdumpar på problemet

404/500/Tjänsten har inaktiverats

 • Är tjänsten aktiverad både för domänen och för användarens specifika organisation?
 • Försök med att inaktivera och återaktivera tjänsten (via kontrollpanelen). Kvarstår problemet?
 • Öppna Drive via webbadressen http://drive.google.com/a/dindomän.com. Uppstår problemet när du använder Drive genom denna webbadress?
Webbplatser

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan, klickar du på länken för det primära problemet och anger de nödvändiga uppgifterna.

Allmänna problem

 • Drabbade användare
 • Webbadressen till den drabbade webbplatsen
 • Stegvisa anvisningar för att återskapa problemet, om möjligt
 • Funktion på sidan som inte fungerar korrekt
 • Datum och tid då användaren stötte på problemet första gången
 • Skärmdumpar och text från felmeddelanden
 • Kvarstår problemet om du rensar webbläsarens cacheminne, tar bort cookies och startar om webbläsaren?
 • Går det att återskapa problemet på en annan dator eller i ett annat nätverk?

Delning

 • Drabbade användare
 • Skärmdump på nuvarande delningsinställning

Sidinnehåll och gadgetar

 • Namnet på gadgeten
 • Innehållet som har lagts till på webbplatsen tillsammans med information om hur det lades till (dokumentens webbadress om det lades till som dokument eller kalkylark, gadgetens namn om det lades till som en gadget och så vidare)
 • Relevanta HTTP-rubriker. Läs mer om hur du får fram HTTP-rubriker i avsnittet om Drive ovan.
Grupper

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan, klickar du på länken för det primära problemet och anger de nödvändiga uppgifterna.

Problem med användargränssnitt

Innan du skapar ett ärende hos supporten kontrollerar du följande:

 • Kan problemet återskapas på olika datorer, med olika webbläsare och i ett annat nätverk?
 • Kvarstår problemet när du har rensat cacheminne och cookies?
 • Kvarstår problemet i inkognitoläge (webbläsaren Chrome)?
 • Kvarstår problemet när du har inaktiverat alla webbläsartillägg?
 • Har andra användare drabbats av samma problem?

Ange följande uppgifter när du anmäler ett problem med användargränssnittet:

 • Domän
 • Berörd grupp
 • Berörda gruppmedlemmar
 • Beskrivning av problemet
 • Steg för att återskapa problemet
 • Skärmdumpar av alla felmeddelanden som visas, inklusive sidans webbadress

  Skärmdumpar behövs eftersom felmeddelanden visas på olika sätt i gränssnittet och för att lösa ett problem är det viktigt att se exakt vilket felmeddelande som visats. Om du inkluderar webbadressen i skärmdumparna kan vi enklare återskapa felet i olika miljöer.

Leveransproblem

Innan du skapar ett ärende hos supporten kontrollerar du följande:

 • Var meddelandet modererat?
 • Fick avsändaren en avisering om att meddelandet studsat?
 • Fick inga medlemmar i gruppen meddelandet eller var det bara vissa användare som inte fick det?
 • Vilken status visas om du söker efter meddelandet i e-postloggen på administratörskonsolen?

Ange följande uppgifter när du anmäler ett problem med gruppleverans:

 • Domän
 • Berörd grupp
 • Berörda gruppmedlemmar
 • Beskrivning av problemet
 • Meddelanderubriker (inte mer än fem dagar gamla)

  Meddelanderubriker krävs för att vi ska kunna spåra just den grupp med e-postmeddelanden som du har problem med på våra servrar. Loggarna är bara aktiva i en vecka. Därför ska du inkludera nya rubriker så att vi har tid att undersöka ditt problem.
Arkiv

Kontrollera följande innan du skickar en anmälan till supportteamet för ett ärende som rör Arkiv:

 • Går det att återskapa problemet på olika datorer, i olika operativsystem och i olika webbläsare?
 • Går det att återskapa problemet i ett inkognitofönster i Chrome?
 • Går det att återskapa problemet från flera användarkonton eller bara ett?
 • Om problemet är att ett meddelande inte tagits bort av en lagringsregel ska du tänka på att borttagningen kan ske upp till 48 timmar efter att en lagringsperiod löpt ut. Har du kontrollerat hur lång tid som gått sedan lagringstiden löpte ut?
 • Om problemet är att ett meddelande inte har tagits bort av en lagringsregel säkerställer du att en annan lagringsregel eller spärr inte har tillämpats på meddelandet.

Om du ändå vill skapa ett ärende uppger du följande:

 • Ditt domännamn
 • Användarnamnen för de berörda användarna (ange minst ett användarnamn för varje berörd organisationsenhet på domänen)
 • En detaljerad beskrivning av problemet
 • En Arkiv-granskning
 • Om det är tillämpligt på ditt problem uppger du meddelande-id:n för de berörda meddelandena
 • En skärmdump om ett felmeddelande är kopplat till problemet
Videoklipp

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Webbadress för video
 • Videoklippets kodning
 • Bildrutehastighet/bithastighet på videon
 • Videons upplösning (pixlar × pixlar)
Mobil

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Drabbar problemet alla användare på domänen? Om inte, ange minst ett användarnamn som berörs.
 • Det exakta felmeddelandet på enheten (om tillämpligt)
 • Vid vilket steg under installationen inträffar felet? (t.ex. vid inloggning till Google-tjänst/synkronisering/skicka e-post/godkänna kalenderhändelse)
 • Google-applikation som använts och version (i tillämpliga fall, dvs MailByGoogle, CalendarSync)
 • Kan problemet återskapas på en annan mobil enhet?
 • Kan problemet återskapas i en webbläsare på en dator?
 • Vilken typ av nätverksanslutning används (Wi-Fi, 3G, Edge osv.)?
 • Kan användare logga in på enheten med en annan inloggningsmetod? (BB messenger via IMAP, webbläsare, MailByGoogle osv.)
 • Om du använder Google Sync via ActiveSync kontrollerar du om Aktivera Google Sync har markerats under Tjänstinställningar > Mobil på kontrollpanelen?
 • Är de konfigurerade användar-/serverinställningarna på klientapplikationen korrekta?
 • Kan problemet lösas genom att du installerar om Google-applikationen?
 • Enhet och operativsystemversion (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia/Symbian, Palm, Windows Mobile, annat)
 • Mobiloperatör
 • Version på mobil webbläsare (om tillämpligt)
 • Bifoga loggar från klientenheten:
  • iPhone (använd iPhone Configuration Utility)
  • BlackBerry felsökningsloggar (håll ned ALT och tryck L G L G)
  • BlackBerry Google Sync-loggar (håll ned ALT i hjälpmenyn och tryck d)
  • Nokia MfE-loggar (admin_logN.txt i Mail for Exchange-katalogen)
  • Windows Mobile ActiveSync (aktivera utförlig händelseloggning, hämta serverloggfilen under \Windows\ActiveSync)
Administratörskonsol

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Bifoga fullständiga skärmdumpar med synliga webbadresser och EXAKTA felmeddelanden eller webbläsarskriptfel.
 • Om problemet rör inställningar som saknas, försökte den berörda användaren växla till Domäninställningar från Allmänt till Nästa generation?
Fakturering

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Bifoga faktureringsrelaterade e-postvarningar, om det finns några
 • tydliga skärmdumpar där den fullständiga webbadressen och hela felmeddelandet/feltillståndet visas.
Google Cloud Directory Sync

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • versionen av Google Cloud Directory Sync (GCDS)
 • konfigurationsfilen
 • Den utförliga loggfilen med hjälp av följande steg:
  • Ställ in loggnivån Spåra (Konfigurera följt av Loggfiler följt av Loggnivå = spåra)
  • Ange loggfilsnamn och plats (standard är sync.log i installationskatalogen).
  • Kör synkroniseringen.
  • Skicka loggarna och ställ in loggnivån på info igen.

Läs mer om vanliga problem i Felsökning av vanliga GCDS-frågor.

G Suite Sync for Microsoft Outlook

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna tillhandahåller du

 • den version av G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO) som användes (högerklicka på GSSMO-ikonen i systemfältet och välj Om)
 • OS-version och Outlook-version
 • (använd GSSMO-guiden och matcha den funktionsuppsättning som stöds med det anmälda problemet)
 • felmeddelandet från Outlook > Sync
 • spårningsfiler för GSSMO från klienten. Spårningsfiler finns på följande plats på datorn:
  • Windows Vista, 7, 8 och 10: C:\Users\ditt-användarnamn\AppData\Local\Google\Google Apps Sync\Tracing\
G Suite Password Sync

Innan du skickar en anmälan om G Suite Password Sync (GSPS) kontrollerar du att du har installerat GSPS exakt enligt beskrivningen i konfigurationsguiden. Kontrollera även att du har följt felsökningsstegen i Felsökning av GSPS.

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • En stegvis beskrivning av det du försöker göra och var felet uppstår.
 • En skärmdump av eventuella felmeddelanden som du ser.
 • Ladda ned supportverktyget och kör det. Med verktyget samlas all nödvändig information för att diagnostisera GSPS-problem in. Bifoga den skapade zip-filen i ditt supportärende.
 • Om problemet påverkar specifika användare anger du en LDIF-dump för en av dem. Detta är inte nödvändigt för GSPS-installationsproblem.
G Suite Migration for Microsoft Exchange

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • Exchange-serverversion och korrigeringsnivå
 • Om ett administratörskonto har skapats i Exchange med Ta emot som-rättigheter till alla användares postlådor.
 • Antal konton som har drabbats och några berörda kontonamn.
 • Loggfiler. Mer information om var du hittar loggfiler för GSMME finns i Felsöka en Exchange-migrering med GSMME
G Suite Migration for IBM Notes

Granska informationen i Migrera från IBM Notes till G Suite och guiden Installation och administration av G Suite Migration for IBM Notes.

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan ska du göra följande:

 • Kontrollera att systemkraven uppfylls, ange Domino Server-version liksom version av G Suite Migration for IBM Notes (GSMIN) (använd den senaste versionen av GSMIN när konfigurationen påbörjas).
 • Bifoga tydliga skärmdumpar i full storlek av alla felmeddelanden.
 • Ange exempel på drabbade användarnamn (kontrollera om de kan logga in i G Suite på webben).
 • Om felen uppstår på dokumentnivå kontrollerar du vyerna Migreringsstatus i varje användares e-postfil för fel/status för respektive dokument som migrerats (Migreringsstatus följt av Kalender/Kontakter/E-post).
 • För fel på hög nivå öppnar du Loggar följt av Allt från webbplats och Undantag följt av Migreringsfel (samt andra) vyer för relaterade loggar (se felsökningssteg nedan om det inte finns några loggar).
 • Undersök aktivitetsloggen i användarens profildokument.
 • Bifoga faktiska loggar som NSF-filer eller exporterade som strukturerad text (eller skärmdumpar om tillämpligt):
  • Aktivera felinformation om postmigrering på platsnivå så att systemet kan fånga upp migreringsfel i vyn Undantag > Migreringsundantag (XML-utdata och Googles svar på HTTP-poster loggas).
  • Aktivera detaljerad händelseloggning på fliken Avancerat för relevant platsprofil (läs mer i installations- och administrationsguiden för GSMIN). En databas för detaljerad händelseloggning (gmail-feeder-#-log.nsf) skapas för varje matare i samma mapp som GSMIN-databaserna på migreringsservern. Detta kan inverka negativt på prestanda.

Felsökning

 • Läs avsnittet Felsökning i installations- och administrationsguiden för GSMIN.
 • Om det inte finns några loggar betyder det oftast att gmail-feeder.ntf inte signerades korrekt innan matarna skapades. Du kan åtgärda detta genom att signera GSMIN-databasen som du har skapat, liksom befintliga matare och de två mallarna som finns på servern, gmail-feeder.ntf och gmail-migration.ntf, med en användare som har relevant åtkomstbehörighet (vi rekommenderar server-id:t, mer information finns i guiden). Felmeddelanden om agentkörning visas i det här fallet även på Domino-konsolen.
 • Om det finns loggdokument utan att användarna bearbetas bör du kunna ta reda på varför genom att undersöka loggarna och läsa posterna.
 • Följande är exempel på anledningar till att användare inte bearbetas: e-postfiler har kvoter och den som signerar har inte administratörsrättigheter på servern för att ta bort dem, användarna har frånvaroagenten aktiverad, den som signerar har inte Designer-tillgång eller högre till e-postdatabaserna, migreringsservern anses inte vara tillräckligt tillförlitlig för att få tillgång till e-postserverns filer.
 • Om du inte kan migrera innehåll kontrollerar du de brandväggs- och proxyinställningar som kan förhindra anslutningar till G Suite från migreringsservern.
Google Calendar Resource Sync

Innan du skickar ett supportärende om Google Calendar Resource Sync (GCRS) ser du till att GCRS har installerats exakt enligt beskrivningen i installationsstegen.

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna ovan anger du

 • namnet och e-postadressen för den berörda resursen i båda systemen
 • händelse-id för minst en händelse som inte synkroniserades
 • en export av GCRS-loggdatabasen som strukturerad text. Mer information finns i Felsöka vanliga GCRS-problem.
 • lista över steg som orsakar problemet.
Enkel inloggning i G Suite (SSO)

Förutom de allmänna felsökningsuppgifterna tillhandahåller du

 • SSO-paketet du använder (inkludera version)
 • Webbläsare (och version)
 • Går det att återskapa problemet när du har rensat cache och cookies?
 • Går det att återskapa problemet i andra webbläsare (och versioner)?
 • Går det att återskapa problemet på andra datorer?
 • Går det att återskapa problemet på nätverk utanför din domän eller ditt företag?
 • Är alla användare berörda? Om inte, ange en lista med berörda användare.
  Obs! Avancerade administratörer omdirigeras inte med SSO och måste logga in med sina G Suite-uppgifter. Behörighet som avancerad administratör kan inte användas vid felsökning.
 • Får användaren åtkomst till sitt G Suite-konto via https://accounts.google.com/ eller via en anpassad webbadress?
 • Berör problemet bara nya anslutningar eller påverkas även befintliga anslutningar?
 • Omdirigeras användaren till autentiseringssidan eller misslyckas den enkla inloggningen utan att användaren omdirigeras?
 • Berör problemet enbart vissa appar? I så fall vilka?
 • Om användaren använder Google Chrome, kan problemet återskapas i Chrome Canary?
  Du kan ladda ned Chrome Canary på https://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/canary.html.
 • Stegvisa instruktioner (eller skärmdump) som leder till felet eller problemsidan.
 • Specifikt felmeddelande som användaren stött på.
 • Bifoga en HAR-inspelning av problemet. Information om hur du spelar in och analyserar HAR-filer finns i Apps Toolbox.

  Viktigt! HAR-filer inkluderar innehållet på de sidor du laddat ned under inspelning och all information du skickade under inspelningen: personuppgifter, lösenord, kreditkortsnummer osv. Vi rekommenderar att du tar bort all känslig information innan du skickar HAR-inspelningen.

Mer information finns i Konfigurera SSO med externa identitetsleverantörer.

Google Calendar Connector for IBM Notes

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan ska du göra följande:

 • Läs informationen i Felsök GCCIN 
 • Ge exempel på drabbade användarnamn
 • Verifiera att systemkraven är uppfyllda
 • Ange version på Domino Server samt version på Google Calendar Connector for IBM Notes
 • Bifoga tydliga skärmdumpar i full storlek av alla felmeddelanden
 • Kontrollera om det finns uppenbara fel i Agent-loggar och Detailed Event-loggar
 • Bifoga faktiska loggar som NSF-filer eller exporterade som strukturerad text (eller skärmdumpar om tillämpligt):
Chromebox för möten

Chromebox för möten – masinvara 

Allmänt 

Ange följande:

 • Problembeskrivning
 • Alla felsökningssteg som redan har tagits
 • Tid/datum då problemet först uppstod
 • Serienummer
 • Berörd komponent
 • Felsökningsförsök på maskinvara
 • Samla in systemloggar när du har återskapat problemet och inkludera tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Registrera loggar från Google Hangouts.
 • Om din fråga rör returer och reparation anger du dina fraktuppgifter (adress, e-post, telefon osv.)
 • Moms (om kunden finns inom EMEA)

Förutom denna generella information ska du även ange följande.

Maskinvara

 • Problembeskrivning
 • Alla felsökningssteg som redan har tagits
 • Tid/datum då problemet först uppstod
 • Serienummer
 • Berörd komponent
 • Felsökningsförsök på maskinvara
 • Samla in systemloggar när du har återskapat problemet och inkludera tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Registrera loggar från Google Hangouts.
 • Om din fråga rör returer och reparation anger du dina fraktuppgifter (adress, e-post, telefon osv.)
 • Moms (om kunden finns inom EMEA)

Retur/reparationer

 • Problembeskrivning
 • Alla felsökningssteg som redan har tagits
 • Tid/datum då problemet först uppstod
 • Serienummer
 • Berörd komponent
 • Felsökningsförsök på maskinvara
 • Samla in systemloggar när du har återskapat problemet och inkludera tidstämplar för återskapandet. Mer information om hur du får dessa loggar finns i Registrera loggar från Google Hangouts.
 • Om din fråga rör returer och reparation anger du dina fraktuppgifter (adress, e-post, telefon osv.)
 • Moms (om kunden finns inom EMEA)

Chromebox för möten – programvara

Allmänt

 • DNS-serverns tillgänglighet och latens
 • Förgiftning/identitetsförfalskning av DNS-cache
 • Blockeringar internettrafik av en HTTP-infångstportal eller brandväggar
 • Nätverkets prestanda och latens för Googles webbplatser
 • Tillgänglighet för Google Hangouts-tjänster
 • WiFi-nätverkssignalstyrka (endast Chrome OS)
 • Standardgateway kan nås (endast Chrome OS)


Den här generella informationen gäller även för dessa underkomponenter:

 • Admininställningar
 • Kalender
 • Registrering
 • Hangouts
 • Nätverk
 • Uppdateringar
Jamboard

Allmänt

 • Problembeskrivning
 • Serienummer
 • Läs System- och maskinvaruspecifikationer för att ta reda på mer om systemkrav som du behöver för att köra Jamboard
 • Versionens fingeravtryck för google/baracus/baracus
 • KioskService-versionskod
 • KioskService-versionsnamn
 • JamKiosk-versionskod
 • JamKiosk-versionsnamn
 • GMS-versionskod
 • GMS-versionsnamn
 • Ge feedback från enheten med början från ärendenumret på ämnesraden och lägg till ungefärlig då problemen uppstod. Se Förbered dig för att kontakta support för anvisningar om hur du samlar in feedback och loggar från enheten.

Den här generella informationen gäller även för nedanstående underkomponenter:

 • Kioskmaskinvara
 • Kioskprogramvara
 • Annan Jam-programvara
Google Chrome

Obs! Om du inte har den senaste versionen av webbläsaren Chrome ber vi dig troligen att uppgradera till den innan vi går vidare med undersökningen.

Utöver den allmänna felsökningsinformationen ovan ska du:

 • Samla information om ärendet.
 • Skicka feedback direkt efter att du har återskapat problemet. Så här skickar du feedback:
  Klicka på Mer Hjälp följt av Anmäl ett problem.
 • Inkludera en skärmdump av problemet innan du skickar din feedback.
 • Inkludera din e-postadress så att vi kan hitta din feedback.
 • Bifoga ytterligare skärmdumpar om det behövs.
 • Om problemet fick Chrome att krascha aktiverar du kraschrapportering och informerar oss om webbläsarens krasch-id:n genom att titta på: chrome://crashes
 • Om du inte kunde skicka feedback skickar du en skärmdump av informationen som visas när du öppnar: chrome://version
 • Om du inte kan koppla problemet till en företagspolicy bifogar du en skärmbild av informationen som visas när du anger: chrome://policy
 • För problem som rör tillägg skickar du en skärmdump av informationen som visas när du öppnar: chrome://extensions
 • För problem med tröghet i användargränssnittet eller med webbläsaruppdateringar skickar du en skärmdump av informationen som visas när du öppnar: http://browserinformation.appspot.com
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?