Google E-Tablolar işlev listesi

 Google E-Tablolar, çoğu masaüstü e-tablo paketinde mevcut olan hücre formüllerini destekler. Bu işlevler, verileri işleyen ve dizelerle sayıları hesaplayan formüller oluşturmak için kullanılabilir.

Her bir kategoride kullanıma sunulan tüm işlevlerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bunları kullanırken, hücre veya sütunlara başvuruda bulunmayan alfabetik karakterlerden oluşan tüm işlev bileşenlerini tırnak işaretleri arasına almayı unutmayın.

Google E-Tablolar işlevlerinin dilini İngilizce ve 21 başka dil arasında değiştirebilirsiniz.

TürAdSözdizimiAçıklama
TarihAYAY(tarih) Belirli bir tarihe karşılık gelen yılın ayını sayısal biçimde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihBUGÜNBUGÜN() Geçerli tarihi tarih değeri olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihDAKİKADAKİKA(saat) Belirli bir zamanın dakika bölümünü sayısal biçimde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihDAYS işleviDAYS(bitiş_tarihi; başlangıç_tarihi)İki tarih arasındaki gün sayısını döndürür. Daha fazla bilgi. 
EPOCHTODATEtarih işleviEPOCHTODATE(timestamp, [unit]) Saniye, milisaniye veya mikrosaniye biçimindeki Unix sıfır zaman damgasını UTC saat diliminde tarih ve saate dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin.
TarihETARİHLİETARİHLİ(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; birim) İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
TarihGÜNGÜN(tarih) Belirli bir tarihe karşılık gelen ayın gününü sayısal biçimde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihGÜN360GÜN360(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; yöntem) Bazı finansal faiz hesaplamalarında kullanılan 360 günlük yılı temel alarak iki gün arasındaki farkı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihHAFTANINGÜNÜHAFTANINGÜNÜ(tarih; tür) Sağlanan tarih için haftanın gününü temsil eden sayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihHAFTASAYHAFTASAY(tarih; [tür]) Yılın, belirtilen tarihin denk geldiği haftasını temsil eden sayıyı döndürür. Yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin
TarihISOHAFTASAYISOHAFTASAY(tarih)Belirtilen tarihin yılın kaçıncı haftasına denk geldiğini gösteren ISO hafta numarasını döndürür. Daha fazla bilgi
TarihİŞGÜNÜİŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi, gün_sayısı, [tatiller]) Belirli sayıda iş günü sonrasındaki bitiş tarihini hesaplar. Daha fazla bilgi
TarihSAATSAAT(saat) Belirli bir zamanın saat bölümünü sayısal biçimde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihSANİYESANİYE(saat) Belirli bir zamanın saniye bölümünü sayısal biçimde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihSERİAYSERİAY(başlangıç_tarihi; ay) Başka bir tarihten belirtilen sayıda ay kadar öncesine veya sonrasına karşılık gelen bir ayın son gününü temsil eden tarihi döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihSERİTARİHSERİTARİH(başlangıç_tarihi) Başka bir tarihten belirtilen sayıda ay kadar önceki veya sonraki tarihi döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihŞİMDİŞİMDİ() Geçerli tarih ve saati tarih değeri olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihTAMİŞGÜNÜTAMİŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; tatiller) Sağlanan iki gün arasındaki net iş günlerinin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihTAMİŞGÜNÜ.INTLTAMİŞGÜNÜ.INTL(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [hafta_sonu]; [tatiller]) Belirtilen hafta sonu günleri ve tatil günlerini hariç tutarak, belirtilen iki gün arasındaki net iş günü sayısını döndürür. Yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin
TarihTARİHTARİH(yıl; ay; gün) Sağlanan yıl, ay ve günü tarihe dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihTARİHSAYISITARİHSAYISI(tarih_dizesi) Bilinen bir biçimde sağlanan tarih dizesini tarih değerine dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
DateWORKDAY.INTLWORKDAY.INTL(start_date, num_days, [weekend], [holidays]) Calculates the date after a specified number of workdays excluding specified weekend days and holidays. Learn more
TarihYILYIL(tarih) Verilen tarihin yılını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihYILORANYILORAN(başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi, [gün_sayma_yöntemi]) Belirtilen gün sayım kurallarını kullanarak iki tarih arasındaki yılların sayısını, kesirli yıllar da dahil olacak şekilde döndürür. Daha fazla bilgi
TarihZAMANZAMAN(saat; dakika; saniye) Sağlanan zamanı saat, dakika ve saniyeye dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
TarihZAMANSAYISIZAMANSAYISI(zaman_dizesi) 24 saatlik bir günün, zaman değerinin temsil ettiği kesirli bölümünü döndürür. Yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikBIN2DECBIN2DEC(işaretli_ikilik_sayı) İşaretli bir ikilik sayıyı onluk biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikBIN2HEXBIN2HEX(işaretli_ikilik_sayı; anlamlı_basamaklar) İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikBIN2OCTBIN2OCT(işaretli_ikilik_sayı; anlamlı_basamaklar) İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikBİTVE işleviBİTVE(değer1; değer2)İki sayının bit tabanlı boole VE değerini döndürür. Daha fazla bilgi. 
MühendislikBITLSHIFT işleviBITLSHIFT(değer; kaydırma_miktarı)Girdinin bit'lerini belirli basamak sayısı kadar sola kaydırır. Daha fazla bilgi. 
MühendislikBİTÖZELVEYABİTÖZELVEYA(değer1; değer2)2 sayının bit tabanlı ÖZELVEYA (özel VEYA) değeri. Daha fazla bilgi. 
MühendislikBİTSAĞAKAYDIRBİTSAĞAKAYDIR(değer, kaydırma_miktarı)Girdinin bitlerini belirli basamak sayısı kadar sağa kaydırır. Daha fazla bilgi
MühendislikBİTVEYABİTVEYA(değer1; değer2)2 sayının bit tabanlı Boole VEYA değeri. Daha fazla bilgi
MühendislikDEC2BINDEC2BIN(onluk_sayı; anlamlı_basamaklar) Onluk bir sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikDEC2HEXDEC2HEX(ondalık_sayı; [anlamlı_basamak_sayısı])Ondalık bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi
MühendislikDEC2OCTDEC2OCT(onluk_sayı; anlamlı_basamaklar) Onluk bir sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikDELTADELTA(sayı1; [sayı2]) Sayısal iki değeri karşılaştırır, bu değerler eşitse 1 rakamını döndürür. Yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin
EngineeringERFERF(lower_bound, [upper_bound])The ERF function returns the integral of the Gauss error function over an interval of values. Learn more.
MühendislikERF.PRECISEERF.PRECISE(alt_sınır, [üst_sınır]) Bkz. ERF
MühendislikBESINIR işleviBESINIR(değer; [adım])Değer, sağlanan adım değerine veya adım değeri sağlanmaması halinde 0'a eşitse ya da ondan büyükse 1 sonucunu döndürür. Adım değeri sağlanmazsa varsayılan değer olan 0 kullanılır. Daha fazla bilgi. 
MühendislikHEX2BINHEX2BIN(işaretli_onaltılık_sayı; [anlamlı_basamak_sayısı])İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi
MühendislikHEX2DECHEX2DEC(işaretli_onaltılık_sayı) İşaretli bir onaltılık sayıyı onluk biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikHEX2OCTHEX2OCT(işaretli_onaltılık_sayı; anlamlı_basamaklar) İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
EngineeringIMARGUMENTIMARGUMENT(number)The IMARGUMENT function returns the angle (also known as the argument or \theta) of the given complex number in radians. Learn more.
EngineeringIMCOSIMCOS(number)The IMCOS function returns the cosine of the given complex number. Learn more.
MühendislikIMCOTHIMCOTH(sayı)Verilen karmaşık sayının hiperbolik kotanjantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "coth(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikIMLOGIMLOG(değer; taban)Karmaşık sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikIMTANHIMTANH(sayı)Verilen karmaşık sayının hiperbolik tanjantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "tanh(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikKARMAŞIKKARMAŞIK(gerçek_bölüm; sanal_bölüm; [son_ek])Gerçek ve sanal katsayılarla karmaşık bir sayı oluşturur. Daha Fazla Bilgi
MühendislikOCT2BINOCT2BIN(işaretli_sekizlik_sayı; anlamlı_basamaklar) İşaretli bir sekizlik sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikOCT2DECOCT2DEC(işaretli_sekizlik_sayı) İşaretli bir sekizlik sayıyı onluk biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MühendislikOCT2HEXOCT2HEX(işaretli_sekizlik_sayı; [anlamlı_basamak_sayısı])İşaretli sekizlik bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANALSANAL(karmaşık_sayı)Karmaşık sayının sanal katsayısını döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANBÖLSANBÖL(bölünen; bölen)Bir karmaşık sayının başka bir karmaşık sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANCOSHSANCOSH(sayı)Verilen karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "cosh(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANCOTSANCOT(sayı)Verilen karmaşık sayının kotanjantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "cot(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANCSCSANCSC(sayı)Verilen karmaşık sayının kosekantını döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANCSCHSANCSCH(sayı)Verilen karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "csch(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANÇARPSANÇARP(faktör1; [faktör2; ...])Bir dizi karmaşık sayının çarpımının sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANÇIKARSANÇIKAR(birinci_sayı; ikinci_sayı)İki karmaşık sayı arasındaki farkı döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANEŞLENEKSANEŞLENEK(sayı)Sayının karmaşık eşleniğini döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANGERÇEKSANGERÇEK(karmaşık_sayı)Karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANLOG10SANLOG10(değer) Karmaşık sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANLOG2SANLOG2(değer)Karmaşık sayının 2 tabanındaki logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANMUTLAKSANMUTLAK(sayı)Karmaşık sayının mutlak değerini döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANSECSANSEC(sayı)Verilen karmaşık sayının sekantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "sec(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANSECHSANSECH(sayı)Verilen karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "sech(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANSINSANSIN (sayı)Verilen karmaşık sayının sinüsünü döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANSINHSANSINH(sayı)Verilen karmaşık sayının hiperbolik sinüsünü döndürür. Örneğin, verilen karmaşık sayı "x+yi", "sinh(x+yi)" sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANTANSANTAN(sayı)Verilen karmaşık sayının tanjantını döndürür. Daha fazla bilgi.
MühendislikSANTOPLASANTOPLA(değer1; [değer2; ...])Bir dizi karmaşık sayının toplamını döndürür. Daha fazla bilgi
MühendislikSANÜSSANÜS(üs)Karmaşık bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını [e (~2,718)] döndürür. Daha fazla bilgi.
FiltreFILTERFILTER(aralık; koşul1; koşul2) Kaynak aralığın yalnızca belirtilen koşulları karşılayan satırları veya sütunları içeren filtrelenmiş bir sürümünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
FiltreSORTSORT(aralık; sıralanacak_sütun; artan; sıralanacak_sütun2, artan2) Verilen dizi veya aralıktaki satırları bir ya da daha fazla sütundaki değerlere göre sıralar. Daha fazla bilgi edinin
FiltreSORTNSORTN(aralık; [n]; [eş_değer_öğeleri_gösterme_modu]; [sıralanacak_sütun1; artan1]; ...)Sıralama işlemi gerçekleştirildikten sonra veri kümesindeki ilk n öğeyi döndürür. Daha fazla bilgi
FilterUNIQUEUNIQUE(aralık) Yinelenenleri çıkararak, belirtilen kaynak aralıktaki benzersiz satırları döndürür. Satırlar, kaynak aralıkta ilk göründükleri düzende döndürülür. Daha fazla bilgi edinin.
FinansalAİÇVERİMORANIAİÇVERİMORANI(nakit_akışı_tutarları; nakit_akışı_tarihleri; oran_tahmini) Düzensiz aralıklarla gerçekleşebilecek, belirtilen bir dizi nakit akışı temelinde yatırımın dahili getiri oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalAMORLINCAMORLINC(maliyet; satın_alma_tarihi; ilk_dönem_sonu; hurda; dönem; oran; [temel])Bir muhasebe dönemindeki amortismanı veya aktifin dönemin ortasında satın alınması durumunda, süreye göre belirlenmiş amortismanı döndürür. Daha fazla bilgi
FinansalANA_PARA_ÖDEMESİANA_PARA_ÖDEMESİ(oran; dönem; dönem_sayısı; bugünkü_değer; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yatırımın ana para ödemesini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalANBDANBD(iskonto; nakit_akışı_tutarları; nakit_akışı_tarihleri) Düzensiz aralıklarla gerçekleşebilecek, belirtilen bir dizi nakit akışı ve bir iskonto oranı temelinde yatırımın bugünkü net değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalAZALANBAKİYEAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; ay) Aritmetik azalan bakiye yöntemi kullanılarak aktifin belirli bir döneme ilişkin amortismanını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalBDBD(oran; dönem_sayısı; ödeme_tutarı; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yıllık bir yatırımın bugünkü değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalÇİFTAZALANBAKİYEÇİFTAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; faktör) Çift azalan bakiye yöntemini kullanarak aktifin belirli bir döneme ilişkin amortismanını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalD_İÇ_VERİM_ORANID_İÇ_VERİM_ORANI(nakit_akışı_tutarları; finansman_oranı; yeniden_yatırım_getiri_oranı) Bir dizi periyodik nakit akışı ve finansman faiz ödemesi ile yeniden yatırılan gelirden elde edilen getiri arasındaki fark temelinde, yatırımın değiştirilmiş dahili getiri oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalDADA(maliyet; hurda; ömür) Sabit oran yöntemi kullanılarak aktifin bir dönemlik amortismanını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalDABDAB(maliyet; hurda_değeri; ömür; başlangıç_dönemi; bitiş_dönemi; [faktör]; [geçiş_yok])Bir aktifin belirli bir döneme (veya kısmi bir döneme) ilişkin amortismanını döndürür. Daha fazla bilgi.
FinansalDEĞERDEĞER(takas; vade; oran; getiri; itfa; sıklık; gün_sayım_yöntemi) Beklenen getiri temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalDEĞERİNDDEĞERİND(takas; vade; indirim; itfa; [gün_sayım_yöntemi])Beklenen getiri temelinde, indirimli (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalDEĞERVADEDEĞERVADE(takas; vade; ihraç; oran; getiri; gün_sayım_yöntemi) Beklenen getiri temelinde, faizi vadesinde ödenen menkul kıymetin fiyatını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalDEVRESEL_ÖDEMEDEVRESEL_ÖDEME(oran; dönem_sayısı; bugünkü_değer; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yıllık bir yatırımın periyodik ödemesini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalETKİNETKİN(nominal_oran; yıl_başına_dönem) Belirli bir nominal oran ve yıl başına bileşik faiz dönemi sayısı için yıllık efektif faiz oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalFAİZ_ORANIFAİZ_ORANI(dönem_sayısı; dönem_başına_ödeme; bugünkü_değer; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç; oran_tahmini) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı varsayımı temelinde yıllık bir yatırımın faiz oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalFAİZORANIFAİZORANI(satın_alma_tarihi; satış_tarihi; satın_alma_fiyatı; satış_fiyatı; gün_sayım_yöntemi) Bir yatırım belirli bir fiyata alınıp başka bir fiyata satıldığında oluşan efektif faiz oranını hesaplar (yatırımın kendisinin sağladığı faiz veya kâr payları hesaba katılmadan). Daha fazla bilgi edinin
FinansalFAİZTUTARIFAİZTUTARI(oran; dönem; dönem_sayısı; bugünkü_değer; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yatırımın faiz ödemesini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalGDGD(oran; dönem_sayısı; ödeme_tutarı; bugünkü_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde yıllık bir yatırımın gelecekteki değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalGDPROGRAMGDPROGRAM(ana_para; oran_zaman_planı) Belirtilen potansiyel olarak değişken bir faiz oranları dizisi temelinde ana paranın gelecekteki değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalGERÇEKFAİZGERÇEKFAİZ(ihraç; ilk_ödeme; takas; oran; itfa; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])Periyodik ödemeli bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalGERÇEKFAİZVGERÇEKFAİZV(ihraç; vade; oran; itfa; gün_sayım_yöntemi) Faizinin vadesinde ödendiği bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalGERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİGERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ(dönem_sayısı; bugünkü_değer; gelecekteki_değer)Bir yatırımın belirli bir sayıda dönem içinde belirli bir değere ulaşması için gereken faiz oranını döndürür. Daha fazla bilgi.
FinansalGETİRİGETİRİ(takas; vade; yatırım; indirim; [gün_sayım_yöntemi]) Belirli bir tarihte satın alınan sabit getirili menkul kıymetlerde yatırımın vadesi dolduğunda alınan tutarı hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalHTAHDEĞERHTAHDEĞER(takas; vade; iskonto) İskonto oranı temelinde ABD Hazine Bonosunun fiyatını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalHTAHEŞHTAHEŞ(takas; vade; iskonto) İskonto oranı temelinde ABD Hazine Bonosunun eşdeğer yıllık getiri oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalHTAHÖDEMEHTAHÖDEME(takas; vade; fiyat) Fiyat temelinde ABD Hazine Bonosunun getirisini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinancialISPMTISPMT(rate, period, number_of_periods, present_value)The ISPMT function calculates the interest paid during a particular period of an investment. Learn more.
FinansalİÇ_VERİM_ORANIİÇ_VERİM_ORANI(nakit_akışı_tutarları; oran_tahmini) Bir dizi periyodik nakit akışı temelinde dahili yatırım getirisi oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalİNDİRİMİNDİRİM(takas; vade; fiyat; itfa; [gün_sayım_yöntemi])Menkul kıymetin fiyata dayalı indirim oranını hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalKUPONGÜNKUPONGÜN(takas; vade; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])Belirtilen takas tarihini içeren kupon veya faiz ödemesi dönemindeki gün sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalKUPONGÜNBDKUPONGÜNBD(takas; vade; sıklık; gün_sayım_yöntemi) İlk kupondan veya faiz ödemesinden takasa kadar olan gün sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalKUPONGÜNDSKKUPONGÜNDSK(takas; vade; sıklık; [gün_sayım_yöntemi]) Takas tarihinden itibaren sonraki kupona veya faiz ödemesine kadar olan gün sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalKUPONGÜNÖKTKUPONGÜNÖKT(takas; vade; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])Takas tarihinden önceki son kupon veya faiz ödemesi tarihini hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalCOUPNCDCOUPNCD(takas; vade; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])Takas tarihinden sonraki kupon veya faiz ödemesi tarihini hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalKUPONSAYIKUPONSAYI(takas; vade; sıklık; gün_sayım_yöntemi) Yatırımın takas tarihi ile vade tarihi arasındaki kupon veya faiz ödemesi sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalLİRAKESLİRAKES(ondalık_fiyat; birim) Ondalık değer olarak verilen bir fiyat teklifini ondalık kesre dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
FinansalLİRAONLİRAON(kesirli_fiyat; birim) Ondalık kesir olarak verilen bir fiyat teklifini ondalık değere dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
FinansalMSÜREMSÜRE(takas; vade; oran; getiri; sıklık; gün_sayım_yöntemi) Beklenen getiri temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin değiştirilmiş Macaulay süresini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalNBDNBD(iskonto; nakitakışı1; nakitakışı2) Bir dizi periyodik nakit akışı ve bir iskonto oranı temelinde bir yatırımın bugünkü net değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalNOMİNALNOMİNAL(efektif_oran; yıl_başına_dönem) Belirli bir efektif oran ve yıl başına bileşik faiz dönemi sayısı için yıllık nominal faiz oranını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalÖDEMEÖDEME(takas; vade; oran; fiyat; itfa; sıklık; gün_sayım_yöntemi) Fiyat temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalÖDEMEİNDÖDEMEİND(takas; vade; fiyat; itfa; gün_sayım_yöntemi) Fiyat temelinde, iskontolu (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalPSÜREPSÜRE(oran; bugünkü_değer; gelecekteki_değer)Bir yatırımın, verilen oranda belirli bir değere erişmesi için gereken dönem sayısını döndürür. Daha fazla bilgi.
FinansalSÜRESÜRE(takas; vade; oran; getiri; sıklık; [gün_sayım_yöntemi]). Belirtilen bugünkü değeri belirli bir oranda artan yatırımın bir hedef değere erişmesi için gereken bileşik faiz dönemi sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi
FinansalTAKSİT_SAYISITAKSİT_SAYISI(oran; ödeme_tutarı; bugünkü_değer; gelecekteki_değer; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırıma ilişkin ödeme dönemi sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalTOPANAPARATOPANAPARA(oran; dönem_sayısı; bugünkü_değer; ilk_dönem; son_dönem; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde, bir yatırım için bir dizi ödeme dönemi boyunca ödenen kümülatif ana parayı hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalTOPÖDENENFAİZTOPÖDENENFAİZ(oran; dönem_sayısı; bugünkü_değer; ilk_dönem; son_dönem; bitiş_veya_başlangıç) Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde, bir yatırım için bir dizi ödeme dönemindeki kümülatif faizi hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinansalYATYAT(maliyet; hurda; ömür; dönem) Yıl sayıları toplamı yöntemi kullanılarak aktifin belirli bir döneme ilişkin amortismanını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
FinancialYIELDMATYIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, price, [day_count_convention])Calculates the annual yield of a security paying interest at maturity, based on price. Learn more
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(dizi_formülü) Bir dizi formülünden döndürülen değerlerin birden fazla satır ve/veya sütunda görüntülenmesini ve dizi içermeyen işlevlerin dizilerle birlikte kullanılmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinin
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(metin_veya_aralık) Belirtilen aralıktaki metinde kullanılan dili saptar. Daha fazla bilgi edinin
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(borsa_kodu; özellik; başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi|gün_sayısı; aralık) Google Finans'tan menkul kıymetlerin o anki veya geçmiş bilgilerini getirir. Daha fazla bilgi edinin
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(metin; kaynak_dil; hedef_dil) Metni bir dilden başka bir dile çevirir. Daha fazla bilgi edinin
GoogleIMAGEIMAGE(url; mod) Hücreye resim ekler. Daha fazla bilgi edinin
GoogleQUERYQUERY(veriler; sorgu; başlıklar) Veriler üzerinde Google Görselleştirme API'sı Sorgu Dili sorgusu çalıştırır. Daha fazla bilgi edinin
GoogleSPARKLINESPARKLINE(veriler; seçenekler) Tek bir hücre içinde tutulacak minyatür bir grafik oluşturur. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEBOŞSAEBOŞSA(değer) Başvurulan hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgilerEFORMÜLSEEFORMÜLSE(hücre) Bir formülün başvuruda bulunulan hücrede olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEHATAEHATA(değer) Değerin "#N/A" dışında bir hata türünde olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEHATALIYSAEHATALIYSA(değer) Değerin hatalı olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEMANTIKSALSAEMANTIKSALSA(değer) Değerin "TRUE" mu (DOĞRU), "FALSE" mu (YANLIŞ) olduğunu kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEMETİNDEĞİLSEEMETİNDEĞİLSE(değer) Değerin metin dışı bir türde olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEMETİNSEEMETİNSE(değer) Değerin metin olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEREFSEEREFSE(değer) Değerin geçerli bir hücre başvurusu olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiESAYIYSAESAYIYSA(değer) Değerin sayı olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiEYOKSAEYOKSA(değer) Değerin "#N/A" hatası olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiHATA.TİPİHATA.TİPİ(başvuru) Farklı bir hücrede hata değerine karşılık gelen bir numara döndürür. Daha fazla bilgi edinin
BilgiISDATE işleviISDATE(değer)Bir değerin tarih olup olmadığına ilişkin sonucu döndürür. Daha fazla bilgi. 
BilgiISEMAILISEMAIL(değer) Değerin geçerli bir e-posta adresi olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
BilgiSS(değer) Verilen bağımsız değişkeni sayı olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
BilgiTÜRTÜR(değer) İşleve aktarılan veri türüyle ilişkili bir sayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
BilgiYOKSAYYOKSAY() "Değer kullanılamaz" hatası olan "#N/A"yı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
BilgiHÜCREHÜCRE(bilgi_türü; başvuru) Belirtilen hücre hakkında istenen bilgiyi döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalÇOKEĞERÇOKEĞER(koşul1; değer1; [koşul2; değer2]; …) Birden çok koşulu değerlendirir ve ilk doğru koşula karşılık gelen değeri döndürür. Daha fazla bilgi.
MantıksalDEĞİLDEĞİL(mantıksal_ifade) Mantıksal değerin karşıtını döndürür: "NOT(TRUE)" (DOĞRU DEĞİL) değerinde "FALSE"; "NOT(FALSE)" (YANLIŞ DEĞİL) değerinde "TRUE" döndürülür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalDOĞRUDOĞRU() "TRUE" (DOĞRU) mantıksal değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalEĞEREĞER(mantıksal_ifade; doğruysa_değer; yanlışsa_değer) Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalEĞERYOKSAEĞERYOKSA(değer; eğer_yoksa_değer)Bir değeri değerlendirir. Değer bir #YOK hatasıysa belirtilen değeri döndürür. Daha fazla bilgi.
MantıksalLAMBDALAMBDA(ad, formül_ifadesi) Bir ad kümesi ve bunları kullanan formül_ifadesi ile özel bir işlev oluşturur ve döndürür. formül_ifadesi'ni hesaplamak için döndürülen işlevi ad ile belirtilen sayıda değerle çağırabilirsiniz. Daha fazla bilgi
MantıksalLETLET(ad1; value_expression1; [ad2; …]; [value_expression2; …]; formula_expression) value_expression sonuçlarıyla birlikte ad ataması yapar ve formula_expression sonucunu döndürür. formula_expression, LET işlevi kapsamında tanımlanan adları kullanabilir. value_expression bağımsız değişkenleri, ardından gelen value_expression veya formula_expression bağımsız değişkenleri tarafından birden fazla kez kullanılsa bile LET işlevinde yalnızca bir kez değerlendirilir. Daha fazla bilgi edinin.
MantıksalSWITCHSWITCH(ifade; olgu1; değer1; [varsayılan veya olgu2; değer2]; …) Bir ifadeyi bir olgu listesine karşı test eder ve eşleşen ilk olgunun karşılık gelen değerini döndürür. Hiçbir olgunun karşılanmaması halinde isteğe bağlı bir varsayılan değer kullanılabilir. Daha fazla bilgi.
MantıksalVEVE(mantıksal_ifade1; mantıksal_ifade2) Sağlanan bağımsız değişkenlerin tümü mantıksal olarak doğruysa true (doğru), herhangi biri mantıksal olarak yanlışsa false (yanlış) değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
LogicalXORXOR(logical_expression1, [logical_expression2, ...]) The XOR function performs an exclusive or of 2 numbers that returns a 1 if the numbers are different, and a 0 otherwise. Learn more.
MantıksalYADAYADA(mantıksal_ifade1; mantıksal_ifade2) Sağlanan bağımsız değişkenlerden herhangi biri mantıksal olarak doğruysa true (doğru), tümü mantıksal olarak yanlışsa false (yanlış) değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalYANLIŞYANLIŞ() "FALSE" (YANLIŞ) mantıksal değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MantıksalEĞERHATAEĞERHATA(değer, [hatalıysa_değer])Hatalı bir değer değilse ilk bağımsız değişkeni, hatalıysa, var olan ikinci bağımsız değişkeni, ikinci bağımsız değişken olmadığı durumlarda da boşluk döndürür. Daha fazla bilgi
AramaADRESADRES(satır; sütun; mutlak_göreli_mod; a1_gösterimi_kullan) Hücre başvurusunu dize olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaARAARA(arama_anahtarı; arama_aralığı|arama_sonucu_dizisi; [sonuç_aralığı]) Bir satır veya sütunda bir anahtarı arar ve hücre değerini, arama satırı veya sütunu ile aynı konumda yer alan bir sonuç aralığında döndürür. Yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin
AramaDOLAYLIDOLAYLI(dize_olarak_hücre_başvurusu) Dizeyle belirtilen bir hücre başvurusu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaDÜŞEYARADÜŞEYARA(arama_anahtarı; aralık; dizin; sıralı) Dikey arama. Bir aralığın ilk sütununda bir anahtar arar ve bulunan satırda belirtilen hücrenin değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaELEMANELEMAN(dizin; seçim1; seçim2) Dizine dayalı bir seçim listesinden öğe döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaFORMÜLMETNİFORMÜLMETNİ(hücre)Formülü dize olarak döndürür. Daha fazla bilgi.
AramaİNDİSİNDİS(başvuru; satır; sütun) Satır ve sütun uzaklığıyla belirtilen bir hücrenin içeriğini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaKAÇINCIKAÇINCI(arama_anahtarı; aralık; arama_türü) Belirtilen değerle eşleşen bir öğenin aralıktaki göreli konumunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaKAYDIRKAYDIR(hücre_başvurusu; uzak_satırlar; uzak_sütunlar; yükseklik; genişlik) Bir başlangıç hücre başvurusundan belirtilen satır ve sütun uzaklıktaki aralık başvurusunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaSATIRSATIR(hücre_başvurusu) Belirtilen hücrenin satır numarasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaSATIRSAYSATIRSAY(aralık) Belirli bir dizideki veya aralıktaki satır sayısını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaSÜTUNSÜTUN(hücre_başvurusu) Belirtilen hücrenin sütun numarasını döndürür ("A=1" olmak üzere). Daha fazla bilgi edinin
AramaSÜTUNSAYSÜTUNSAY(aralık) Belirtilen bir dizideki veya aralıktaki sütun sayısını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaXLOOKUPXLOOKUP(arama_anahtarı, arama_aralığı, sonuç_aralığı, eksik_değer, [eşleme_modu], [arama_modu]) Arama aralığında eşlemenin bulunduğu konuma dayalı olarak sonuç aralığındaki değerleri döndürür. Hiçbir eşleme bulunamazsa en yakın eşlemeyi döndürür. Daha fazla bilgi
AramaYATAYARAYATAYARA(arama_anahtarı; aralık; dizin; sıralı) Yatay arama. Bir aralığın ilk satırında bir anahtar arar ve bulunan sütunda belirtilen hücrenin değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AramaÖZETVERİALÖZETVERİAL(değer_adı; herhangi_bir_pivot_tablo_hücresi; [orijinal_sütun, ...], [pivot_öğesi, ...]Bir pivot tablodan, belirtilen satır ve sütun başlıklarına karşılık gelen toplam değeri çıkartır. Daha fazla bilgi
MatematikACOSACOS(değer) Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikACOSHACOSH(değer) Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikACOTACOT(değer)Değerin ters kotanjantını radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi
MatematikACOTHACOTH(değer)Değerin ters hiperbolik kotanjantını radyan cinsinden döndürür. -1 ile 1 aralığında olmamalıdır (bu değerler dahil). Daha fazla bilgi
MatematikALTTOPLAMALTTOPLAM(işlev_kodu; aralık1; aralık2) Belirtilen bir toplama işlevi kullanılarak dikey bir hücre aralığının ara toplamını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikASİNASİN(değer) Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikASİNHASİNH(değer) Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikAŞAĞIYUVARLAAŞAĞIYUVARLA(değer; basamaklar) Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır. Daha fazla bilgi edinin
MatematikATANATAN(değer) Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikATAN2ATAN2(x; y) Başlangıç noktası (0,0) ve belirtilen koordinat çifti ("x","y") arasındaki doğru parçasının x ekseniyle açısını radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikATANHATANH(değer) Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikBİRİMMATRİSBİRİMMATRİS(boyut)Büyüklük boyutu x boyut birim matrisini döndürür. Daha fazla bilgi.
MatematikBOŞLUKSAYBOŞLUKSAY(aralık) Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikBÖLÜMBÖLÜM(bölünen; bölen) Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikCEILING.MATH işleviCEILING.MATH(sayı; [anlamlı_basamak]; [mod])Sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak 0'a doğru veya 0'dan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar. Daha fazla bilgi. 
MatematikCEILING.PRECISE işleviCEILING.PRECISE(sayı; [anlamlı_basamak])Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar. Sayı ister pozitif ister negatif olsun yukarı doğru yuvarlanır. Daha fazla bilgi. 
MatematikCOSCOS(açı) Açının kosinüsünü radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikCOSHCOSH(değer) Gerçek sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikCOTCOT(açı)Açının radyan cinsinden kotanjantı. Daha fazla bilgi
MatematikCOTHCOTH(değer)Gerçek sayının hiperbolik kotanjantını döndürür. Daha fazla bilgi
MatematikCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(değer1; değer2) Belirtilen değerlerden veya aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikCSCCSC(açı)Açının radyan cinsinden kosekantını döndürür. Daha fazla bilgi
MathCSCHCSCH(value)The CSCH function returns the hyperbolic cosecant of any real number. Learn more.
MatematikÇARPIMÇARPIM(faktör1; faktör2) Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇARPINIMÇARPINIM(değer) Sayının faktöriyelini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇİFTÇİFT(değer) Sayıyı en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) çift tam sayıya yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇİFTFAKTÖRÇİFTFAKTÖR(değer) Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇİFTMİÇİFTMİ(değer) Sağlanan değerin çift sayı olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇOKEĞERSAYÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...]) Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralıktaki sayımı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇOKETOPLAÇOKETOPLA(toplanacak_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...]) Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÇOKTERİMLİÇOKTERİMLİ(değer1; değer2) Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MathDECIMALDECIMAL(value, base)The DECIMAL function converts the text representation of a number in another base, to base 10 (decimal). Learn more.
MatematikDERECEDERECE(açı) Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikEĞERSAYEĞERSAY(aralık; ölçüt) Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikERFC.PRECISEERFC.PRECISE(z) Bkz. ERFC
MatematikETOPLAETOPLA(aralık; ölçüt; toplam_aralık) Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikFLOOR.MATH işleviFLOOR.MATH(sayı; [anlamlı_basamak]; [mod])Sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak 0'a doğru veya 0'dan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayıya veya katına yuvarlar. Daha fazla bilgi. 
MathFLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(number, [significance])The FLOOR.PRECISE function rounds a number down to the nearest integer or multiple of specified significance. Learn more.
MatematikGAMALNGAMALN(değer) Belirtilen bir Gama işlevinin e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikGAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE(değer) Bkz. GAMMALN
MathIMLNIMLN(complex_value)Returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number). Learn more
MathIMPOWERIMPOWER(complex_base, exponent)Returns a complex number raised to a power. Learn more
MathIMSQRTIMSQRT(complex_number)Computes the square root of a complex number. Learn more
MatematikISO.CEILINGISO.CEILING(sayı, [anlamlı_basamak]) Bkz. CEILING.PRECISE
MatematikİŞARETİŞARET(değer) Girdi sayı verildiğinde, negatifse "-1", pozitifse "1", sıfırsa "0" döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikKAREKÖKKAREKÖK(değer) Pozitif sayının pozitif karekökünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikKAREKÖKPİKAREKÖKPİ(değer) Pi sayısıyla verilen pozitif sayının çarpımının pozitif karekökünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikKOMBİNASYONKOMBİNASYON(n; k) Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikKOMBİNASYONAKOMBİNASYONA(n; k)Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür (aynı nesneyi birden çok kez seçen yöntemler de dahil). Daha fazla bilgi
MatematikKUVVETKUVVET(taban; üs) Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikKYUVARLAKYUVARLA(değer; faktör) Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikLNLN(değer) Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikLOGLOG(değer; taban) Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikLOG10LOG10(değer) Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikMODMOD(bölünen; bölen) Bölme işleminin kalanı olan, mod operatörü sonucunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikMUTLAKMUTLAK(değer) Sayının mutlak değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikNSATNSAT(değer; basamaklar) Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir. Daha fazla bilgi edinin
MatematikOBEBOBEB(değer1; değer2) Bir veya daha fazla tam sayının en büyük ortak bölenini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikOKEKOKEK(değer1; değer2) Bir veya daha fazla tam sayının en küçük ortak katını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikPİ() 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikRADYANRADYAN(açı) Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MathRANDARRAYRANDARRAY(rows, columns)Generates an array of random numbers between 0 and 1. Learn more.
MatematikRASTGELEARADARASTGELEARADA(düşük; yüksek) İki değer arasında (bu değerler dahil olmak üzere) tek tip rastgele bir tam sayı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikS_SAYI_ÜRETS_SAYI_ÜRET() 0 (dahil) ile 1 (hariç) arasında rastgele bir sayı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MathSECSEC(angle)The SEC function returns the secant of an angle, measured in radians. Learn more.
MathSECHSECH(value)The SECH function returns the hyperbolic secant of an angle. Learn more
MatematikSEQUENCESEQUENCE(satır_sayısı; sütun_sayısı; başlangıç; adım)1, 2, 3, 4 gibi bir sıralı sayılar dizisi döndürür. Daha fazla bilgi.
MatematikSERİTOPLASERİTOPLA(x; n; m; a) x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır. Daha fazla bilgi edinin
MatematikSİNSİN(açı) Açının sinüsünü radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikSİNHSİNH(değer) Gerçek sayının hiperbolik sinüsünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTABANTABAN(değer; taban; [min_uzunluk])Bir sayıyı başka bir tabanda metin gösterimine dönüştürür (örneğin, ikilik sayılar için 2'lik taban). Daha fazla bilgi
MatematikTABANAYUVARLATABANAYUVARLA(değer; faktör) Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTAMSAYITAMSAYI(değer) Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTANTAN(açı) Açının tanjantını radyan cinsinden döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTANHTANH(değer) Gerçek sayının hiperbolik tanjantını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTAVANAYUVARLATAVANAYUVARLA(değer; faktör) Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTEKTEK(değer) Sayıyı en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tek tam sayıya yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTEKMİTEKMİ(değer) Sağlanan değerin tek sayı olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTOPKARETOPKARE(değer1; değer2) Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTOPLATOPLA(değer1; değer2) Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikTÜMHATAİŞLEVTÜMHATAİŞLEV(z) Değerin tamamlayıcı Gauss hata işlevini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikÜSÜS(üs) Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MatematikYUKARIYUVARLAYUKARIYUVARLA(değer; basamaklar) Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır. Daha fazla bilgi edinin
MatematikYUVARLAYUVARLA(değer; basamaklar) Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar. Daha fazla bilgi edinin
İşleçADDADD(değer1; değer2) İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçCONCATCONCAT(değer1; değer2) İki değerin birleşimini döndürür. "&" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçDIVIDEDIVIDE(bölünen; bölen) Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçEQEQ(değer1; değer2) Belirtilen iki değer eşitse "TRUE" (DOĞRU), değilse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. "==" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçGTGT(değer1; değer2) Birinci bağımsız değişken ikinciden büyükse "TRUE" (DOĞRU), değilse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. ">" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçGTEGTE(değer1; değer2) Birinci bağımsız değişken ikinciden büyükse veya ona eşitse "TRUE" (DOĞRU), değilse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. ">=" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
OperatörISBETWEENISBETWEEN(karşılaştırılacak_değer; alt_değer; üst_değer; alt_değer_dahil; üst_değer_dahil) Sağlanan bir sayının, diğer iki sayının arasında (bu sayılar dahil olacak veya hariç tutulacak şekilde) olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi
İşleçLTLT(değer1; değer2) Birinci bağımsız değişken ikinciden küçükse "TRUE" (DOĞRU), değilse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. "<" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçLTELTE(değer1; değer2) Birinci bağımsız değişken ikinciden küçükse veya ona eşitse "TRUE" (DOĞRU), değilse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. "<=" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçMINUSMINUS(değer1; değer2) İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçMULTIPLYMULTIPLY(faktör1; faktör2) İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçNENE(değer1; değer2) Belirtilen iki değer eşit değilse "TRUE" (DOĞRU), eşitse "FALSE" (YANLIŞ) ifadesini döndürür. "!=" operatörüne eşdeğerdir. Daha fazla bilgi edinin
İşleçPOWPOW(taban; üs) Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İşleçUMINUSUMINUS(değer) Sayıyı işareti tersine çevrilmiş olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İşleçUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(yüzde) Yüzde olarak yorumlanan değeri döndürür. Örneğin "UNARY_PERCENT(100)", "1"e eşittir. Daha fazla bilgi edinin
OperatörUNIQUEUNIQUE(aralık; sütuna_göre; tam_olarak_bir_kez) Yinelenenleri çıkararak, sağlanan kaynak aralıktaki benzersiz satırları döndürür. Satırlar, kaynak aralıkta ilk göründükleri düzende döndürülür. Daha fazla bilgi
İşleçUPLUSUPLUS(değer) Belirtilen sayıyı değişmemiş halde döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(değerler; ağırlıklar; [ek değerler]; [ek ağırlıklar])Değerleri ve ilgili ağırlıkları dikkate alarak bir değerler kümesinin ağırlıklı ortalamasını bulur.Daha fazla bilgi
İstatistikselBAĞ_DEĞ_DOLU_SAYBAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(değer1; [değer2; ...]) Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
İstatistikselBAĞ_DEĞ_SAYBAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2; ...]) Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür. Daha fazla bilgi
İstatistikselBASIKLIKBASIKLIK(değer1; değer2) Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselBETA.DAĞBETA.DAĞ(değer; alfa; beta; kümülatif; alt_sınır; üst_sınır)İlgili konu: BETADAĞ.
İstatistikselBETA.INV işleviBETA.INV(olasılık; alfa; beta; alt_sınır; üst_sınır)Belirli bir olasılık için ters beta dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi. 
İstatistikselBETADAĞBETADAĞ(değer; alfa; beta; alt_sınır; üst_sınır)Belirli bir değerin, beta dağılım işleviyle tanımlanan olasılığını döndürür.Daha fazla bilgi
StatisticalBETAINVBETAINV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound) See BETA.INV 
İstatistikBINOM.DISTBINOM.DIST(başarı_sayısı, deneme_sayısı, başarı_olasılığı, kümülatif) Bkz. BINOMDIST
İstatistikBINOM.INVBINOM.INV(deneme_sayısı, başarı_olasılığı, hedef_olasılık) Bkz. CRITBINOM
İstatistikselBİNOMDAĞBİNOMDAĞ(başarı_sayısı; deneme_sayısı; başarı_olasılığı; kümülatif) Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak). Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselBÜYÜKBÜYÜK(veriler; n) Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikCHISQ.TESTCHISQ.TEST(gözlemlenen_aralık, beklenen_aralık)Bkz. CHITEST
İstatistikCOVARIANCE.PCOVARIANCE.P(veriler_y, veriler_x) Bkzç COVAR
İstatistikselÇARPIKLIK.PÇARPIKLIK.P(değer1; değer2)Tüm popülasyonu temsil eden bir veri kümesinin çarpıklığını hesaplar. Daha fazla bilgi.
İstatistikselÇARPIKLIKÇARPIKLIK(değer1; değer2) Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselÇOKEĞERORTALAMAÇOKEĞERORTALAMA(ortalaması_alınacak_aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...]) Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselDÖRTTEBİRLİK.HRCDÖRTTEBİRLİK.HRC(veriler; dörtte_birlik_kısmın_numarası)Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri (0 ve 4 hariç) döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselDÖRTTEBİRLİKDÖRTTEBİRLİK(veriler; dörtte_birlik_kısmın_numarası) Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselEĞERORTALAMAEĞERORTALAMA(ölçüt_aralığı; ölçüt; [ortalaması_alınacak_aralık]) Ölçütlere bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselEĞİMEĞİM(veriler_y; veriler_x) Bir veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun eğimini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselENÇOK_OLAN.ÇOKENÇOK_OLAN.ÇOK(değer1; değer2)Veri kümesinde en sık görülen değerleri döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselENÇOK_OLANENÇOK_OLAN(değer1; değer2) Veri kümesinde en sık görülen değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselF.DAĞ.SAĞKF.DAĞ.SAĞK(x; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2) Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselF.DAĞF.DAĞ.SAĞK(x; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2; kümülatif) Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sol kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselF.TERSF.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2) Sol kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi
İstatistikselF.TERS.SAĞKF.TERS.SAĞK(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2) Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi
İstatistikselF.TESTF.TEST(aralık1; aralık2) İlgili konu: FTEST.
İstatistikselFDAĞFDAĞ(x; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2) Girdi olarak x verildiğinde iki veri kümesi için sağ kuyruklu F olasılık dağılımını (farklılık derecesi) hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor'ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselFISHERFISHER(değer) Belirtilen bir değerin Fisher dönüşümünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselFISHERTERSFISHERTERS(değer) Belirtilen bir değerin ters Fisher dönüşümünü döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x, veriler_y, veriler_x) Bkz. FORECAST
İstatistikselFTERSFTERS(olasılık; serbestlik_derecesi1; serbestlik_derecesi2) Sağ kuyruklu F olasılık dağılımının tersini hesaplar. Fisher-Snedecor dağılımı veya Snedecor’ın F dağılımı olarak da adlandırılır. Daha fazla bilgi.
İstatistikselFTESTFTEST(aralık1; aralık2) Varyansların eşitliği için F testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı varyansa sahip popülasyonlardan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler. Daha fazla bilgi.
İstatistikselGAMAGAMA(sayı)Belirtilen değerde değerlendirilen Gama işlevini döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselGAMA.DAĞGAMA.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif) İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi.
İstatistikselGAMADAĞGAMADAĞ(x; alfa; beta; kümülatif) İki parametreli sürekli olasılık dağılımı olan gama dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi.
İstatistikselGAMATERSGAMATERS(olasılık; alfa; beta)Belirtilen olasılık ve alfa ile beta parametreleri için ters gama kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi.
StatisticalGAMMA.INVGAMMA.INV(probability, alpha, beta)The GAMMA.INV function returns the value of the inverse gamma cumulative distribution function for the specified probability and alpha and beta parameters. Learn more.
StatisticalGAUSSGAUSS(z)The GAUSS function returns the probability that a random variable, drawn from a normal distribution, will be between the mean and z standard deviations above (or below) the mean. Learn more.
İstatistikselGEOORTGEOORT(değer1; değer2) Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselGÜVENİLİRLİK.TGÜVENİLİRLİK.T(alfa; standart_sapma; boyut)Student t dağılımında güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar. Daha fazla bilgi.
İstatistikselGÜVENİRLİK.NORMGÜVENİRLİK.NORM(alfa; standart_sapma; popülasyon_boyutu)İlgili konu: GÜVENİRLİK.
İstatistikselGÜVENİRLİKGÜVENİRLİK(alfa; standart_sapma; popülasyon_boyutu) Normal dağılımda güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselHARORTHARORT(değer1; değer2) Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselHİPERGEOMDAĞHİPERGEOMDAĞ(başarı_sayısı; çekim_sayısı; popülasyon_başarı_sayısı; popülasyon_boyutu) Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyulmadan). Daha fazla bilgi edinin
İstatistikHYPGEOM.DISTHYPGEOM.DIST(başarı_sayısı; çekim_sayısı; popülasyondaki_başarı_sayısı; popülasyon_boyutu) Bkz. HYPGEOMDIST
İstatistikselKESMENOKTASIKESMENOKTASI(veriler_y; veriler_x) Veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun y ekseniyle kesişeceği y değerini hesaplar (x=0). Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselKIRPORTALAMAKIRPORTALAMA(veriler; hariç_tutulacak_kısmın_oranı) Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselKİKARE.DAĞKİKARE.DAĞ(x; serbestlik_derecesi; kümülatif) Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sol kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKARE.DAĞ.SAĞKKİKARE.DAĞ.SAĞK(x; serbestlik_derecesi) Hipotez testinde yaygın kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKARE.TERSKİKARE.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi) Sol kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKARE.TERS.SAĞKKİKARE.TERS.SAĞK(olasılık; serbestlik_derecesi) Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKAREDAĞKİKAREDAĞ(x; serbestlik_derecesi) Hipotez testinde sıklıkla kullanılan sağ kuyruklu ki-kare dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKARETERSKİKARETERS(olasılık; serbestlik_derecesi) Sağ kuyruklu ki-kare dağılımının tersini hesaplar. Daha fazla bilgi
İstatistikselKİKARETESTKİKARETEST(gözlemlenen_aralık; beklenen_aralık) İki veri aralığı üzerinde gerçekleştirilen Pearson'ın ki-kare testiyle ilişkili olasılığı döndürür. Gözlemlenen kategorik verinin beklenen bir dağılımdan çekilme ihtimalini belirler. Daha fazla bilgi
İstatistikselKORELASYONKORELASYON(veriler_y; veriler_x) r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselKOVARYANS.SKOVARYANS.S(veriler_y; veriler_x)Veri kümesinin kovaryansını hesaplar. Burada, veri kümesi toplam popülasyonun bir örneklemidir. Daha fazla bilgi.
İstatistikselKOVARYANSKOVARYANS(veriler_y; veriler_x) Veri kümesinin kovaryansını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselKRİTİKBİNOMKRİTİKBİNOM(deneme_sayısı; başarı_olasılığı; hedef_olasılık) Kümülatif binom dağılımının belirtilen bir ölçütten büyük veya ona eşit olduğu en küçük değeri hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselKÜÇÜKKÜÇÜK(veriler; n) Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikLOGNORM.DISTLOGNORM.DIST(x, ortalama_değer, standart_sapma)Bkz. LOGNORMDIST
İstatistikLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x, ortalama_değer, standart_sapma)Bkz. LOGINV
İstatistikselLOGNORMDAĞLOGNORMDAĞ(x; ortalama_değer; standart_sapma) Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselLOGTERSLOGTERS(x; ortalama_değer; standart_sapma) Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre ters log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselMAKMAK(değer1; değer2) Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselMAKAMAKA(değer1; değer2) Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselMARGINOFERRORMARGINOFERROR(range, confidence)Rastgele örnekleme hatası miktarını belirli bir değer aralığına ve güven düzeyine göre hesaplar. Daha fazla bilgi edinin.
İstatistikselMAXIFSMAXIFS(aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …) Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen maksimum değeri döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselMINIFSMINIFS(aralık; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2], …) Bir hücre aralığında bir dizi ölçüte göre filtrelenen minimum değeri döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselMİNMİN(değer1; değer2) Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselMİNAMİNA(değer1; değer2) Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikMODE.SNGLMODE.SNGL(değer1, [değer2, ...]) Bkz. MODE 
İstatistikNEGBINOM.DISTNEGBINOM.DIST(başarısızlık_sayısı, başarı_sayısı, başarı_olasılığı) Bkz. NEGBINOMDIST
İstatistikselNEGBİNOMDAĞNEGBİNOMDAĞ(başarısızlık_sayısı; başarı_sayısı; başarı_olasılığı) Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikNORM.DISTNORM.DIST(x, ortalama_değer, standart_sapma, kümülatif) Bkz. NORMDIST
İstatistikNORM.INVNORM.INV(x, ortalama_değer, standart_sapma) Bkz. NORMINV
İstatistikNORM.S.DISTNORM.S.DIST(x) Bkz. NORMSDIST
İstatistikNORM.S.INVNORM.S.INV(x)Bkz. NORMSINV
İstatistikselNORMDAĞNORMDAĞ(x; ortalama_değer; standart_sapma; kümülatif) Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselNORMSDAĞNORMSDAĞ(x) Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselNORMSTERSNORMSTERS(x) Belirtilen bir değer için ters standart normal dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselNORMTERSNORMTERS(x; ortalama_değer; standart_sapma) Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için ters normal dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselOLASILIKOLASILIK(veriler; olasılıklar; alt_sınır; üst_sınır) Bir dizi değer ve karşılık gelen olasılıklar verildiğinde, rastgele seçilen bir değerin iki sınır arasına düşme olasılığını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselORTALAMAORTALAMA(değer1; değer2) Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselORTALAMAAORTALAMAA(değer1; değer2) Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselORTANCAORTANCA(değer1; değer2) Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselORTSAPORTSAP(değer1; değer2) Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselPEARSONPEARSON(veriler_y; veriler_x) r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikPERCENTILE.INCPERCENTILE.INC(veriler, yüzdebirlik)Bkz. PERCENTILE
İstatistikselPERMÜTASYONPERMÜTASYON(n; k) Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin sıralama gözetilerek kaç türlü seçilebileceğini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikPERMÜTASYONAPERMÜTASYONA(sayı; seçilen_sayı)Toplam nesne sayısından bir grup nesneyi seçmek için (seçilenler yerine koyularak) permütasyon sayısını döndürür. Daha fazla bilgi.
StatisticalPHIPHI(x)The PHI function returns the value of the normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. Learn more.
İstatistikselPOISSONPOISSON(x; ortalama_değer; kümülatif) Belirtilen bir değer ve ortalama için Poisson dağılımı işlevinin (veya Poisson kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselPOISSON.DAĞPOISSON.DAĞ(x; ortalama; [kümülatif])İlgili konu: POISSON.
İstatistikQUARTILE.INCQUARTILE.INC(veriler, dörtte_birlik_kısmın_numarası)Bkz. QUARTILE
İstatistikselRANKRANK(değer; veriler; artan) Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselRANK.EŞİTRANK.EŞİT(değer; veriler; [artan]) Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür. Veri kümesinde aynı değere sahip birden çok giriş varsa girişlerin üst sıralaması döndürülür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselRANK.ORTRANK.ORT(değer; veriler; [artan]) Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür. Veri kümesinde aynı değere sahip birden çok giriş varsa girişlerin ortalama sıralaması döndürülür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselRKARERKARE(veriler_y; veriler_x) r'nin, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısının karesini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSAPKARESAPKARE(değer1; değer2) Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSTANDARTLAŞTIRMASTANDARTLAŞTIRMA(değer; ortalama_değer; standart_sapma) Dağılımın ortalaması ve standart sapması verildiğinde rastgele bir değişkenin normalleştirilmiş eşdeğerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikSTDEV.PSTDEV.P(değer1, [değer2, ...])Bkz. STDEVP
İstatistikSTDEV.SSTDEV.S(değer1, [değer2, ...])Bkz. STDEV
İstatistikselSTDSAPMASTDSAPMA(değer1; değer2) Bir örneklem temelinde standart sapma tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSTDSAPMAASTDSAPMAA(değer1; değer2) Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde standart sapma tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSTDSAPMASSTDSAPMAS(değer1; değer2) Tüm popülasyon temelinde standart sapma tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSTDSAPMASASTDSAPMASA(değer1; değer2) Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapma tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselSTHYXSTHYX(veriler_y; veriler_x) Bir veri kümesinin regresyonundaki her bir x için öngörülen y değerinin standart hatasını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselT.DAĞT.DAĞ(x; serbestlik_derecesi; kümülatif)X değeri için sağ kuyruklu Student dağılımını döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselT.DAĞ.2KT.DAĞ.2K(x; serbestlik_derecesi)X değeri için iki kuyruklu Student dağılımını döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselT.DAĞ.SAĞKT.DAĞ.SAĞK(x; serbestlik_derecesi)X değeri için sağ kuyruklu Student dağılımını döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselT.TERS.2KT.TERS.2K(olasılık; serbestlik_derecesi) İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselT.TERST.TERS(olasılık; serbestlik_derecesi) Tek kuyruklu TDIST işlevinin negatif tersini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselT.TESTT.TEST(aralık1; aralık2; kuyruklar; tür)İlgili konu: TTEST.
İstatistikselTAHMİNTAHMİN(x; veriler_y; veriler_x) Veri kümesinin doğrusal regresyonu temelinde, belirtilen x'in beklenen y değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselTDAĞTDAĞ(x; serbestlik_derecesi; kuyruklar) Belirli bir girdiyle (x) Student t dağılımının olasılığını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselTTERSTTERS(olasılık; serbestlik_derecesi) İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselTTESTTTEST(aralık1; aralık2; kuyruklar; tür) T testiyle ilişkili olasılığı döndürür. İki örneklemin, aynı ortalamaya sahip olan özdeş iki temel popülasyondan gelme olasılığının yüksek olup olmadığını belirler. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselÜSTEL.DAĞÜSTEL.DAĞ(x, LAMBDA, kümülatif)Belirtilen bir değerdeki belirli bir LAMBDA ile üstel dağılım işlevinin değerini döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselÜSTELDAĞÜSTELDAĞ (x, LAMBDA, kümülatif)İlgili konu: EXPON.DIST
İstatistikselVARVAR(değer1; değer2) Bir örneklem temelinde varyans tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikVAR.PVAR.P(değer1, [değer2, ...])Bkz. VARP
İstatistikVAR.SVAR.S(değer1, [değer2, ...])Bkz. VAR
İstatistikselVARAVARA(değer1; değer2) Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyans tahminini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselVARSVARS(değer1; değer2) Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselVARSAVARSA(değer1; değer2) Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselWEIBULLWEIBULL(x; şekil; ölçek; kümülatif) Belirtilen bir şekil ve ölçek için Weibull dağılımı işlevinin (veya Weibull kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikWEIBULL.DISTWEIBULL.DIST(x, şekil, ölçek, kümülatif)Bkz. WEIBULL
İstatistikselYÜZDEBİRLİK.HRCYÜZDEBİRLİK.HRC(veriler; yüzdebirlik)Veri kümesinin belirtilen yüzdebirliğindeki (0 ve 1 hariç) değeri döndürür. Daha fazla bilgi.
İstatistikselYÜZDEBİRLİKYÜZDEBİRLİK(veriler; yüzdelik) Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselYÜZDERANK.DHLYÜZDERANK.DHL(veri; değer; [anlamlı_basamak_sayısı]) Bir veri kümesindeki belirtilen değerin 0 ile 1 (bu değerler dahil) aralığında yüzde sıralamasını (yüzdebirlik) döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselYÜZDERANK.HRCYÜZDERANK.HRC(veri; değer; [anlamlı_basamak_sayısı]) Bir veri kümesindeki belirtilen değerin 0 ile 1 (bu değerler hariç) aralığında yüzde sıralamasını (yüzdebirlik) döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselYÜZDERANKYÜZDERANK(veri; değer; [anlamlı_basamak_sayısı]) Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür. Daha fazla bilgi edinin
İstatistikselZ.TESTZ.TEST(veriler; değer; [standart_sapma])İlgili konu: ZTEST.
İstatistikselZTESTZTEST(veriler; değer; standart_sapma) Standart dağılımla Z testinin çift kuyruklu P değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinARABARAB(aranacak_ifade; arama_yapılacak_metin; [başlangıç]) Her çift baytlık karakteri 2 karakter sayarak bir dizenin metinde ilk bulunduğu konumu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinARAPARAP(roma_rakamı) Bir Roma rakamının değerini hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
MetinASC işleviASC(metin)Tam genişlikli ASCII ve Katakana karakterleri yarım genişlikli karşılıklarına dönüştürür. Standart genişlikli tüm karakterler değişmeden kalır. Daha fazla bilgi. 
MetinBİRLEŞTİRBİRLEŞTİR(dize1; dize2) Dizeleri birbirine ekler. Daha fazla bilgi edinin
MetinBULBUL(aranacak_ifade; arama_yapılacak_metin; başlangıç) Dizenin metinde ilk bulunduğu konumu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinBULBBULB(aranacak_ifade; arama_yapılacak_metin; [başlangıç]) Her çift baytlık karakteri 2 karakter sayarak bir dizenin metinde ilk bulunduğu konumu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinBÜYÜKHARFBÜYÜKHARF(metin) Belirtilen bir dizeyi tamamı büyük harfli hale getirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinDAMGADAMGA(tablo_numarası) Sayıyı geçerli Unicode tablosuna göre karaktere dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinDEĞİŞTİRDEĞİŞTİR(metin; konum; uzunluk; yeni_metin) Bir metin dizesinin belirli bir bölümünü farklı bir metin dizesiyle değiştirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinDEĞİŞTİRBDEĞİŞTİRB(metin; konum; bayt_sayısı; yeni_metin)Bir metin dizesinin belirli bir bölümünü, bayt sayısına göre, farklı bir metin dizesiyle değiştirir. Daha fazla bilgi.
MetinJOINJOIN(ayırıcı; değer_veya_dizi1; değer_veya_dizi2) Tek boyutlu bir veya daha fazla dizinin elemanlarını belirtilen bir ayırıcıyı kullanarak birleştirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinKIRPKIRP(metin) Belirtilen bir dizede baştaki ve sondaki boşlukları kaldırır. Daha fazla bilgi edinin
MetinKODKOD(dize) Sağlanan dizedeki ilk karakterin sayısal Unicode eşleme değerini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinKÜÇÜKHARFKÜÇÜKHARF(metin) Belirtilen bir dizeyi tamamı küçük harfli hale getirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinLİRALİRA(sayı; basamak_sayısı) Sayıyı biçimlendirerek yerel ayara özel para birimi biçimine dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinMM(değer) Dize bağımsız değişkenlerini metin olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinMBULMBUL(aranacak_ifade; arama_yapılacak_metin; başlangıç) Dizenin metinde ilk bulunduğu konumu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinMETNEÇEVİRMETNEÇEVİR(sayı; biçim) Sayıyı belirtilen bir biçime göre metne dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinORTABORTAB(dize)Bir dizenin verilen karakterden başlayan ve belirtilen sayıda bayta kadar olan bölümünü döndürür. Daha fazla bilgi.
MetinÖZDEŞÖZDEŞ(dize1; dize2) İki dizenin aynı olup olmadığını test eder. Daha fazla bilgi edinin
MetinPARÇAALPARÇAAL(dize; başlangıç; ayıklama_uzunluğu) Bir dize segmenti döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(metin; normal_ifade) Normal bir ifadeye göre eşleşen alt dizeleri ayıklar. Daha fazla bilgi edinin
MetinREGEXMATCHREGEXMATCH(metin; normal_ifade) Metnin belirli bir parçasının normal bir ifadeyle eşleşip eşleşmediğini belirtir Daha fazla bilgi edinin
MetinREGEXREPLACEREGEXREPLACE(metin; normal_ifade; değiştirme) Bir metin dizesinin belirli bir bölümünü normal ifadeleri kullanarak farklı bir metin dizesiyle değiştirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinROMENROMEN(sayı; kural_gevşetme) Sayıyı Roma rakamlarıyla biçimlendirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinSAĞBSAĞB(dize; bayt_sayısı)Dizenin belirli sayıda bayta kadarki sağ kısmını döndürür. Daha fazla bilgi.
MetinSAĞDANSAĞDAN(dize; karakter_sayısı) Belirtilen bir dizenin sonundaki bir alt dizeyi döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinSAYIDÜZENLESAYIDÜZENLE(sayı; basamak_sayısı; ayırıcı_yok) Sayıyı sabit sayıda ondalık basamak içerecek şekilde biçimlendirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinSAYIYAÇEVİRSAYIYAÇEVİR(metin) Google E-Tablolar'ın anlayabileceği herhangi bir tarih, saat veya sayı biçimindeki bir dizeyi sayıya dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinSOLBSOLB(dize; bayt_sayısı)Dizenin belirli sayıda bayta kadarki sol kısmını döndürür. Daha fazla bilgi.
MetinSOLDANSOLDAN(dize; karakter_sayısı) Belirtilen bir dizenin başındaki bir alt dizeyi döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinSPLITSPLIT(metin; ayırıcı; [her_biriyle_böl]; [boş_metni_kaldır]) Metni belirtilen bir karakter veya dize bazında böler ve her bir parçayı satırdaki ayrı bir hücreye yerleştirir. Daha fazla bilgi
MetinTEMİZTEMİZ(metin) Metni, yazdırılabilir olmayan ASCII karakterleri kaldırılmış olarak döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinTEXTJOINTEXTJOIN(ayırıcı; boşu_yoksay; metin1; [metin2]; …) Farklı metinleri ayıran belirtilebilir bir ayırıcıyla birden çok dizedeki ve/veya dizideki metinleri birleştirir. Daha fazla bilgi.
MetinUNICODEKARAKTERİUNICODEKARAKTERİ(sayı)Bir sayının Unicode karakterini döndürür. Daha fazla bilgi.
MetinUZUNLUKUZUNLUK(metin) Dizenin uzunluğunu döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinUZUNLUKBUZUNLUKB(dize)Dizenin bayt cinsinden uzunluğunu döndürür. Daha fazla bilgi.
MetinYAZIM.DÜZENİYAZIM.DÜZENİ(ilk_harfi_büyük_yapılacak_metin) Belirtilen dizedeki her bir kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinYERİNEKOYYERİNEKOY(arama_yapılacak_metin; aranacak_ifade; yerine_yerleştirilecek_ifade; tekrar_sayısı) Dizedeki mevcut bir metni yeni metinle değiştirir. Daha fazla bilgi edinin
MetinYİNELEYİNELE(tekrarlanacak_metin; tekrar_sayısı) Belirli sayıda tekrarlanan belirtilen metni döndürür. Daha fazla bilgi edinin
MetinUNICODEUNICODE(metin)Metindeki ilk karakterin ondalık Unicode değerini döndürür. Daha fazla bilgi.
VeritabanıVALVAL(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir dizideki veya aralıktaki tek değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇÇARPVSEÇÇARP(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerlerin çarpımını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇMAKVSEÇMAK(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen en yüksek değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇMİNVSEÇMİN(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen en düşük değeri döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇORTVSEÇORT(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir dizi değerin ortalamasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇSAYVSEÇSAY(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇSAYDOLUVSEÇSAYDOLU(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇSTDSAPMAVSEÇSTDSAPMA(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇSTDSAPMASVSEÇSTDSAPMAS(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇTOPLAVSEÇTOPLA(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerlerin toplamını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇVARVSEÇVAR(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
VeritabanıVSEÇVARSVSEÇVARS(veritabanı; alan; ölçütler) SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıÇEVİRÇEVİR(değer; başlangıç_birimi; bitiş_birimi) Sayısal bir değeri farklı bir ölçü birimine dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıTO_DATETO_DATE(değer) Sağlanan sayıyı tarihe dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıTO_DOLLARSTO_DOLLARS(değer) Sağlanan sayıyı dolar para birimindeki değere dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıTO_PERCENTTO_PERCENT(değer) Sağlanan sayıyı yüzdeye dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(değer) Sağlanan bir tarihi/saati, yüzdeyi, para birimini veya başka bir biçimlendirilmiş sayısal değeri biçimlendirmesiz yalın bir sayıya dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
AyrıştırıcıTO_TEXTTO_TEXT(değer) Sağlanan sayısal değeri bir metin değerine dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin
DiziARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(girdi_aralığı; satır_sayısı; sütun_sayısı) Dizi sonucunu belirtilen bir boyutla sınırlandırır. Daha fazla bilgi edinin
DiziBÜYÜMEBÜYÜME(bilinen_veriler_y; bilinen_veriler_x; yeni_veriler_x; b) Üstel büyüme eğilimiyle ilgili kısmi veriler verildiğinde, ideal bir üstel büyüme eğilimi uydurur ve/veya diğer değerlerle ilgili öngörüde bulunur. Daha fazla bilgi edinin
DiziBYCOLBYCOL(dizi_veya_aralık, LAMBDA)Her sütuna LAMBDA işlevi uygulayarak diziyi sütunlara göre gruplandırır. Daha fazla bilgi
DiziBYROWBYROW(dizi_veya_aralık, LAMBDA)Her satıra LAMBDA işlevi uygulayarak diziyi satırlara göre gruplandırır. Daha fazla bilgi
CHOOSECOLSdizi işleviCHOOSECOLS(array, col_num1, [col_num2]) Mevcut aralıktaki seçili sütunlardan yeni bir dizi oluşturur. Daha fazla bilgi edinin.
CHOOSEROWSdizi işleviCHOOSEROWS(array, row_num1, [row_num2])Mevcut aralıktaki seçili satırlardan yeni bir dizi oluşturur. Daha fazla bilgi edinin.
DiziDÇARPDÇARP(matris1; matris2) Dizi veya aralık olarak belirtilen iki matrisin matris çarpımını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziDETERMİNANTDETERMİNANT(kare_matris) Dizi veya aralık olarak belirtilen bir kare matrisin matris determinantını döndürür. Daha fazla bilgi edinin
DiziDEVRİK_DÖNÜŞÜMDEVRİK_DÖNÜŞÜM(dizi_veya_aralık) Bir dizinin veya hücre aralığının satırlarını ve sütunlarını ters çevirir. Daha fazla bilgi edinin
DiziDİZEY_TERSDİZEY_TERS(kare_matris) Dizi veya aralık olarak belirtilen bir kare matrisin çarpımsal tersini döndürür. Daha fazla bilgi edinin
DiziDOTDOT(bilinen_veriler_y; bilinen_veriler_x; b; ayrıntılı) Doğrusal bir eğilimle ilgili kısmi veriler verildiğinde, en az kareler yöntemini kullanarak ideal doğrusal eğilimle ilgili çeşitli parametreleri hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziEĞİLİMEĞİLİM(bilinen_veriler_y; bilinen_veriler_x; yeni_veriler_x; b) Doğrusal bir eğilimle ilgili kısmi veriler verildiğinde, en az kareler yöntemini kullanarak ideal bir doğrusal eğilim uydurur ve/veya diğer değerlerle ilgili öngörüde bulunur. Daha fazla bilgi edinin
DiziFLATTENFLATTEN(aralık1;[aralık2;...])İlgili konu: FLATTEN.
HSTACKdizi işleviHSTACK(range1; [range2, …])Aralıkları, daha büyük bir dizi döndürecek şekilde yatay ve sıralı olarak ekler. Daha fazla bilgi edinin.
DiziLOTLOT(bilinen_veriler_y; bilinen_veriler_x; b; ayrıntılı) Bir üstel büyüme eğrisiyle ilgili kısmi veriler verildiğinde, en iyi uyuma sahip ideal üstel büyüme eğrisiyle ilgili çeşitli parametreleri hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziMAKEARRAYMAKEARRAY(satırlar, sütunlar, LAMBDA)LAMBDA işlevinin uygulanmasıyla hesaplanan değerlere sahip bir belirtilen boyutlar dizisini döndürür. Daha fazla bilgi
DiziMAPMAP(dizi1; [dizi2; ...]; LAMBDA) Her değere LAMBDA işlevi uygulayarak, belirtilen dizilerdeki her değeri yeni bir değerle eşler. Daha fazla bilgi
DiziREDUCEREDUCE(ilk_değer, dizi_veya_aralık, LAMBDA)Her değere LAMBDA işlevi uygulayarak diziyi toplanmış bir sonuca indirger. Daha fazla bilgi
DiziSCANSCAN(ilk_değer, dizi_veya_aralık, LAMBDA)Diziyi tarar ve her değere LAMBDA işlevi uygulayarak ara değerler oluşturur. Her adımda elde edilen ara değerlerden oluşan diziyi döndürür. Daha fazla bilgi
DiziSIKLIKSIKLIK(veriler; sınıflar) Tek sütunluk bir dizinin belirtilen sınıflara sıklık dağılımını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
TOCOLdizi işleviTOCOL(array_or_range, [ignore], [scan_by_column])Dizi veya hücre aralığını tek bir sütuna dönüştürür. Daha fazla bilgi
DiziTOPLA.ÇARPIMTOPLA.ÇARPIM(dizi1; dizi2) Eşit büyüklükteki iki dizi veya aralıktaki karşılık gelen girişlerin çarpımlarının toplamını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziTOPX2AY2TOPX2AY2(dizi_x; dizi_y) İki dizideki değerlerin kareler toplamının toplamını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziTOPX2EY2TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y) İki dizideki değerlerin kareler farklarının toplamını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
DiziTOPXEY2TOPXEY2(dizi_x; dizi_y) İki dizideki değerlerin farklarının kareler toplamını hesaplar. Daha fazla bilgi edinin
TOROWdizi işleviTOROW(array_or_range, [ignore], [scan_by_column])Dizi veya hücre aralığını tek bir satıra dönüştürür. Daha fazla bilgi edinin.
VSTACKdizi işleviVSTACK(range1; [range2, …])Aralıkları, daha büyük bir diziyi döndürecek şekilde dikey ve sıralı olarak ekler. Daha fazla bilgi edinin.
WRAPCOLSdizi işleviWRAPCOLS(range, wrap_count, [pad_with])Verilen hücre satır veya sütununu, belirtilen sayıda öğeden sonra yeni bir dizi oluşturmak üzere sütunlara göre sarmalar. Daha fazla bilgi edinin.
WRAPROWSdizi işleviWRAPROWS(aralık; wrap_count; [pad_with])Verilen hücre satır veya sütununu, belirtilen sayıda öğeden sonra yeni bir dizi oluşturmak üzere satırlara göre sarmalar. Daha fazla bilgi edinin.
WebURLKODLAURLKODLA(metin)Bir metin dizesini URL sorgusunda kullanmak amacıyla kodlar. Daha fazla bilgi.
WebKÖPRÜKÖPRÜ(url; [bağlantı_etiketi]) Hücre içinde bir köprü oluşturur. Daha fazla bilgi
WebIMPORTDATAIMPORTDATA(url) Belirli bir url'deki verileri .csv (virgülle ayrılmış değer) veya .tsv (sekmeyle ayrılmış değer) biçiminde içe aktarır. Daha fazla bilgi
WebIMPORTFEEDIMPORTFEED(url; [sorgu]; [başlıklar]; [öğe_sayısı]) RSS veya ATOM feed'ini içe aktarır. Daha fazla bilgi
WebIMPORTHTMLIMPORTHTML(url; sorgu; dizin) HTML sayfasındaki bir tablodan veya listeden verileri içe aktarır. Daha fazla bilgi
WebIMPORTRANGEIMPORTRANGE(e-tablo_url'si; aralık_dizesi)Belirtilen bir e-tablodan bir hücre aralığını içe aktarır. Daha fazla bilgi
WebIMPORTXMLIMPORTXML(url; xpath_sorgusu) Çeşitli yapılandırılmış veri türlerinden (XML, HTML, CSV, TSV ve RSS/ATOM XML feed'leri dahil) içe veri aktarır. Daha fazla bilgi
WebISURLISURL(değer) Bir değerin geçerli bir URL olup olmadığını kontrol eder. Daha fazla bilgi
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü