โปรดรวบรวมข้อมูลสำคัญก่อนโทรหาทีมสนับสนุน

ก่อนจะติดต่อ Google เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Google Workspace หรือ Cloud Identity คุณช่วยเราได้โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

เคล็ดลับ: หากองค์กรหรือบริษัทมีฝ่ายช่วยเหลือ โปรดแจ้งให้ทีมงานช่วยรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดจากผู้ใช้ของคุณ

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

มีการใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

เราจะนำข้อมูลที่คุณให้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่รายงานเข้ามา

Google มีข้อมูลนี้อยู่บางส่วนแล้วใช่ไหม

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของเราจึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองของผู้ใช้ที่จะแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยตัวแทนจะไม่เห็นปัญหาในมุมมองและบริบทที่ผู้ใช้รายงานเข้ามาได้ทั้งหมด ข้อมูลที่คุณให้จะช่วยเราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ภาพหน้าจอที่คุณให้ไว้จะช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนยืนยันข้อผิดพลาดหรือลักษณะการทำงานได้ตรงตามที่ผู้ใช้พบเจอ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชัดเจนช่วยให้เราจำกัดขอบเขตของปัญหาให้แคบลง และเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบไฟล์บันทึกของระบบ และยังช่วยให้มั่นใจว่าเราบันทึกลักษณะปัญหาที่พบได้อย่างละเอียดอีกด้วย

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

ข้อมูลสําคัญ: เมื่อส่งข้อมูลการแก้ปัญหาไปยังทีมสนับสนุน โปรดลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน และข้อมูลผู้ถือบัตร

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบแล้ว (ตามรายการด้านล่าง) โปรดเตรียมรายละเอียดต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อติดต่อทีมสนับสนุน

 • รายละเอียดของปัญหา เช่น ขั้นตอนในการจำลองการเกิดปัญหา วันที่ เวลา เขตเวลา และขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหา
 • ระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นตลอดหรือเป็นๆ หายๆ และจำลองการเกิดปัญหาในอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ หรือเครือข่ายอื่นๆ ได้หรือไม่
 • ภาพหน้าจอที่ชัดเจนในโหมดผู้มาเยือนหรือโหมดไม่ระบุตัวตนซึ่งแสดง URL เต็มรูปแบบและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นหรือสภาพขณะเกิดข้อผิดพลาด
 • ชื่อผู้ใช้ที่พบปัญหา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของ Google และเวอร์ชันที่ใช้ (หากทราบ)
 • ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และส่วนขยายที่ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือซอฟต์แวร์ป้องกันป๊อปอัป

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและ DNS

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการตอบสนองของเครือข่าย เช่น การเข้าถึง mail.google.com กรุณาให้ผู้ใช้ที่พบปัญหาเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้แล้วแจ้งผลที่ได้ให้เราทราบ

 • nslookup mail.google.com
 • nslookup mail.yahoo.com
 • nslookup gmail.com
 • ping -s 3 mail.google.com (Microsoft Windows) หรือ ping -c 3 mail.google.com (UNIX)
 • ping mail.yahoo.com และหยุดหลังจากได้ผลลัพธ์ 3 รายการ (Windows) หรือ ping -c 3 mail.yahoo.com (UNIX)
 • ping -s 3 gmail.com (Windows) หรือ ping -c 3 gmail.com (UNIX)
 • tracert mail.google.com (Windows) หรือ traceroute mail.google.com (UNIX)
 • tracert mail.yahoo.com (Windows) หรือ traceroute mail.yahoo.com (UNIX)
 • tracert gmail.com (Windows) หรือ traceroute gmail.com (UNIX)
 • ipconfig /all (Windows) หรือ ifconfig -a (UNIX)
 • ข้อมูล IP ภายนอกจาก http://whatismyipaddress.com/
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้สำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ในแอปใดก็ได้

 • ตรวจสอบว่ายังเกิดปัญหากับการสื่อสารทุกครั้ง
 • ปัญหาเกิดขึ้นมานานเท่าใด จะมีการแจ้งปัญหาก็ต่อเมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏซ้ำหลังจากผ่านไปแล้วเกิน 1 ชั่วโมง
 • การรอ 30-60 นาทีแล้วลองอีกครั้งแก้ปัญหาได้ไหม แอปส่วนใหญ่จะเฟลโอเวอร์โดยอัตโนมัติหลังเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ 2-3 ครั้ง แต่อาจใช้เวลาหลายนาที

ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลระบบ

การเรียกเก็บเงิน
หากคุณเปิดกรณีที่มีการสนับสนุน โปรดระบุข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินให้เราทราบด้วย
Google ห้องนิรภัย

สิ่งที่ควรทำก่อนติดต่อทีมสนับสนุน

ก่อนจะส่งกรณีให้ทีมสนับสนุน โปรดตอบคำถามต่อไปนี้
 • คุณทำให้ปัญหาเกิดซ้ำในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนในเบราว์เซอร์ Chrome ได้ไหม
 • คุณทำให้ปัญหาเกิดซ้ำได้โดยใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีหรือเพียงบัญชีเดียว
 • หากกฎการเก็บรักษาไม่ได้ลบข้อความ ให้ตรวจสอบว่าระยะเวลาเก็บรักษาหมดอายุเกิน 48 ชั่วโมงแล้วหรือไม่ มีการใช้กฎการเก็บรักษาหรือการคงไว้ชั่วคราวอื่นๆ กับข้อความไหม

ข้อมูลที่ต้องใช้

 • ชื่อโดเมนของคุณ
 • รายงานการตรวจสอบห้องนิรภัย
 • รหัสข้อความที่เกิดปัญหา (หากมี)

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการไฟล์

Google ไดรฟ์
หาปัญหาหลักในตารางด้านล่างและให้ข้อมูลที่ขอ
ปัญหา ข้อมูลที่ต้องใช้
การแชร์
 • ประเภทของเอกสาร เช่น Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์ที่มีปัญหา
 • URL ของเอกสาร
 • ชื่อผู้ใช้ของเจ้าของเอกสาร
 • รายชื่อผู้ใช้ที่แชร์เอกสารด้วยและการตั้งค่าการแชร์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย (เอดิเตอร์ ผู้แสดงความคิดเห็น หรือผู้มีสิทธิ์อ่าน)
 • จำนวนผู้ใช้ที่แชร์เอกสารด้วยที่ประสบปัญหาดังกล่าว
เอกสารหาย
 • ยืนยันว่าเอกสารไม่ได้อยู่ในถังขยะในไดรฟ์ของผู้ใช้
 • ชื่อผู้ใช้ของเจ้าของเอกสาร
 • ชื่อเอกสาร
 • URL ของเอกสาร
การสำรองและซิงค์ข้อมูล
 • เวอร์ชันไคลเอ็นต์การซิงค์ไดรฟ์ของผู้ใช้
 • ชื่อไฟล์ดั้งเดิมหรือ URL ของรายการที่เกิดปัญหา
 • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์หรือระบบขัดข้อง โปรดรายงานข้อผิดพลาดให้ Google ทราบ โปรดดูรายละเอียดที่ขั้นตอนที่ 1: รับรหัสรายงานสำหรับ Google ไดรฟ์
Google ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
 • URL ของไฟล์ที่เกิดปัญหา
 • Screencast ที่แสดงปัญหา
 • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์ โปรดสร้าง Screencast หรือจับภาพหน้าจอ จากนั้นรอประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วเก็บบันทึก ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป
ปัญหาออฟไลน์
ข้อผิดพลาด 404, 500 และปิดใช้บริการ
 • ได้เปิดไดรฟ์สำหรับโดเมนและสำหรับหน่วยขององค์กรของผู้ใช้ไหม
 • ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากปิดแล้วเปิดไดรฟ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ใช่ไหม
 • ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงไดรฟ์ผ่าน http://drive.google.com/a/example.com ใช่ไหม
เอกสารไม่โหลด
 • ปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ใช่ไหม
 • ระบุ URL ของเอกสาร
 • ระบุบันทึกส่วนหัว HTTP ที่เกี่ยวข้อง (ดูวิธีการด้านล่าง)

เรียกดูบันทึกส่วนหัว HTTP

 1. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ Chrome แล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนหน้าใหม่
 2. ในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน ให้คลิกเพิ่มเติม "" เครื่องมือเพิ่มเติมจากนั้นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 3. คลิกเครือข่าย บันทึกเครือข่ายจะเริ่มทำการบันทึก วงกลมสีแดงที่ด้านบนแสดงว่าการบันทึกเปิดอยู่
 4. โปรดลองทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน
 5. หากต้องการหยุดบันทึก ให้คลิกวงกลมสีแดง หน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะแสดงคำขอทั้งหมดที่บันทึกไว้
 6. คลิกขวาที่คำขอใดก็ได้ จากนั้นบันทึกทั้งหมดเป็น HAR ที่มีเนื้อหา
 7. แจ้งข้อมูล HTTP หรือ HAR กับทีมสนับสนุนหลังการบันทึก

หมายเหตุ: หากต้องการดาวน์โหลดบันทึกส่วนหัว HTTP โดยใช้ Mozilla Firefox หรือ Microsoft Internet Explorer โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

Google Sites
ปัญหา ข้อมูลที่ต้องใช้
ปัญหาทั่วไป
 • URL ของเว็บไซต์ที่เกิดปัญหา
 • ฟังก์ชันหรือลักษณะของหน้าเว็บที่ไม่ทำงาน
 • การล้างคุกกี้และแคชของเบราว์เซอร์แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์ช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหม
เนื้อหาของหน้า แกดเจ็ต และการแชร์
 • เนื้อหาที่เกิดปัญหาที่แทรกอยู่ในเว็บไซต์ พร้อมกับวิธีที่เพิ่มเนื้อหานั้นลงในเว็บไซต์ (เช่น สร้างเอกสารด้วย URL หรือชื่อแกดเจ็ต)
 • ชื่อของแกดเจ็ต
 • ภาพหน้าจอของการตั้งค่าการแชร์ในปัจจุบัน
วิดีโอ
ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
 • URL ของวิดีโอ
 • การเข้ารหัสวิดีโอ
 • อัตราเฟรมหรืออัตราบิตของวิดีโอ
 • ความละเอียดของวิดีโอ

ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลและการซิงค์

การทำงานร่วมกันของปฏิทิน

การแก้ปัญหา

 1. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ในบทความแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันของปฏิทิน

  หากไม่ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 2. ดูข้อมูลความพร้อมของผู้ใช้ Microsoft Exchange และผู้ใช้ Google
  1. เรียกใช้เครื่องมือทดสอบการค้นหาความพร้อมของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการทำงานร่วมกันของปฏิทินเครื่องมือ
  2. ตรวจสอบผลลัพธ์และข้อผิดพลาด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อข้อความแสดงข้อผิดพลาด การทำงานร่วมกันของปฏิทิน
  3. ดาวน์โหลดข้อผิดพลาดเป็นไฟล์ CSV และแนบไฟล์ไว้ในเรื่องขอรับความช่วยเหลือ
 3. ยืนยันว่า การทำงานร่วมกันของปฏิทิน ใช้ได้
  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

   ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

  2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspace จากนั้นปฏิทิน
  3. คลิกการจัดการการทำงานร่วมกันของปฏิทิน
  4. ถัดจากการตั้งค่าความสามารถในการทำงานร่วมกัน ให้เลือกช่องเปิดใช้ความสามารถในการทำงานร่วมกันสำหรับปฏิทินแล้วคลิกบันทึก

ผู้ใช้ Google ปฏิทินตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ Exchange

 1. ตรวจสอบว่าผู้ใช้ Exchange มีลักษณะดังนี้
  1. ไม่ได้เปิด Google ปฏิทินไว้
  2. ไม่ได้ใช้บัญชี Gmail สำหรับผู้ใช้ทั่วไป โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับบัญชีที่ทับซ้อนกัน
 2. ได้รับบันทึก HAR ของปัญหาเกี่ยวกับปฏิทิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อวิธีการรับบันทึก HAR

ผู้ใช้ Exchange ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ Google ปฏิทิน

 1. จาก Exchange Management Shell ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Get-AvailabilityAddressSpace -Identity googleworkspace.domain.com | fl

  แทนที่ googleworkspace.domain.com ด้วยพื้นที่ที่อยู่ที่เพิ่มไว้ในขั้นตอนตั้งค่า

 2. ใส่ผลลัพธ์ในเรื่องขอรับความช่วยเหลือ

การใช้ Exchange 2010

 1. ตรวจสอบว่าคุณทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในหัวข้อตั้งค่าด้วย Exchange 2010 แล้ว
 2. ในเซิร์ฟเวอร์ Exchange ให้เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่า คำขอ GET และ POST จากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ผ่าน HTTP และ HTTPS จะเข้าถึง Autodiscover XML ได้ นำค่าตำแหน่งพื้นที่ว่างที่กำหนดในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่ามาแทนที่ googleworkspace.domain.com
  • (Invoke-WebRequest https://googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method GET).Content
  • (Invoke-WebRequest https://autodiscover.googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method GET).Content
  • (Invoke-WebRequest https://googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
  • (Invoke-WebRequest https://autodiscover.googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
  • (Invoke-WebRequest http://googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
  • (Invoke-WebRequest http://autodiscover.googleworkspace.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml -Method POST).Content
 3. ใส่ผลลัพธ์ในเรื่องขอรับความช่วยเหลือ

  หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งควรเหมือนกับผลลัพธ์จาก autodiscover.xml ที่ดาวน์โหลดเมื่อตั้งค่า การทำงานร่วมกันของปฏิทิน แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดก่อนที่จะใส่ผลลัพธ์จากคำสั่งดังกล่าวในเรื่องที่ขอรับความช่วยเหลือ

บริการย้ายข้อมูล

สิ่งที่ควรทำก่อนติดต่อทีมสนับสนุน

หากคุณพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในขณะที่กำลังดำเนินการย้ายข้อมูล โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่ขอ

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือ

 • ข้อมูลที่คุณพยายามย้าย (อีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลติดต่อ)
 • หากมีรายการที่ย้ายข้อมูลไม่ได้ โปรดระบุ 1 ตัวอย่างรายการที่ไม่สําเร็จ ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น รหัสข้อความ รหัสกิจกรรม และข้อมูลติดต่อ
 • บัญชีในระบบปลายทางที่พบปัญหา หากพบว่ามีปัญหากับหลายบัญชี โปรดระบุตัวอย่างอย่างน้อย 1 บัญชี
 • บัญชีในระบบต้นทางที่พบปัญหา
 • ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่ระบบต้นทาง
 • รายงานการย้ายข้อมูลระดับโดเมนและรายงานข้อผิดพลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเริ่มการย้ายข้อมูลไม่ได้

หากคุณเริ่มการย้ายข้อมูลไม่ได้ (เช่น มีข้อผิดพลาด "เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไม่ได้" ในหน้ากำหนดค่าบริการย้ายข้อมูล) โปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือ

 • ข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นหรือสภาพขณะเกิดข้อผิดพลาด
 • URL เต็มรูปแบบในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ที่คุณพบข้อผิดพลาด
 • ภาพหน้าจอที่ชัดเจนซึ่งแสดง URL เต็มรูปแบบและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นหรือสภาพขณะเกิดข้อผิดพลาด
 • รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ในระบบต้นทาง เช่น ชื่อ พอร์ต ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
Google Calendar Connector for HCL Notes (GCCHN)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Calendar Connector for HCL Notes (GCCHN)

 • ตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อแก้ปัญหา GCCHN
 • ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของระบบ
 • เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ Domino
 • เวอร์ชัน GCCHN
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบันทึกของ Agent และบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแก้ปัญหา GCCHN
 • ส่งไฟล์บันทึกเป็นไฟล์ NSF, ข้อความแบบมีโครงสร้าง หรือภาพหน้าจอ
Google Calendar Resource Sync (GCRS)

ก่อนส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือสําหรับ Google Calendar Resource Sync (GCRS) โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง GCRS ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง

ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
 • ชื่อและอีเมลของทรัพยากรที่เกิดปัญหาในทั้งสองระบบ
 • รหัสกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรมที่ไม่ได้ซิงค์
 • ส่งออกฐานข้อมูลบันทึก GCRS เป็นข้อความแบบมีโครงสร้าง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแก้ปัญหาทั่วไปของ GCRS
Google Cloud Directory Sync (GCDS)

อ่านบทความต่อไปนี้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือสําหรับ Google Cloud Directory Sync (GCDS)

Google Workspace Migration for HCL Notes (GWMHN)

ลองแก้ปัญหาก่อน

ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา
การติดตั้ง ไปที่ส่วนการแก้ปัญหาของคู่มือผู้ดูแลระบบ GWMHN
ไม่มีบันทึก โดยปกติจะหมายความว่า gmail-feeder.ntf ไม่ได้รับการลงชื่ออย่างถูกต้องก่อนการสร้างฟีดเดอร์ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในรายการต่อไปนี้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพียงพอ
 • ฐานข้อมูล Google Workspace Migration for HCL Notes (GWMHN) ที่คุณสร้าง
 • ฟีดเดอร์ที่มีอยู่
 • เทมเพลต 2 รายการที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (gmail-feeder.ntf และ gmail-migration.ntf)
หมายเหตุ: ในคอนโซลของ Domino จะมีข้อความ "agent execution error"
มีเอกสารบันทึก แต่ระบบไม่ประมวลผลผู้ใช้ ตรวจสอบรายการบันทึกเพื่อดูข้อมูล สาเหตุที่พบบ่อย มีดังนี้
 • ผู้ลงชื่อไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ในการนำโควต้าออกจากไฟล์อีเมล
 • ผู้ใช้เปิดโปรแกรมตอบอีเมลในขณะที่ลางาน
 • ผู้ลงชื่อไม่มีสิทธิ์ระดับนักออกแบบหรือสิทธิ์ระดับที่สูงกว่าในการเข้าถึงฐานข้อมูลอีเมล
 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่เชื่อถือเซิร์ฟเวอร์การย้ายข้อมูลให้เข้าถึงไฟล์ของอีเมล
ย้ายเนื้อหาใดๆ ไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์และพร็อกซีที่อาจทำให้เชื่อมต่อกับ Google Workspace จากเซิร์ฟเวอร์การย้ายข้อมูลไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทีมสนับสนุนต้องการ

 • ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ
 • ระบุเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ Domino และเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ GWMHN (แนะนำให้ใช้ GWMHN เวอร์ชันล่าสุดเมื่อเริ่มต้นกระบวนการตั้งค่า)
 • หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระดับเอกสาร ให้ตรวจสอบมุมมองสถานะการย้ายข้อมูลในไฟล์อีเมลของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อดูข้อผิดพลาดหรือสถานะของเอกสารแต่ละไฟล์ที่ย้ายข้อมูล (Migration Statusจากนั้นCalendar/Contacts/Mail)
 • สำหรับข้อผิดพลาดระดับสูง เช่น ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์ Domino หรือการลงชื่อเข้าใช้ Google Workspace ให้ส่งออกบันทึก GWMH เพื่อตรวจสอบ หากไม่มีบันทึก ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้น
 • ตรวจสอบบันทึกกิจกรรมในเอกสารโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • ส่งบันทึกจริงเป็นไฟล์ NSF, ข้อความแบบมีโครงสร้าง หรือภาพหน้าจอ ดังนี้
  1. เปิดการบันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาดในการย้ายข้อมูลในระดับเว็บไซต์เพื่อให้ระบบตรวจจับข้อผิดพลาดต่างๆ ในมุมมองข้อยกเว้นจากนั้นข้อยกเว้นการย้ายข้อมูล (ระบบจะบันทึกเอาต์พุต XML และการตอบกลับของ Google สำหรับ HTTP POST ไว้)
  2. เปิดการบันทึกเหตุการณ์การย้ายข้อมูลโดยละเอียดในส่วนแท็บขั้นสูงของโปรไฟล์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดในคู่มือผู้ดูแลระบบ GWMHN

   ระบบจะสร้างฐานข้อมูลการบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียด (gmail-feeder-#-log.nsf) สำหรับแต่ละฟีดเดอร์ในโฟลเดอร์เดียวกับฐานข้อมูลของ GWMHN บนเซิร์ฟเวอร์การย้ายข้อมูล

   หมายเหตุ: โปรดใช้การบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเท่านั้น เพราะการบันทึกจะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพของ GWMHN

  3. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ NSF ที่หัวข้อส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ NSF
Google Workspace Migration for Microsoft Exchange (GWMME)

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือสำหรับ Google Workspace Migration for Microsoft Exchange (GWMME)

 • เวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ Exchange และระดับของแพตช์
 • มีบัญชีผู้ดูแลระบบใน Exchange ที่มีสิทธิ์ "ได้รับเป็น" สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ทุกคนแล้วหรือไม่
 • จำนวนบัญชีที่เกิดปัญหา
 • ไฟล์บันทึกของ GWMME โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแก้ปัญหา GWMME
Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO)

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เมื่อส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือสำหรับ Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO)

 • เวอร์ชัน GWSMO หากต้องการดูเวอร์ชัน ให้คลิก GWSMO "" จากนั้น เกี่ยวกับในพื้นที่การแจ้งเตือนของแถบงานของ Microsoft Windows
 • เวอร์ชันของ Outlook
 • ข้อความจากโฟลเดอร์ Sync Issues ใน Outlook
 • ไฟล์บันทึกการติดตามของ GWSMO จากไคลเอ็นต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน

G Suite Password Sync (GSPS)

ก่อนโทรติดต่อทีมสนับสนุน

ข้อมูลที่ขอ

 • ดาวน์โหลดและเรียกใช้เครื่องมือการสนับสนุน G Suite Password Sync (เครื่องมือของบุคคลที่สามที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นในการวิเคราะห์ปัญหา GSPS) ให้แนบไฟล์ ZIP ที่เครื่องมือสร้างขึ้นมาไปกับเรื่องขอรับความช่วยเหลือ คุณจะเจอเครื่องมือนี้ได้ใน GitHub
 • หากปัญหานี้มีผลกับผู้ใช้บางราย ให้ส่งไฟล์ LDAP Data Interchange Format (LDIF) dump ของผู้ใช้ 1 คนที่พบปัญหา แต่ไม่ต้องส่งไฟล์ dump นี้สำหรับปัญหาในการติดตั้ง GSPS
การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO)
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหา เพราะระบบไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางข้อมูลนั้นด้วย SSO
ขั้นแรกให้ลองล้างแคชและคุกกี้ ปัญหายังคงเกิดขึ้นไหม หากใช่ เราจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้
 • ชื่อและเวอร์ชันของแพ็กเกจ SSO ที่คุณใช้อยู่
 • วิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีของตน https://accounts.google.com/ หรือระบุ URL ที่กำหนดเอง
 • รายการแอปที่เกิดปัญหา
 • ปัญหามีผลกับการเชื่อมต่อใหม่เท่านั้น หรือมีผลกับการเชื่อมต่อที่มีอยู่ด้วย
 • ผู้ใช้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการตรวจสอบสิทธิ์ หรือ SSO ล้มเหลวโดยไม่เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้
 • หากผู้ใช้กำลังใช้เบราว์เซอร์ Chrome โปรดตรวจสอบว่าคุณทำให้เกิดปัญหาซ้ำในเวอร์ชัน Canary ได้หรือไม่ ซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของเบราว์เซอร์ Chrome ที่เผยแพร่ให้ใช้เพื่อการทดลอง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ Chrome ที่มีให้บริการ
 • การบันทึก HAR ของปัญหา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเครื่องมือวิเคราะห์ HAR

  สำคัญ: ไฟล์ HAR ประกอบด้วยเนื้อหาของหน้าเว็บที่คุณดาวน์โหลดขณะบันทึก โดยมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งขณะบันทึกอยู่ด้วย เช่น รายละเอียดส่วนตัว รหัสผ่าน และหมายเลขบัตรเครดิต เราขอแนะนำให้คุณลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ก่อนที่จะบันทึกและส่งบันทึก HAR

เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ Chrome

เบราว์เซอร์ Chrome
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในเบราว์เซอร์ Chrome
Chromebox สำหรับการประชุม

โปรดลองแก้ไขปัญหาโดยใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้

เราต้องการข้อมูลต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัญหาของคุณ

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
 • คอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ
 • หากปัญหาเกี่ยวข้องกับการส่งคืนหรือซ่อม ให้ระบุรายละเอียดการจัดส่ง (ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น)
 • หมายเลขการจดทะเบียน VAT (หากลูกค้าอยู่ใน EMEA)

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

 • ความพร้อมใช้งานและเวลาในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ DNS
 • การทำลายหรือการปลอมแปลงแคช DNS
 • การบล็อกการเข้าชมทางอินเทอร์เน็ตโดยแคพทีฟพอร์ทัล HTTP หรือไฟร์วอลล์
 • ประสิทธิภาพเครือข่ายและเวลาในการตอบสนองกับเว็บไซต์ของ Google
 • ความพร้อมใช้งานของบริการ Google Meet
 • ความแรงของสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi (เฉพาะ Chrome OS เท่านั้น)
 • เข้าถึงเกตเวย์เริ่มต้นได้หรือไม่ (เฉพาะ Chrome OS เท่านั้น)
Jamboard

สิ่งที่ควรทำก่อนติดต่อทีมสนับสนุน

ข้อมูลที่ต้องใช้

ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
 • รหัสเฉพาะของบิลด์ google/baracus/baracus
 • รหัสเวอร์ชัน KioskService
 • ชื่อเวอร์ชัน KioskService
 • รหัสเวอร์ชัน JamKiosk
 • ชื่อเวอร์ชัน JamKiosk
 • รหัสเวอร์ชัน GMS
 • ชื่อเวอร์ชัน GMS

หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดดูที่หัวข้อแก้ปัญหา Jamboard ทดสอบและทดสอบคอมโพเนนต์

อุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
 • ขั้นตอนการตั้งค่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
 • ชื่อและเวอร์ชันของแอป Google (เช่น MailByGoogle หรือ CalendarSync) หากมี การติดตั้งแอปอีกครั้งแก้ปัญหาได้ไหม
 • ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำโดยใช้เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้ไหม
 • ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีอื่นในอุปกรณ์ เช่น ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือ MailByGoogle ได้ไหม
 • หากใช้ Google Sync คุณได้เลือกอนุญาตให้ซิงค์ข้อมูลงานผ่าน ActiveSync ไว้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบไหม วิธีตรวจสอบการตั้งค่านี้มีดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

   ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

  2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
  3. คลิกตั้งค่าจากนั้นซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การตั้งค่าผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ในแอปไคลเอ็นต์ถูกต้องไหม
 • เวอร์ชันของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ
 • ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ
 • เวอร์ชันเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หากมี)
 • ส่งบันทึกจากอุปกรณ์ที่ใช้แอป หากต้องการรับบันทึกการซิงค์และการแก้ไขข้อบกพร่อง โปรดดูเอกสารประกอบของอุปกรณ์

ปัญหาเกี่ยวกับอีเมล การสื่อสาร และการประชุม​

Google ปฏิทิน
ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ขอเกี่ยวกับปัญหาหลักของคุณ

ปัญหาทั่วไป

ข้อมูลที่ต้องใช้ วิธีค้นหาข้อมูล
รหัสปฏิทินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 1. ทางด้านซ้าย ให้ชี้ไปที่ปฏิทินแล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นการตั้งค่าและการแชร์
 2. คลิกใช้งานร่วมกับปฏิทินทางด้านซ้าย
 3. คัดลอกอีเมลในส่วนรหัสปฏิทิน
รหัสกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 1. ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีการจัดการและไปที่ https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=OK&eventdeb=1
 2. คลิกกิจกรรมจากนั้นเพิ่มเติม ""จากนั้นข้อมูลการแก้ปัญหา
 3. คัดลอกข้อความในหน้าต่าง
ไฟล์ ICS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 1. ไปที่ mail.google.com/a/your_domain_name
  แทนที่ your_domain_name ด้วยชื่อโดเมนขององค์กร
 2. เปิดอีเมลคำเชิญสำหรับกิจกรรม
 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแสดงต้นฉบับ
 4. คลิกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

กิจกรรมในปฏิทินที่หายไป

หมายเหตุ: เราจะค้นหาได้เฉพาะข้อมูลในปฏิทินที่ถูกลบไปในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป
 • ปฏิทินที่เกิดปัญหาเป็นปฏิทินหลักหรือปฏิทินรอง
 • ระบุรหัสปฏิทิน
 • คุณรู้สาเหตุที่ทำให้กิจกรรมหายไปไหม
การซิงค์และการแชร์
 • ระบุชื่อแอปที่ผู้ใช้ซิงค์ Google ปฏิทิน (เช่น Microsoft Outlook หรือ Apple iCal)
 • ระบุประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ซิงค์ Google ปฏิทิน (เช่น Android หรือ Apple iOS)
 • ระบุการตั้งค่าการแชร์สำหรับปฏิทิน

ปัญหาเกี่ยวกับการแชร์ปฏิทิน

ไม่ได้รับคำเชิญหรือการแจ้งเตือน

 • ระบุประเภทของการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับ (อีเมล ป๊อปอัป หรือ SMS)
 • สำหรับคำเชิญ ให้ระบุว่าผู้เข้าร่วมคนอื่นได้รับคำเชิญหรือไม่
 • ระบุว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือผู้ใช้ไม่ได้รับคำเชิญหรือการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
 • ระบุชื่อของไคลเอ็นต์ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (เช่น Outlook หรือ iCal) หากมี

การสร้าง ลบ และแก้ไขกิจกรรม

 • หากผู้ใช้พยายามจองทรัพยากร ให้ระบุระดับการเข้าถึงปัจจุบันของผู้ใช้สำหรับทรัพยากรและอีเมลของทรัพยากร
 • ส่งรายงานบันทึกการตรวจสอบที่มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแสดง บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ .CSV โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อบันทึกการตรวจสอบของปฏิทิน

ปฏิทินแบบออฟไลน์

ระบุว่า Chrome เว็บสโตร์เปิดอยู่สําหรับหน่วยขององค์กรของผู้ใช้หรือไม่

Google Contacts
หากคุณส่งกรณี โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
หัวข้อ ข้อมูลที่ต้องใช้
ลักษณะของปัญหา
 • เป็นปัญหาเกี่ยวกับ Contacts ที่เข้าใช้บนเว็บไซต์ contacts.google.com ใช่ไหม
 • เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกรายชื่อติดต่อในบรรทัดถึงในหน้าต่างเขียนอีเมลใช่ไหม
จำนวนรายชื่อติดต่อ
 • ผู้ใช้ที่พบปัญหามีรายการซ้ำกันในรายชื่อติดต่อบ้างไหม
 • หากผู้ใช้มีรายการซ้ำกันในรายชื่อติดต่อ การผสานรวมรายการนั้นช่วยแก้ปัญหาไหม โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อผสานรวมรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกัน
การซิงค์รายชื่อติดต่อกับไคลเอ็นต์หรืออุปกรณ์
 • ผู้ใช้ที่พบปัญหามีการซิงค์รายชื่อติดต่อกับไคลเอ็นต์หรือกับอุปกรณ์ไหม หากใช่ ให้ระบุไคลเอ็นต์และอุปกรณ์ รวมถึงวิธีซิงค์ (IMAP, CardDav เป็นต้น)
 • การปิดการซิงค์ช่วยแก้ปัญหาได้ไหม
Gmail

ปัญหาเกี่ยวกับการส่ง

ปัญหา ข้อมูลที่ต้องใช้
ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับการส่ง
 • ส่วนหัวของข้อความแบบเต็มจากข้อความที่เกิดปัญหาของผู้ส่ง ส่วนหัวของข้อความไม่ควรมีอายุเกิน 5 วัน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดตามอีเมลด้วยส่วนหัวแบบเต็ม
 • ข้อความแจ้งว่าไม่ได้ส่ง (NDR) ฉบับเต็มของข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตีกลับ
 • ชื่อและเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่ใช้ส่งและรับอีเมล (เช่น เว็บ Gmail หรือ IMAP ของ Outlook)
 • รายการที่อยู่ IP ภายนอกของซอฟต์แวร์โอนข้อความ (Message transfer agent หรือ MTA) ที่ Gmail ไม่ได้รับข้อความ
 • บันทึกเซิร์ฟเวอร์ที่มีจากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ภายนอก
ปัญหาเกี่ยวกับจดหมายขยะ ส่วนหัวของข้อความแบบเต็มในรูปแบบไฟล์ .txt หรือ .eml ที่ได้จากโฟลเดอร์จดหมายขยะใน Gmail ของผู้รับ (ไม่ใช่ของผู้ส่ง) ส่วนหัวของข้อความไม่ควรมีอายุเกิน 5 วัน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดตามอีเมลด้วยส่วนหัวแบบเต็ม
การจัดประเภทข้อความขาเข้าไม่ถูกต้องและระบุว่าเป็นจดหมายขยะ โปรดตอบคำถามต่อไปนี้
 • สถานะการส่งในเครื่องมือค้นหาบันทึกอีเมลมีเครื่องหมายว่าเป็นสแปมและไม่ได้ส่งใช่ไหม โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแปลความหมายผลการค้นหาบันทึกอีเมล
 • โดเมนที่ส่งข้อความมีระเบียน SPF ที่ถูกต้องใช่ไหม โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อช่วยป้องกันการปลอมแปลงอีเมลด้วยระเบียน SPF
 • หากข้อความที่เกิดปัญหานี้เป็นข้อความภายใน ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ตัวเลือกข้ามตัวกรองจดหมายขยะสำหรับข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งภายในในคอนโซลผู้ดูแลระบบไว้หรือไม่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อปรับแต่งการตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะ
 • หากข้อความที่เกิดปัญหานี้เป็นข้อความภายนอก ให้ตรวจสอบว่าอีเมลและโดเมนที่ส่งอยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่อนุมัติในคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อปรับแต่งการตั้งค่าตัวกรองจดหมายขยะ
 • ที่อยู่ IP ที่ส่งอยู่ในรายการที่อยู่ IP ที่อนุญาตในคอนโซลผู้ดูแลระบบใช่ไหม โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้ออนุญาตที่อยู่ IP เป็นพิเศษใน Gmail
 • หากโดเมนที่รับข้อความส่งต่ออีเมลไปยัง Google Workspace ผ่านเกตเวย์ขาเข้า ให้ตรวจสอบว่าได้เพิ่มที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ขาเข้าในคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าเกตเวย์อีเมลขาเข้า
 • มีผู้รับที่เป็นกลุ่มไหม หากมี ให้ระบุกลุ่ม
การจัดประเภทข้อความขาเข้าไม่ถูกต้องและระบุว่าไม่ใช่จดหมายขยะ โปรดตอบคำถามต่อไปนี้
การจัดประเภทข้อความขาออกไม่ถูกต้องและระบุว่าเป็นสแปม โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

ปัญหาเกี่ยวกับเว็บเมลและฟรอนท์เอนด์

ขั้นแรก ให้ล้างข้อมูลการท่องเว็บ

 1. เปิด Chrome จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเครื่องมือเพิ่มเติม
 3. คลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. ในส่วนช่วงเวลา ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกเวลา เช่น ชั่วโมงที่แล้วหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกช่องถัดจากข้อมูลแอปที่โฮสต์
 6. คลิกล้างข้อมูล
 7. รีสตาร์ทเบราว์เซอร์

หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้และระบุผลลัพธ์ลงในเรื่องที่ขอรับความช่วยเหลือ

 • ปิดฟีเจอร์ใดก็ได้ในการตั้งค่าขั้นสูงของ Gmail
 • ล้างคุกกี้และแคชของเบราว์เซอร์แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
 • ตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้รายอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์เดียวกันหรือไม่
 • ลองใช้ Gmail เวอร์ชัน HTML โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อดู Gmail ในแบบมาตรฐานหรือ HTML พื้นฐาน
 • หากผู้ใช้ที่พบปัญหาใช้พร็อกซี ให้ตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไม่ใช้พร็อกซีหรือไม่
 • โปรดจำลองการปัญหาเกิดซ้ำโดยใช้บัญชีผู้ใช้อื่นในระบบคอมพิวเตอร์เดียวกัน
 • ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เกิดปัญหา ให้ไปที่ Browserinfo ในกล่องเครื่องมือของ Google Admin และใส่ข้อมูลที่การทดสอบสร้างขึ้น
 • แนบการบันทึก HTTP Archive (HAR) ของปัญหา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเครื่องมือวิเคราะห์ HAR

  สำคัญ: ไฟล์ HAR ประกอบด้วยเนื้อหาของหน้าเว็บที่คุณดาวน์โหลดขณะบันทึก โดยมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งขณะบันทึกอยู่ด้วย เช่น รายละเอียดส่วนตัว รหัสผ่าน และหมายเลขบัตรเครดิต เราขอแนะนำให้คุณลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ก่อนที่จะบันทึกและส่งบันทึก HAR

ความช้าหรือเวลาในการตอบสนองของอินเทอร์เฟซบนเว็บ

ระบุผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้และคำถามลงในเรื่องที่ขอรับความช่วยเหลือ
 • ปิดฟีเจอร์ใดก็ได้ในการตั้งค่าขั้นสูงของ Gmail
 • คุณพบปัญหาในเครือข่ายที่แยกจากกันกี่เครือข่าย
 • ขณะที่พบปัญหาที่แจ้ง ให้ระบุส่วนหัว HTTP ที่บันทึกโดยใช้ IEWatch (สำหรับ Microsoft Internet Explorer) หรือส่วนหัว HTTP แบบสด (สำหรับ Mozilla Firefox)
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีป้ายกำกับมากกว่า 1,000 ป้ายหรือไม่
 • ระบุข้อมูลเอาต์พุตจากคำสั่งที่ขอในส่วนปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและ DNS
 • ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เกิดปัญหา ให้ไปที่ Browserinfo ในกล่องเครื่องมือของ Google Admin และใส่ข้อมูลที่การทดสอบสร้างขึ้น

โปรแกรมรับส่งอีเมล (ปัญหาเกี่ยวกับ IMAP หรือ POP)

 • หากโปรแกรมรับส่งอีเมลใช้ IMAP หรือ POP โปรดระบุภาพหน้าจอของข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ (เช่น imap.gmail.com หรือ imap.googlemail.com)
 • ลองรีสตาร์ทโปรแกรมรับส่งอีเมล
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ใช้ Gmail บนเว็บโดยไม่มีปัญหาได้หรือไม่
 • ตรวจสอบว่า traceroute ไปยัง service.gmail.com (pop.gmail.com หรือ imap.gmail.com) สำเร็จหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าการทดสอบคำสั่ง ping ไปยัง service.gmail.com (pop.gmail.com หรือ imap.gmail.com) สำเร็จหรือไม่

แก้ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP, แฟกซ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

หากคุณประสบปัญหาในการส่ง รับ หรือนำส่ง ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา
การเชื่อมต่อกับ Gmail
ข้อความที่ตีกลับ
ปัญหาเกี่ยวกับการส่ง
 • หากต้องการค้นหาที่อยู่ IP ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google Workspace เชื่อมต่ออยู่สำหรับการนําส่ง ให้เรียกใช้การค้นหาบันทึกอีเมล โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดตามการส่งข้อความด้วยการค้นหาบันทึกอีเมล
 • หากการค้นหาบันทึกอีเมลแสดงข้อผิดพลาดในการส่งข้อความ ให้ตรวจสอบว่ากฎการส่งต่อหรือตัวกรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเนื้อหานั้นส่งผลต่อการส่งหรือไม่
ปัญหาเกี่ยวกับการรับ
 • หากผู้ใช้ย้ายข้อมูลและนำเข้าข้อความจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ใช้อาจต้องรอ 2-3 วันเพื่อให้ระบบดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อย
 • ตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์ของบุคคลที่สามส่งคำขอ IMAP มากเกินไปหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา SMTP ที่ขอ

ปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ขอ
ความล้มเหลวในการส่ง รับ หรือนำส่ง
 • ภาพหน้าจอของผลการค้นหาบันทึกอีเมล
 • ชื่อของโปรแกรมรับส่งเมล
 • กลุ่มใดก็ได้ที่เป็นผู้รับ
 • ส่วนหัวของข้อความในช่วง 5 วันที่ผ่านมาสำหรับข้อความที่เกิดปัญหา ซึ่งรวมถึงรหัสข้อความ SMTP และวันที่และเวลานำส่งตามเขตเวลาท้องถิ่น
 • ข้อความแจ้งว่าไม่ได้ส่ง (NDR) ฉบับเต็มของข้อความที่ตีกลับพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • รหัสข้อความ (ดูด้านล่าง)
ข้อความล่าช้า
 • ภาพหน้าจอของผลการค้นหาบันทึกอีเมล
 • จำนวนข้อความที่เกิดปัญหา
 • กลุ่มใดก็ได้ที่เป็นผู้รับ
 • ส่วนหัวของข้อความในช่วง 5 วันที่ผ่านมาสำหรับข้อความที่เกิดปัญหา ซึ่งรวมถึงรหัสข้อความ SMTP และวันที่และเวลานำส่งตามเขตเวลาท้องถิ่น

ใช้รหัสข้อความเมื่อไม่มีข้อมูลส่วนหัว

ตรวจสอบว่าผู้ส่งส่งสำเนาไปยังอีเมลของบุคคลที่สาม (เช่น Yahoo, Hotmail หรือ AOL) ได้ไหม หากอีเมลนั้นได้รับสำเนาข้อความ คุณก็ใช้รหัสข้อความจากส่วนหัวนั้นโดยใช้การค้นหาบันทึกอีเมลในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดตามการส่งข้อความด้วยการค้นหาบันทึกอีเมล

หมายเหตุ: บันทึกที่ทีมสนับสนุนใช้จะย้อนกลับไปเพียง 1 สัปดาห์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าได้มีการส่งข้อความทดสอบภายในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

Google Groups
ปัญหา สิ่งที่ควรทำก่อนติดต่อทีมสนับสนุน ข้อมูลที่ต้องใช้
อินเทอร์เฟซผู้ใช้
 • ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์แล้วตรวจสอบว่าเกิดปัญหาหรือไม่
 • ในเบราว์เซอร์ Chrome ให้ตรวจสอบว่าเกิดปัญหาในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือไม่
 • ปิดส่วนขยายของเบราว์เซอร์และตรวจสอบว่าเกิดปัญหาหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้รายอื่นเกิดปัญหาหรือไม่
 • ระบุชื่อของโดเมน
 • ระบุชื่อของกลุ่มที่เกิดปัญหา
 • แสดงรายชื่อสมาชิกกลุ่มที่เกิดปัญหา
การนำส่ง
 • มีการกลั่นกรองข้อความไหม
 • ตรวจสอบว่าผู้ส่งได้รับการแจ้งเตือนการตีกลับของข้อความหรือไม่
 • มีคนในกลุ่มได้รับข้อความไหม
 • ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ใช้การค้นหาบันทึกอีเมลเพื่อหาข้อความและระบุสถานะ
 • ระบุชื่อของโดเมน
 • ระบุชื่อของกลุ่มที่เกิดปัญหา
 • แสดงรายชื่อสมาชิกกลุ่มที่เกิดปัญหา
 • ระบุส่วนหัวของข้อความที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน
Google Chat

ระบุข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้

Google Meet

โปรดลองแก้ไขปัญหาโดยใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาสําหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace มีดังนี้

 • ใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการประชุมทางวิดีโอใน Meet ได้แบบเรียลไทม์และหาสาเหตุของปัญหานั้นๆ
 • ใช้บันทึกการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมการประชุมทางวิดีโอของผู้ใช้
 • โปรดไปที่หัวข้อวิธีแก้ปัญหา Meet เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การติดต่อทีมสนับสนุน

คุณจะรับการสนับสนุนได้ทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Workspace

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว