Lokala varor: beskrivning saknas

Följ de här två stegen och korrigera de saknade beskrivningarna:

Steg 1: Ta reda på vilka varor som saknar beskrivning

  1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
  2. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Diagnostik.
  3. Öppna fliken Diagnostik och klicka på Varor. Se vilka varor som saknar beskrivning och hur många som påverkas (du kan visa upp till 50 varor).
  4. Klicka på Ladda ned Download om du vill ladda ned en rapport om alla varor som saknar beskrivning.

Steg 2: Ange en giltig beskrivning

Skicka in en giltig beskrivning av varje vara. Beskriv varan och dess relevanta attribut på ett sätt som är tydligt och följer vanliga grammatikregler. Läs mer om attributet description [beskrivning].

När vi har validerat beskrivningen tas meddelandet på fliken Diagnostik bort.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?