Jak dołączyć do programu

Tworzenie pliku danych

 

Aby przesłać dane produktów do Google Merchant Center, najpierw musisz utworzyć plik danych, do którego możesz dodać dane. Jest to konieczne w przypadku każdego nowego pliku danych. Gdy już to zrobisz, możesz aktualizować plik danych i nie musisz rejestrować go od nowa.

Jak to działa

Podczas tworzenia dodatkowego pliku danych wybierz łączenie plików danych za pomocą atrybutu id [identyfikator].
 

Przykład:
 
Podstawowy plik danych:
id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka]
1 koszula 34 Marka A
2 buty 55

Marka B

3 buty turystyczne 100 Marka C
4 spodnie 75 Marka A

 

Dodatkowy plik danych, który przy dopasowaniu do podstawowego pliku danych wykorzystuje atrybut id [identyfikator]:

id [identyfikator] custom_label [etykieta_własna]
1 PROMOCJA
4 PROMOCJA

 

Otrzymany plik danych:

id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka] custom_label [etykieta_własna]
1 koszula 34 Marka A PROMOCJA
2 buty 55 Marka B  
3 buty turystyczne 100 Marka C  
4 spodnie 75 Marka A PROMOCJA

Podstawowe pliki danych

Podstawowy plik danych to wymagane źródło danych używane w Merchant Center do wyświetlania Twoich produktów w Google. Jeśli dane produktów w podstawowym pliku już spełniają zasady i wymagania Specyfikacji danych produktów, wystarczy tylko go utworzyć i przesłać. Dane produktów, które nie spełniają wymagań Merchant Center, można dostosować za pomocą zaawansowanych funkcji plików danych, takich jak dodatkowe pliki danych. Oprócz tego możesz używać dodatkowych plików danych, jeśli chcesz dopracować lub zastąpić dane produktów, aby zwiększyć skuteczność swoich reklam.

Wykorzystuj podstawowe pliki danych do dodawania lub usuwania danych produktów, a także kierowania na język i kraj, ustaw też reguły plików danych dotyczące danych Twoich produktów. Podstawowe pliki danych są jedynym rodzajem pliku danych, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać produkty. 
 

Tworzenie podstawowego pliku danych
Podstawowe pliki danych są wymaganymi źródłami danych, które musisz utworzyć, aby reklamować swoje produkty w Google za pomocą plików danych. Aby rozpocząć, przejdź do sekcji „Pliki danych” na stronie „Produkty” w Merchant Center. Kliknij przycisk plusa w sekcji dotyczącej podstawowych plików danych, aby utworzyć nowy plik tego typu.  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje na temat Twoich danych:
 • Kraj sprzedaży: kraj, w którym sprzedawane są produkty zawarte w tym pliku danych. Dane produktów przesłane do wybranego kraju sprzedaży muszą spełniać wymagania obowiązujące w przypadku tego kraju, a także być zgodne ze specyfikacjami i zasadami dotyczącymi pliku danych. Po utworzeniu pliku danych możesz dodać do niego kolejne kraje sprzedaży na karcie Ustawienia tego pliku. 
 • Język: język, w którym zapisywane są dane produktów. Jeśli wybierzesz kraj wielojęzyczny (np. Belgię, Kanadę lub Szwajcarię), pojawi się lista obsługiwanych języków używanych w tym kraju.
 • Nazwa podstawowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
 • Metoda przesyłania: z poniższych opcji wybierz taką, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
  • Indeksowanie witryny: jeśli obecnie nie masz plików danych na swoim koncie, ale masz odpowiednie uporządkowane dane w swojej witrynie, Google może ją zindeksować, aby uzyskać dane produktów. Więcej informacji 
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody wprowadzania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.

Gdy już podasz te informacje i klikniesz przycisk Dalej, możesz wyświetlić nowo utworzony podstawowy plik danych i zarządzać nim w sekcji „Pliki danych” na swoim koncie Merchant Center.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon na karcie przetwarzania swojego pliku danych i wybierz opcję przesyłania z menu. 

Dodatkowe pliki danych

Dodatkowe pliki danych zawierają dodatkowe lub uzupełniające dane, które można połączyć z istniejącymi danymi produktów w podstawowym pliku danych.  Za pomocą tych plików danych nie można dodawać ani usuwać produktów. Nie można ich też używać jako samodzielnych plików danych – służą one tylko do aktualizowania istniejących danych produktów. Dodatkowe pliki danych mogą dostarczać uzupełniające informacje do wielu podstawowych plików danych. 

Aby korzystać z dodatkowego pliku danych, połącz go z podstawowym plikiem danych za pomocą atrybutu id [identyfikator]. Dodatkowy plik danych aktualizuje Twoje dane produktów tylko wtedy, gdy zawiera on identyfikatory, które już istnieją w podstawowym pliku danych.

Starsze aktualizacje asortymentu online 
Jeśli chcesz używać oddzielnego pliku danych do aktualizacji cen i dostępności, możesz to zrobić, tworząc dodatkowy plik danych i aktualizując główny plik danych za pomocą reguły „Użyj najnowszych". 

Tworzenie dodatkowego pliku danych 

Dodatkowy plik danych to drugorzędne źródło danych wykorzystywane do przesyłania atrybutów dodatkowych (zarówno tych wymaganych, jak i opcjonalnych), których może brakować w podstawowym pliku danych. Dodatkowego pliku danych nie można używać jako głównego źródła danych. Niektóre sposoby korzystania z tych plików danych to:

 • dodawanie lub zastępowanie etykiet własnych, aby zarządzać kampaniami,
 • dodawanie lub zastępowanie identyfikatorów promocji w przypadku promocji detalicznych,
 • zastępowanie tytułów,
 • wykluczanie konkretnych produktów (za pomocą atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe]);
 • dodawanie brakujących numerów GTIN,
 • dodawanie danych na temat lokalnego asortymentu produktów do wykorzystania w reklamach. Więcej informacji na temat plików danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie

Każdy dodatkowy plik danych musi zawierać kolumnę z atrybutem id [identyfikator] oraz co najmniej jedną dodatkową kolumnę z danymi, które chcesz powiązać z podstawowym plikiem danych.

Aby utworzyć dodatkowy plik danych, w Merchant Center, przejdź do sekcji Pliki danych na stronie Produkty. Na górze tabeli z dodatkowymi plikami danych kliknij Dodaj dodatkowy plik danych, aby utworzyć nowy plik danych tego typu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje na temat Twoich danych:

 • Nazwa dodatkowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
 • Metoda przesyłania: z poniższych opcji wybierz taką, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie. 
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody wprowadzania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.
 • Powiązanie z podstawowym plikiem danych: wybierz dowolny podstawowy plik danych i kombinację kraju oraz języka, których dotyczy dodatkowy plik danych.
 • Harmonogram pobierania: ustaw zaplanowane pobieranie danych produktów. Pozwala to Merchant Center pobierać aktualne pliki danych bez konieczności ręcznego przesyłania danych.

By ręcznie przesłać lub pobrać plik danych, kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon na karcie przetwarzania swojego pliku danych i wybierz opcję przesyłania z menu. 

Gdy utworzysz dodatkowy plik danych i powiążesz go z podstawowym plikiem danych, Merchant Center automatycznie utworzy regułę, którą możesz znaleźć w sekcji „Reguły pliku danych” w Merchant Center. Ta reguła powiąże dane produktów z obu plików danych na podstawie podanej wartości atrybutu id [identyfikator] i połączy dane atrybutów z dodatkowego pliku danych.
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem