Przewodnik dla początkujących

Podstawowe informacje o plikach danych

Plik danych składa się z listy produktów, które wykorzystują grupy atrybutów definiujących każdy z Twoich produktów w unikalny sposób. Atrybuty takie jak condition [stan] i availability [dostępność] mogą mieć wartości standardowe lub akceptowane. Z kolei w atrybutach takich jak id [identyfikator] lub title [tytuł] można podać dowolną wartość. Dokładny opis z wykorzystaniem wymaganych i zalecanych atrybutów ułatwi użytkownikom znalezienie Twoich produktów.
 

Wykorzystanie każdego z atrybutów oraz częstotliwość aktualizowania danych produktów podlega określonym zasadom. Uważnie przeczytaj nasze zasady i upewnij się, że je rozumiesz.

Gdy założysz konto, możesz tworzyć i przesyłać dane produktów. Możesz przesłać nam dane produktów w formacie pliku danych przez interfejs Google Content API for Shopping Ads lub zaimportować dane produktów z obsługiwanej platformy handlu elektronicznego. Jeśli nie czujesz się na siłach, by korzystać z interfejsu API, zalecamy wysyłanie nam danych za pomocą plików danych lub przez importowanie danych z platformy handlu elektronicznego.

How to choose the right export option for your product feed

Pliki danych

Plik danych zawiera wszystkie informacje o produktach, które sprzedajesz. Poszczególne informacje o produktach są określone za pomocą atrybutów, które umożliwiają klientom wyszukiwanie i znajdowanie Twoich produktów. Więcej informacji o plikach danych

Uwaga: jeśli planujesz przesłać dużą liczbę plików danych lub często wprowadzasz zmiany w danych produktów, zalecamy użycie Content API (zamiast plików danych), aby bezpośrednio przesłać dane produktów.

Google Content API for Shopping (Zaawansowane)

Interfejs Google Content API for Shopping umożliwia zarządzanie danymi strukturalnymi, które przesyłasz do Google, aby móc z nich korzystać w takich usługach jak Zakupy Google i Wyszukiwarka Google. Interfejs API umożliwia zadawanie pytań dotyczących elementów oraz wstawianie, aktualizowanie i usuwanie elementów w ramach konta Google Merchant Center.

Interfejs Google Content API for Shopping został stworzony dla programistów, którzy chcieliby zintegrować aplikacje z usługą Zakupy Google. Aby efektywnie obsługiwać interfejs Google Content API for Shopping, deweloperzy muszą mieć doświadczenie w programowaniu aplikacji. Więcej informacji o Google Content API for Shopping

Zalecane formaty plików

Ważne jest, by podczas tworzenia nowego pliku danych wybrać format, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania jako sprzedawcy. Obsługiwane formaty plików danych to format tekstowy (.txt) i XML (.xml).

W przypadku małych sprzedawców zalecamy przygotowanie danych produktów w formacie tekstowym (.txt) za pomocą edytora arkuszy kalkulacyjnych albo utworzenie pliku danych w Arkuszach Google przy użyciu szablonu plików danych i dodatku Google Merchant Center.

Tworzenie danych produktów

Zanim utworzysz plik danych z danymi produktów, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi atrybutów, które znajdziesz w Specyfikacji danych produktów. Dane produktów przesyłane do Merchant Center muszą być zgodne z wymaganiami Specyfikacji danych produktów lub muszą zostać przekształcone w Merchant Center, tak by spełniały te wymagania. Dokładne dane produktów są kluczowym elementem tworzenia skutecznych reklam Twoich produktów.

W niektórych przypadkach reguły pliku danych mogą umożliwić Ci eksportowanie i przesyłanie bazy danych produktu w oryginalnej postaci oraz przekształcanie atrybutów i wartości bezpośrednio w Google Merchant Center, tak by spełniały one wymagania związane z danymi technicznymi produktów.

Jeśli nieprzetworzone dane produktów nie spełniają wymagań związanych z danymi technicznymi produktów, możesz użyć zaawansowanych funkcji, aby uzupełnić dane o dodatkowe atrybuty i wartości.

Gdy utworzysz i zarejestrujesz plik danych, możesz zacząć przesyłać i pobierać dane produktów.

Przesłanie lub pobranie pliku danych to tylko jeden ze sposobów na to, by dane produktów znalazły się w Merchant Center. Dane produktów możesz też przesłać za pomocą interfejsu Content API for Google Shopping.

Funkcje zaawansowane

Zaawansowane funkcje w sekcji Pliki danych na Twoim koncie Merchant Center pozwalają pobierać dane produktów z różnych plików danych i przekształcać je w Merchant Center, tak by spełniały one nasze wymagania dotyczące plików danych. Dodatkowo zaawansowane funkcje ułatwiają wykorzystywanie dotychczasowych danych produktów w reklamach wyświetlanych w wielu krajach i językach.

Użyj zaawansowanych funkcji pliku danych, jeśli chcesz przesłać dodatkowe pliki danych i zaktualizować podstawowe pliki danych, powielać dane produktów do wykorzystania w wielu krajach i przekształcać dane produktów za pomocą reguł pliku danych. Więcej informacji o tworzeniu pliku danych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?