Przewodnik dla początkujących

Nawigacja po Google Merchant Center

Możesz korzystać z Google Merchant Center, aby zarządzać plikami danych, wyświetlać informacje i przeglądać programy stworzone z myślą o Twoich produktach. Na Stronie głównej zobaczysz ostatnie powiadomienia i dane w panelu na koncie, a na stronie Produkty – skonsolidowane pliki danych o produktach i informacje związane z jakością danych. Na stronie każdego programu w panelu użytkownika możesz zarządzać swoimi informacjami o programie oraz konfiguracją, a na stronach DostawaPodatki skonfigurujesz usługi na poziomie konta. 

Strona główna

Gdy przejdziesz w panelu użytkownika na Stronę główną, możesz szybko przejrzeć powiadomienia w Merchant Center i dane w panelu informacyjnym. Znajdziesz w nim takie karty, jak przegląd danych produktów, informacje o plikach danych i kliknięcia reklam produktowych. Aby uzyskać więcej informacji o danych produktów, użyj bezpośrednich linków do diagnostyki danych i plików danych o produktach.

Informacje o firmie 

Sekcja Informacje o firmie umożliwia zarządzanie szczegółowymi danymi i informacjami o firmie. 

 • Informacje o Twojej firmie: w tym miejscu możesz zarządzać nazwą sklepu i informacjami kontaktowymi. Więcej informacji
 • Witryna: tutaj zweryfikujesz swoją witrynę i zgłosisz do niej prawa. Więcej informacji
 • Logo: tutaj prześlesz logo sklepu, które możesz wykorzystać w reklamach swoich produktów w Google. Więcej informacji

Produkty

Sekcja Produkty pozwala zarządzać plikami danych, sprawdzać jakość zawartych w nich danych oraz wyświetlać szczegółową listę produktów w jednym miejscu. Na stronie Produkty szybko uzyskasz dostęp do wszystkich informacji oraz konfiguracji produktów.

 • Diagnostyka: tutaj zobaczysz i rozwiążesz aktualne oraz wcześniejsze problemy związane z danymi produktów. Zastosuj filtr kontekstowy, aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu produktu w różnych miejscach i programach.
 • Pliki danych: tutaj zarejestrujesz i prześlesz pliki danych. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu i przesyłaniu plików danych. Strona Pliki danych zapewnia dostęp do różnych narzędzi związanych z plikiem danych, takich jak reguły pliku danych i dostępne do pobrania raporty na temat błędów.
 • Lista: w tym miejscu wyświetlisz szczegółowe informacje o przesłanych produktach oraz wyszukasz konkretne produkty. Wszystkie dane o kliknięciach są oparte na danych dostępnych w Google Ads i obliczane na podstawie strefy czasowej Twojego konta Google Ads. Dane te dotyczą ostatnich 30 dni.  Więcej informacji
  • Uwaga: jeśli z kontem Google Ads połączonych jest kilka kont Merchant Center, wyświetlimy zbiorcze dane pochodzące z wszystkich tych kont. Pełne informacje o skuteczności swoich reklam znajdziesz na powiązanym koncie Google Ads. 

Podatek i dostawa

 • Podatki: możesz tu tworzyć ustawienia podatków i zarządzać nimi. Pamiętaj, że te ustawienia są zastępowane przez atrybuty związane z podatkami stosowane na poziomie produktów. Więcej informacji
 • Dostawa: możesz tu określać sposoby dostawy i zarządzać nimi. Pamiętaj, że te ustawienia są zastępowane przez atrybuty związane z dostawą stosowane na poziomie produktów. Więcej informacji

Inne programy

Na stronie Programy znajdziesz karty z najnowszymi programami dostępnymi w Merchant Center, które mogą zapewnić korzyści Twojej firmie. Aby otworzyć stronę Programy, kliknij ikonę z trzema kropkami  w prawym górnym rogu konta. Wybierając opcję Więcej informacji, możesz dowiedzieć się więcej o każdym programie, a jeśli zdecydujesz się dołączyć do któregoś z nich, kliknij Dołącz.

Archiwum wiadomości

Możesz wyświetlić ostatnie powiadomienia na koncie Merchant Center. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć ikonę koperty w prawym górnym rogu konta. Wiadomości przechowywane w archiwum wiadomości obejmują powiadomienia, alerty i ogłoszenia wysłane na adres podany do kontaktu w Merchant Center. Powiadomienia o stanie pliku danych zostaną usunięte z archiwum wiadomości po 90 dniach. Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w przypadku nadrzędnych multikont klientów.

Jak zarządzać ustawieniami konta 

Nowe menu ustawień konta pozwala zarządzać ustawieniami konta, łączeniem kont, użytkownikami Merchant Center i nie tylko. Aby otworzyć ustawienia i zarządzać kontem, kliknij ikonę z trzema kropkami  w prawym górnym rogu konta. 

 • Ustawienia konta: tutaj możesz zarządzać ustawieniami strefy czasowej i języka. 
 • Łączenie kont: ta opcja umożliwia połączenie Google Ads, Search Ads 360 i obsługiwanych platform handlu elektronicznego z Merchant Center.
 • Automatyczne aktualizacje produktów: w tym miejscu włączysz funkcję automatycznego przesyłania danych o produktach, aby umożliwić Google aktualizowanie Twoich produktów na podstawie znaczników danych strukturalnych dostępnych w Twojej witrynie. Więcej informacji
 • Użytkownicy: tutaj możesz przyznać dostęp do konta kilku użytkownikom, a także dostosować poziom ich dostępu i uprawnienia administratorów w Merchant Center. Z jednego konta Google użytkownicy mogą mieć dostęp do wielu kont Merchant Center. Mogą przełączać się między nimi, klikając ikonę rozwijania  na panelu użytkownika. Więcej informacji o dostępie użytkowników
 • STFP/FTP/GCS: umożliwia przesyłanie danych produktów na serwery Google za pomocą SFTP (preferowana metoda), FTP lub Google Cloud Storage (GCS).  Dowiedz się więcej o przesyłaniu przez SFTP i FTP lub Google Cloud Storage.
 • Diagnostyka interfejsu API: dzięki tej funkcji możesz automatycznie przesyłać informacje o produktach po skonfigurowaniu interfejsu Content API dla Zakupów (zaawansowane). Na tej stronie możesz także sprawdzić błędy wywoływania interfejsu API.
 • Programy Merchant Center: tutaj zapoznasz się z programami w Merchant Center, dzięki którym możesz skuteczniej reklamować produkty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?