D-U-N-S-nummer

Een negencijferig nummer waarmee bedrijven wereldwijd worden geïdentificeerd volgens het Data Universal Numbering System.

  • Als u een aanvraag indient voor de betalingsinstelling voor maandelijkse facturering, vragen we u om uw D-U-N-S-nummer. Dit nummer is niet vereist om een aanvraag in te dienen, maar helpt ons team voor facturering en betalingen wel bij het beoordelen van uw aanvraag.
  • D-U-N-S is een wereldwijd erkend systeem dat is ontwikkeld door Dun & Bradstreet (D&B) en waarmee een uniek identificatienummer wordt toegewezen aan bedrijven.
  • U kunt naar de D&B-website op www.dnb.com gaan om dit nummer te vinden of om gratis een nummer aan te vragen.

Over maandelijkse facturering

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?