Frequentielimieten

Een functie die het aantal keren beperkt dat uw advertenties worden weergegeven aan dezelfde gebruiker in het Display Netwerk.

  • De frequentie is het gemiddeld aantal keren dat een unieke gebruiker uw advertentie ziet in de positie '1' gedurende een bepaalde periode. Gebruik frequentielimieten om het maximumaantal keren te beperken dat elke gebruiker uw advertentie in het Display Netwerk kan zien.
  • Wanneer u frequentielimieten voor een campagne inschakelt, stelt u een limiet in voor het aantal vertoningen per dag, per week of per maand aan een individuele gebruiker. U kunt instellen dat de limiet wordt toegepast op elke advertentie, advertentiegroep of campagne.
  • Alleen vertoningen die zichtbaar waren, zijn van invloed op frequentielimieten. Een display-advertentie wordt als 'zichtbaar' beschouwd wanneer minimaal 50% van de advertentie één seconde of langer op het scherm wordt weergegeven. Een videoadvertentie moet twee seconden of langer worden weergegeven.
  • Als u aan de slag wilt gaan, selecteert u een campagne en bewerkt u de campagne-instellingen. Zoek de optie Frequentielimieten in de lijst met instellingen.

Meer informatie over frequentie

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?