Campagnestatus: definitie

Een status voor uw advertentiecampagne die beschrijft of de bijbehorende advertenties momenteel kunnen worden weergegeven.

 • Voor elk van uw advertentiecampagnes kunt u informatie over de huidige status bekijken in de kolom Status van de pagina Campagnes.
 • De status van een campagne is van invloed op alle advertentiegroepen en advertenties erin. Wanneer u bijvoorbeeld een campagne onderbreekt, wordt de weergave van alle advertenties in de campagne stopgezet.
 • Dit zijn de campagnestatussen die kunnen worden weergegeven:
  • Geschikt: De campagne is actief en de bijbehorende advertenties kunnen worden weergegeven.
  • Onderbroken: De campagne en de bijbehorende advertenties zijn niet actief omdat u deze heeft onderbroken. U kunt de campagne hervatten wanneer u de bijbehorende advertenties wilt weergeven.
  • Verwijderd: De campagne en de bijbehorende advertenties zijn niet actief omdat u de campagne definitief heeft verwijderd. Als u een campagne alleen maar wilt uitschakelen, moet u deze niet verwijderen. In plaats daarvan onderbreekt u de campagne.
  • Beëindigd: De einddatum van de campagne is verstreken, dus de bijbehorende advertenties worden niet meer weergegeven. U kunt de einddatum op elk gewenst moment wijzigen.
  • In behandeling: De campagne heeft een startdatum in de toekomst en daarom worden de advertenties nog niet weergegeven. U kunt de startdatum op elk gewenst moment wijzigen voordat deze is bereikt.
  • Beperkt door budget: De campagne is actief en er worden advertenties weergegeven, maar minder vaak dan mogelijk zou zijn, vanwege een beperkt budget. Plaats de muisaanwijzer op de dialoogballon naast deze status om uw aanbevolen budget weer te geven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen