Responsieve advertenties: definitie

Responsieve advertenties worden automatisch aangepast aan de beschikbare advertentieruimte. Dit geldt voor de afmetingen, het uiterlijk en de indeling van de advertentie. Een afzonderlijke responsieve advertentie kan dus op de ene plaats worden weergegeven als een kleine tekstadvertentie en ergens anders als grote beeldadvertentie.

  • Adverteerders leveren onderdelen aan voor hun advertenties (zoals koppen, beschrijvingen, afbeeldingen en logo's). Google Ads maakt vervolgens automatisch de advertenties die mensen zien.
  • Responsieve advertenties passen in vrijwel elke advertentieruimte in het Display Netwerk. U kunt daarnaast gebruikmaken van een native indeling om advertenties overeen te laten komen met de stijl van de websites waarop ze worden weergegeven.

Over responsieve advertenties
Een responsieve advertentie maken voor het Display Netwerk

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen