Skapa och optimera Shopping-kampanjer

Officiell guide till hur du skapar en strategi för dina vanliga Shopping-kampanjer


Best Practices logo

Shopping-kampanjer ger dig möjlighet att presentera dina produkter till kunder på nätet. Vår senaste guide med bästa metoder för Shopping-kampanjer ger anvisningar om hur du strukturerar effektiva kampanjer, anger dina bästa bud och optimerar din strategi för att uppfylla dina marknadsföringsmål.

Dagens konsumenter handlar överallt när som helst på alla enheter, från ett ögonblick av inspiration till det slutliga köpet. Det är inte längre lika viktigt för en kund att vara närvarande i en återförsäljares utrymme, vare sig på nätet eller i butik, som det är för återförsäljaren att vara närvarande oavsett var och när någon handlar. För att dra fördel av den ökande shoppingen på olika enheter, visar vi dig hur du skapar en strategi för dina Shopping-kampanjer för att bygga upp en stark närvaro och ta vara på möjligheterna att skaffa kunder. Följande anvisningar hjälper dig att uppfylla dina marknadsföringsmål och synliggöra dig för dagens ständigt uppkopplade kunder.

1. Definiera mål för dina Shopping-kampanjer

Innan du djupdyker i någon specifik taktik behöver du definiera dina kampanjmål. Vad vill du uppnå med dina Shopping-kampanjer? Fastställ tydliga parametrar för framgång innan du gör en plan för att uppnå dina mål.

2. Välj rätt undertyp för kampanjen

För bästa möjliga enkelhet, resultat och räckvidd kan du använda smarta Shopping-kampanjer för att hantera ditt produktlager. Smarta Shopping-kampanjer kombinerar vanliga Shopping-kampanjer och displaykampanjer för remarketing för att nå fler kunder. De optimerar också dina bud, målgrupper och produkter automatiskt för att hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål. Läs mer om smarta Shopping-kampanjer.

Om du inte uppfyller kraven för smarta Shopping-kampanjer, eller om du inte kan köra dem, väljer du i stället undertypen Vanlig Shopping-kampanj. Nedan hittar du de bästa metoderna för hur du kan skapa och optimera dina kampanjer.

3. Välj rätt budstrategi för dina vanliga Shopping-kampanjer

Buden påverka din synlighet och dina resultat direkt. Bestäm om AdWords Smart Bidding eller manuell budgivning är den bästa strategin för dig. Genom att använda de automatiska funktioner som är tillgängliga ser du till att dina produkter visas vid rätt sökfrågor och kan uppfylla dina kampanjmål. Läs mer om AdWords Smart Bidding.

Få bättre resultat med AdWords Smart Bidding

Det är mycket troligt att målen för dina vanliga Shopping-kampanjer baseras på resultat. Här följer tre exempel på detta scenario:

 1. Återförsäljare A vill öka försäljningsvolymen för säsongens produktlinje som genererar störst försäljning.
 2. Återförsäljare B vill maximera sina intäkter genom att prioritera produkter som ger mest intäkter.
 3. Återförsäljare C har varierande vinstmarginaler för olika produkter och vill att kostnaderna ska överensstämma med dessa marginaler.

Smart Bidding optimerar dina bud automatiskt enligt resultatmätvärden som är viktiga för din verksamhet. Använd budstrategin Mål-ROAS (målavkastning på annonsutgift) när du vill justera buden för varje användares sökning i syfte att uppfylla angivet ROAS-mål och maximera konverteringsvärdet. Många faktorer, inklusive enhetstyp, användarens plats och produktspecifikationerna utvärderas i varje budjustering. Om du till exempel har ett bra resultat från mobila enheter justeras dina mobilbud efter Mål-ROAS. Läs mer om Mål-ROAS.

Använd AdWords Smart Bidding utöver dina manuella bud

Om du behöver justera dina bud manuellt rekommenderar vi att du skapar ett system för budhantering. Om du vill optimera buden ytterligare kan du aktivera funktionen Förbättrad CPC (ECPC) som justerar buden för produktgrupperna på sökfrågenivå vid varje auktionstillfälle. Dessa budjusteringar hjälper dig att maximera antalet konverteringar samtidigt som kostnaderna hålls på ungefär samma nivå, vilket leder till högre konverteringsfrekvens och lägre kostnader per konvertering. Läs mer om ECPC.

Shopping-annons Sökfråga Utan ECPC
Budändring
Med ECPC
Budändring
Konverteringsfrekvens
puddlers gula gummistövlar storlek 38 0,60 $ 0,78 $

Hög

puddlers gula gummistövlar 0,60 $ 0,75 $ Hög​
puddlers gummistövlar 0,60 $ 0,64 $ Hög​
puddlers stövlar 0,60 $ 0,61 $ Hög​
gula gummistövlar 0,60 $ 0,59 $ Låg
puddlers skor 0,60 $ 0,55 $ Låg
gummistövlar 0,60 $ 0,40 $ Låg
stövlar i gummi 0,60 $ 0,35 $ Låg
vattentäta stövlar 0,60 $ 0,31 $ Låg
Högsta CPC-bud 6 kr stövlar och kängor 0,60 $ 0,10 $ Låg
Använd AdWords Smart Bidding om du vill få mer trafik

Låt oss säga att ditt främsta mål är att få så mycket trafik som möjligt till dina produkter. Här följer tre exempel på detta scenario:

 1. Återförsäljare A vill generera mest trafik för deras senaste produktlinje.
 2. Återförsäljare B vill skapa medvetenheten om ett specifikt produktvarumärke.
 3. Återförsäljare C skapar en ny Shopping-kampanj och vill samla trafik innan de optimerar sin kampanj ytterligare.

Dina bud måste vara konkurrenskraftiga så att de genererar mesta möjliga trafik. Använd budstrategin Maximera klick som automatiskt justerar bud för att optimera för klicktrafik inom angiven budget. Läs mer om Maximera klick.

När kampanjen har samlat tillräckligt med data kan du överväga att byta till ECPC eller Mål-ROAS och på så vis optimera för konverteringar i stället för trafik.

Budjusteringsmodifierare i lager

Oavsett om du använder AdWords Smart Bidding eller manuell budgivning bör du väga in alla prestandaskillnader på segmentnivå utöver din budstrategi. Dra fördel av positiva resultat eller prioritera segment genom att öka budjusteringsmodifierare för specifika enhetstyper, tider, platser och/eller målgruppslistor. Om du till exempel vill fokusera på att generera mer mobiltrafik kan du öka budjusteringsmodifieraren för mobila enheter. Observera att budstrategin Mål-ROAS redan optimerar bud automatiskt baserat på en mängd olika faktorer, bland annat enhetens och användarens plats, så du behöver inte manuellt justera modifierare när den här lösningen används. Ta reda på mer om budjusteringar.

4. Skapa en bra struktur för vanliga Shopping-kampanjer

Kampanjstrukturen utgör grunden till att genomdriva dina mål. Tänk på vad du vill uppnå inom de olika produktområdena och hur du kan ordna hela ditt produktsortiment så att det anpassas till de olika målen.

Segmentprodukter indelade i nivåer i en relationsmässig trädstruktur

Skapa relationsmässiga avdelningar för annons-/produktgrupper i en trädstruktur. Den här metoden

 • ger total budtäckning genom att omfatta hela sortimentet
 • ger ditt budgivningssystem mer annons-/produktgruppsdata som underlag i budoptimeringar
 • skapar bättre insyn i resultatrapporteringen
 • anpassar budhantering efter dina mål
 • förenklar kontohanteringen
 • förhindrar bortkastad investering på artikel-id:n eller mindre annons-/produktgrupper som har liten eller ingen aktivitet och garanterar små till inga ändringar i sina bud.

Använd trafik- och resultatdata när du ska bestämma rätt detaljnivå och gruppera dina produkter efter hur troligt de uppfyller specifika mål på samma sätt. Ju mer trafik som finns i varje produktgrupp desto bättre är det. Försök att undvika produktgrupper som har ett lågt antal klick.

Börja med bredare avdelningar som används med attribut som produkttyp och Googles Produktkategori (kategori). Om det finns tillräckligt med uppgifter och ett behov av fler avdelningar kan du segmentera produkterna ytterligare med samma eller mer beskrivande attribut. Till exempel kan attributet för varumärke användas i mer varumärkesorienterade verksamheter. Den sista nivån utgörs av attribut som artikel-id, anpassad etikett eller varumärke som kan användas för att beskriva specifika produkter. Var försiktig med att använda artikel-id eftersom det kraftigt begränsar ytterligare relationsmässiga avdelningar för produktgrupper. Vid förekommande fall där du inte kan härleda resultatet kan du placera dessa produkter i en egen grupp för att samla bättre underlag. Se exemplet nedan och läs mer om attribut tillgängliga vid uppdelningar av produktgrupper.

Produktgrupp Uppdelning Föreslaget attribut vid uppdelning av produkter
Alla produkter 1 Produkttyp, kategori
Kläder 2 Produkttyp, kategori
Tröjor 3 Produkttyp, kategori
Lyxmärke 4 Produkttyp, kategori, varumärke
Produkt-id: 123456789 Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Allt annat i ”Lyxmärke” Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Allt annat i ”Skjortor” 4 Produkttyp, kategori, varumärke
Allt annat i ”Kläder” 3 Produkttyp, kategori
Elektronik 2 Produkttyp, kategori
Laptops Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Surfplattor Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Telefoner Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Allt annat i "Elektronik" Slutlig Produkttyp, kategori, varumärke, anpassad etikett, varu-id
Allt annat i ”Alla produkter” 2 Produkttyp, kategori

Som ett exempel kan vi titta på en kampanjstruktur för en återförsäljare som marknadsför herrskor och ett mindre urval av accessoarer för män.

Produktgrupp Högsta CPC Beskrivning
Alla produkter 10 kr Inriktad på alla produkter i sortimentet
Herrskor 10 kr Inriktad på alla herrskor med produkttyp
Stövlar och kängor 28 kr Inriktad på stövlar och kängor med produkttyp
Sportskor 20 kr Inriktad på sportskor med produkt-
typ
Allt annat i ”Herrskor” 10 kr Inriktad på kvarvarande produkter av herrskor
Allt annat i ”Alla produkter” 10 kr Inriktad på kvarvarande produkter i sortimentet

Återförsäljaren får i sin helhet värdefull insikt om resultatet för den överordnade produktgruppen med herrskor liksom de underordnade produktgrupperna med stövlar och kängor, sportskor och allt annat. Återförsäljaren upprätthåller synlighet genom att skapa ett budsystem som inbegriper alla produkter, oavsett i vilket segment de faller in. Den här relationsmässiga strukturen fångar även nyinkomna produkter i ditt sortiment så att du slipper skapa nya grupper.

Du har förmodligen olika annonseringsmål för olika produkter i ditt sortiment. Nyanserna av rätt kombinerad kampanjstruktur och budstrategi varierar mellan olika återförsäljare. Men att använda trafik- och resultatdata när du ska bestämma kampanjstruktur och ange bud är i grund och botten avgörande för att nå dina mål.

Dra fördel av den vanliga Shopping-kampanjens prioriteringar

Utnyttja befintliga kampanjprioriteringar. Kampanjprioriteringar påverkar inte sökningens relevans eller sannolikheten för att produkten visas vid en specifik fråga. Prioriteringar är snarare en praktisk funktion som hjälper dig att ange vilka produkter och motsvarande bud som är viktigast för dig.

Till exempel kan en butik som säljer smycken välja att prioritera konkurrenskraftiga bud i en säsongsbetonad kampanj med morsdagspresenter genom att ange kampanjprioriteringen som hög. På så sätt fortsätter återförsäljarens bud att vara starka gentemot konkurrenternas bud när kampanjen aktiveras inför Mors dag. Se exemplet nedan:

Kampanj status Högsta CPC som standard Beskrivning
Nr. 1 Mors dag – säsongsbetonad vanlig Shopping-kampanj
(hög prioritet)
Kvalificerad 50 kr Inriktad endast på morsdagsprodukter med anpassad etikett
Nr. 2 Bästsäljande produkter i vanlig Shopping-kampanj
(medelprioritet)
Kvalificerad 30 kr Inriktad på mest sålda produkter med anpassad etikett
Nr. 3 Huvudprodukter i vanlig Shopping-kampanj
(låg prioritet)
Kvalificerad 5 kr Inriktad på hela produktsortimentet

Använd en hög prioritet i kampanjinställningen som säkerställer att de produkter du är mest intresserad av att marknadsföra får den exponering de behöver. Din högprioriterade kampanj bör innehålla de produkter som har störst inverkan och uppnår dina främsta kampanjmål med en separat budget. Prioritetsordningen fortsätter gälla tills du ändrar tillbaka inställningen till Låg eller tills budgeten är förbrukad. Gör så här om du enbart vill inrikta på specifika produkter för den här kampanjen:

 • Använd alternativet Uteslutet för produktgrupperna av typen Allt annat. Då anges bara bud för produkterna i en viss annonsgrupp. Du kan utesluta produktgrupper genom att klicka i kolumnen Högsta CPC på fliken Kampanjer eller Annonsgrupper. Vi rekommenderar att du har färre än 100 produktgrupper med Allt annat, så att du minimerar risken för budkonflikter.
 • Använd ett sortimentfilter om du vill begränsa artiklarna i en viss annons-/produktgrupp med särskilda attribut eller anpassade etiketter. Läs mer om hur du använder sortimentfilter.

För konton med flera kampanjer är det särskilt viktigt att ha en allomfattande kärnkampanj. Skapa en kampanj med låg prioritet som omfattar alla produkter eller long-tail för resterande produkter som inte fångas upp i dina kampanjer med högre prioritet. På så vis säkerställer du fullständig produkttäckning. Det här fungerar som ett skyddsnät genom att se till att dina produkter alltid deltar i auktionen när kampanjer med högre prioritet når ett budgettak eller oväntade problem uppstår. Läs mer om kampanjprioriteringar.

Skapa språkspecifika vanliga Shopping-kampanjer

Om du annonserar på flera språk för samma målland kanske du vill skapa separata kampanjer för varje språk med hjälp av anpassade etiketter. Om du till exempel inriktar dig på Schweiz kan du skapa en anpassad etikett som använder värdena Tyska och Franska. Då kan du ange budget, bud och negativa sökord per språk. Läs mer om anpassade etiketter.

Kombinera strukturen och budstrategin för dina vanliga Shopping-kampanjer

Låt oss omsätta detta i praktiken. Hur kan vi kombinera en relationsmässig kampanjstruktur med en budstrategi som uppnår dina främsta mål? Här följer några tänkbara förslag:

Exempel på kampanjmål som uppnår ROAS-mål

En återförsäljare inom heminredning har en separat budget för deras främsta produkter med ett aggressivt ROAS-mål och ett effektivt ROAS-mål för resten av deras katalogsortiment. För att kunna uppfylla uppsatta mål delar återförsäljaren upp sina mest sålda produkter i en kampanj med hög prioritet med hjälp av sortimentfilter och använder budstrategin mål-ROAS. Återförsäljaren har också en kampanj med låg prioritet som innehåller alla produkter och används med budstrategin Mål-ROAS. Varje kampanj är uppdelad i produktgrupper baserade på liknande produktresultat med hjälp av attributet Varumärke som ska uppfylla de viktigaste målen och ge fullständig insyn i resultatet.

Produktgrupp Kampanj Budgivningsstrategi Beskrivning
Alla produkter (filtrerat) Bästsäljare
(hög prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på mest sålda produkter med anpassad etikett
Alla produkter (filtrerat) >
Lyxmärke
Bästsäljare
(hög prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på mest sålda lyxprodukter med varumärke
Alla produkter (filtrerat) >
Övrigt i Alla produkter (filtrerat)
Bästsäljare
(hög prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på kvarvarande mest sålda produkter
Alla produkter Kärnkampanj
(låg prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på hela produktsortimentet
Alla produkter
Lyxmärke
Kärnkampanj
(Låg prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på lyxiga produkter med varumärke
Alla produkter
Övrigt i Alla produkter (filtrerat)
Kärnkampanj
(Låg prioritet)
Mål-ROAS Inriktad på kvarvarande produkter i sortimentet

Exempel på kampanjmål som ger ökad trafik

En återförsäljare inom elektronik har en ny budget som de vill använda till att leda så mycket trafik som möjligt till deras helgrea. De inriktar enbart de produkter som ingår i helgrean i en kampanj med hög prioritet med budstrategin Öka antalet klick. I den nya kampanjen väljer återförsäljaren ut två produktgrupper som är av intresse då han vill utvärdera trafikens prestanda. Den här kampanjen ska köras parallellt med övriga kampanjer, vilket omfattar alla produkter som ger fullständig täckning över hela sortimentet och uppnår andra kampanjmål. Om återförsäljaren i det här exemplet ser lönsamma resultat för mobila enheter vill de även öka mobilbudsmodifieraren, utöver den nuvarande strategin AdWords Smart Bidding.

Produktgrupp Kampanj Budgivningsstrategi Beskrivning
Alla produkter (filtrerat) Helgrea
(hög prioritet)
Högsta antalet klick Inriktad på produkter på helgrea med anpassad etikett
Alla produkter (filtrerat) >
Datortillbehör
Helgrea
(hög prioritet)
Högsta antalet klick Inriktad på datortillbehör med produkttyp
Alla produkter (filtrerat) >
Mobiltillbehör
Helgrea
(hög prioritet)
Högsta antalet klick Inriktad på mobiltillbehör med produkttyp
Alla produkter
Övrigt i Alla produkter (filtrerat)
Helgrea
(hög prioritet)
Högsta antalet klick Inriktad på kvarvarande produkter på helgrea
Alla produkter (filtrerat) Bästsäljare
(medelprioritet)
Förbättrad CPC Inriktad på mest sålda produkter med anpassad etikett
Alla produkter #3 Kärnkampanj
(låg prioritet)
Förbättrad CPC Inriktad på hela produktsortimentet

5. Särskilj bud som baseras på målgruppen för din vanliga Shopping-kampanj

Oavsett om du är ute efter att uppnå resultatmål eller trafikbaserade mål kan du lägga till ett lager i dina kampanjer för att särskilja dina bud utifrån din målgrupp. Med inställningen Inriktning lägger du endast bud på återvändande trafik för att bara visa dina produkter för kunder som omfattas av målgruppslistorna. Det här kan dock begränsa anpassningen genom att begränsa räckvidden till en mindre målgruppslista. Du kan i stället särskilja bud för återvändande trafik och samtidigt behålla dina aktuella bud för ny trafik genom att lägga till remarketinglistor i dina aktuella kampanjer med inställningen Observation (rekommenderas).

Den här inställningen gör budjusteringar för att nå dina återkommande besökare samtidigt som du fortsätter att visa dina annonser för alla kunder som söker efter dina produkter. Använd budmultiplicerare baserat på värdet av varje kundsegment i verksamheten. Till exempel kan du använda en budmultiplicerare för +100 % för en målgruppslista som fångar upp tidigare köpare eftersom de har ett högre långsiktigt värde för ditt företag, jämfört med budmultipliceraren +10 % för en kund som besökte din startsida och lämnade. När dina remarketinglistor växer och samla exponering kan du fortsätta att använda data för att informera budjusteringarna. Om du behöver mer vägledning kan du titta på vår video om hur man lägger till remarketinglistor.

6. Optimera dina Shopping-kampanjer för framgång

När annonserna har samlat på sig tillräckligt mycket data kan du börja använda konkurrensmätvärden som benchmark-CPC, benchmark-CTR, visningsandel och klickandel samt verktyg som Budsimulatorn för att utvärdera resultatet, finjustera budstrategin och fatta välgrundade beslut. Läs mer om hur du bevakar och optimerar dina Shopping-kampanjer.

Övervaka dina produkter

Du bör regelbundet studera fliken Produkter för att upptäcka förbättringsområden och lösa eventuella problem. Du kan till exempel kontrollera att dina bästsäljande produkter kan visas genom att filtrera efter högst antal klick eller konverteringar och visa produktens statuskolumner.

Artikel-id Namn Klick Kostnad Gen. CPC Produktstatus
123456 Acme terränglöparskor 576 3 451,10 kr 6 kr Klar att visas
12345687 Acme lättviktsskor 552 2 367,90 kr 4,30 kr Klar att visas
5678613 Acme naturligt utformade löparskor 342 1 552,20 kr 4,50 kr Klar att visas
5645868 Acme löparskor med låg inverkan 158 762,10 kr 4,80 kr Inte godkänd
4896135 Acme träningsskor 119 403,30 kr 3,40 kr Inte godkänd

Var uppmärksam på det totala antalet produkter och procentandel godkännande om du vill flagga eventuella avslag i ett tidigt skede. Se fler underlag.

% klara att visas Produkter klara att visas % aktiva Aktiva produkter % godkända Överförda produkter Överförda produkter
92,08 % 1 105 94,16 % 1 130 95,63 % 1 150 1 200
Få fler konverteringar till samma kostnad

Dela in dina produkter så att du får undergrupper med de produkter som presterar bäst. Du kan sedan optimera dina bud ytterligare med konverteringsspårning. Om en produktgrupp till exempel har en låg kostnad per åtgärd (CPA) kan du öka ditt bud för att få en högre konverteringsvolym och spendera mer av din budget för att få fler konverteringar. Och vice versa, om en produktgrupp har en hög kostnad per åtgärd kan du sänka budet för den produktgruppen för att reservera din budget för produktgrupper som kan ge dig fler konverteringar till en lägre kostnad. Ett annat sätt att avgöra vilka bud du ska ställa in för viktiga produktgrupper är att använda Budsimulatorn, som kan ge dig resultatberäkningar för särskilda bud. Läs mer.

Granska konkurrensstatistik

Att få en konkurrensbild är ett bra sätt att börja identifiera möjligheter att optimera dina kampanjer. När du tittar i dina rapporter rekommenderar vi att segmentera efter enhet eftersom konkurrensbilden kan variera kraftigt. Pröva de här verktygen i din Shopping-kampanj:

 • Klickandelen är det bästa mätvärdet för att få uppfattning om din position i förhållande till dina konkurrenter. En lägre klickandel med hög visningsandel tyder på att dina produkter kanske inte visas högst upp på sidan för att generera värdefulla klick. Försök att särskilja dina annonser och justera buden därefter så att du får en högre klickandel, särskilt på mobila enheter där en begränsad skärmstorlek ger ökad synlighet och trafik till de bästa resultaten. Du kan hämta eller schemalägga en rapport som visar klickandel efter enhet. Läs mer om klickandel.

  Produktgrupp Kampanj Högsta CPC Kostnad Klick Klickandel
  Alla produkter (filtrerat) Nr. 1 säsongsbetonad vanlig Shopping-kampanj
  (hög prioritet)
  Auto: 50,00 SEK 1 932,00 SEK 345 50,20 %
  Alla produkter (filtrerat) Nr. 2 Bästsäljande produkter i vanlig Shopping-kampanj
  (medelprioritet)
  30,00 SEK 528,00 SEK 160 30,15 %
  Alla produkter Nr. 3 Huvudprodukter i vanlig Shopping-kampanj
  (låg prioritet)
  5,00 SEK 112,20 SEK 51 11,30 %
  Visa rader: 50 1–3 av 3

 • Visningsandelen kan underlätta när du vill se till att dina annonser når så många kunder som möjligt. Om visningsandelen är låg och du går med vinst på visningarna du faktiskt får kan det vara en god idé att höja buden eller optimera datakvaliteten så att du får fler värdefulla visningar.
 • Med hjälp av auktionsinformation kan du jämföra dina resultat med andra annonsörer som deltar i samma auktioner som du gör. Informationen kan vara användbar när du fattar strategiska beslut om budgivning och budget, eftersom du ser vad som går bra och var du kanske missar möjligheter att få bättre resultat. Läs mer om auktionsinformation.
 • Benchmark-CTR och Benchmark högsta CPC visar hur dina produktgrupper står sig i jämförelse med konkurrenterna. Om din klickfrekvens och högsta CPC släpar efter angiven benchmark vet du att du behöver förbättra produktdatan så att dina annonser blir mer relevanta eller justera dina bud så att du blir mer konkurrenskraftig. Konkurrensstatistiken som visas är sammanräknad och genomsnittlig, och därmed anonym.
 • Budsimulatorn visar hur resultaten skulle ha sett ut föregående vecka om du hade valt högre eller lägre bud. Testa att använda det här verktyget för just mobila enheter, så kan du se om du har missat några möjligheter du hade kunnat få med mer konkurrenskraftiga mobilbud. Läs mer om Budsimulatorn.
Strategisk användning av negativa sökord

Negativa sökord kan vara ett effektivt verktyg när du vill undvika att visa dina produkter för fel kund. Men att använda alltför många negativa sökord kan avsevärt minska den totala eller relevanta trafiken och kan ofta påverka resultaten negativt, såvida du inte regelbundet granskar dem noggrant. Läs mer om negativa sökord.

Vi rekommenderar att du enbart använder negativa sökord om du vill förhindra att dina produkter visas i helt irrelevanta sökfrågor. Till exempel vill återförsäljare som endast säljer finskor troligen inte visa annonser vid sökfrågor som ”sportskor”. De kan lägga till ”sportskor” som ett negativt sökord i sin kampanj. Om du vill optimera dina kampanjer för specifika sökfrågor kan du testa att använda ECPC eller Mål-ROAS, som gör att annonserna visas för relevant trafik.

Slutsats

Dina Shopping-kampanjer motsvarar ditt skyltfönster och medarbetaren som alltid säger hej, och de är ditt sätt att nå dagens ständigt uppkopplade kunder. Se till att de alltid är aktuella och fräscha, så vinner du kundernas uppmärksamhet och plånbok. Sedan mäter och optimerar du dina resultat, så att kunderna kan berätta vad de tycker är mest användbart och intressant. Lycka till!

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt