Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Einddatum

Een instelling waarmee u bepaalt hoe lang de advertenties van uw campagne worden weergegeven. Wanneer de einddatum van de campagne wordt bereikt, worden uw advertenties niet meer weergegeven.

  • De standaardinstelling voor elke advertentiecampagne is zonder einddatum, zodat de advertenties gedurende onbepaalde tijd worden weergegeven. Als u een campagnetype gebruikt waarvoor 'Alle functies' is ingeschakeld, kunt u de instelling op elk moment wijzigen om uw campagne te laten eindigen op een specifieke datum. Voordat de einddatum is bereikt, kunt u ook op elk moment een campagne onderbreken of verwijderen om ervoor te zorgen dat de advertenties niet meer worden weergegeven.
  • Wanneer u een einddatum selecteert, wordt uw campagne op die datum beëindigd om 23:59 uur in de tijdzone die u heeft gekozen voor uw account.
  • U kunt uw instelling bekijken of wijzigen door op het tabblad 'Instellingen' op de pagina van de campagne te klikken en vervolgens op 'Planning: startdatum, einddatum, advertentieplanning' te klikken.
  • Campagneplanning is beschikbaar voor campagnetypen waarin het campagnesubtype 'Alle functies' is ingeschakeld. Als u een campagnesubtype 'Standaard' gebruikt, moet u op het tabblad 'Instellingen' van uw campagne het campagnesubtype wijzigen in 'Alle functies' om opties voor planning weer te geven.

Een einddatum instellen
Een campagne bewerken, onderbreken of verwijderen

Was dit artikel nuttig?