Produktdataspecifikation

I den här artikeln beskriver vi kraven och formatet för varje giltigt attribut i Manufacturer Center. Vissa attribut är obligatoriska, medan andra rekommenderas eller är valfria. Om du inte anger värden för de obligatoriska attributen kan varan i fråga inte behandlas korrekt vid uppladdning till flödet. När du inte anger värden för rekommenderade eller valfria attribut leder det till ofullständig produktdata i vårt system, men det orsakar inga problem med flödet.

I den här artikeln används termerna vara och produkt ett flertal gånger. Vi använder termen vara för att beskriva en särskild produktvariant. Varor liknar produkter, men produkter kan förekomma i flera varianter. Dessa varianter (produktvarianter) kan skilja sig åt i fråga om färg, storlek eller stil. Med andra ord använder vi vara för att hänvisa till en enda variant av en produkt. Varje post i produktdatafilen ska motsvara en enda vara eller produktvariant.

Tänk på att endast skicka in attribut på engelska till flödet. Du hittar dem inom hakparentes nedan. Beskrivningar eller översättningar av värdena är endast avsedda som förtydligande.

Tänk på att om du anger många värden för upprepade attribut (till exempel funktionsbeskrivning) kanske vi bara visar några av de första värdena.

Här finns exempel:

Obs! De värden du anger kanske visas för kunderna. Därför är det viktigt att du väljer värden de förstår.

Grundläggande information

Följande attribut innehåller grundläggande information om dina artiklar.

Fullständig information om attributet, inklusive tips för användning, hittar du via länken i varje attributtabell.

Attribut Format En snabb överblick över minimikraven
id [id]

Krävs för alla varor
Identifierare för en specifik vara

Exempel
A2B4

Syntax/typ
Högst 50 tecken
Endast ASCII

Upprepat värde/fält
Nej

Text (TSV)
Tddy-123-uk

XML (flöden)
<g:id>tddy-123-uk</g:id>

När en artikel har skickats in får id [id] inte ändras när du uppdaterar datan eller senare användas för en annan produkt.

GTIN [gtin]

Krävs för alla varor.
Varans GTIN (Global Trade Item Number)

Syntax
Högst 150 tecken
8-, 12-, 13- eller 14-siffrigt nummer (UPC, EAN, JAN eller ISBN)

Upprepat värde/fält
Ja

Text (TSV)
3234567890126

XML (flöden)
<g:gtin>3234567890126</g:gtin>

 
artikelnummer [mpn]

Rekommenderas för alla varor
Varans artikelnummer

Syntax/typ
Alfanumeriska tecken
Högst 70 tecken

Upprepat värde/fält
Ja

Text (TSV)
GO12345OOGLE

XML (flöden)
<g:mpn>GO12345OOGLE</g:mpn>

 
titel [title]

Krävs för alla varor

Varans titel

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Rekommenderat intervall för teckenantal, 80 till 140

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA/GSM

XML (flöden)

<g:title>Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA/GSM</g:title>

Följ våra riktlinjer för annonstext noga. Inkludera till exempel ingen reklamtext och använd inte versaler.

För varianter av produkter måste du ta med försäljningsnamnet på alla varianter, med olika titlar för varje variant.

Om till exempel ”Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Olåst – CDMA” finns i rött och svart måste du ha båda följande titlar på två olika varor:

 1. Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Röd – Olåst – CDMA
 2. Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA

varumärke [brand]

Krävs för alla varor

Varumärke för en produkt

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Acme Toys

XML (flöden)

<g:brand>Acme Toys</g:brand>

 
produktnamn [product_name]

Valfritt

Kanoniskt namn på produkten

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Rekommenderat intervall för teckenantal, 80 till 140

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Color LaserJet CP2025

XML (flöden)

<g:product_name>Color LaserJet CP2025</g:product_name>

 
kollektion [product_line]

Rekommenderas för alla varor

Namn på en relaterad produktgrupp

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Creativa

XML (flöden)

<g:product_line>Creativa</g:product_line>

 
produkttyp [product_type]

Valfritt

Typ eller kategori för produkten

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken), med ">" som avgränsning mellan hierarkier

Upprepat värde/fält

Ja, högst 10 per produkt rekommenderas

Text (TSV)

"Hem och trädgård > Köksutrustning, textilier och möbler > Hushållsapparater > Kylskåp", Hushållsapparater > Kök > Kylskåp

XML (flöden)

<g:product_type>Hem och trädgård &gt; Köksutrustning och möbler &gt; Apparater &gt; Kylskåp</g:product_type> <g:product_type>Hushållsapparater &gt; Kök &gt; Kylskåp</g:product_type>

 
produkthöjdpunkt [product_highlight]

Valfritt

Produktens höjdpunkter

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Intervall för teckenantal på 1–150 tecken, per höjdpunkt

Rekommenderas: endast ASCII

Upprepat värde/fält

Ja, rekommenderas 4–6

Minst 2, högst 100

Text (TSV)

"Stöder tusentals appar, inklusive Netflix, YouTube, HBO Now, Spotify, Showtime, Pandora, Google Play Filmer","Högsta upplösning i 1080p","Stöder wifi-nätverk i både 2,4 Ghz och 5 Ghz","Stöder iOS-, Mac OS-, Windows-, Chrome OS- och Android-enheter"

XML (flöden)

<g:product_highlight>Stöder tusentals appar, inklusive Netflix, YouTube, HBO Now, Spotify, Showtime, Pandora, Google Play Filmer</g:product_highlight>

<g:product_highlight>Högsta skärmupplösning 1080p</g:product_highlight>

<g:product_highlight>Stöder wifi-nätverk i både 2,4 Ghz och 5 Ghz</g:product_highlight>

<g:product_highlight>Stöder iOS-, Mac OS-, Windows-, Chrome OS- och Android-enheter</g:product_highlight>

 
 

Multimedieinformation

 
Multimedieinformation innehåller information om den multimedia som är associerad med dina produkter. Informationen kan bland annat vara bilder, videor, länkar eller formaterade beskrivningar. Den här informationen är inte obligatorisk, men ytterligare attribut som anges här kan inverka positivt på kundens upplevelse av Shopping-annonser och gratisannonser genom att ge mer detaljerad produktinformation.Läs mer om värdet av att ladda upp detaljerat innehåll
 
Attribut Format
Beskrivning [description]

Krävs
Detaljerad beskrivning av produkten

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Endast ASCII

Rekommenderat intervall för teckenantal, 500 till 1 000

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Mörkröda, extra stora lakan tillverkade av 100 % vävd polyester med en trådtäthet på 300. Setet innehåller ett dra-på-lakan, ett underlakan och två standardörngott. Maskintvättbara; extra djupa formsydda hörn.

XML (flöden)

<g:description>Mörkröda, extra stora lakan tillverkade av 100 % vävd polyester med en trådtäthet på 300. Setet innehåller ett dra-på-lakan, ett underlakan och två standardörngott. Maskintvättbara; extra djupa formsydda hörn.</g:description>

funktionsbeskrivning [feature_description]

Rekommenderas
Beskrivning i detaljerat format

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken) och bilder
Rubrik: högst 140 rekommenderas
Text: rekommenderat intervall 250 till 700
Bildlänk: minst 800 x 800 pixlar

Underattribut
Rubrik [headline]
Text [text]
Bildlänk [image_link]

Upprepat värde/fält
Ja, minst två per produkt, mellan tre och sex rekommenderas

Text (TSV)

Nu med större skärm:Den senaste versionen av produkten kommer nu med en större skärm för helt nya perspektiv.:"http://example.com/image1.png",Bättre upplösning:"Produkten kommer nu med en 15-tumsskärm med 10 gånger bättre skärpa än våra tidigare versioner, samt 3,5x zoom.":

XML (flöden)

<g:feature_description>
<g:headline>Nu med större skärm</g:headline>
<g:text>Den senaste versionen av produkten kommer nu med en större skärm för helt nya perspektiv.</g:text>
<g:image_link>http://example.com/image1.png</g:image_link>
</g:feature_description>
<g:feature_description>
<g:headline>Bättre upplösning</g:headline>
<g:text>Produkten kommer nu med en 15-tumsskärm med 10 gånger bättre skärpa än våra tidigare versioner, samt 3,5x zoom.</g:text>
</g:feature_description>

bildlänk [image_link]

Krävs

De bildformat som accepteras är (i prioritetsordning) WEBP (.webp), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), icke-animerad GIF (.gif) och BMP (.bmp) och filnamnstilläggen för dessa bilder ska motsvara formatet.

URL-protokollen http:// och https:// stöds. Alla symboler i bildadressen måste ersättas med URL-kodade enheter (till exempel komma = %2C).

Webbadresser måste vara sökbara och får inte vara lösenordsskyddade. Användaragenterna ”googlebot” och ”googlebot-image” måste ha åtkomst till katalogen med filen. Läs mer om hur du konfigurerar robots.txt-filen.

Webbadress till en bild på varan

Syntax/typ

Webbadress (måste börja med http:// eller https://)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

http://www.site.com/bild1.jpg

XML (flöden)

<g:image_link>https://www.site.com/image1.jpg
</g:image_link>

De bildformat som accepteras är (i prioritetsordning) WEBP (.webp), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), icke-animerad GIF (.gif) och BMP (.bmp) och filnamnstilläggen för dessa bilder ska motsvara formatet.

De URL-protokoll som accepteras är http:// och https://. Alla symboler i bildadressen måste ersättas med URL-kodade enheter (till exempel komma = %2C).

Webbadresser måste vara sökbara och får inte vara lösenordsskyddade. Användaragenterna ”googlebot” och ”googlebot-image” måste ha åtkomst till katalogen med filen. Läs mer om hur du konfigurerar robots.txt-filen.
ytterligare bildlänk [additional_image_link]

Rekommenderas för varor med flera bilder

Ytterligare webbadresser till bilder av varan

Syntax/typ

Webbadress (måste börja med http:// eller https://)

Upprepat värde/fält

Ja, högst 10 per produkt rekommenderas

Text (TSV)

http://www.example.com/image2.jpg,
http://www.example.com/image3.jpg,
http://www.example.com/image4.jpg

XML (flöden)

<g:additional_image_link>https://www.example.com/image2.jpg</g:additional_image_link> <g:additional_image_link>https://www.example.com/image3.jpg</g:additional_image_link><g:additional_image_link>https://www.example.com/image4.jpg</g:additional_image_link>

videolänk [video_link].

Valfritt

Webbadress till en video med varan

Syntax/typ

Webbadress på YouTube (måste börja med http:// eller https://)

Upprepat värde/fält

Ja, högst 10 per produkt rekommenderas

Text (TSV)

https://www.youtube.com/watch?v=abc

XML (flöden)

<g:video_link>https://www.youtube.com/watch?v=abc</g:video_link>

produktsidans webbadress [product_page_url]

Valfritt

Webbadress till tillverkarens produktinformationssida

Syntax/typ

Webbadress på YouTube (måste börja med http:// eller https://)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

XML (flöden)

<g:product_page_url>http://www.example.com/
asp/sp.asp?cat=12&id=1030</g:product_page_url>

presentationsdatum [disclosure_date]

Valfritt

Datum då varan presenteras offentligt

Syntax/typ

Datum

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

2013-12-05

XML (flöden)

<g:disclosure_date>2013-12-05</g:disclosure_date>

avancerat produktinnehåll [rich_product_content]

Valfritt

Avancerade produktbeskrivningar och media som lyfter fram särskilda produktegenskaper.

Syntax/typ

Särskild strukturerad data

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Obs! Du måste koda hela fältet i dubbla citattecken och ange två dubbla citattecken inom fältet för att inte störa koden. Vanligtvis hanteras detta via CSV/TSV-exporter.

)

{

""@context"": {

""s"": ""http://schema.org/"",

""g"": ""http://schema.googleapis.com/""

},

""@type"": ""g:Showcase"",

""g:showcaseBlock"": [

{

""@type"": ""g:ShowcaseFeatureSet"",

""s:headline"": ""Rubrik för uppsättningen med rutor"",

""s:itemListElement"": [

{

""@type"": ""g:ShowcaseFeature"",

""s:headline"": ""Rutans rubrik"",

""s:description"": ""Rutans beskrivning""

}

]

}

XML (flöden)

Obs! Det här måste kodas som CDATA i en XML-fil.

<g:rich_product_content><![CDATA[

{

"@context": {

"s": "http://schema.org/",

"g": "http://schema.googleapis.com/"

},

"@type": "g:Showcase",

"g:showcaseBlock": [

{

"@type": "g:ShowcaseFeatureSet",

"s:headline": "Rubrik för uppsättningen med rutor",

"s:itemListElement": [

{

"@type": "g:ShowcaseFeature",

"s:headline": "Rutans rubrik",

"s:description": "Rutans beskrivning"

}

]

}

]

}

]]></g:rich_product_content>

lanseringsdatum [release_date]

Valfritt

Datum då varan kan köpas

Syntax/typ

Datum

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

2013-12-05

XML (flöden)

<g:release_date>2013-12-05</g:release_date>

rekommenderat pris [suggested_retail_price]

Valfritt

Tillverkarens rekommenderade pris

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

9,99 USD

XML (flöden)

<g:suggested_retail_price>USD 9.99 </g:suggested_retail_price>

produktinformation [product_detail]

Valfritt

Ytterligare information och specifikationer

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Teckenantal

Avsnittsnamn: högst 140 rekommenderas

Attributnamn: högst 140 rekommenderas

Attributvärde: högst 1 000

Underattribut

Avsnittsnamn [section_name](Krävs)

Attributnamn [attribute_name](Krävs)

Attributvärde [attribute_value] (Krävs)

Upprepat värde/fält

Ja

Text (TSV)

General:Product Type:Digital player,
General:Digital Player Type:Flash based,Display:Resolution:432 x 240,Display:Diagonal Size:"2.5"""

XML (flöden)

<g:product_detail>
    <g:section_name>Allmänt</g:section_name>
    <g:attribute_name>Produkttyp</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>Digital spelare</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Allmänt</g:section_name>
    <g:attribute_name>Typ av digital spelare</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>Flashbaserad</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Skärm</g:section_name>
    <g:attribute_name>Upplösning</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>432 x 240</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Skärm</g:section_name>
    <g:attribute_name>Diagonal storlek</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>2,5 tum</g:attribute_value>
</g:product_detail>

Länk till 3D-modell [virtual_model_link]

Valfritt

En 3D-modell av produkten. Ange destinationen till 3D-upplevelser när du blir uppmanad till det.

Syntax/typ

Webbadress (måste börja med http:// eller https://)

Teckenantal

Upp till 2 000 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

https://www.google.com/products/xyz.glb

XML (flöden)

<g:virtual_model_link>https://www.google.com/products/xyz.glb </g:virtual_model_link>

 

Variantinformation

Vi definierar varianter som en grupp av liknande varor som bara skiljer sig åt i fråga om attribut som färg [color] eller stil [style]. Genom att skicka in varianter av varor hjälper du Google att förbättra kundupplevelsen genom att gruppera produkterna korrekt i annonser på Googles tjänster.

Så här skickar du in uppgifter om varianter

 • Börja genom att skicka in en artikel för varje variant.
  • Om en viss mobilmodell till exempel finns i fyra färger (svart, vit, silver och röd) och tre lagringskapaciteter (8 GB, 16 GB och 32 GB) måste du skicka in 12 varianter (svart 8 GB, svart 16 GB, svart 32 GB, vit 8 GB, vit 16 GB osv.).
 • Inkludera unika värden för attributet id [id] för varje variant, precis som du skulle göra för alla andra varor i din produktdata.
 • För att identifiera varor som varianter av varandra måste du gruppera dem med ett varugrupp-id [item_group_id]. Varje vara i gruppen ska ha samma varugrupp-id. Som tumregel kan kunden välja olika färger, mönster, storlekar, stilar osv. på målsidan för produkten och identifiera dem som separata varor, men med samma varugrupp-id.
 • Lägg till variantattribut i titeln som anger vad som gör varje variant unik. Ett värde för färg [color] och/eller produktinformation [product_detail] måste skickas in för att skilja varorna åt.

När du skapar en titel [title] för varianter av varor måste du tänka på att inkludera det gemensamma namnet för alla produktvarianter, samt de variantattribut som gör produkten unik.

Exempel:

 • Google Nexus 5 Android-mobil – 32 GB – Svart – Olåst – GSM
 • Google Nexus 5 Android-mobil – 16 GB – Vit – AT&T
Attribut Format En snabb överblick över minimikraven

varugrupp-id [item_group_id]

Valfritt, rekommenderas för varor med flera varianter.

Identifierar varianter av en produkt/stil

Syntax/typ

Endast ASCII

Högst 50 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

AB123-Sp14

XML (flöden)

<g:item_group_id>AB123-Sp14</g:item_group_id>

Välj ett unikt värde för varje variantgrupp.

Använd överordnad SKU när det är möjligt.

Behåll värdet när du uppdaterar produktdatan.

Endast giltiga Unicode-tecken får användas.

Använd ett varugrupp-id [item_group_id] för en produktuppsättning som skiljer sig åt med ett eller flera av följande attribut:

Om dina produkter skiljer sig åt med designelement som inte ingår bland attributen ovan får varugrupp-id [item_group_id] inte användas

Använd samma attribut för varje produkt i varugruppen. Om en produkt till exempel finns i olika storlekar [size] och färger [color] ska du skicka in en storlek och färg för varje produkt som har samma värde för varugrupp-id [item_group_id]

doft [scent]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter doft.

Rekommenderas för alla produkter där doften är ett viktigt, särskiljande attribut.

Den specifika doften av en produkt

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

barrskog

XML (flöden)

<g:scent>Pine fresh</g:scent>

 

smak [flavor]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter smak.

Rekommenderas för alla produkter där smaken är ett viktigt, särskiljande attribut.

En produkts specifika smak

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

BBQ

XML (flöden)

<g:flavor>Spicy BBQ</g:flavor>

 

format [format]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter format.

Rekommenderas för alla produkter där formatet är ett viktigt, särskiljande attribut.

En produkts medieformat

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Blu-ray

XML (flöden)

<g:format>Blu-ray</g:format>

 

lagringsutrymme [capacity]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter lagringsutrymme.

Rekommenderas för alla produkter där lagringsutrymme är ett viktigt, särskiljande attribut.

Den fasta minneslagringskapaciteten hos en elektronisk enhet

Syntax/typ

Heltal + måttenhet

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

16 GB

XML (flöden)

<g:capacity>16GB</g:capacity>

Det finns tre giltiga värden:

 • MB
 • GB
 • TB

kön [gender]

Rekommenderas för alla produkter i en varugrupp som varierar efter kön och alla produkter för vilka kön är ett viktigt, särskiljande attribut.

Varans avsedda kön

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

herr

XML (flöden)

<g:gender>herr</g:gender>

Det finns tre giltiga värden:

 • male
 • female
 • unisex

Skicka endast in engelska värden för det här attributet. Om du skickar in översatta värden kan produkten visas utan den här informationen eller bli underkänd.

åldersgrupp [age_group]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter åldersgrupp.

Krävs för alla kläder.

Rekommenderas för alla produkter för vilka åldersgrupp är ett viktigt, särskiljande attribut.

Varans inriktade åldersgrupp

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

adult

XML (flöden)

<g:age_group>adult</g:age_group>

Det finns fem giltiga värden:

 • newborn
 • infant
 • toddler
 • kids
 • adult

Skicka endast in engelska värden för det här attributet. Om du skickar in översatta värden kan produkten visas utan den här informationen eller bli underkänd.

storlek [size]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter storlek.

Krävs för alla klädvaror i produktkategorierna ”Kläder och accessoarer > Kläder” och ”Kläder och accessoarer > Skor” och underkategorier till dessa.

Rekommenderas för alla produkter där storlek är ett viktigt, särskiljande attribut.

Produktens storlek

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

XL

XML (flöden)

<g:size>XL</g:size>

 

storlekstyp [size_type]

Endast kläder:

Krävs för produkter i en varugrupp som varierar efter storlek.

Krävs för alla klädvaror i produktkategorierna Kläder och accessoarer > Kläder och underkategorier till dessa.

Varans storlekstyp

Syntax/typ

Sträng (Unicode-tecken. Rekommenderas: endast ASCII)

Upprepat värde/fält

Ja (högst två värden)

Text (TSV)

petite [små storlekar dam]

XML (flöden)

<g:size_type>små storlekar</g:size_type>

<g:size_type>mammakläder</g:size_type>

Det finns sex godkända värden. Du kan ange två värden (till exempel stor och lång eller små storlekar dam och mammakläder).

 • regular [normal]
 • petite [små storlekar dam]
 • mammakläder
 • plus [plus]
 • tall [lång]
 • big [stor]

Skicka endast in engelska värden för det här attributet. Om du skickar in översatta värden kan produkten visas utan den här informationen eller bli underkänd.

storlekssystem [size_system]

Rekommenderas för kläder

Storlekssystem för en vara

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

US

XML (flöden)

<g:size_system>US</g:size_system>

Det finns 11 giltiga värden:

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

OBS! När attributet inte anges för en vara använder vi automatiskt standardvärdena för det land där varan säljs.

färg [color]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter färg.

Krävs för alla kläder.

Rekommenderas för alla produkter där färgen är ett viktigt, särskiljande attribut.

Varans färg

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Guld/silver/svart

XML (flöden)

<g:color>Gold/Silver/Black</g:color>

 

tema [theme]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter tema.

Rekommenderas för alla produkter där temat är ett viktigt, särskiljande attribut.

Beskrivning av varans stil och utseende

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Björnar

XML (flöden)

<g:theme>Bears</g:theme>

 

mönster [pattern]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter mönster.

Rekommenderas för alla produkter där mönstret är ett viktigt, särskiljande attribut.

Varans mönster/grafik

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

randig

XML (flöden)

<g:pattern>Randig</g:pattern>

 

material [material]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter material.

Rekommenderas för alla produkter där materialet är ett viktigt, särskiljande attribut.

Varans material

Syntax/typ

Text (Unicode-tecken)

Högst 200 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

Läder/bomull

XML (flöden)

<g:material>Leather/Cotton</g:material>

 

antal [count]

Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter antal.

Rekommenderas för alla produkter där antalet är ett viktigt, särskiljande attribut.

Antalet enheter i en förpackningsbehållare av en viss storlek

Syntax/typ

Heltal + måttenhet

Högst 100 tecken

Upprepat värde/fält

Nej

Text (TSV)

30 tabletter

XML (flöden)

<g:count>30 caplets</g:count>

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny