Produktdataspecifikation

I den här artikeln beskriver vi kraven och formatet för varje giltigt attribut i Manufacturer Center. Vissa attribut är obligatoriska, medan andra rekommenderas eller är valfria. Om du inte anger värden för de obligatoriska attributen kan varan i fråga inte behandlas korrekt vid uppladdning till flödet. När du inte anger värden för rekommenderade eller valfria attribut leder det till ofullständig produktdata i vårt system, men det orsakar inga problem med flödet.

I den här artikeln används termerna vara och produkt ett flertal gånger. Vi använder termen vara för att beskriva en särskild produktvariant. Varor liknar produkter, men produkter kan förekomma i flera varianter. Dessa varianter (produktvarianter) kan skilja sig åt i fråga om färg, storlek eller stil. Med andra ord använder vi vara för att hänvisa till en enda variant av en produkt. Varje post i produktdatafilen ska motsvara en enda vara eller produktvariant.

Tänk på att endast skicka in attribut på engelska till flödet. Du hittar dem inom hakparentes nedan. Beskrivningar eller översättningar av värdena är endast avsedda som förtydligande.

Tänk på att om du anger många värden för upprepade attribut (t.ex. funktionsbeskrivning) kanske vi bara visar några av de första värdena.

Här finns exempel:

De värden du anger kanske visas för användarna. Därför är det viktigt att du väljer värden de förstår.

Grundläggande information

Följande attribut innehåller grundläggande information om dina artiklar.

Fullständig information om attributet, inklusive tips för användning, hittar du via länken i varje attributtabell.

id [id] – Identifierare för den specifika varan
Attribut

id [id] (se fullständiga riktlinjer)

Användning Krävs för alla varor
Typ Alfanumeriskt
Antal tecken Högst 50
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält tddy-123-uk
XML-exempel <g:id>tddy-123-uk</g:id>
Obs!

När en artikel har skickats in får [id] inte ändras när du uppdaterar datan eller senare användas för en annan produkt.

gtin [gtin] – Varans GTIN (Global Trade Item Number)
Attribut GTIN [gtin] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Krävs för alla varor
Typ 8-, 12-, 13- eller 14-siffrigt nummer (UPC, EAN, JAN eller ISBN)
Teckenbegränsning 50
Upprepat värde Ja
Text/tabbavgränsat 3234567890126
XML (flöden) <g:gtin>3234567890126</g:gtin>
'MPN' [mpn] – Varans MPN (Manufacturer Part Number)

MPN-nummer (Manufacturer Part Numbers) är alfanumeriska koder som skapas av produkttillverkaren för att ge den en unik identitet bland alla produkter från samma tillverkare.

Användning: Se vilka regler för unika produktkoder som gäller för ditt målland.

Typ Alfanumeriska tecken
Teckenbegränsning 70
Text/tabbavgränsad GO12345OOGLE
XML (flöden) <g:mpn>GO12345OOGLE</g:mpn>

Viktigt!

 • MPN-nummer tilldelas av en tillverkare. Ett säljartilldelat id är inte ett korrekt värde för det här attributet, förutom i de fall där säljaren också har tillverkat produkten.
 • MPN-nummer ska vara specifika för en enda unik produkt. Till exempel ska en produkts olika färgvarianter ha olika MPN-nummer.
titel [title] – Varans titel
Attribut titel [title] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Krävs för alla varor
Typ Text
Antal tecken Rekommenderat intervall 80–140
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA/GSM
XML-exempel <g:title>Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA/GSM</g:title>
Obs!
 • Följ våra riktlinjer för annonstext noga. Inkludera till exempel ingen reklamtext och använd inte versaler.
 • För varianter av produkter måste du ta med försäljningsnamnet på alla varianter, med olika titlar för varje variant. Om till exempel ”Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Olåst – CDMA” finns i rött och svart måste du ha båda följande titlar på två olika varor:
  • Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Röd – Olåst – CDMA
  • Google Nexus 5 Android-mobil 32 GB – Svart – Olåst – CDMA
varumärke [brand] – Namnet på en produkts varumärke
Attribut varumärke [brand] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Krävs för alla varor
Typ Text
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält Acme Toys
XML-exempel <g:brand>Acme Toys</g:brand>
produktnamn [product_name] – Produktens försäljningsnamn
Attribut produktnamn [product_name] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Text
Antal tecken Rekommenderat intervall 80–140
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält Color LaserJet CP2025
XML-exempel <g:product_name>Color LaserJet CP2025</g:product_name>
kollektion [product_line] – Namn på en relaterad produktgrupp
Attribut kollektion [product_line] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Rekommenderas för alla varor
Typ Text 
Upprepat fält Nej 
Exempel på TSV-fält Creativa
XML-exempel <g:product_line>Creativa</g:product_line>
produkttyp [product_type] – Typ eller kategori för produkten
Attribut produkttyp [product_type] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Text, med > för att avgränsa hierarkinivåer
Upprepat fält Ja, högst 10 per produkt rekommenderas
Exempel på TSV-fält Hem och trädgård > Köksutrustning och möbler > Hushållsapparater > Kylskåp
Hushållsapparater > Kök > Kylskåp
XML-exempel <g:product_type> Hem och trädgård &gt; Köksutrustning och möbler &gt; Hushållsapparater &gt; Kylskåp</g:product_type> <g:product_type>Hushållsapparater &gt; Kök &gt; Kylskåp </g:product_type>

Multimedieinformation

Multimedieinformation innehåller information om den multimedia som är associerad med dina produkter. Informationen kan bland annat vara bilder, videor, länkar eller formaterade beskrivningar. Den här informationen är inte obligatorisk, men ytterligare attribut som anges här kan inverka positivt på användarens upplevelse av Shopping-annonser genom att ge mer detaljerad produktinformation.

beskrivning [description] – Detaljerad beskrivning av din produkt
Attribut beskrivning [description] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Krävs
Typ Text
Antal tecken Rekommenderat intervall 500–1 500
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält Mörkröda, extra stora lakan tillverkade av 100 % vävd polyester med en trådtäthet på 300. Setet innehåller ett dra-på-lakan, ett underlakan och två standardörngott. Maskintvättbara; extra djupa formsydda hörn.
XML-exempel <g:description>Mörkröda, extra stora lakan tillverkade av 100 % vävd polyester med en trådtäthet på 300.Setet innehåller ett dra-på-lakan, ett underlakan och två standardörngott. Maskintvättbara; extra djupa formsydda hörn.</g:description>
Obs!
 • Om fältet innehåller radbrytningar i tabbavgränsade filer måste det avgränsas med raka dubbla citattecken.
 • Även om gränsen är 10 000 rekommenderar vi 500–1 000 tecken.
 • Var noga med att följa våra riktlinjer för annonstext. Du får till exempel inte inkludera kampanjtext som ”fri frakt”, du får inte använda VERSALER och du får heller inte inkludera en beskrivning av ditt varumärke eller företag.
 • Beskrivningar får inte heller innehålla följande information:
  • Länkar till din butik eller andra webbplatser.
  • Fakturerings-, betalnings- eller försäljningsinformation.
  • Hänvisningar till interna kategoriseringssystem, till exempel ”Leksaker och spel > Leksaker > Dockor”.
  • Jämförelser med produkter från andra tillverkare, till exempel ”ännu bättre/snabbare/större än X”.
  • Information om andra produkter, tillbehör eller liknande varor.
funktionsbeskrivning [feature_description] – Beskrivning i rich-format
Attribut funktionsbeskrivning [feature_description] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Rekommenderas
Typ Text och bilder
Antal tecken rubrik: högst 140 rekommenderas
text: rekommenderat intervall 250–700
bild: minst 800 x 800 pixlar
Upprepat fält Ja, minst två per produkt, mellan tre och sex rekommenderas
Exempel på TSV-fält Nu ännu rivigare:Den senaste versionen av produkten är nu ännu häftigare. Ger en ny synvinkel på livet.:”http://example.com/image1.png”,Bättre upplösning:”Produkten levereras nu med en 15-tumsskärm med 10 gånger bättre upplösning än våra tidigare versioner, och den har 3,5 x zoom.”:
XML-exempel <g:feature_description>
    <g:headline>Nu ännu rivigare</g:headline>
    <g:text>Den senaste versionen av produkten är nu ännu häftigare. Ger en ny synvinkel på livet.</g:text>
    <g:image_link>http://example.com/image1.png</g:image_link>
</g:feature_description>
<g:feature_description>
  <g:headline>Bättre upplösning</g:headline>
  <g:text>Produkten levereras nu med en 15-tumsskärm med 10 gånger bättre upplösning än våra tidigare versioner, och den har 3,5 x zoom.</g:text>
</g:feature_description>
bildlänk [image_link] – Webbadress till en bild på varan
Attribut bildlänk [image_link] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Krävs
Typ Webbadress (Måste börja med http:// eller https://)
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält http://www.example.com/image1.jpg
XML-exempel <g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link>
Obs!
 • De bildformat som accepteras är (i prioritetsordning) JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), icke-animerad GIF (.gif) och BMP (.bmp) och filtillägget för dessa bilder ska motsvara formatet.
 • De URL-protokoll som accepteras är http och https. Alla symboler i bildadressen måste ersättas med URL-kodade enheter (t.ex. komma = %2C).
 • Webbadresser måste vara sökbara och får inte vara lösenordsskyddade. Användaragenterna ”googlebot” och ”googlebot-image” måste ha åtkomst till katalogen med filen. Läs mer om hur du konfigurerar robots.txt-filen.
ytterligare bildlänk [additional_image_link] – Ytterligare webbadresser till bilder av varan
Attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Rekommenderas för varor med flera bilder
Typ Webbadress (måste börja med http:// eller https://)
Upprepat fält Ja, högst 10 per produkt rekommenderas
Exempel på TSV-fält http://www.example.com/image2.jpg, http://www.example.com/image3.jpg, http://www.example.com/image4.jpg
XML-exempel <g:additional_image_link>http://www.example.com/image2.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.example.com/image3.jpg</g:additional_image_link>
<g:additional_image_link>http://www.example.com/image4.jpg</g:additional_image_link>
videolänk [video_link] – Webbadress till en video med varan
Attribut videolänk [video_link] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Webbadress på YouTube (Måste börja med http:// eller https://)
Upprepat fält Ja, högst 10 per produkt rekommenderas 
Exempel på TSV-fält https://www.youtube.com/watch?v=abc
XML-exempel <g:video_link>https://www.youtube.com/watch?v=abc</g:video_link>
Obs!
 • Vi rekommenderar videor med upplösningen 720p (1280 x 720) eller 1080p (1920 x 1080).
 • Separera varje webbadress med ett komma. För tabbavgränsade flöden ska hela fältet omges av dubbla citattecken.
 • Alla symboler i videons webbadress måste ersättas med URL-kodade enheter (t.ex. komma = %2C). Observera att YouTube har sina egna användarvillkor som du godkänner när du använder YouTube.
produktsidans webbadress [product_page_url] – Webbadressen till tillverkarens produktinformationssida
Attribut produktsidans webbadress [product_page_url] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfri
Typ Webbadress (Måste börja med http:// eller https://)
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030
XML-exempel <g:product_page_url>http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030</g:product_page_url>
Obs!
 • Alla webbadresser måste länka direkt till produkternas webbsidor utan popup-fönster. Vi tillåter inte målsidor som kräver registrering eller lösenord, eller direktlänkar till filer eller e-postadresser.
 • Om det finns flera produkter på samma sida måste det vara enkelt för användaren att hitta rätt produkt. Vi rekommenderar endast en produkt per sida.
 • För varianter av samma produkt rekommenderar vi att du skickar webbadresser som i förväg väljer den variant användaren klickade på i Shopping-annonsen.
 • Länken får inte dirigera om eller vidarebefordra till en plats utanför din webbplats. Webbadressen måste börja med http:// eller https://.
 • Alla symboler måste ersättas med webbadresskodade entiteter (till exempel komma = %2C).
tillkännagivandedatum [disclosure_date] – Datum då varan presenteras
Attribut tillkännagivandedatum [disclosure_date] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Datum
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält 2013-12-05
XML-exempel <g:disclosure_date>2013-12-05</g:disclosure_date>
detaljerat produktinnehåll [rich_product_content] – detaljerade produktbeskrivningar och media som lyfter fram särskilda produktegenskaper.
Attribut detaljerat produktinnehåll [rich_product_content] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Särskild strukturerad data
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält Obs! Du måste koda hela fältet i dubbla citattecken och ange två dubbla citattecken inom fältet för att inte störa koden. Vanligtvis hanteras detta via CSV/TSV-exporter. 
 
)
{
  ""@context"": {
    ""s"": ""http://schema.org/"",
    ""g"": ""http://schema.googleapis.com/""
  },
  ""@type"": ""g:Showcase"",
  ""g:showcaseBlock"": [
    {
      ""@type"": ""g:ShowcaseFeatureSet"",
      ""s:headline"": ""Rubrik för uppsättningen med rutor"",
      ""s:itemListElement"": [
        {
          ""@type"": ""g:ShowcaseFeature"",
          ""s:headline"": ""Rutans rubrik"",
          ""s:description"": ""Rutans beskrivning""
        }
      ]
    }
XML-exempel Obs! Det här måste kodas som CDATA i en XML-fil.
 
<g:rich_product_content><![CDATA[
{
  "@context": {
    "s": "http://schema.org/",
    "g": "http://schema.googleapis.com/"
  },
  "@type": "g:Showcase",
  "g:showcaseBlock": [
    {
      "@type": "g:ShowcaseFeatureSet",
      "s:headline": "Rubrik för uppsättningen med rutor",
      "s:itemListElement": [
        {
          "@type": "g:ShowcaseFeature",
          "s:headline": "Rutans rubrik",
          "s:description": "Rutans beskrivning"
        }
      ]
    }
  ]
}
]]></g:rich_product_content>
utgivningsdatum [release_date] – Datumet då varan kan köpas
Attribut utgivningsdatum [release_date] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Datum
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält 2013-12-05
XML-exempel <g:release_date>2013-12-05</g:release_date>
rekommenderat pris [suggested_retail_price] – Tillverkarens rekommenderade pris
Attribut rekommenderat pris [suggested_retail_price] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Alfanumeriskt
Upprepat fält Nej
Exempel på TSV-fält 9,99 USD
XML-exempel <g:suggested_retail_price>9,99 USD</g:suggested_retail_price>
produktinformation [product_detail] – Ytterligare information och specifikationer
Attribut produktinformation [product_detail] (se fullständiga riktlinjer)
Användning Valfritt
Typ Alfanumeriskt
Underattribut Avsnittsnamn [section_name] (Krävs)
Attributnamn [attribute_name] (Krävs)
Attributvärde [attribute_value] (Valfritt)
Antal tecken Avsnittsnamn: högst 140 rekommenderas
Attributnamn: högst 140 rekommenderas
Attributvärde: högst 1 000
Upprepat fält Ja
Exempel på TSV-fält Allmänt:Produkttyp:Digital spelare,Allmänt:Typ av digital spelare:Flashbaserad,Skärm:Upplösning:432 x 240,Skärm:Diagonal storlek:2,5 tum
XML-exempel <g:product_detail>
    <g:section_name>Allmänt</g:section_name>
    <g:attribute_name>Produkttyp</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>Digital spelare</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Allmänt</g:section_name>
    <g:attribute_name>Typ av digital spelare</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>Flashbaserad</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Skärm</g:section_name>
    <g:attribute_name>Upplösning</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>432 x 240</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>Skärm</g:section_name>
    <g:attribute_name>Diagonal storlek</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>2,5 tum</g:attribute_value>
</g:product_detail>

Variantinformation

Vi definierar varianter som en grupp av liknande varor som bara skiljer sig åt i fråga om attribut som färg [color] eller stil [style]. Genom att skicka in varianter av varor hjälper du Google att förbättra användarupplevelsen genom att gruppera produkterna korrekt i Google Shopping.

Så här skickar du in uppgifter om varianter

 • Börja genom att skicka in en artikel för varje variant.
 • Om en viss mobilmodell till exempel finns i fyra färger (svart, vit, silver och röd) och tre lagringskapaciteter (8 GB, 16 GB och 32 GB) måste du skicka in 12 varianter (svart 8 GB, svart 16 GB, svart 32 GB, vit 8 GB, vit 16 GB osv.).
 • Inkludera unika värden för attributet id [id] för varje variant, precis som du skulle för alla andra varor i din produktdata.
 • För att identifiera varor som varianter av varandra måste du gruppera dem tillsammans med ett varugrupp-id [item_group_id]. Varje vara i gruppen ska ha samma varugrupp-id [item_group_id]. Som tumregel kan användare välja olika färger, mönster, storlekar, stilar osv. på målsidan för produkten och identifiera dem som separata varor, men med samma varugrupp-id [item_group_id].
 • Lägg till variantattribut i titeln som anger vad som gör varje variant unik. Ett värde för färg [color] eller produktinformation [product_detail] måste skickas in för att skilja varorna åt.
 • När du skapar en titel [title] för varianter måste du tänka på att inkludera det gemensamma namnet för alla produktvarianter, samt de variantattribut som gör produkten unik.

  Exempel:

  • Google Nexus 5 Android-mobil – 32 GB – Svart – Olåst – GSM
  • Google Nexus 5 Android-mobil – 16 GB – Vit – AT&T
  varugrupp-id [item_group_id] – Kännetecknar varianter av en produkt/stil
  Attribut varugrupp-id [item_group_id] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Valfritt; rekommenderas för varor med flera varianter
  Typ Alfanumeriskt
  Antal tecken Högst 50
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält AB123-Sp14
  XML-exempel <g:item_group_id>AB123-Sp14</g:item_group_id>
  En snabb överblick över minimikraven
  • Välj ett unikt värde för varje variantgrupp. 
  • Använd överordnad SKU när det är möjligt. 
  • Behåll värdet när du uppdaterar produktdatan.
  • Endast giltiga Unicode-tecken får användas.
  • Använd ett varugrupp-id [item_group_id] för en produktuppsättning som skiljer sig åt med ett eller flera av följande attribut:
   • färg [color]
   • storlek [size]
   • mönster [pattern]
   • material [material]
   • åldersgrupp [age_group]
   • kön [gender]
  • Om dina produkter skiljer sig åt med designelement som inte ingår bland attributen ovan får varugrupp-id [item_group_id] inte användas.
  • Använd samma attribut för varje produkt i varugruppen. Om en produkt till exempel finns i olika storlekar [size] och färger [color] ska du skicka in en storlek och färg för varje produkt som har samma värde för varugrupp-id [item_group_id].
  doft [scent] – En produkts särskilda doft
  Attribut doft [scent] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter doft. Rekommenderas för alla produkter där doften är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Barrskog
  XML-exempel <g:scent>Barrskog</g:scent>
  smak [flavor] – En produkts särskilda smak
  Attribut smak [flavor] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter smak. Rekommenderas för alla produkter där smaken är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält BBQ
  XML-exempel <g:flavor>BBQ</g:flavor>
  format [format] – Medieformat för en produkt
  Attribut format (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter format. Rekommenderas för alla produkter där formatet är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text 
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Blu-ray
  XML-exempel <g:format>Blu-ray</g:format>
  lagringsutrymme [capacity] – Den fasta minneslagringskapaciteten hos en elektronisk enhet
  Attribut lagringsutrymme [capacity] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter lagringsutrymme. Rekommenderas för alla produkter där lagringsutrymme är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Heltal + måttenhet
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält 16 GB
  XML-exempel <g:capacity>16 GB</g:capacity>
  Obs!

  Det finns tre giltiga värden:

  • MB
  • GB
  • TB
  kön [gender] – Kön för varan
  Attribut (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Rekommenderas för alla produkter i en varugrupp som varierar efter kön och alla produkter för vilka kön är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Se under ”Obs!”
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält för män
  XML-exempel <g:gender>för män</g:gender>
  Obs!

  Det finns tre giltiga värden:

  • för män
  • för kvinnor
  • unisex
  åldersgrupp [age_group] – Varans inriktade åldersgrupp
  Attribut åldersgrupp [age_group] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter åldersgrupp. Krävs för alla kläder.
  Rekommenderas för alla produkter för vilka åldersgrupp är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Se under ”Obs!”
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält vuxna
  XML-exempel <g:age_group>vuxna</g:age_group>
  Obs!

  Det finns fem giltiga värden:

  • nyfödda
  • spädbarn
  • småbarn
  • barn
  • vuxna
  storlek [size] – Varans storlek
  Attribut storlek [size] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter storlek. Krävs för alla klädvaror i produktkategorierna Kläder och accessoarer > Kläder och Kläder och accessoarer > Skor och underkategorier till dessa.
  Rekommenderas för alla produkter där storlek är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält XL
  XML-exempel <g:size>XL</g:size>
  storlekstyp [size_type] – Varans storlekstyp
  Attribut storlekstyp [size_type] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning

  Endast kläder.

  Krävs för produkter i en varugrupp som varierar efter storlek.
  Krävs för alla klädvaror i produktkategorierna ”Kläder och accessoarer > Kläder” och underkategorier till dessa.

  Typ Heltal + enhet 
  Antal tecken Se under ”Obs!”
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält små storlekar
  XML-exempel <g:size_type>små storlekar</g:size_type>
  Obs!

  Det finns fyra godkända värden:

  • regular
  • petite
  • oversize
  • maternity
  size system [size_system] - Size system of an item
  Attribute size system [size_system] (see full guidelines)
  When to include Only for apparel items
  Type Text (Unicode characters)
  Character count See Notes / Constraints
  Repeated field No
  TSV field example US
  XML example <g:size_system>US</g:size_system>
  Notes / Constraints

  There are 11 accepted values:

  • "US"
  • "UK"
  • "EU"
  • "DE"
  • "FR"
  • "JP"
  • "CN"
  • "IT"
  • "BR"
  • "MEX"
  • "AU"

  NOTE: When the attribute is not specified for an item, we automatically use the default values for the target country where you’re selling the item.

  färg [color] – Varans färg
  Attribut färg [color] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter färg. Krävs för alla kläder.
  Rekommenderas för alla produkter där färgen är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text 
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Guld/silver/svart
  XML-exempel <g:color>Guld/silver/svart</g:color>
  tema [theme] – Beskrivning av varans stil och utseende
  Attribut tema [theme] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter tema. Rekommenderas för alla produkter där temat är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Björnar
  XML-exempel <g:theme>Björnar</g:theme>
  mönster [pattern] – Varans mönster/grafik
  Attribut mönster [pattern] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter mönster. Rekommenderas för alla produkter där mönstret är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Randig
  XML-exempel <g:pattern>Randig</g:pattern>
  material [material] – Varans material
  Attribut material [material] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter material. Rekommenderas för alla produkter där materialet är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Text
  Antal tecken Högst 200
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält Läder/bomull
  XML-exempel <g:material>Läder/bomull</g:material>
  antal [count] – Antalet enheter i en förpackning av en viss storlek
  Attribut antal [count] (se fullständiga riktlinjer)
  Användning Krävs för alla produkter i en varugrupp som varierar efter antal. Rekommenderas för alla produkter där antalet är ett viktigt, särskiljande attribut.
  Typ Heltal + måttenhet
  Antal tecken Högst 100
  Upprepat fält Nej
  Exempel på TSV-fält 30 tabletter
  XML-exempel <g:count>30 tabletter</g:count>
  Var det här till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?

  Behöver du mer hjälp?

  Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt