Weinig gegevens: definitie

Diagrammen of statistieken waarvoor een waarschuwing over 'weinig gegevens' of 'beperkte gegevens' wordt weergegeven, geven wellicht geen volledig beeld van uw prestaties op de lange termijn.

  • Google Ads kan alleen resultaten of insights weergeven op basis van de gegevens in de door u geselecteerde periode. Als het pictogram 'weinig gegevens' wordt weergegeven bij diagrammen of rapporten, zijn de gegevens mogelijk minder informatief dan wanneer uw advertenties meer vertoningen, klikken, conversies of andere statistieken hebben gegenereerd.
  • Houd er rekening mee dat de resultaten, als uw advertenties pas een korte periode actief zijn, de volgende keer dat iemand interactie heeft met een van uw advertenties of converteert op uw website, gemakkelijk kunnen veranderen.
  • U kunt de gegevens het best over een langere periode bekijken in plaats van actie te ondernemen naar aanleiding van op een beperkte hoeveelheid informatie gebaseerde diagrammen of grafieken. Met meer gegevens kan er een beter beeld worden geschetst van de prestaties van uw advertenties en targeting.

Meer informatie over rapportage in Google Ads

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen