Advertentiebeleid

Richtlijnen voor uw advertentie, zoekwoorden en website. Advertenties die in strijd zijn met ons beleid, worden niet weergegeven.

  • Ga naar het Beleidscentrum van Google Ads om te kijken welke richtlijnen op u van toepassing zijn.
  • Het advertentiebeleid van Google is erop gericht te zorgen voor een goede ervaring voor mensen die onze advertenties zien, u te helpen succesvol te zijn met uw advertentie en ervoor te zorgen dat advertenties voldoen aan toepasselijke wetten in de landen waar ze worden weergegeven.
  • Alle Google Ads-advertenties moeten een goedkeuringsprocedure doorlopen om ervoor te zorgen dat ze veilig en geschikt zijn voor gebruikers. Telkens wanneer u een nieuwe advertentie maakt of een bestaande advertentie bewerkt, wordt deze automatisch ter beoordeling verzonden om te controleren of de advertentie aan ons advertentiebeleid voldoet.
  • Advertenties die in strijd zijn met ons beleid, worden gemarkeerd als Afgekeurd of Opgeschort en kunnen niet worden weergegeven zolang ze die status hebben.

Informatie over het goedkeuringsproces

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen