Werkelijke kosten per klik (CPC): definitie

Onder de werkelijke kosten per klik (werkelijke CPC) verstaan we het uiteindelijke bedrag dat u per klik betaalt. Vaak betaalt u minder (soms zelfs veel minder) dan uw maximale bod op basis van kosten per klik (max. CPC-bod), het hoogste bedrag dat normaal gesproken in rekening wordt gebracht voor een klik.

De werkelijke CPC ligt vaak lager dan de max. CPC, omdat u bij de Google Ads-veiling alleen betaalt wat u minimaal nodig heeft om de drempels voor advertentierangschikking te kunnen passeren en de advertentierangschikking van de concurrent direct onder u te verslaan. Als er geen concurrenten direct onder u staan (als er bijvoorbeeld geen andere concurrent dan u de drempelwaarde voor advertentierangschikking is gepasseerd), betaalt u alleen de minimale verkoopprijs.(Meer informatie leest u in het artikel Drempels voor advertentierangschikking.) Houd er rekening mee dat uw werkelijke CPC uw max. CPC kan overschrijden als u bijvoorbeeld Verbeterde CPC heeft ingeschakeld of als u een bodaanpassing heeft ingesteld.

Hoe dit werkt

We combineren de advertentiekwaliteit op het moment van de veiling (waaronder de verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina), het max. CPC-bod, de drempels voor advertentierangschikking, de concurrentiepositie binnen een veiling, de context van de zoekopdracht van de gebruiker en de verwachte impact van extensies en andere advertentie-indelingen met elkaar om de advertentierangschikking te bepalen. Bij het schatten van het verwachte effect van extensies en advertentie-indelingen houden we rekening met factoren als relevantie, verwachte klikfrequenties en prominentie van de extensies of indelingen op de pagina met zoekresultaten. De advertentierangschikking van elke adverteerder wordt vervolgens gebruikt om te bepalen waar de advertentie wordt weergegeven en welke soorten extensies en andere advertentie-indelingen bij de advertentie worden weergegeven (en of de advertentie of advertentie-indeling überhaupt wordt weergegeven).

Voor advertenties in het zoeknetwerk zijn de drempelwaarden voor advertentierangschikking (en de resulterende werkelijke CPC's) doorgaans hoger voor advertenties boven zoekresultaten om hoogwaardige functionaliteit te behouden en om ervoor te zorgen dat de werkelijke CPC's de waarde van de prominente locatie van de advertenties weerspiegelen. Hierdoor is de werkelijke CPC wanneer u boven de zoekresultaten wordt weergegeven, vaak hoger dan de werkelijke CPC als u onder de zoekresultaten wordt weergegeven, ook als er geen andere adverteerders onmiddellijk onder u staan. Hoewel u wellicht meer betaalt per klik, hebben topadvertenties meestal hogere klikfrequenties en kunt u bepaalde advertentie-extensies en andere functies weergeven die alleen beschikbaar zijn in de bovenste advertentieruimte. Zoals altijd wordt er nooit meer in rekening gebracht dan uw max. CPC-bod instellen (tenzij u tools gebruikt voor automatisch bieden).

Houd er ook rekening mee dat de concurrentiepositie binnen een advertentieveiling van invloed kan zijn op uw werkelijke kosten per klik. Als twee advertenties die om dezelfde positie concurreren dezelfde advertentierangschikking hebben, maakt elke advertentie ongeveer dezelfde kans om die positie te behalen. Maar naarmate het verschil in advertentierangschikking tussen de advertenties van twee adverteerders toeneemt, wordt de kans groter dat de hoger geplaatste advertentie wint, maar betaalt de betreffende adverteerder mogelijk ook hogere kosten per klik om de kans op winst te vergroten. Deze dynamische prijsstelling is van toepassing op alle advertentieposities op de pagina met zoekresultaten. Op deze manier worden uw werkelijke kosten per klik niet alleen beïnvloed door de concurrent direct onder u, maar ook door de concurrenten daaronder. 

Voorbeeld

Hier volgt een vereenvoudigd voorbeeld van hoe advertentierangschikking en werkelijke CPC werken. Het is niet van toepassing op alle factoren met betrekking tot advertentierangschikking en prijzen, maar het geeft u wel een algemeen overzicht van onze algoritmen:

Stel dat vijf adverteerders concurreren om maximaal vier advertentieposities boven de zoekresultaten op de pagina met zoekresultaten van Google. De advertentierangschikking van de adverteerders is respectievelijk 80, 50, 30, 10 en 5.

Als de minimaal benodigde advertentierangschikking voor weergave boven de zoekresultaten bijvoorbeeld 40 is, overschrijden alleen de eerste twee adverteerders (met advertentierangschikking 80 en 50) het minimum en worden ze boven de zoekresultaten weergegeven. De adverteerder met de advertentierangschikking van 80 betaalt net genoeg (bijvoorbeeld: afgerond naar de dichtstbijzijnde factureerbare eenheid, die in de VS $ 0,01 is) om de adverteerder met de advertentierangschikking van 50 te verslaan. Aangezien er geen andere adverteerder in aanmerking komt, betaalt de adverteerder met de advertentierangschikking van 50 net genoeg om de minimale advertentierangschikking van 40 te verslaan.

Als de minimaal benodigde advertentierangschikking voor weergave onder de zoekresultaten 8 is, worden twee van de drie resterende adverteerders (met advertentierangschikking 30 en 10) onder de zoekresultaten weergegeven. De adverteerder met de advertentierangschikking van 30 wordt weergegeven op de eerste positie onder de zoekresultaten en betaalt precies genoeg om de adverteerder met de advertentierangschikking van 10 te verslaan. De adverteerder met de advertentierangschikking van 10 wordt onder die adverteerder weergegeven en betaalt precies genoeg om de minimale advertentierangschikking van 8 te verslaan. De adverteerder met de advertentierangschikking 5 voldoet niet aan de minimale advertentierangschikking en wordt daarom helemaal niet weergegeven.

Voor bepaalde advertenties in het Display Netwerk is de werkelijke CPC anders dan hier wordt beschreven. Meer informatie over de advertentieveiling voor het Display Netwerk.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu