Politikalar

Google Yayıncı Politikaları

Google, yayıncıların içeriklerinden para kazanmasına, reklamverenlerin de hem yararlı hem alakalı ürün ve hizmetlerle potansiyel müşterilere ulaşmasına yardımcı olarak özgür ve açık bir web oluşturulmasına katkı sağlar. Reklam ekosistemine duyulan güvenin korunması, para kazanmamızı sağlayan kaynaklarla ilgili sınırlar belirlenmesini gerektirmektedir.

Google reklam koduyla içeriğinizden para kazanırken aşağıdaki politikalara uymanız zorunludur. İçerik terimiyle, diğer site veya uygulamalara yönlenen diğer reklamlar ve bağlantılar dahil olmak üzere, sayfanızda ya da uygulamanızda bulunan her şey kast edilmektedir. Bu politikalara uyulmaması, Google'ın reklamların içeriğinizde gösterilmesini engellemesi veya hesabınızın askıya alınması ya da feshedilmesiyle sonuçlanabilir.

Bu kısıtlamalar Google yayıncı ürünlerini kullanımınızı düzenleyen diğer tüm politikalara ek olarak geçerlidir.

Yasa dışı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yasa dışı olan, yasa dışı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden içerikler.

Fikri mülkiyetin kötüye kullanılması

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Telif hakkını ihlal eden içerikler. Politikamız uyarınca, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na (DMCA) uygun ve hak ihlali iddiası içeren bildirimlere yanıt veririz. Bu formu kullanarak karşı bildirimde bulunabilirsiniz.
 • Taklit ürünler satan veya bunların satışı için tanıtım yapan içerikler. Taklit ürünlerde, başka birine ait bir ticari markayla bire bir aynı veya ondan çok zor ayırt edilebilen bir ticari marka ya da logo yer alır. Bu ürünler, marka sahibine ait orijinal ürün gibi görünmek amacıyla o ürünün marka özelliklerini taklit eder.

Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden elde edilen ürünlerin satışı için tanıtım yapan içerikler.

  Örnekler: Kaplan, köpek balığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Irk ya da etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre kişilere veya gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren ya da kişi veya grupları küçük düşürücü içerikler.

  Örnekler: Nefret gruplarının veya nefret grubu araçlarının tanıtımı, başkalarını bir kişi veya grubun insanlık dışı veya daha değersiz olduğuna ya da nefret edilmeyi hak ettiğine inanmaya teşvik etme

 • Bir kişi veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerikler.

  Örnekler: Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getirme, trajik bir olayın yaşanmadığını ya da mağdurların veya ailelerinin olayın örtbas edilmesinde rol aldığını ya da suç ortağı olduğunu öne sürme

 • Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermesini savunan içerik.

  Örnekler: İntiharı, anoreksiyi veya başka herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan içerikler; sağlık/tıp ile ilgili tehlikeli iddiaları ve uygulamaları tanıtan ya da savunan içerikler; bir bireyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden veya başka kişilere yönelik saldırıları özendiren içerikler; başkalarına yönelik şiddeti teşvik eden, yücelten veya hoşgören içerikler; terörist gruplar/uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından oluşturulan veya terör eylemlerine destek veren içerikler; terör eylemlerini (yandaş toplamak dahil) teşvik eden veya uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlerinin/terörist örgütlerin gerçekleştirdiği saldırıları öven içerikler

 • Şantaj yoluyla başkalarını sömüren.

  Örnekler: Mahrem veya cinsel içerikli fotoğraf ya da videoların izinsiz şekilde yayınlanması veya şantaj amaçlı kullanılması

Dürüst olmayan davranışlara imkan verme

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Kullanıcıların başkalarını yanlış yönlendirmesine yardımcı olan içerikler.

  Örnekler: Pasaport, diploma veya akreditasyon gibi taklit veya sahte belgeler oluşturma; başkasının yerine dönem ödevi hazırlama, makale yazma veya sınava girme hizmetlerinin satışı veya dağıtımı; uyuşturucu testlerinden geçmeye yönelik bilgi veya ürünler

 • Bilgisayar korsanlığı veya program kırma eylemlerini tanıtan ya da kullanıcılara yazılım, sunucular veya web siteleri üzerinde değişiklik yapmaları ya da bunlara yetkisiz şekilde erişmeleri için gereken talimatları veya ekipmanları sağlayan içerikler.

  Örnekler: Cep telefonlarına ve diğer iletişim ya da içerik iletim sistemlerine veya cihazlarına yasa dışı erişim imkanı veren sayfalar ya da ürünler; dijital hak yönetim teknolojilerinin atlanması dahil, telif hakkı korumasını atlayan ürün veya hizmetler; ücretsiz hizmet almak için kablolu yayın ya da uydu sinyallerini yasa dışı şekilde çözen ürünler; içerik sağlayıcı tarafından yasaklandığı durumlarda, kullanıcıların akışlı videoları indirmesine yardımcı olan veya buna olanak sağlayan sayfalar

Gerçeğe aykırı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Sizinle, içeriğinizle veya web adresinizin birincil amacıyla ilgili bilgileri yanlış yansıtan, yanlış beyan eden veya gizleyen.
 • Net olmayan veya yalan beyanlarda bulunarak kullanıcıları içerikle etkileşime girmesi için kandıran.
 • Kullanıcıların bilgilerini toplama amacıyla "kimlik avı" yapan.
 • İçerikleri, ürünleri veya hizmetleri yanlış, gerçek olmayan veya aldatıcı iddialarla tanıtan içerikler.

  Örnek: "Kısa Yoldan Zengin Olma" planları

 • Seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunan içerikler.

  Örnekler: Yaşa veya doğum yerine göre siyasi adayların uygunluğu, halk oylaması prosedürleri, seçim sonuçları ya da seçimlere katılım oranı hakkında, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen bilgiler

 • Başka bir kişi, kuruluş, ürün veya hizmetle satış ortaklığı veya bağış ilişkisi bulunduğu yönünde yanlış izlenim uyandıran içerikler.

  Örnekler: Google ürünlerinin kimliğine bürünme, şirket logolarının kötüye kullanılması

 • Siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili medya içeriklerini çarpıtma yoluyla kullanıcıları yanıltan bilgiler.

 • Menşe ülkeniz veya kendinizle ilgili diğer somut bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunmanız ya da bunları gizlemeniz halinde, sizinkinden farklı bir ülkedeki kullanıcılara yönelik olarak sunulan, politika, toplumsal konular ya da kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili içerikler.

Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Bir bilgisayar, cihaz veya ağa zarar verebilecek ya da yetkisiz erişim elde edebilecek "kötü amaçlı yazılımlar" bulunduran içerikler.

  Örnekler: Bilgisayar virüsleri, fidye yazılımları, solucanlar, Truva atları, rootkit'ler, keylogger'lar, numara çeviriciler, casus yazılımlar, sahte güvenlik yazılımları ve diğer kötü amaçlı programlar veya uygulamalar

 • Google'ın İstenmeyen Yazılım politikasını ihlal eden içerikler.

  Örnekler: Yazılımın sunduğu işlevler veya yazılımı yüklemenin tüm sonuçları hakkında şeffaf olmama; Hizmet Şartları ya da Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne yer vermeme; yazılımları veya uygulamaları kullanıcının bilgisi dışında paket haline getirme; kullanıcının izni olmadan sistem değişiklikleri yapma; kullanıcıların yazılımı devre dışı bırakmasını ya da kaldırmasını zorlaştırma; Google hizmet veya ürünleriyle etkileşime geçerken herkese açık olarak sunulan Google API'lerini gerektiği gibi kullanmama

Cinsel içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Açık bir şekilde cinsellikle ilgili metin, görüntü, ses, video veya oyunlar barındıran içerikler.

  Örnekler: Genital, anal ve/veya oral seks gibi cinsel eylemler; mastürbasyon; pornografik çizgi film ya da hentai; apaçık ve tam çıplaklık

 • Simülasyon olarak veya gerçek bir şekilde, rıza dışı gerçekleşen cinsellikle ilgili temalara yer verilen içerikler.

  Örnekler: Tecavüz, ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, ölülerle cinsel ilişki, gerçek şiddet görüntüleri içeren materyaller, genç kız veya ergen temalı pornografi, reşit olmayanlar için arkadaşlık hizmetleri

 • Ücret karşılığında cinsel eylem gerçekleştirmeyi teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilecek içerikler.

  Örnekler: Fahişelik, arkadaşlık ve eskort hizmetleri, erotik masaj ve sarılma siteleri

Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yabancı bir kişiyle evliliği kolaylaştıran içerikler.

  Örnekler: Anlaşmalı (mail-order) evlilikler, uluslararası evlilik aracıları, romantizm amaçlı turlar

Aile içeriklerinde yetişkin temaları

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Aile kitlesi için uygun görünecek şekilde hazırlandığı halde cinsellik, şiddet veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirleri gibi yetişkin temalarına yer veren içerikler.

İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerikli malzemeler ve pedofili

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Reşit olmayan küçük yaştaki kişilere yönelik cinsel istismarı teşvik eden içerikler.

  Örnekler: İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerikler; yetişkinlerin reşit olmayan kişilere karşı cinsel istek duymasını görsel olarak tasvir eden, buna özendiren veya teşvik eden başka içerikler

Google, içinde çocukların bulunduğu cinsel içeriklerden veya pedofiliyle alakalı içeriklerden para kazanmayı kesinlikle yasaklamıştır. Google, her zaman internette çocuk istismarına karşı verilen mücadelenin ön saflarında yer almış ve internette aile güvenliğinin kararlı bir destekçisi olmuştur. ABD federal yasalarına göre içinde çocukların bulunduğu cinsel içerik, reşit olmayan (yani, 18 yaşından küçük) kişilerin ilişki, oral seks veya mastürbasyon gibi cinsel eylemleri gerçekleştirirken ve cinsel organların cinsel arzu uyandıracak şekilde (örtülü veya açık halde) gösterilmesi olarak tanımlanmıştır. Fotoğraflar, videolar, çizgi filmler, çizimler, resimler ve heykeller de bu tanım kapsamına girmektedir. Görüntü gerçek bir çocuğa ait olabileceği gibi bilgisayarda üretilmiş, şekli değiştirilmiş, birleştirilmiş veya başka bir şekilde üzerinde oynanmış, çocuk gibi görünen farklı bir görüntü de (ör. "Photoshop") olabilir. Reşit olmayan kişilerden cinsel içerikli isteklerde bulunmak, yani onları "ayartmak" da bu kapsamda değerlendirilir. Yetişkinlerin reşit olmayan ("18 yaşından küçük") kişilere karşı cinsel istek duymasını tasvir eden, buna özendiren veya teşvik eden içerik (ör. resim, metin, video) ya da davranışlar pedofili kategorisi kapsamındadır.

Gizlilikle ilgili politikalar

Gizlilik açıklamaları

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Herhangi bir Google ürününü kullanmanızın sonucunda bir site, uygulama veya başka bir mülkte gerçekleşen veri toplama, paylaşma ya da kullanma işlemlerinin açıkça belirtildiği bir gizlilik politikasına sahip olmalı ve bu politikaya uymalıdır. Gizlilik politikasında, üçüncü tarafların, kullanıcılarınızın tarayıcılarına çerez yerleştirip çerezleri okuyabileceği veya web sitenizde reklam sunulmasının sonucunda bilgi toplamak için web işaretçilerini kullanabileceği belirtilmelidir.

  Google'ın veri kullanımıyla ilgili bu ifşa yükümlülüğüne uygun şekilde hareket etmek için Google'ın, iş ortaklarına ait site veya uygulamalar kullanıldığında verileri nasıl işlediğine dair bilgilerin yer aldığı sayfaya yönlendiren, belirgin bir bağlantı yayınlayabilirsiniz.

Google alanlarında çerezler

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Google'ın alanına çerez ayarlamamalı veya Google'ın alanına ayarlanan çerezleri değiştirmemeli, silmemeli ya da bu çerezlerin çalışmasına engel olmamalıdır.

Kullanıcıların tanımlanması

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • HTTP çerezleri hariç, aygıt parmak izlerini veya yerel olarak paylaşılan nesneleri (ör. Flash çerezleri, Tarayıcı Yardımcı Nesneleri, HTML5 yerel depolama) ya da reklamcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve kullanıcılar tarafından sıfırlanabilen mobil cihaz tanımlayıcılarını kullanmamalıdır.
 • Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya bu şekilde sınıflandırabileceği ya da belirli bir cihazı kalıcı olarak tanımlayan herhangi bir bilgiyi (ör. bu tür bir tanımlayıcının sıfırlanamadığı durumlarda, bir cep telefonunun benzersiz tanımlayıcısı) Google'a iletmemelidir.
 • Google'ın sunduğu hizmetleri, açık bir uyarı olmadan ve kullanıcının bu tanımlama veya birleştirme işlemleri için önceden onayı alınmadan (ör. etkinleştirme işlemiyle), kimliği tanımlayabilecek bilgilerin, daha önce toplanan ve kimliği tanımlayabilecek şeklinde kategorize edilmeyen bilgilerle birleştirilmesini kolaylaştırmak için kullanmamalıdır. Kullanıcıların iznine bakılmaksızın, Google'ın toplu olarak raporladığı verileri ayrıştırmamanız gerekir.

  Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kullanıcı Tanımlama Politikası'na uymak için yardımcı bilgiler başlıklı makaleyi inceleyin.

 • AB kullanıcı rızası politikasına uymalıdır.

Cihaz ve konum verilerinin kullanımı

Örneğin GPS, WiFi veya baz istasyonu verilerinden yararlanarak, son kullanıcının tam coğrafi konumunu tanımlayan ya da bu bilgiye ulaşmak için kullanılabilecek verileri toplamaları, işlemeleri veya ifşa etmeleri durumunda,

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Kullanıcılara ait verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceği dahil olmak üzere, geçişlerde veya bilgiler girilmeden hemen önce, verilerinin reklam kişiselleştirme, analiz ve ilişkilendirme (uygun durumlarda) dahil hangi amaçlarla kullanılabileceğini kullanıcılara ifşa etmelidir.
 • Söz konusu bilgileri toplamadan, işlemeden veya ifşa etmeden önce son kullanıcıların açık iznini (ör. etkinleştirme işlemiyle) almalıdır.
 • Bu tür bilgileri Google'a şifrelenmiş olarak veya şifrelenmiş bir kanal üzerinden göndermelidir.
 • Ayrıca, bu tür bilgi toplama, işleme veya ifşa etme işlemlerini geçerli tüm gizlilik politikalarında açıklamalıdır.

Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı)

İş Ortağının, kaynağı AEA veya İsviçre olan ve İş Ortağının Google Ad Manager'ı kullanmasıyla bağlantılı olarak Google tarafından sağlanan kişisel verileri işlemesi durumunda:

 • Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) kapsamındaki ileriye aktarım ilkesi uyarınca İş Ortağı, bu kişisel verileri yalnızca söz konusu verilerin ait olduğu, veriyle ilişkili kişi tarafından verilen izne uygun şekilde kullanmalıdır.
 • İş Ortağı, bu kişisel veriler için en azından Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) kapsamında gerekli kılınana eşdeğer düzeyde koruma sağlamalıdır.
 • Ayrıca, yukarıdaki gereksinimleri karşılayamadıklarını belirleyen İş Ortakları, Google'ı yazılı olarak bilgilendirerek, kişisel verileri işlemeye son vermeli veya bu uyumsuzluk durumunu telafi etmek için gereken makul ve uygun adımları atmalıdır.
 • "Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı)", EU-U.S. Privacy Shield (AB-ABD Gizlilik Kalkanı) ve Swiss-U.S. Privacy Shield (İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı) hukuki çerçevesi anlamına gelir. "Veriyle ilişkili kişi", "kişisel veriler" ve "işleme" ise GDPR'de [Yönetmelik (AB) 2016/679] belirtilen anlamlara sahiptir. Google grubunun ana şirketi olan Google LLC, kendisi ve tamamıyla sahip olduğu ABD merkezli yan kuruluşları adına Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) sertifikası almıştır.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) kapsamındaki bir siteye veya site bölümüne herhangi bir Google reklamcılık hizmeti uygulamanız durumunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

 • Google Search Console üzerinden Google'ı COPPA kapsamındaki bu site veya site bölümleri hakkında bilgilendirmeli, reklam isteğini AdMob SDK'sını kullanarak etiketlemeli ya da siteniz, uygulamanız veya reklam isteğinizi çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi için etiketlemelisiniz.
 •  Aşağıdakileri hedeflemek amacıyla, ilgi alanına dayalı reklamcılık seçeneklerinden (yeniden pazarlama dahil) yararlanmamalısınız:
  • 13 yaşından küçük olduğunu bildiğiniz kullanıcıların geçmiş veya devam eden etkinlikleri veya
  • 13 yaşından küçük olan kullanıcılara yönelik sitelerdeki geçmiş veya devam eden etkinlikler
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın