คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน

สร้างฟีด

 

หากต้องการอัปโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Merchant Center ก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างฟีดสำหรับส่งข้อมูล ขั้นตอนนี้จำเป็นสำหรับฟีดใหม่ และเมื่อระบบลงทะเบียนฟีดแล้ว คุณจะอัปเดตฟีดที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีก

วิธีการทำงาน

เมื่อสร้างฟีดเสริม คุณจะเปลี่ยนตัวเลือกเพื่อระบุว่าต้องการรวมฟีดด้วยแอตทริบิวต์ id [รหัส]
 

เช่น
 
ฟีดหลัก
id [รหัส] title [ชื่อ] price [ราคา] brand [ยี่ห้อ]
1 เสื้อเชิ้ต 34 ยี่ห้อ A
2 รองเท้า 55

ยี่ห้อ B

3 รองเท้าปีนเขา 100 ยี่ห้อ C
4 กางเกง 75 ยี่ห้อ A

 

ฟีดเสริมที่ใช้แอตทริบิวต์ id [รหัส] เพื่อให้ตรงกับฟีดหลัก

id [รหัส] custom_label [ป้ายที่กำหนดเอง]
1 ลดราคา
4 ลดราคา

 

ฟีดผลลัพธ์

id [รหัส] title [ชื่อ] price [ราคา] brand [ยี่ห้อ] custom_label [ป้ายที่กำหนดเอง]
1 เสื้อเชิ้ต 34 ยี่ห้อ A ลดราคา
2 รองเท้า 55 ยี่ห้อ B  
3 รองเท้าปีนเขา 100 ยี่ห้อ C  
4 กางเกง 75 ยี่ห้อ A ลดราคา

ฟีดหลัก

ฟีดหลักคือแหล่งข้อมูลที่จำเป็นซึ่ง Merchant Center ใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์บน Google หากข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีดหลักมีคุณสมบัติตรงตามนโยบายและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับฟีดเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องทำคือการสร้างและส่งฟีดหลัก คุณอาจปรับเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Merchant Center ได้โดยใช้ฟีเจอร์ฟีดขั้นสูง รวมถึงฟีดเสริม นอกจากนี้คุณยังใช้ฟีดเสริมเพื่อปรับปรุงหรือแทนที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

ใช้ฟีดหลักเพื่อเพิ่มหรือนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ออก ตั้งค่าภาษาและกำหนดเป้าหมายประเทศ รวมถึงตั้งกฎฟีดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฟีดหลักเป็นฟีดเดียวที่คุณเพิ่มหรือนำผลิตภัณฑ์ออกได้ 
 

สร้างฟีดหลัก
ฟีดหลักคือแหล่งข้อมูลที่จำเป็นที่คุณต้องสร้างเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้วย Google ผ่านฟีด หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หัวข้อ "ฟีด" ใต้หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์" ใน Merchant Center คลิกปุ่มบวกในส่วนฟีดหลักเพื่อสร้างฟีดหลักใหม่  ทำตามคำแนะนำและระบุข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
 • ประเทศที่ขาย: ประเทศที่ขายคือประเทศที่คุณขายผลิตภัณฑ์จากฟีดนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลดไปยังประเทศที่เลือกจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่คุณส่ง รวมถึงข้อกำหนดฟีดและนโยบายด้วย หลังจากสร้างฟีดแล้ว คุณจะเพิ่มประเทศที่ขายได้ในแท็บการตั้งค่าฟีด 
 • ภาษา: ภาษาที่ใช้เขียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากเลือกประเทศที่ใช้หลายภาษา (เช่น เบลเยียม แคนาดา หรือสวิตเซอร์แลนด์) ระบบจะแสดงรายชื่อภาษาที่ใช้กันในประเทศดังกล่าว
 • ชื่อฟีดหลัก: ป้อนชื่อที่สื่อความหมายซึ่งจะช่วยระบุฟีดหลัก ชื่อฟีดไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อไฟล์ที่คุณส่ง
 • วิธีการป้อนข้อมูล: เลือกวิธีต่อไปนี้ที่ตรงกับความต้องการของคุณที่สุด
  • Google ชีต: คุณอัปโหลดข้อมูลโดยใช้เทมเพลต Google ชีตที่สร้างขึ้นหรืออัปโหลด Google ชีตที่มีอยู่พร้อมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ชีต
  • การเรียกข้อมูลตามกำหนดการ: Google จะเรียกข้อมูลฟีดได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์
  • อัปโหลด: อัปโหลดไฟล์ไปยัง Merchant Center โดยตรงผ่าน SFTP, FTP, Google Cloud Storage หรืออัปโหลดด้วยตนเอง
  • รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์: หากปัจจุบันคุณไม่มีฟีดในบัญชี และมีข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมในเว็บไซต์ Google จะรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เพื่อเรียกข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 • ชื่อไฟล์: ระบบอาจแจ้งให้ป้อนชื่อไฟล์ที่คุณจะส่ง ขึ้นอยู่กับวิธีการป้อนข้อมูลที่เลือก ชื่อนี้ควรตรงกับชื่อไฟล์ที่คุณสร้างและมีส่วนขยายที่ถูกต้อง

หลังจากให้ข้อมูลแล้วคลิกดำเนินการต่อ คุณจะดูและจัดการฟีดหลักที่สร้างขึ้นใหม่ได้ในหัวข้อ "ฟีด" ของบัญชี Merchant Center

หากต้องการเรียกข้อมูลหรืออัปโหลดฟีดด้วยตนเอง ให้คลิกที่ไอคอน 3 จุด 3 dot icon ในแท็บการประมวลผลของฟีดและเลือกค่ากำหนดการอัปโหลดจากเมนูแบบเลื่อนลง 

ฟีดเสริม

ฟีดเสริมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมที่เชื่อมโยงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีดหลักได้  ฟีดเสริมจะเพิ่มหรือนำผลิตภัณฑ์ออกไม่ได้ และจะใช้เป็นฟีดแบบสแตนด์อโลนไม่ได้ด้วย แต่ใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เท่านั้น ฟีดเสริมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ฟีดหลักได้หลายรายการ 

หากต้องการใช้งาน โปรดเชื่อมโยงฟีดเสริมดังกล่าวกับฟีดหลักที่มีอยู่โดยใช้แอตทริบิวต์ id [รหัส] ฟีดเสริมจะอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อฟีดเสริมมีรหัสอยู่ในฟีดหลักแล้ว

ฟีดอัปเดตสินค้าคงคลังออนไลน์แบบเดิม 
หากต้องการใช้ฟีดแยกกันสำหรับการอัปเดตราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า คุณจะทำได้โดยการสร้างฟีดเสริมและการใช้กฎ "ใช้ค่าล่าสุด" เพื่ออัปเดตฟีดหลัก 

สร้างฟีดเสริม 

ฟีดเสริมเป็นแหล่งข้อมูลรองที่ใช้ในการระบุแอตทริบิวต์เพิ่มเติม ทั้งที่ต้องระบุและไม่บังคับ ซึ่งอาจขาดหายไปจากฟีดหลัก คุณใช้ฟีดเสริมเป็นแหล่งข้อมูลหลักไม่ได้ ตัวอย่างการใช้ฟีดเสริมมีดังนี้

 • เพิ่มหรือแทนที่ป้ายกำกับที่กำหนดเองสำหรับการจัดการแคมเปญ
 • เพิ่มหรือแทนที่รหัสโปรโมชันสำหรับโปรโมชันค้าปลีก
 • แทนที่ชื่อ
 • ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (ผ่านแอตทริบิวต์ excluded_destination [ปลายทางที่ยกเว้น])
 • เพิ่ม GTIN ที่ขาดไป
 • เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์คงคลังในร้านสำหรับโฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีดสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ฟีดเสริมจะต้องมีคอลัมน์แอตทริบิวต์ id [รหัส] พร้อมด้วยคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฟีดหลักอย่างน้อยอีก 1 คอลัมน์

หากต้องการสร้างฟีดเสริม ให้ไปที่ส่วน "ฟีด" ใต้หน้า "ผลิตภัณฑ์" ใน Merchant Center ที่ด้านบนสุดของตารางฟีดเสริม ให้คลิกเพิ่มฟีดเสริมเพื่อสร้างฟีดเสริมใหม่ ทำตามคำแนะนำและระบุข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

 • ชื่อฟีดเสริม: ป้อนชื่อที่สื่อความหมายซึ่งจะช่วยระบุฟีดเสริม ชื่อฟีดเสริมไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อไฟล์ที่คุณส่ง
 • วิธีการป้อนข้อมูล: เลือกวิธีต่อไปนี้ที่ตรงกับความต้องการของคุณที่สุด
  • Google ชีต: คุณอัปโหลดข้อมูลโดยใช้เทมเพลต Google ชีตที่สร้างขึ้นหรืออัปโหลด Google ชีตที่มีอยู่พร้อมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ชีต
  • การเรียกข้อมูลตามกำหนดการ: Google จะเรียกข้อมูลฟีดได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์
  • อัปโหลด: อัปโหลดไฟล์ไปยัง Merchant Center โดยตรงผ่าน SFTP, FTP, Google Cloud Storage หรืออัปโหลดด้วยตนเอง 
 • ชื่อไฟล์: ระบบอาจแจ้งให้ป้อนชื่อไฟล์ที่คุณจะส่ง ขึ้นอยู่กับวิธีการป้อนข้อมูลที่เลือก ชื่อนี้ควรตรงกับชื่อไฟล์ที่คุณสร้างและมีนามสกุลไฟล์ที่ถูกต้อง
 • การลิงก์ไปยังฟีดหลัก: เลือกฟีดหลักและชุดค่าผสมของประเทศ/ภาษาที่มีฟีดเสริมอยู่
 • กำหนดการเรียกข้อมูล: ตั้งค่าการเรียกข้อมูลตามกำหนดการสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิธีนี้ช่วยให้ Merchant Center ได้รับฟีดใหม่โดยที่คุณไม่ต้องอัปโหลดข้อมูลด้วยตนเอง

หากต้องการอัปโหลดหรือเรียกข้อมูลฟีดด้วยตนเอง ให้คลิกที่ไอคอน 3 จุด 3 dot icon ในแท็บการประมวลผลของฟีดและเลือกค่ากำหนดการอัปโหลดจากเมนูแบบเลื่อนลง 

เมื่อสร้างฟีดเสริมและลิงก์กับฟีดหลักแล้ว Merchant Center จะสร้างกฎโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะดูได้ในหัวข้อ "กฎฟีด" ของ Merchant Center กฎจะเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก 2 ฟีดตามค่า id [รหัส] ที่ให้ไว้และจะเชื่อมโยงข้อมูลแอตทริบิวต์จากฟีดเสริม
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร