Toelatingsgids

Een feed maken

creating a feed, sample

Als u productgegevens naar Google Merchant Center wilt uploaden, moet u eerst een feed maken voor het indienen van de gegevens. Deze stap is vereist voor alle nieuwe feeds. Zodra een feed is geregistreerd, kunt u de bestaande feed updaten zonder deze opnieuw te registreren.

Primaire feeds

Een primaire feed is de vereiste gegevensbron die Merchant Center gebruikt om uw producten op Google weer te geven. Als de productgegevens in uw primaire feed al voldoen aan onze productspecificaties en beleidsregels, hoeft u alleen nog maar een primaire feed te maken en in te dienen. Productgegevens die niet aan de vereisten van Merchant Center voldoen, kunnen worden aangepast met de geavanceerde feedfuncties, zoals aanvullende feeds. U kunt aanvullende feeds ook gebruiken om uw productgegevens te verfijnen of te overschrijven, om zo de prestaties van uw advertenties en gratis vermeldingen te verbeteren.

U gebruikt primaire feeds om productgegevens toe te voegen of te verwijderen, taal- en landtargeting in te stellen en feedregels voor uw productgegevens in te stellen. Primaire feeds zijn het enige type feed waarmee u producten kunt toevoegen of verwijderen.

Opmerking: Als u afzonderlijke primaire feeds indient voor online en lokale advertenties en/of vermeldingen, moet u ervoor zorgen dat u niet dezelfde producten in beide feeds indient.

Google raadt aan al uw producten in 1 feed in te dienen voor alle functies. Als u een nieuwe feed wilt gebruiken, kunt u alle toepasselijke feedbestemmingen selecteren tijdens het maken van de feed. Als u bestaande feeds heeft die u wilt aanmelden voor een extra bestemming, zoals advertenties met informatie over de winkelvoorraad of gratis vermeldingen, kunt u dit doen via de instellingen voor de primaire feed. Als u producten van een van uw gekozen bestemmingen wilt uitsluiten, gebruikt u het kenmerk excluded_destination [uitgesloten_bestemming].

Als u een verouderde productfeed heeft die vóór 3 oktober 2019 is gemaakt, is dit niet op u van toepassing en kunt u aanbiedingen voor Shopping-advertenties en advertenties met informatie over de winkelvoorraad in afzonderlijke feeds blijven indienen.

Een primaire feed maken
Primaire feeds zijn de vereiste gegevensbronnen die u moet maken om uw producten via feeds weer te geven op Google. Ga aan de slag door in het navigatiemenu van Merchant Center op Producten en vervolgens op Feeds te klikken. Klik op de plusknop in het gedeelte voor de primaire feed om een nieuwe primaire feed te maken. Volg de aanwijzingen en geef de volgende informatie over uw gegevens op:
 • Land van verkoop: Het land van verkoop is het belangrijkste land waarin producten uit deze feed worden verkocht. Productgegevens in deze feed moeten voldoen aan de vereisten voor dat land, inclusief de feedspecificaties en beleidsregels. U kunt aanvullende landen voor Shopping-advertenties toevoegen wanneer u bestemmingen selecteert tijdens het maken van de feed.
 • Taal: De taal waarin uw productgegevens zijn geschreven. Meer informatie over het gebruik van de juiste taal en valuta
 • Bestemming: Kies een of meer feedbestemmingen in Merchant Center om te bepalen welke Google-functies de items in uw datafeed kunnen gebruiken. Meer informatie over meerdere bestemmingen
 • Meerdere landen toevoegen (Shopping-advertenties en gratis vermeldingen): Klik op Meerdere landen toevoegen om extra landen op te geven waarin u uw producten wilt weergeven. Houd er rekening mee dat uw land van verkoop het standaardland blijft voor producten die zijn opgenomen in de feed. U kunt alleen beschikbare landen toevoegen voor de opgegeven taal van de feed en het is raadzaam na te gaan welke landen het meest relevant zijn voor de taal. Meer informatie over de weergave van producten in meerdere landen van verkoop

 • Naam van primaire feed: Voer een beschrijvende naam in waaraan u de primaire feed eenvoudig kunt herkennen. De feednaam hoeft niet overeen te komen met de naam van het bestand dat u indient.
 • Invoermethode: Selecteer de invoermethode die voor u het meest geschikt is:
  • Google Spreadsheets: U kunt uw gegevens uploaden via een gegenereerde Google Spreadsheets-template of via een bestaande Google-spreadsheet met uw productgegevens. Meer informatie over Google Spreadsheets
  • Gepland ophalen: Google kan uw feed rechtstreeks vanaf uw server ophalen.
  • Uploaden: Upload bestanden rechtstreeks naar Merchant Center via sftp, ftp of Google Cloud Storage, of doe dit handmatig.
  • Websitecrawl: Als er momenteel geen feeds in uw account staan en u op uw website over de juiste gestructureerde gegevens beschikt, kan Google uw website crawlen om uw productgegevens op te halen. Meer informatie
 • Bestandsnaam: Afhankelijk van de invoermethode die u selecteert, wordt u mogelijk gevraagd de naam op te geven van het bestand dat u indient. Deze naam moet exact overeenkomen met de naam van het bestand dat u heeft gemaakt en daarnaast een geldige extensie hebben.

Nadat u deze informatie heeft verstrekt en op Doorgaan heeft geklikt, kunt u de gemaakte primaire feed bekijken en beheren in het gedeelte Feeds van uw Merchant Center-account.

Als u een feed handmatig wilt uploaden of ophalen, klikt u op het icoon met drie stippen op het tabblad Verwerken van uw feed en selecteert u de gewenste uploadmethode in het dropdownmenu.

Een extra land van verkoop toevoegen (geavanceerd)

Als u een extra land van verkoop toevoegt, kunt u dezelfde primaire feed gebruiken om uw productgegevens weer te geven in meerdere landen, met dezelfde feedregels en updates voor alle landen. U kunt ook verschillende feedregels of Shopping-campagnes toepassen op landen die dezelfde primaire feed delen.

Opmerking: We raden u aan de functie 'Meerdere landen toevoegen' te gebruiken om uw producten in andere landen weer te geven. Deze optie zorgt ervoor dat u uw productgegevens niet dupliceert en geen nieuwe feedregels en campagnes aanmaakt. Gebruik alleen een extra land van verkoop als u verschillende feedregels wilt toepassen op landen in dezelfde feed.

Als u een extra land van verkoop wilt toevoegen, gaat u naar het tabblad Instellingen van de pagina van uw feed, klikt u op het icoon met drie stippen  en voert u dezelfde stappen uit als voor het maken van een primaire feed.

Aanvullende feeds

Aanvullende feeds dienen om extra gegevens te koppelen aan bestaande productgegevens in de primaire feed. U kunt er geen producten mee toevoegen of verwijderen. U kunt aanvullende feeds ook niet onafhankelijk gebruiken. Ze worden alleen gebruikt om bestaande productgegevens te updaten. Eén aanvullende feed kan extra informatie leveren voor meerdere primaire feeds.

Als u een aanvullende feed wilt gebruiken, koppelt u deze aan een bestaande primaire feed via het kenmerk id [id]. Uw productgegevens worden alleen geüpdatet via de aanvullende feed als de aanvullende feed ID's bevat die al in een primaire feed voorkomen.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw waarden voor het kenmerk id [id] in aanvullende feeds exact overeenkomen met de waarden voor het kenmerk id [id] in primaire feeds. Deze zijn namelijk hoofdlettergevoelig.

Verouderde feeds voor het updaten van de online voorraad 
Als u een aparte feed wilt gebruiken voor updates van prijzen en beschikbaarheid, kunt u dit doen door een aanvullende feed te maken en de regel 'Nieuwste kiezen' te gebruiken om uw primaire feed te updaten. 

Hoe het werkt

Wanneer u een aanvullende feed maakt, wijzigt u uw selectie om aan te geven dat u uw feeds wilt koppelen aan de hand van het kenmerk id [id].

Voorbeeld:

Primaire feed:

id [id] title [titel] price [prijs] brand [merk]
1 shirt 34 Merk A
2 schoenen 55

Merk B

3 wandelschoenen 100 Merk C
4 broek 75 Merk A

Aanvullende feed waarin het kenmerk id [id] wordt gebruikt om de primaire feed te koppelen:

id [id] custom_label [aangepast_label]
1 UITVERKOOP
4 UITVERKOOP

Resulterende feed:

id [id] title [titel] price [prijs] brand [merk] custom_label [aangepast_label]
1 shirt 34 Merk A UITVERKOOP
2 schoenen 55 Merk B  
3 wandelschoenen 100 Merk C  
4 broek 75 Merk A UITVERKOOP
Een aanvullende feed maken

Een aanvullende feed is een secundaire gegevensbron waarmee u extra kenmerken kunt aanleveren (zowel vereiste als optionele kenmerken) die mogelijk in uw primaire feed ontbreken. Aanvullende feeds kunnen niet als voornaamste gegevensbron worden gebruikt. Aanvullende feeds worden bijvoorbeeld in de volgende gevallen gebruikt:

 • Aangepaste labels voor campagnebeheer toevoegen of overschrijven
 • Promotie-ID's voor detailhandelpromoties toevoegen of overschrijven
 • Titels overschrijven
 • Bepaalde producten uitsluiten (via het kenmerk excluded_destination [uitgesloten_bestemming])
 • Ontbrekende GTIN's toevoegen
 • Productgegevens over de winkelvoorraad toevoegen voor advertenties met informatie over de winkelvoorraad
 • Landspecifieke kenmerken toevoegen of overschrijven voor een primaire feed met meerdere landen van verkoop

Elke aanvullende feed moet een kolom voor het kenmerk id bevatten en ten minste één extra kolom met de gegevens die u wilt koppelen aan een primaire feed.

Als u een aanvullende feed wilt maken, gaat u naar het gedeelte Feeds op de pagina Producten van Merchant Center. Klik bovenaan de tabel voor aanvullende feeds op Een aanvullende feed toevoegen. Volg de aanwijzingen en geef de volgende informatie over uw gegevens op:

 • Naam van aanvullende feed: Voer een beschrijvende naam in waaraan u de aanvullende feed gemakkelijk kunt herkennen. De naam van de aanvullende feed hoeft niet overeen te komen met de naam van het bestand dat u indient.
 • Invoermethode: Selecteer de invoermethode die voor u het meest geschikt is:
  • Google Spreadsheets: U kunt uw gegevens uploaden via een gegenereerde Google Spreadsheets-template of via een bestaande Google-spreadsheet met uw productgegevens. Meer informatie over Google Spreadsheets
  • Gepland ophalen: Google kan uw feed rechtstreeks vanaf uw server ophalen.
  • Uploaden: Upload bestanden rechtstreeks naar Merchant Center via sftp, ftp of Google Cloud Storage, of doe dit handmatig.
 • Bestandsnaam: Afhankelijk van de invoermethode die u selecteert, wordt u mogelijk gevraagd de naam op te geven van het bestand dat u indient. Deze naam moet exact overeenkomen met de naam van het bestand dat u heeft gemaakt en daarnaast een geldige extensie hebben.
 • Link naar primaire feed: Selecteer de primaire feed en de combinatie land van verkoop/taal waarbij de aanvullende feed hoort.
 • Ophaalschema: Stel een gepland ophaalmoment in voor uw productgegevens. Op deze manier beschikt Merchant Center altijd over actuele feeds en hoeft u de gegevens niet handmatig te uploaden.

Als u een feed handmatig wilt uploaden of ophalen, klikt u op het icoon met drie stippen 3 dot icon op het tabblad Verwerken van uw feed en selecteert u de gewenste uploadmethode in het dropdownmenu.

Nadat uw aanvullende feed is gemaakt en aan een primaire feed is gekoppeld, maakt Merchant Center automatisch een regel. Deze vindt u in het gedeelte Feedregels van Merchant Center. De regel koppelt de productgegevens van beide feeds op basis van de verstrekte waarde voor id en koppelt kenmerkgegevens uit de aanvullende feed.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen