Průvodce registrací

Vytvoření zdroje

 

Abyste mohli nahrát produktová data do služby Google Merchant Center, je nejprve nutné vytvořit zdroj, do kterého data odešlete. Tento krok je nezbytný u každého nového zdroje. Jakmile je zdroj zaregistrován, můžete v něm provádět úpravy bez nutnosti další registrace.

Princip

Při vytváření doplňkového zdroje, změňte výběr, abyste určili, že chcete zdroje připojit podle atributu id.
 

Příklad:
 
Primární zdroj:
id [id] title [název] price [cena] brand [značka]
1 košile 34 Značka A
2 boty 55

Značka B

3 turistické boty 100 Značka C
4 kalhoty 75 Značka A

 

Doplňkový zdroj, který pro přiřazení k primárnímu zdroji používá atribut id:

id [id] custom_label [vlastní_štítek]
1 SLEVA
4 SLEVA

 

Výsledný zdroj:

id [id] title [název] price [cena] brand [značka] custom_label [vlastní_štítek]
1 košile 34 Značka A SLEVA
2 boty 55 Značka B  
3 turistické boty 100 Značka C  
4 kalhoty 75 Značka A SLEVA

Primární zdroje

Primární zdroj je základní zdroj dat, který služba Merchant Center používá při zobrazování vašich produktů na Googlu. Pokud produktová data v primárním zdroji splňují naše zásady a specifikace produktových dat, stačí vytvořit a odeslat pouze tento zdroj. Produktová data, která nesplňují požadavky služby Merchant Center, lze upravit pomocí pokročilých funkcí zdroje (například použitím doplňkového zdroje). Prostřednictvím doplňkového zdroje můžete také doplnit nebo přepsat stávající produktová data a zlepšit tak výkon reklam.

Pomocí primárních zdrojů můžete přidat nebo odebrat produktová data, nastavit cílení pro různé země a jazyky nebo nastavit u produktových dat pravidla pro zdroj. Primární zdroj je ale jediný typ zdroje, jehož prostřednictvím můžete přidat nebo odebrat produkty. 
 

Vytvoření primárního zdroje
Primární zdroj je základní zdroj dat, který je nutné vytvořit, abyste mohli inzerovat produkty na Googlu prostřednictvím zdrojů. Ve službě Merchant Center si na stránce Produkty otevřete část Zdroje. Kliknutím na tlačítko plus v části primárních zdrojů vytvoříte nový primární zdroj.  Podle pokynů zadejte následující údaje:
 • Země prodeje: Zemí prodeje rozumíme zemi, kde budou produkty z tohoto zdroje prodávány. Nahraná produktová data musí splňovat požadavky pro vybranou zemi prodeje, a to včetně specifikací zdroje a zásad. Po vytvoření zdroje můžete na kartě nastavení zdroje přidat další země prodeje. 
 • Jazyk: Jazyk, ve kterém jsou produktová data napsána. Pokud zvolíte zemi, ve které se hovoří více jazyky (například Belgie, Kanada nebo Švýcarsko), budete mít možnost vybrat si z podporovaných jazyků dané země.
 • Název primárního zdroje: Zadejte popisný název, který vám pomůže primární zdroj identifikovat. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: Vyberte metodu, která vám nejlépe vyhovuje:
  • Tabulky Google: Data můžete nahrát prostřednictvím šablony Tabulek Google nebo prostřednictvím stávající tabulky Google z vašich produktových dat. Další informace o Tabulkách Google naleznete zde.
  • Plánované načítání: Google může načíst zdroj přímo z vašeho serveru.
  • Nahrání: Soubory můžete do služby Merchant Center nahrát přímo prostřednictvím SFTP, FTP, Google Cloud Storage nebo ručně.
  • Procházení webu: Pokud se ve vašem účtu nenachází žádné zdroje a máte na svém webu správná strukturovaná data, Google může projít vaše webové stránky a získat z nich produktová data. Další informace 
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu.

Když zadáte požadované údaje a kliknete na tlačítko Pokračovat, můžete si nově vytvořený primární zdroj prohlédnout a spravovat v části Zdroje účtu Merchant Center.

Chcete-li zdroj načíst nebo nahrát ručně, klikněte na ikonu tří teček 3 dot icon na kartě zpracování zdroje a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný typ nahrávání. 

Doplňkové zdroje

Pomocí doplňkových zdrojů můžete dodat další data, kterými doplníte stávající produktová data v primárním zdroji.  Prostřednictvím doplňkových zdrojů nelze přidat či odebrat produkty a nelze je použít ani jako samostatný zdroj. Používají se pouze k aktualizaci stávajících produktových dat. Doplňkové zdroje mohou být zdrojem dodatečných informací pro více primárních zdrojů. 

Doplňkový zdroj propojíte s primárním zdrojem prostřednictvím atributu id [id]. Doplňkový zdroj aktualizuje produktová data pouze v případě, pokud obsahuje stejné ID jako primární zdroj.

Zastaralé zdroje aktualizace inventáře online 
Chcete-li pro nahrávání aktualizací cen a dostupnosti používat samostatný zdroj, můžete vytvořit doplňkový zdroj a pomocí pravidla „Použít nejnovější“ primární zdroj aktualizovat. 

Vytvoření doplňkového zdroje 

Doplňkový zdroj je sekundární zdroj dat, jehož prostřednictvím doplňujete další atributy (povinné či volitelné), které v primárním zdroji chybějí. Doplňkový zdroj nelze použít jako hlavní zdroj dat. Doplňkové zdroje se obvykle používají v následujících případech:

 • přidání nebo přepsání vlastních štítků pro účely správy kampaně,
 • přidání nebo přepsání ID akce u propagační akce,
 • změna názvů,
 • vyloučení konkrétních produktů (pomocí atributu excluded_destination [vyloučená_destinace]),
 • doplnění chybějících kódů GTIN,
 • přidání produktových dat lokálně dostupného zboží pro reklamy na lokálně dostupné zboží. Další informace o zdrojích místního dostupného zboží najdete zde.

Každý doplňkový zdroj musí mít sloupec atributu id [id] a alespoň jeden další sloupec s daty, která chcete doplnit do primárního zdroje.

Chcete-li vytvořit doplňkový zdroj, ve službě Merchant Center si na stránce Produkty otevřete část Zdroje. Kliknutím na možnost Přidat doplňkový zdroj v horní části tabulky doplňkových zdrojů vytvoříte nový doplňkový zdroj. Podle pokynů zadejte následující údaje:

 • Název doplňkového zdroje: Zadejte popisný název, který vám pomůže doplňkový zdroj identifikovat. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: Vyberte metodu, která vám nejlépe vyhovuje:
  • Tabulky Google: Data můžete nahrát prostřednictvím šablony Tabulek Google nebo prostřednictvím stávající tabulky Google z vašich produktových dat. Další informace o Tabulkách Google naleznete zde.
  • Plánované načítání: Google může načíst zdroj přímo z vašeho serveru.
  • Nahrání: Soubory můžete do služby Merchant Center nahrát přímo prostřednictvím SFTP, FTP, Google Cloud Storage nebo ručně. 
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu.
 • Propojení s primárním zdrojem: Vyberte primární zdroj (a kombinaci země/jazyk), ke kterému doplňkový zdroj patří.
 • Plán načítání: Nastavte plánované načítání produktových dat. Služba Merchant Center tak bude moci načítat aktuální zdroje automaticky a vy nebudete muset zadávat data ručně.

Chcete-li zdroj načíst nebo nahrát ručně, klikněte na ikonu tří teček 3 dot icon na kartě zpracování zdroje a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný typ nahrávání. 

Jakmile doplňkový zdroj vytvoříte a propojíte jej s primárním zdrojem, služba Merchant Center automaticky vytvoří pravidlo (naleznete je v části Pravidla pro zdroj účtu Merchant Center). Toto pravidlo propojí produktová data z obou zdrojů podle uvedené hodnoty atributu id [id] a připojí data atributů z doplňkového zdroje k hlavnímu zdroji.
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory