Beleid

Google-beleid voor uitgevers

Google zet zich in om kosteloos en voor iedereen toegankelijk internet mogelijk te maken. Dit doen we door uitgevers de kans te geven inkomsten te genereren met hun content en door adverteerders in staat te stellen potentiële klanten te bereiken met nuttige, relevante producten en services. Gebruikers moeten op het advertentie-ecosysteem kunnen vertrouwen. Daarom hebben we beperkingen ingesteld voor content waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Als u met uw content inkomsten genereert via Google-advertentiecode, moet u zich houden aan het onderstaande beleid. Met 'content' bedoelen we alles wat aanwezig is op uw pagina of in uw app, waaronder andere advertenties en links naar andere sites of apps. Als u zich niet aan dit beleid houdt, kan dit ertoe leiden dat Google de weergave van advertenties in uw content blokkeert of dat uw account wordt opgeschort of opgeheven.

Deze beperkingen gelden als aanvulling op het overige beleid voor het gebruik van Google-uitgeversproducten.

Illegale content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.

Misbruik van intellectueel eigendom

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die inbreuk maakt op auteursrechten. Het is ons beleid te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). U kunt een verweer indienen via dit formulier.
 • Content waarin namaakproducten wordt verkocht of die de verkoop van namaakproducten promoot. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen bevatten geïmiteerde merkkenmerken van het product met het doel ze te promoten als officiële producten van de merkeigenaar.

Beschermde of bedreigde diersoorten

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die de verkoop van producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten promoot.

  Voorbeelden: De verkoop van tijgers, haaienvinnen, ivoor van olifanten, tijgervel, hoornen van neushoorns, dolfijnenolie.

Gevaarlijke of denigrerende content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die aanzet tot haat jegens of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

  Voorbeelden: Content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot; content die anderen aanmoedigt te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is of dient te worden gehaat.

 • Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst.

  Voorbeelden: Content die iemand tot doelwit van misbruik of pesten maakt; content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families deelnemer zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis.

 • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen.

  Voorbeelden: Content die aanzet tot zelfmoord, anorexia of een andere vorm van zelfbeschadiging. Content die schadelijke gezondheids- of medische claims of praktijken verdedigt of promoot. Content waarin wordt gedreigd om iemand fysiek letsel toe te brengen of waarin wordt opgeroepen tot een aanval op een ander. Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt. Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groeperingen of internationale organisaties voor drugshandel. Content die terroristische daden promoot (waaronder rekrutering) of waarin terroristische aanslagen door terreurorganisaties of internationale organisaties voor drugshandel worden gevierd.

 • Content waarmee anderen worden uitgebuit via afpersing.

  Voorbeelden: Afpersing voor het verwijderen van materiaal, wraakporno, chantage.

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die gebruikers helpt anderen te misleiden.

  Voorbeelden: Valse of nepdocumenten maken zoals paspoorten, diploma's of accreditaties; verkoop of distributie van scripties of services voor het schrijven van papers of het afleggen van examens; informatie of producten om drugsgebruik te maskeren.

 • Content die een vorm van hacken of cracken promoot en/of die instructies of materiaal bevat waarmee gebruikers software, servers of websites illegaal kunnen bewerken of hier toegang toe kunnen krijgen.

  Voorbeelden: Pagina's of producten die illegale toegang mogelijk maken tot mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen of apparaten/systemen voor het leveren van content; producten of services die auteursrechtbescherming omzeilen, inclusief het omzeilen van DRM-technologie; producten waarmee kabel- of satellietsignalen illegaal kunnen worden gedecodeerd om zodoende deze uitzendingen gratis te kunnen bekijken; pagina's die gebruikers helpen of het mogelijk maken streaming video's te downloaden als dit is verboden door de contentleverancier.

Misleidende content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een verkeerde voorstelling geeft of een verhulling vormt van informatie over u, uw content of het primaire doel van uw webbestemming
 • Content die gebruikers onder valse of onduidelijke voorwendselen overhaalt om content te bekijken
 • Content waarin wordt geprobeerd gebruikers gegevens te ontfutselen (phishing)
 • Content die content, producten of services promoot met valse, oneerlijke of misleidende claims

  Voorbeeld: Mogelijkheden om 'snel rijk te worden'.

 • Content met claims die aantoonbaar onwaar zijn en die de deelname aan of het vertrouwen in een electoraal of democratisch proces aanzienlijk kunnen ondermijnen

  Voorbeelden: Informatie over openbare stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd of geboorteplaats, verkiezingsuitslagen of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsgegevens

 • Content die ten onrechte een partnerschap met of aanbeveling door andere personen, organisaties, producten of services impliceert

  Voorbeelden: Nabootsing van Google-producten, misbruik van bedrijfslogo's.

 • Content die gebruikers via gemanipuleerde media misleidt over politieke aangelegenheden, maatschappelijke kwesties of zaken van openbaar belang

 • Content over politiek, maatschappelijke kwesties of kwesties van openbaar belang die is getarget op gebruikers in een land waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere relevante details over uzelf, of als u deze achterhoudt

Schadelijke of ongewenste software

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die schadelijke software of 'malware' bevat die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen.

  Voorbeelden: Computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps.

 • Content die in strijd is met het Google-beleid voor ongewenste software.

  Voorbeelden: Onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van het installeren van de software; het niet leveren van de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers; software of applicaties bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet; wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker; het gebruikers moeilijk maken de software uit te schakelen of te verwijderen; geen gebruikmaken van openbaar beschikbare Google API's bij het werken met services of producten van Google.

Seksueel expliciete content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die expliciete seksuele tekst, afbeeldingen, audio, video's of games bevat.

  Voorbeelden: Seksuele handelingen zoals genitale, anale en/of orale seks; masturbatie; cartoonporno of hentai; expliciete naaktheid.

 • Content die thema's rond seks zonder wederzijds goedvinden bevat, ongeacht of dit gesimuleerd of echt is.

  Voorbeelden: Verkrachting, incest, bestialiteit, necrofilie, snuff, lolita- of tienerporno, dating voor minderjarigen.

 • Content die kan worden geïnterpreteerd als een promotie van het verlenen van seksuele handelingen in ruil voor compensatie.

  Voorbeelden: Prostitutie, gezelschaps- en escortservices, intieme massage, knuffelsites.

Postorderbruiden

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een huwelijk met een buitenlander mogelijk maakt.

  Voorbeelden: Postorderbruiden, makelaars voor internationale huwelijken, 'romance tours'.

Thema's voor volwassenen in content voor gezinnen

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die is gemaakt om geschikt te lijken voor gezinnen, maar thema's voor volwassenen bevat, waaronder seks, geweld of andere beelden van kinderen of personages die bij kinderen populair zijn, die niet geschikt zijn voor een algemeen publiek.

Materiaal gerelateerd aan seksueel misbruik van kinderen en pedofilie

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die de seksuele uitbuiting van minderjarigen promoot.

  Voorbeelden: Beelden van seksueel misbruik van kinderen of andere content waarin of waarmee seksuele aantrekkingskracht van volwassenen op minderjarigen wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot.

Het genereren van inkomsten met content die betrekking heeft op pedofilie of beelden van seksueel misbruik van kinderen, wordt door Google ten strengste verboden. Google heeft altijd vooropgelopen in de strijd tegen online kindermisbruik en is een hartstochtelijk voorvechter van een gezinsvriendelijk internet. In de federale wet van de Verenigde Staten worden 'beelden van seksueel misbruik van kinderen' gedefinieerd als visuele afbeeldingen van minderjarigen (jonger dan achttien jaar) die seksuele handelingen verrichten, zoals geslachtsgemeenschap, orale seks en masturbatie, en sensuele afbeeldingen van de genitaliën (wel of niet bedekt). Deze definitie is van toepassing op foto's, video's, stripverhalen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Hierbij kan het gaan om een afbeelding van een echt kind, maar ook om een met de computer gegenereerde, morph-, samengestelde of anderszins bewerkte afbeelding die lijkt op een kind ('gefotoshopte' afbeeldingen). Dit omvat ook het verlokken van minderjarigen tot seksuele handelingen, ook wel 'grooming' genoemd. Onder 'pedofilie' verstaan we: content of gedrag (afbeeldingen, teksten, video's enz.) waarin of waarmee seksuele aantrekkingskracht van volwassenen op minderjarigen (jonger dan achttien jaar) wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot.

Privacygerelateerd beleid

Privacyverklaringen

Uitgevers moeten het volgende doen:

 • Een privacybeleid hebben en naleven waarin duidelijk wordt vermeld of en hoe gegevens via een site, app, e-mailpublicatie of andere property worden verzameld, gedeeld en gebruikt als gevolg van uw gebruik van Google-producten. In dit privacybeleid moeten gebruikers erop worden gewezen dat derden cookies in de browser van de gebruikers kunnen plaatsen en deze kunnen lezen, en dat zij webbeacons kunnen gebruiken om informatie te verzamelen als gevolg van de weergave van advertenties op uw website.

  Om te voldoen aan deze openbaarmakingsplicht met betrekking tot het gebruik van gegevens door Google, heeft u de mogelijkheid om een prominente link weer te geven naar Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt.

Cookies in Google-domeinen

Uitgevers moeten het volgende doen:

 • Geen cookie instellen op de domeinen van Google, of cookies die op de domeinen van Google zijn ingesteld, aanpassen, onderscheppen of verwijderen.

Identificatie van gebruikers

Uitgevers moeten het volgende doen:

 • Geen 'device fingerprints' of lokaal gedeelde objecten (zoals Flash-cookies, browser-helperobjecten, lokale html5-opslag) gebruiken, behalve HTTP-cookies of door de gebruiker opnieuw instelbare mobiele apparaat-ID's die zijn bedoeld voor gebruik in advertenties.
 • Geen informatie doorgeven aan Google die Google zou kunnen gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie of waarmee een bepaald apparaat permanent kan worden geïdentificeerd (zoals de unieke apparaat-ID van een mobiele telefoon als een dergelijke ID niet kan worden gereset).
 • Onze services niet gebruiken om gebruikers te identificeren of persoonlijk identificeerbare informatie samen te voegen met informatie die eerder als niet-persoonlijk identificeerbare informatie werd verzameld, zonder een duidelijke kennisgeving en voorafgaande toestemming van de gebruiker voor deze identificatie of samenvoeging. Ongeacht de toestemming van gebruikers mag u niet proberen gegevens uit te splitsen die Google cumulatief rapporteert.

  Voor meer informatie raadpleegt u de Richtlijnen voor naleving van het beleid inzake de identificatie van gebruikers.

 • Voldoen aan het Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie.

Gebruik van apparaat- en locatiegegevens

Als uitgevers informatie verzamelen, verwerken of verstrekken die de exacte geografische locatie van een eindgebruiker aangeeft of waaruit die locatie kan worden afgeleid, zoals gps-, wifi- of telefoonmastgegevens,

moeten uitgevers het volgende doen:

 • De gebruiker via een interstitial of een just-in-time-melding laten weten voor welke doeleinden diens gegevens kunnen worden gebruikt (waaronder advertentiepersonalisatie, analyse en toeschrijving, indien van toepassing). Hierin moet ook worden vermeld dat de gegevens kunnen worden gedeeld met partners.
 • Uitdrukkelijke toestemming van eindgebruikers verkrijgen voordat dergelijke informatie wordt verzameld, wordt verwerkt of openbaar wordt gemaakt.
 • Dergelijke informatie versleuteld of via een versleuteld kanaal naar Google verzenden.
 • In alle toepasselijke privacybeleidsregels aangeven dat dergelijke informatie wordt verzameld, verwerkt of openbaar gemaakt.

Privacy Shield

Als een Partner persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en deze gegevens aan Google beschikbaar zijn gemaakt in verband met het gebruik van Google Ad Manager door de Partner, is het volgende van toepassing:

 • In overeenstemming met het overdrachtsprincipe onder Privacy Shield moet de Partner deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op een manier die aansluit bij de toestemming die is gegeven door de betrokkene op wie deze gegevens van toepassing zijn.
 • De Partner moet een beschermingsniveau bieden voor deze persoonsgegevens dat minimaal equivalent is aan het vereiste niveau onder Privacy Shield.
 • Als de Partner vaststelt dat niet aan de bovenstaande vereisten kan worden voldaan, moet de Partner Google hier schriftelijk van op de hoogte brengen en stoppen met de verwerking van persoonsgegevens of moet de Partner redelijke en passende stappen ondernemen om dergelijke niet-naleving te verhelpen.
 • 'Privacy Shield' verwijst naar het wettelijk kader van het EU-U.S. Privacy Shield en het wettelijk kader van het Swiss-U.S. Privacy Shield. Daarnaast hebben 'betrokkene', 'persoonsgegevens' en 'verwerking' dezelfde betekenis als vermeld in de AVG (Verordening (EU) 2016/679). Het moederbedrijf van de Google-groep, Google LLC, is gecertificeerd onder Privacy Shield namens zichzelf en alle dochtermaatschappijen in volledig eigendom in de Verenigde Staten.

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Als u een advertentieservice van Google implementeert op een site of gedeelte van een site die valt onder de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), moet u het volgende doen:

 • Google via de Google Search Console op de hoogte stellen van de sites of gedeelten van sites die onder de COPPA vallen, het advertentieverzoek taggen met de AdMob-SDK of uw site, app of advertentieverzoek taggen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen.
 • Geen gebruik maken van op interesses gebaseerd adverteren (inclusief remarketing) om het volgende te targeten:
  • Eerdere of huidige activiteiten van gebruikers van wie u weet dat ze jonger zijn dan dertien jaar.
  • Eerdere of huidige activiteiten op sites die zijn gericht op gebruikers die jonger zijn dan dertien jaar.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen