Beleid

Google-beleid voor uitgevers

Google zet zich in om kosteloos en voor iedereen toegankelijk internet mogelijk te maken. Dit doen we door uitgevers de kans te geven inkomsten te genereren met hun content en door adverteerders in staat te stellen potentiële klanten te bereiken met nuttige, relevante producten en services. Gebruikers moeten op het advertentie-ecosysteem kunnen vertrouwen. Daarom hebben we beperkingen ingesteld voor content waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Als u met uw content inkomsten genereert via Google-advertentiecode, moet u zich houden aan het onderstaande beleid. Met 'content' bedoelen we alles wat aanwezig is op uw pagina of in uw app, waaronder andere advertenties en links naar andere sites of apps. Als u zich niet aan dit beleid houdt, kan dit ertoe leiden dat Google de weergave van advertenties in uw content blokkeert of dat uw account wordt opgeschort of opgeheven.

Deze beperkingen gelden als aanvulling op het overige beleid voor het gebruik van Google-uitgeversproducten.

Illegale content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.

Misbruik van intellectueel eigendom

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die inbreuk maakt op auteursrechten. Het is ons beleid te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). U kunt een verweer indienen via dit formulier.
 • Content waarin namaakproducten wordt verkocht of die de verkoop van namaakproducten promoot. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen bevatten geïmiteerde merkkenmerken van het product met het doel ze te promoten als officiële producten van de merkeigenaar.

Beschermde of bedreigde diersoorten

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die de verkoop van producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten promoot.

  Voorbeelden: De verkoop van tijgers, haaienvinnen, ivoor van olifanten, tijgervel, hoornen van neushoorns, dolfijnenolie.

Gevaarlijke of denigrerende content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die aanzet tot haat jegens of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering.

  Voorbeelden: Content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot; content die anderen aanmoedigt te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is of dient te worden gehaat.

 • Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst.

  Voorbeelden: Content die iemand tot doelwit van misbruik of pesten maakt; content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families deelnemer zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis.

 • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen.

  Voorbeelden: Content die aanzet tot zelfmoord, anorexia of een andere vorm van zelfbeschadiging. Content die schadelijke gezondheids- of medische claims of praktijken verdedigt of promoot. Content waarin wordt gedreigd om iemand fysiek letsel toe te brengen of waarin wordt opgeroepen tot een aanval op een ander. Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt. Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groeperingen of internationale organisaties voor drugshandel. Content die terroristische daden promoot (waaronder rekrutering) of waarin terroristische aanslagen door terreurorganisaties of internationale organisaties voor drugshandel worden gevierd.

 • Content waarmee anderen worden uitgebuit via afpersing.

  Voorbeelden: Afpersing voor het verwijderen van materiaal, wraakporno, chantage.

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die gebruikers helpt anderen te misleiden.

  Voorbeelden: Valse of nepdocumenten maken zoals paspoorten, diploma's of accreditaties; verkoop of distributie van scripties of services voor het schrijven van papers of het afleggen van examens; informatie of producten om drugsgebruik te maskeren.

 • Content die een vorm van hacken of cracken promoot en/of die instructies of materiaal bevat waarmee gebruikers software, servers of websites illegaal kunnen bewerken of hier toegang toe kunnen krijgen.

  Voorbeelden: Pagina's of producten die illegale toegang mogelijk maken tot mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen of apparaten/systemen voor het leveren van content; producten of services die auteursrechtbescherming omzeilen, inclusief het omzeilen van DRM-technologie; producten waarmee kabel- of satellietsignalen illegaal kunnen worden gedecodeerd om zodoende deze uitzendingen gratis te kunnen bekijken; pagina's die gebruikers helpen of het mogelijk maken streaming video's te downloaden als dit is verboden door de contentleverancier.

Misleidende content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een verkeerde voorstelling geeft of een verhulling vormt van informatie over u, uw content of het primaire doel van uw webbestemming
 • Content die gebruikers onder valse of onduidelijke voorwendselen overhaalt om content te bekijken
 • Content waarin wordt geprobeerd gebruikers gegevens te ontfutselen (phishing)
 • Content die content, producten of services promoot met valse, oneerlijke of misleidende claims.

  Voorbeeld: Mogelijkheden om 'snel rijk te worden'.

 • Content die ten onrechte een partnerschap met of aanbeveling door andere personen, organisaties, producten of services impliceert.

  Voorbeelden: Nabootsing van Google-producten, misbruik van bedrijfslogo's.

 • Content over politiek, sociale kwesties of kwesties van openbaar belang getarget op gebruikers in een land waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere relevante details over uzelf, of als u deze achterhoudt.

Schadelijke of ongewenste software

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die schadelijke software of 'malware' bevat die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen.

  Voorbeelden: Computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps.

 • Content die in strijd is met het Google-beleid voor ongewenste software.

  Voorbeelden: Onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van het installeren van de software; het niet leveren van de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers; software of applicaties bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet; wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker; het gebruikers moeilijk maken de software uit te schakelen of te verwijderen; geen gebruikmaken van openbaar beschikbare Google API's bij het werken met services of producten van Google.

Seksueel expliciete content

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die expliciete seksuele tekst, afbeeldingen, audio, video's of games bevat.

  Voorbeelden: Seksuele handelingen zoals genitale, anale en/of orale seks; masturbatie; cartoonporno of hentai; expliciete naaktheid.

 • Content die thema's rond seks zonder wederzijds goedvinden bevat, ongeacht of dit gesimuleerd of echt is.

  Voorbeelden: Verkrachting, incest, bestialiteit, necrofilie, snuff, lolita- of tienerporno, dating voor minderjarigen.

 • Content die kan worden geïnterpreteerd als een promotie van het verlenen van seksuele handelingen in ruil voor compensatie.

  Voorbeelden: Prostitutie, gezelschaps- en escortservices, intieme massage, knuffelsites.

Postorderbruiden

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die een huwelijk met een buitenlander mogelijk maakt.

  Voorbeelden: Postorderbruiden, makelaars voor internationale huwelijken, 'romance tours'.

Thema's voor volwassenen in content voor gezinnen

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die is gemaakt om geschikt te lijken voor gezinnen, maar thema's voor volwassenen bevat, waaronder seks, geweld of andere beelden van kinderen of personages die bij kinderen populair zijn, die niet geschikt zijn voor een algemeen publiek.

Materiaal gerelateerd aan seksueel misbruik van kinderen en pedofilie

We staan de volgende content niet toe:

 • Content die de seksuele uitbuiting van minderjarigen promoot.

  Voorbeelden: Beelden van seksueel misbruik van kinderen of andere content waarin of waarmee seksuele aantrekkingskracht van volwassenen op minderjarigen wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot.

Het genereren van inkomsten met content die betrekking heeft op pedofilie of beelden van seksueel misbruik van kinderen, wordt door Google ten strengste verboden. Google heeft altijd vooropgelopen in de strijd tegen online kindermisbruik en is een hartstochtelijk voorvechter van een gezinsvriendelijk internet. In de federale wet van de Verenigde Staten worden 'beelden van seksueel misbruik van kinderen' gedefinieerd als visuele afbeeldingen van minderjarigen (jonger dan achttien jaar) die seksuele handelingen verrichten, zoals geslachtsgemeenschap, orale seks en masturbatie, en sensuele afbeeldingen van de genitaliën (wel of niet bedekt). Deze definitie is van toepassing op foto's, video's, stripverhalen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Hierbij kan het gaan om een afbeelding van een echt kind, maar ook om een met de computer gegenereerde, morph-, samengestelde of anderszins bewerkte afbeelding die lijkt op een kind ('gefotoshopte' afbeeldingen). Dit omvat ook het verlokken van minderjarigen tot seksuele handelingen, ook wel 'grooming' genoemd. Onder 'pedofilie' verstaan we: content of gedrag (afbeeldingen, teksten, video's enz.) waarin of waarmee seksuele aantrekkingskracht van volwassenen op minderjarigen (jonger dan achttien jaar) wordt afgebeeld, aangemoedigd of gepromoot.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?