Vị trí

Vị trí trên Mạng hiển thị nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ bao gồm các trang web và ứng dụng có liên quan hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

  • Vị trí trên Mạng hiển thị có thể đề cập đến một vài điều, chẳng hạn như toàn bộ trang web, một tập hợp con của trang web (chẳng hạn như các trang cụ thể từ trang web đó), đơn vị quảng cáo riêng lẻ được định vị trên một trang, video, ứng dụng trên điện thoại di động và hơn thế nữa.
  • Bạn có thể chọn vị trí cụ thể bằng cách thêm vị trí được quản lý. Bạn cũng có thể cho phép Google chọn vị trí tự động có liên quan cho bạn dựa trên các từ khóa hoặc phương pháp nhắm mục tiêu khác.

Cách thêm, chỉnh sửa và xóa vị trí
Xem các bài viết khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố