Vị trí: Định nghĩa

Để giúp bạn tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng, giờ đây, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên nội dung phù hợp với mọi chủ đề, vị trí hoặc từ khoá cho quảng cáo Hiển thị/dạng Video/trên Mạng Tìm kiếm mà bạn nhắm đến. Ví dụ: nếu bạn đã nhắm mục tiêu theo chủ đề "xe đạp" và từ khoá "đạp xe" cho quảng cáo Hiển thị/dạng Video/trên Mạng Tìm kiếm, thì quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên nội dung phù hợp với một trong hai tiêu chí trên.

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh được đơn giản hoá thành một trang duy nhất trong Google Ads. Nhờ đó, bạn có thể quản lý tất cả các loại nhắm mục tiêu theo nội dung (Chủ đề, Vị trí, Từ khoá cho quảng cáo hiển thị/video và Tiêu chí loại trừ) trong một chế độ xem duy nhất. Bạn có thể tìm thấy trang mới này trong mục "Nội dung" trong Chiến dịch Biểu tượng Chiến dịch trên trình đơn điều hướng bên trái.

Đó là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: các trang web và ứng dụng có liên quan, hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

  • Vị trí có thể là nhiều vị trí, chẳng hạn như toàn bộ trang web, các trang cụ thể của một trang web, một đơn vị quảng cáo riêng lẻ trên một trang, một video, một ứng dụng dành cho điện thoại di động và nhiều vị trí khác.
  • Bạn có thể chọn các vị trí cụ thể bằng cách thêm phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí. Bạn cũng có thể cho phép Google lựa chọn vị trí tự động phù hợp cho bạn dựa trên từ khoá hoặc các phương pháp nhắm mục tiêu khác của bạn.
  • Bạn có thể quản lý các vị trí trong mục "Nội dung" trên trình đơn trang ở bên trái của Google Ads. Bạn có thể sử dụng kết hợp vị trí với các phương pháp nhắm mục tiêu khác (chẳng hạn như chủ đề hoặc từ khoá) để quảng cáo của bạn xuất hiện trên nội dung phù hợp với một trong hai phương pháp nhắm mục tiêu theo nội dung.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính