Giá sản phẩm trung bình (beta): Định nghĩa

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo của bạn cạnh tranh trong một phiên đấu giá
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?