Tối đa hóa số nhấp chuột: Định nghĩa

Một chiến lược giá thầu tự động tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

  • Tối đa hóa số nhấp chuột là cách đơn giản nhất để đặt giá thầu nhằm có được nhấp chuột -- bạn đặt ngân sách và Google Ads làm phần việc còn lại. Bạn không cần phải chọn số tiền giá thầu cụ thể cho nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc vị trí của mình.
  • Với Tối đa hóa số nhấp chuột, bạn đặt ngân sách hàng ngày mục tiêu và hệ thống Google Ads tự động đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa thay cho bạn, với mục tiêu là mang về cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó.
  • Để kiểm soát tốt hơn, bạn cũng có thể đặt các giới hạn giá thầu nhằm ngăn giá thầu không được đặt quá số tiền đó. Mặc dù đặt một giới hạn giá thầu giúp bạn kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng việc đó đồng nghĩa với việc hạn chế vị trí quảng cáo và số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được.
  • Bất cứ lúc nào không thích các đề xuất giá thầu, bạn đều có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng Đặt giá thầu CPC thủ công. Phương pháp này cho phép bạn toàn quyền kiểm soát để bạn tự đặt số tiền giá thầu.
  • Tối đa hóa số nhấp chuột không khả dụng trong những trường hợp sau:
    • Chiến dịch "Mạng hiển thị" với mục tiêu tiếp thị "Tương tác với nội dung" hoặc "Chiến dịch ứng dụng".
    • Điều chỉnh giá thầu dựa trên ngày và thời gian
  • Tối đa hóa số nhấp chuột trước đây được gọi là "Đặt giá thầu tự động"
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?