Nhắm mục tiêu theo vị trí

Cài đặt giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng ở một vị trí địa lý đã chọn.

  • Đối với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn có thể chọn vị trí nơi quảng cáo của bạn có thể được hiển thị. Sau đó, nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện cho mọi người ở những vị trí đó.
  • Bạn có thể chọn các vị trí chẳng hạn như toàn bộ quốc gia, các khu vực trong một quốc gia như thành phố hoặc lãnh thổ hay thậm chí bán kính xung quanh một vị trí. Google Ads cũng có thể đề xuất các vị trí có liên quan mà bạn có thể chọn để nhắm mục tiêu.
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo vào các khu vực nơi bạn sẽ tìm thấy đúng khách hàng và hy vọng giúp bạn tăng lợi nhuận như mong đợi. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn vùng nơi khách hàng của bạn sống và nơi doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ họ.

Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu theo vị trí
Xem các bài viết khác

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?