Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế: Định nghĩa

Chi phí mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) của bạn là số tiền cuối cùng bạn phải trả cho một lần nhấp. Thông thường, bạn chỉ phải trả số tiền thấp hơn -- đôi khi là thấp hơn rất nhiều -- giá thầu theo giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa), là số tiền cao nhất bạn sẽ phải trả cho một lần nhấp.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa vì trong phiên đấu giá Google Ads, thông thường bạn chỉ cần trả ở mức tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo và mọi định dạng quảng cáo hiển thị cùng với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như đường dẫn liên kết trang web. Xin lưu ý rằng CPC thực tế có thể cao hơn CPC tối đa nếu bạn bật chiến lược CPC nâng cao hoặc đặt mức điều chỉnh giá thầu.

Cách hoạt động

Chúng tôi kết hợp chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), giá thầu CPC tối đa, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng và mức độ tác động dự kiến ​​của phần mở rộng cũng như định dạng quảng cáo khác để xác định mức Xếp hạng quảng cáo. Khi ước tính mức độ tác động dự kiến của phần mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp dự kiến và mức độ nổi bật của phần mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng Xếp hạng quảng cáo của từng nhà quảng cáo để xác định nơi quảng cáo xuất hiện và loại phần mở rộng nào và định dạng quảng cáo nào khác sẽ hiển thị cùng với quảng cáo (hoặc liệu quảng cáo hay định dạng quảng cáo có hiển thị hay không).

Đối với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo (và CPC thực tế thu được) thường cao hơn đối với quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm để duy trì trải nghiệm chất lượng cao và giúp đảm bảo rằng CPC thực tế phản ánh giá trị của vị trí quảng cáo nổi bật. Do đó, CPC thực tế khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm thường cao hơn CPC cho trường hợp bạn xuất hiện bên dưới trong kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp, nhưng quảng cáo hàng đầu thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và có thể cho phép bạn hiển thị một số phần mở rộng quảng cáo nhất định cũng như các tính năng khác chỉ dành cho vị trí quảng cáo hàng đầu. Như thường lệ, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa (trừ khi bạn đang sử dụng các công cụ đặt giá thầu tự động).

Ví dụ

  • Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Mức Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5.
  • Nếu giả sử mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (có mức Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 80 chỉ trả tiền (Ví dụ: được làm tròn đến đơn vị có thể lập hóa đơn gần nhất, ở Hoa Kỳ là 0,01 đô la) để đánh bại nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 50. Vì không có đối thủ cạnh tranh nào khác đủ điều kiện nên nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 50 chỉ trả đủ để đánh bại mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 40.
  • Nếu mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (có mức Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 30 sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 10. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 10 sẽ hiển thị bên dưới nhà quảng cáo đó và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 8. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo là 5 không đáp ứng điều kiện về mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Đối với một số quảng cáo nhất định trên Mạng hiển thị, CPC thực tế sẽ khác so với mô tả. Hãy tìm hiểu thêm về phiên đấu giá quảng cáo trên Mạng hiển thị.

Các đường dẫn liên kết liên quan:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?