Tên miền phụ: Định nghĩa

Tập hợp con của một tên miền lớn hơn được sử dụng để tổ chức một trang web hiện có thành một URL trang khác.

Tên miền phụ thường nằm ở đầu URL. Ví dụ: “support.google.com” là tên miền phụ của “google.com”. 

 

Đường dẫn liên kết liên quan

Giới thiệu về các loại URL khác nhau
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?