Tự động gắn thẻ: Định nghĩa

Một tính năng tự động thêm thông số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chương trình theo dõi trang web như Google Analytics.

  • Tự động gắn thẻ sẽ thêm thông số "Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google" (GCLID) vào URL mà khách hàng của bạn nhấp vào và sẽ giúp bạn xác định quảng cáo nào được nhấp đối với mỗi lần truy cập vào trang web của bạn.
  • Google Analytics và các chương trình tương tự có thể sử dụng thông tin từ các URL được tự động gắn thẻ để cho bạn biết từ khóa Google Ads nào đã đưa khách truy cập đến trang web của bạn, từ khóa đó đến từ đâu và chi phí lần nhấp đó là bao nhiêu. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để nhập các chuyển đổi phức tạp vào Google Ads, cho dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.

Mẹo

Nếu bạn sử dụng API, thông số GCLID cũng có thể gửi đến Báo cáo hiệu suất nhấp chuột của API Google Ads thông tin bổ sung từ mỗi lần nhấp.

Cách kiểm tra xem tự động gắn thẻ đã được bật chưa

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Tự động gắn thẻ được tắt theo mặc định. Bạn có thể kiểm tra xem tự động gắn thẻ có bật không, cũng như bật hoặc tắt tự động gắn thẻ, bằng cách nhấp vào "cài đặt Thanh toán, Tài khoản và menu Trợ giúp" (), chọn "Cài đặt tài khoản," sau đó xem phần "Theo dõi" của trang "Tùy chọn".

 

Lưu ý: Khi bạn tạo hành động chuyển đổi mới, tính năng tự động gắn thẻ sẽ được bật tự động nếu bạn chưa sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản. Nếu đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, bạn sẽ cần bật tính năng tự động gắn thẻ trong mỗi tài khoản con của mình theo cách thủ công theo các bước nêu trên.

Xem dữ liệu Google Analytics trong tài khoản Google Ads
Liên kết Google Analytics và Google Ads
Tìm hiểu về các lợi ích của tính năng tự động gắn thẻ
Nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến hoặc phức tạp

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?