Google Sheetsin funktiolista

Google-laskentataulukot tukee useimmista laskentataulukkopaketeista yleensä löytyviä kaavoja. Näiden kaavojen avulla voit luoda funktioita, jotka muokkaavat tietoja ja laskevat merkkijonoja ja lukuja.

Tässä on luettelo kaikista eri luokkiin kuuluvista käytettävissä olevista funktioista. Muista käyttää lainausmerkkejä funktion kaikkien sellaisten kirjainmerkeistä koostuvien osien ympärillä, jotka eivät viittaa soluihin tai sarakkeisiin.

Voit vaihtaa Google Sheets ‑funktioiden kielen englannista 21 muuhun kieleen.

TypeNameSyntaxDescription
PäivämääräAIKAAIKA(tunnit, minuutit, sekunnit) Muuntaa annetun tunnin, minuutin ja sekunnin kellonajaksi. Lue lisää
PäivämääräTIMEVALUEAIKA_ARVO(ajan_merkkijono) Palauttaa kellonajan edustaman murtoluvun 24 tunnin vuorokaudesta. Lue lisää
PäivämääräEPOCHTODATE-funktioEPOCHTODATE(aikaleima; [yksikkö]) Muuntaa sekunteina, millisekunteina tai mikrosekunteina olevan Unix epoch ‑aikaleiman päivämääräksi ja ajaksi (UTC). Lue lisää
PäivämääräKUUKAUSIKUUKAUSI(päiväys) Palauttaa numeromuodossa kuukauden, johon kyseinen päiväys kuuluu. Lue lisää
PäivämääräKUUKAUSI.LOPPUKUUKAUSI.LOPPU(aloituspäivä, kuukaudet) Palauttaa kuukauden viimeisen päivän päivämäärän, joka esiintyy tietyn kuukausimäärän ennen toista päivämäärää tai sen jälkeen. Lue lisää
PäivämääräMINUUTITMINUUTIT(aika) Palauttaa määritetyn kellonajan minuuttiosan numeromuodossa. Lue lisää
PäivämääräNYTNYT() Palauttaa kuluvan päivämäärän ja kellonajan päivämääräarvona. Lue lisää
PäivämääräPVMEROPVMERO(alkamispäivä, päättymispäivä, yksikkö) Laskee kahden päiväyksen välillä olevat päivät, kuukaudet tai vuodet. Lue lisää
PäivämääräPÄIVÄPÄIVÄ(päiväys) Palauttaa numeromuodossa päivän, jota kyseinen päiväys edustaa. Lue lisää
PäivämääräPÄIVÄ.KUUKAUSIPÄIVÄ.KUUKAUSI(aloituspäivä, kuukaudet) Palauttaa päivämäärän, joka esiintyy tietyn kuukausimäärän ennen toista päivämäärää tai sen jälkeen. Lue lisää
PäivämääräPÄIVÄTPÄIVÄT(päättymispäivä, alkamispäivä)Palauttaa kahden päiväyksen välillä olevat päivät. Lue lisää. 
PäivämääräPÄIVÄT360PÄIVÄT360(aloituspäivä, päättymispäivä, [menetelmä]) Palauttaa kahden päivän eron talouselämässä koron laskennassa käytettävän 360 päivän pituisen vuoden mukaan. Lue lisää
PäivämääräPÄIVÄYSPÄIVÄYS(vuosi, kuukausi, päivä) Muuntaa annetun vuoden, kuukauden ja päivän päivämääräksi. Lue lisää
PäivämääräPÄIVÄYSARVOPÄIVÄYSARVO(päiväyksen_merkkijono) Muuntaa tunnetussa muodossa annetun päivämäärän merkkijonon päiväysarvoksi. Lue lisää
PäivämääräSEKUNNITSEKUNNIT(aika) Palauttaa määritetyn kellonajan sekuntiosan numeromuodossa. Lue lisää
PäivämääräTUNNITTUNNIT(aika) Palauttaa määritetyn kellonajan tuntiosan numeromuodossa. Lue lisää
PäivämääräTYÖPÄIVÄTYÖPÄIVÄ(aloituspäivä, päivien_määrä, [vapaapäivät]) Laskee määritettyjen työpäivien jälkeen tulevan lopetuspäivän. Lue lisää
PäivämääräTYÖPÄIVÄ.KANSVÄLTYÖPÄIVÄ.KANSVÄL(aloituspäivä, päivien_määrä, [viikonloppu], [vapaapäivät]) Laskee määritettyjen työpäivien jälkeen tulevan päivämäärän määritettyjä viikonlopun päiviä ja juhlapäiviä lukuun ottamatta. Lue lisää
PäivämääräTYÖPÄIVÄTTYÖPÄIVÄT(aloituspäivä, päättymispäivä, [vapaapäivät]) Palauttaa kahden annetun päiväyksen välillä olevat nettotyöpäivät. Lue lisää
PäivämääräTYÖPÄIVÄT.KANSVÄLTYÖPÄIVÄT.KANSVÄL (aloituspäivä, päättymispäivä, [viikonloppu], [vapaapäivät]) Palauttaa kahden annetun päivän välissä olevien nettotyöpäivien määrän määritettyjä viikonlopun päiviä ja vapaapäiviä lukuun ottamatta. Lue lisää
PäivämääräTÄMÄ.PÄIVÄTÄMÄ.PÄIVÄ() Palauttaa kuluvan päivämäärän päiväysarvona. Lue lisää
PäivämääräVIIKKO.NROVIIKKO.NRO(päivämäärä, [tyyppi]) Palauttaa luvun, joka vastaa sitä vuoden viikkoa, johon annettu päivämäärä osuu. Lue lisää
PäivämääräVIIKONPÄIVÄVIIKONPÄIVÄ(päivä, [tyyppi]) Palauttaa annetun päiväyksen viikonpäivää edustavan numeron. Lue lisää
PäivämääräVUOSIVUOSI(päivämäärä) Palauttaa tietyn päivämäärän vuosiluvun. Lue lisää
PäivämääräVUOSI.OSAVUOSI.OSA(aloituspäivä, päättymispäivä, [päivien_laskentatapa]) Palauttaa kahden päiväyksen välillä olevien vuosien lukumäärän, myös vuoden murto-osat, määritetyn päivien laskutavan mukaisesti. Lue lisää
Päivämäärä
Tekniikka
Tekniikka
Tekniikka
SuunnitteluBITTI.EHDOTON.TAIBITTI.EHDOTON.TAI(arvo1, arvo2)Kahden luvun bittikohtainen EHDOTON.TAI (poissulkeva tai). Lue lisää. 
SuunnitteluBITTI.JABITTI.JA(arvo1, arvo2)Kahden luvun bittikohtainen looginen JA. Lue lisää. 
SuunnitteluBITTI.SIIRTO.OBITTI.SIIRTO.O(arvo, siirrettävä_määrä)Siirtää syötteen bittejä tietyn paikkamäärän verran oikealle. Lue lisää. 
SuunnitteluBITTI.SIIRTO.VBITTI.SIIRTO.V(arvo, siirrettävä_määrä)Siirtää syötteen bittejä tietyn paikkamäärän verran vasemmalle. Lue lisää. 
SuunnitteluBITTI.TAIBITTI.TAI(arvo1, arvo2)Kahden luvun bittikohtainen looginen TAI. Lue lisää. 
Tekniikka
Tekniikka
TekniikkaHEKSADESHEKSADES(merkitty_heksadesimaaliluku) Muuntaa merkityn heksadesimaaliluvun desimaalimuotoon. Lue lisää
Tekniikka
TekniikkaIMARGUMENTIMARGUMENT(luku)IMARGUMENT-funktio palauttaa annetun kompleksiluvun kulman (myös argumentti tai \theta) radiaaneina. Katso lisätietoja.
TekniikkaIMCOSIMCOS(luku)IMCOS-funktio palauttaa annetun kompleksiluvun kosinin. Katso lisätietoja
SuunnitteluIMCOSHIMCOSH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen kosinin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon cosh(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluIMCOTHIMCOTH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen kotangentin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon coth(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluIMTANHIMTANH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen tangentin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon tanh(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.ABSKOMPLEKSI.ABS(luku)Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.COTKOMPLEKSI.COT(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun kotangentin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon cot(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.EROTUSKOMPLEKSI.EROTUS(ensimmäinen_luku; toinen_luku)Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.EXPKOMPLEKSI.EXP(eksponentti)Palauttaa Eulerin luvun e (~2,718) korotettuna kompleksiseen potenssiin. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.IMAGKOMPLEKSI.IMAG(kompleksiluku)Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.KONJKOMPLEKSI.KONJ(luku)Palauttaa luvun kompleksikonjugaatin Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.KOSEKKOMPLEKSI.KOSEK(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun kosekantin. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.KOSEKHKOMPLEKSI.KOSEKH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon kosekh(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.LOGKOMPLEKSI.LOG(arvo; kantaluku)Palauttaa kompleksiluvun logaritmin määritetylle kantaluvulle. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.LOG10KOMPLEKSI.LOG10(arvo) Palauttaa kompleksiluvun logaritmin kantaluvulla 10. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.LOG2KOMPLEKSI.LOG2(arvo)Palauttaa kompleksiluvun logaritmin kantaluvulla 2. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.OSAMKOMPLEKSI.OSAM(jaettava; jakaja)Palauttaa toisella kompleksiluvulla jaetun kompleksiluvun. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.REAALIKOMPLEKSI.REAALI(kompleksiluku)Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.SEKKOMPLEKSI.SEK(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun sekantin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon sek(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.SEKHKOMPLEKSI.SEKH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen sekantin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon sekh(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.SINKOMPLEKSI.SIN (luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun sinin. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.SINHKOMPLEKSI.SINH(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun hyperbolisen sinin. Esimerkiksi annettu kompleksiluku x+yi palauttaa arvon sinh(x+yi). Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.SUMKOMPLEKSI.SUM(arvo1; [arvo2; ...])Palauttaa kompleksilukusarjan summan. Lue lisää
SuunnitteluKOMPLEKSI.TANKOMPLEKSI.TAN(luku)Palauttaa annetun kompleksiluvun tangentin. Lue lisää.
SuunnitteluKOMPLEKSI.TULOKOMPLEKSI.TULO(kerroin1; [kerroin2; ...])Palauttaa tulon, joka saadaan kertomalla kompleksilukuja keskenään. Lue lisää
Tekniikka
Tekniikka
SuunnitteluRAJARAJA(arvo, [raja])Palauttaa arvon 1, jos luku on suurempi tai yhtä suuri kuin annettu raja-arvo, tai muutoin arvon 0. Jos raja-arvoa ei ole annettu, käytetään oletusarvoa 0. Lue lisää. 
SuunnitteluSAMA.ARVOSAMA.ARVO (numero1, [numero2]) Vertaa kahta numeroarvoa keskenään ja palauttaa luvun 1, jos luvut ovat yhtä suuret. Lue lisää
SuunnitteluVIRHEFUNKTIOVIRHEFUNKTIO(alaraja, [yläraja])VIRHEFUNKTIO palauttaa Gaussin virhefunktion integraalin arvoväliltä. Lue lisää.
SuunnitteluVIRHEFUNKTIO.TARKKAVIRHEFUNKTIO.TARKKA(alaraja; [yläraja]) Katso VIRHEFUNKTIO
Tekniikka
Tekniikka
SuunnitteluKOMPLEKSIKOMPLEKSI(reaaliosa; imaginaariosa; [pääte])Luo kompleksiluvun, kun sille annetaan reaali- ja imaginaariosat. Lue lisää
Tekniikka
SuodatinFILTERFILTER(väli, ehto1, [ehto2]) Palauttaa annetun lähdevälin suodatetun version, jossa näytetään vain annetut ehdot täyttävät rivit tai sarakkeet. Lue lisää
SuodatinSORTSORT(väli, lajittele_sarake, on_nouseva, [lajittele_sarake2], [on_nouseva2]) Lajittelee annetun taulukon tai välin rivit yhden tai usean sarakkeen arvojen perusteella. Lue lisää
SuodatinUNIQUEUNIQUE(väli) Palauttaa lähdevälin yksilölliset rivit ja hylkää kopiot. Rivit palautetaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat lähdevälillä. Lue lisää
Suodatin
RahoitusAMORLINCAMORLINC(hinta, ostopäivä, ens_jakso_loppu, loppuarvo, jakso, korko, [peruste])Palauttaa tilikauden arvonalentumisen tai suhteutetun arvonalentumisen, jos omaisuuserä on hankittu tilikauden aikana. Lue lisää. 
Talous
Talous
Talous
Talous
Talous
TalousHINTA.LUNASTUSHINTA.LUNASTUS(tilitys, erääntymispäivä, liikkeellelasku, korko, tuotto, [päivien_laskutapa]) Laskee korkoa maksavan arvopaperin hinnan erääntymispäivänä odotetun tuoton perusteella. Lue lisää
TalousIPMTIPMT(korko, jakso, jaksojen_määrä, nykyinen_arvo, [tuleva_arvo], [alku_vai_loppu]) Laskee koronmaksun säännöllisten vakiomaksujen ja vakiokorkokannan perusteella. Lue lisää
RahoitusISPMTISPMT(korko, jakso, jaksojen_määrä, nykyinen_arvo)ISPMT-funktio palauttaa koron, joka maksetaan sijoitukselle määritetyn ajanjakson aikana. Lue lisää.
Talous
Talous
TalousKESTOKESTO(tilitys, erääntymispäivä, korko, tuotto, tiheys, [päivien_laskentatapa]) . Laskee koronkorkojaksot, jotka tarvitaan, jotta määrätty-nykyarvoa vastaavan sijoituksen arvonnousu saavuttaa tavoitearvon. Lue lisää
LiiketalousKESTO.JAKSOKESTO.JAKSO(korko; nykyinen_arvo; tuleva_arvo)Palauttaa, monenko ajanjakson päästä sijoitus saavuttaa halutun arvon annetulla korolla. Lue lisää.
Talous
Talous
TalousKORKO.ARVOPAPERIKORKO.ARVOPAPERI(ostopäivä, myyntipäivä, ostohinta, myyntihinta, [päivien_laskentatapa]) Laskee efektiivisen koron, kun sijoitus ostetaan jollakin hinnalla ja myydään eteenpäin toisella hinnalla ja kun sijoitukselle ei määritetä korkoa tai osinkoa. Lue lisää
Talous
Talous
Talous
Talous
Talous
Talous
Talous
TalousKORKOPÄIVÄT.SEURAAVAKORKOPÄIVÄT.SEURAAVA(tilitys, erääntymispäivä, tiheys, [päivien_laskentatapa]) Laskee päivien määrän tilityspäivästä seuraavaan kuponki- tai koronmaksuun. Lue lisää
Talous
Talous
RahoitusMAKSUMAKSU(korko, henkilöiden määrä, nykyinen_arvo, [tulevaisuuden_arvo], [lähellä_alkua_vai_loppua]) Laskee annuiteettisijoituksen säännöllisen maksun säännöllisten vakiomaksujen ja vakiokorkokannan perusteella. Lue lisää
Talous
RahoitusNANA(korko, jaksojen_määrä, maksun_suuruus, [arvo_tulevaisuudessa], [alku_tai_loppu]) Laskee annuiteettisijoituksen nykyarvon säännöllisten vakiomaksujen ja vakiokorkokannan perusteella. Lue lisää
TalousNJAKSONJAKSO(korko, maksumäärä, nykyinen_arvo, [tuleva_arvo], [alku_vai_loppu]) Laskee sijoituksen maksujaksojen määrän toistuvien maksujen määrän ja tasaisen koron mukaan. Lue lisää
TalousNNANNA(alennus, kassavirta1, [kassavirta2, ..]) Laskee sijoituksen nykyisen nettoarvon säännöllisten kassavirtasarjojen ja diskonttokoron perusteella. Lue lisää
Talous
Talous
Talous
Talous
TalousPPMTPPMT(korko, jakso, jaksojen_määrä, nykyinen_arvo, [tuleva_arvo], [alku_vai_loppu]) Laskee sijoituksen pääoman maksun säännöllisten vakiomaksujen ja vakiokorkokannan perusteella. Lue lisää
TalousSAATU.HINTASAATU.HINTA(tilitys, erääntymispäivä, sijoitus, alennus, [päivien_merkintätapa]) Laskee sijoituksesta erääntymispäivänä saadun summan kiinteätuottoisille arvopapereille, jotka on hankittu tiettynä päivänä. Lue lisää
TalousSISÄINEN.KORKOSISÄINEN.KORKO(rahavirran_määrä, [korkoarvio]) Laskee sijoituksen sisäisen tuottoprosentin säännöllisten kassavirtasarjojen perusteella. Lue lisää
TalousSISÄINEN.KORKO.JAKSOTONSISÄINEN.KORKO.JAKSOTON (kassavirran_summat, kassavirran_päiväykset, [korkoarvio]) Laskee sijoituksen sisäisen tuottoprosentin potentiaalisesti epäsäännöllisten määrättyjen kassavirtasarjojen perusteella. Lue lisää
Talous
RahoitusTOT.ROITOT.ROI(jaksojen_määrä; nykyinen_arvo; tuleva_arvo)Palauttaa koron, jolla sijoituksen arvon on kasvettava, jotta se saavuttaisi tietyn arvon annetun aikajaksomäärän kuluessa. Lue lisää.
RahoitusTULEVA.ARVOTULEVA.ARVO(korko, jaksojen_määrä, maksun_määrä, [nykyinen_arvo], [loppu_tai_alku]) Laskee annuiteettisijoituksen tulevan arvon säännöllisten vakiomaksujen ja vakiokorkokannan perusteella. Lue lisää
Talous
Talous
TalousTUOTTO.DISKTUOTTO.DISK(tilitys, erääntymisaika, hinta, lunastus, [päivien_laskentatapa]) Laskee nollakorkoisen arvopaperin vuosituoton hinnan perusteella. Lue lisää
Rahoitus
Talous
Talous
RahoitusVDBVDB(kustannus, loppuarvo, aika, ensimmäinen_kausi, viimeinen_kausi, [kerroin], [ei_siirtoa])Palauttaa omaisuuserän arvonalennuksen määritetyllä kaudella (tai kauden osalla). Lue lisää.
Talous
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(taulukkokaava) Mahdollistaa matriisikaavojen palauttamien arvojen näyttämisen useina riveinä ja/tai sarakkeina sekä muiden kuin matriisitoimintojen käyttämisen matriiseissa. Lue lisää
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(teksti_tai_väli) Tunnistaa kielen, jolla määritetyn välin teksti on kirjoitettu. Lue lisää
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(merkitsin, [määrite], [aloituspäivä], [päättymispäivä|päivien_määrä], [väli]) Noutaa arvopapereiden nykyiset tiedot tai historiatiedot Google Financesta. Lue lisää
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(teksti, [lähdekieli], [kohdekieli]) Kääntää tekstin yhdestä kielestä toiseen Lue lisää
GoogleIMAGEIMAGE(url, [tila], [korkeus], [leveys]) Lisää kuvan soluun. Lue lisää
GoogleQUERYQUERY(data, kysely, [otsikot]) Suorittaa Google Visualization API Query Language ‑kyselyn kaikille tiedoille. Lue lisää
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data; [vaihtoehdot]) Luo pienoiskaavion yksittäiseen soluun. Lue lisää
TiedotISDATEISDATE(arvo)Tarkistaa, onko arvo päivämäärä. Lue lisää. 
TiedotISEMAILISEMAIL (arvo) Tarkistaa, onko arvo kelvollinen sähköposti. Lue lisää
TiedotNN(arvo) Palauttaa lukuna annetun argumentin. Lue lisää
Tiedot
TiedotONLUKUONLUKU(arvo) Tarkistaa, onko arvo luku. Lue lisää
TiedotONPUUTTUUONPUUTTUU(arvo) Tarkistaa, onko arvo #N/A-virhe. Lue lisää
TiedotONTEKSTIONTEKSTI(arvo) Tarkistaa, onko arvo tekstiä. Lue lisää
TiedotONTOTUUSONTOTUUS(arvo) Tarkistaa, onko arvo TOSI tai EPÄTOSI. Lue lisää
TiedotONTYHJÄONTYHJÄ(arvo) Tarkistaa, onko viitattu solu tyhjä. Lue lisää
Tieto
Tieto
TiedotONVIRHEONVIRHE(arvo) Tarkistaa, onko arvo virhe. Lue lisää
TiedotPUUTTUUPUUTTUU() Palauttaa "arvo ei saatavilla" ‑virheen #N/A. Lue lisää
TiedotTYYPPITYYPPI(arvo) Palauttaa luvun, joka liittyy toimintoon siirretyn datan tyyppiin. Lue lisää
Tiedot
Tiedot
TiedotSOLUSOLU (tietotyyppi, viite) Palauttaa määritetyn solun pyydetyt tiedot. Lue lisää
LooginenANDAND(looginen_lauseke1, [looginen_lauseke2, ...]) Palauttaa TRUE-arvon, jos kaikkien annettujen argumenttien arvot ovat loogisesti tosia (TRUE). Palauttaa FALSE-arvon, jos jokin annetuista argumenteista on loogisesti epätosi (FALSE). Lue lisää
LooginenFALSEFALSE() Palauttaa loogisen arvon FALSE. Lue lisää
LooginenIFIF(looginen_lauseke, arvo_jos_tosi, arvo_jos_epätosi) Palauttaa yhden arvon, jos looginen lauseke on TRUE, ja toisen, jos se on FALSE. Lue lisää
LooginenIFERRORIFERROR(arvo, [arvo_jos_virhe]) Palauttaa ensimmäisen argumentin, jos se ei ole virhearvo. Muussa tapauksessa toiminto palauttaa toisen argumentin (jos saatavilla) tai tyhjän arvon, jos toista argumenttia ei ole. Lue lisää
LooginenIFSIFS(ehto1, arvo1, [ehto2, arvo2, …]) Arvioi useita ehtoja ja palauttaa arvon, joka vastaa ensimmäistä todellista ehtoa. Lue lisää.
LooginenJOSPUUTTUUJOSPUUTTUU(arvo; arvo_jos_puuttuu)Arvioi arvon. Palauttaa määritetyn arvon, jos arvioitava arvo on #N/A-virhe. Lue lisää.
LooginenLAMBDALAMBDA(nimi, formula_expression) Luo ja palauttaa oman funktion, jossa on nimijoukko ja niitä käyttävä formula_expression-kaavalauseke. Voit laskea formula_expression-kaavalausekkeen kutsumalla palautettua funktiota niin, että arvoja on nimen määrittelemä määrä. Lue lisää
LooginenNOTNOT(looginen lauseke) Palauttaa loogisen arvon vastakohdan – NOT(TRUE) palauttaa arvon FALSE ja NOT(FALSE) palauttaa arvon TRUE. Lue lisää
LooginenOROR(looginen_lauseke1, [looginen_lauseke2, ...]) Palauttaa TRUE-arvon, jos jokin annettujen argumenttien arvoista on loogisesti tosi (TRUE). Palauttaa FALSE-arvon, jos kaikkien annettujen argumenttien arvot ovat loogisesti epätosia (FALSE). Lue lisää
Totuus
LooginenTRUETRUE() Palauttaa loogisen arvon TRUE. Lue lisää
LooginenXORXOR(looginen_lauseke1, [looginen_lauseke2, ...]) XOR-funktio suorittaa poissulkeva-tain kahdesta luvusta ja palauttaa 1:n, jos luvut ovat erilaisia, muutoin 0:n. Katso lisätietoja.
LooginenLET-funktioLET(nimi1; arvolauseke1; [nimi2, …]; [arvolauseke2; …]; kaavalauseke)Asettaa nimi-arvolle arvolauseke-tulokset ja palauttaa kaavalauseke-argumentin tuloksen. Kaavalauseke voi käyttää LET-funktiossa määritettyjä nimi-arvoja. Arvolauseke-argumentit arvioidaan vain kerran LET-funktiossa, vaikka seuraavat arvolauseke-argumentit tai kaavalauseke-argumentti käyttäisivät niitä useita kertoja. Lue lisää
HakuADDRESSADDRESS(rivi, sarake, [absoluuttinen_suhteellinen_tila], [käytä_a1_merkintää], [taulukko]) Palauttaa soluviittauksen merkkijonona. Lue lisää
HakuCHOOSECHOOSE(hakemisto, vaihtoehto1, [vaihtoehto2, ...]) Palauttaa hakemistossa oleviin luettelovaihtoehtoihin perustuvan elementin. Lue lisää
HakuCOLUMNCOLUMN([soluviittaus]) Palauttaa määritetyn solun sarakenumeron, kun A=1. Lue lisää
HakuCOLUMNSCOLUMNS(alue) Palauttaa määrätyssä taulukossa tai määrätyllä välillä olevien sarakkeiden lukumäärän. Lue lisää
HakuHAKUHAKU(hakuavain, hakuväli|hakutulosmatriisi, [tulosväli]) Etsii avainta rivistä tai sarakkeesta ja palauttaa haun rivin tai sarakkeen kanssa samassa kohdassa tulosvälillä olevan solun arvon. Lue lisää
HakuHLOOKUPHLOOKUP(hakuavain, alue, hakemisto, [on_lajiteltu]) Vaakasuuntainen haku. Hakee alueen ensimmäiseltä riviltä avainta ja palauttaa määritetyn solun arvon löydetystä sarakkeesta. Lue lisää
HakuINDEXINDEX(viite, [rivi], [sarake]) Palauttaa sisällön solusta, joka on määritetty rivin ja sarakkeen siirtymän perusteella. Lue lisää
HakuINDIRECTINDIRECT(cell_reference_as_string, [is_A1_notation]) Palauttaa merkkijonon määrittämän soluviittauksen. Lue lisää
HakuKAAVA.TEKSTIKAAVA.TEKSTI(solu)Palauttaa kaavan merkkijonona. Lue lisää.
HakuMATCHMATCH(hakuavain, alue, [hakutyyppi]) Palauttaa väliltä sen kohteen suhteellisen sijainnin, joka vastaa määritettyä arvoa. Lue lisää
Haku
HakuOFFSETOFFSET(cell_reference, offset_rows, offset_columns, [korkeus], [leveys]) Palauttaa väliviittauksen, joka on siirtynyt tietyn rivi- ja sarakemäärän verran alkuperäisestä soluviittauksesta. Lue lisää
HakuROWROW([cell_reference]) Palauttaa määritetyn solun rivinumeron. Lue lisää
HakuROWSROWS(alue) Palauttaa määrätyssä taulukossa tai määrätyllä välillä olevien rivien lukumäärän. Lue lisää
HakuVLOOKUPVLOOKUP(hakuavain, alue, hakemisto, [on_lajiteltu]) Pystysuuntainen haku. Hakee alueen ensimmäisestä sarakkeesta avainta ja palauttaa määritetyn solun arvon löydetyltä riviltä. Lue lisää
HakuXHAKUXHAKU(search_key, lookup_range, result_range, missing_value, [match_mode], [search_mode]) Palauttaa arvot tulosalueen sijainnista, josta hakualueelta löytyi vastine. Jos vastaavuutta ei löydy, funktio palauttaa lähimmän vastaavuuden. Lue lisää
MatematiikkaABSABS(arvo) Palauttaa luvun itseisarvon. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaCEILINGCEILING(arvo, [tekijä]) Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään määrätyn merkitsevyyden kokonaislukukerrannaiseen. Lue lisää
MatematiikkaCOMBINCOMBIN(n, k) Palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaCOTCOT(kulma)Radiaaneina annetun kulman kotangentti. Lue lisää.
MatematiikkaCOTHCOTH(arvo)Palauttaa minkä tahansa reaaliluvun hyperbolisen kotangentin. Lue lisää.
MatematiikkaCOUNTBLANKCOUNTBLANK(alue) Palauttaa tyhjien solujen määrän annetulla välillä. Lue lisää
MatematiikkaCOUNTIFCOUNTIF(alue, ehto) Palauttaa alueen ehdollisten elementtien määrän. Lue lisää
MatematiikkaCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(arvo1; [arvo2; ...]) Laskee määritettyjen arvojen ja välien luettelossa olevien yksilöllisten arvojen määrän. Lue lisää
MatematiikkaCSCHCSCH(arvo)CSCH-funktio palauttaa minkä tahansa reaaliluvun hyperbolisen kosekantin. Katso lisätietoja.
MatematiikkaDEGREESDEGREES(kulma) Muuntaa radiaaneissa ilmoitetun kulma-arvon asteiksi. Lue lisää
MatematiikkaDESIMAALIDESIMAALI(arvo, kantaluku)DESIMAALI-funktio muuntaa toisen kannan luvun tekstimuodon kantaluvuksi 10 (desimaaliluvuksi). Lue lisää.
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaFLOORFLOOR(arvo, [tekijä]) Pyöristää luvun alaspäin lähimpään määrätyn merkitsevyyden kokonaislukukerrannaiseen. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaGAMMALN.TARKKAGAMMALN.TARKKA(arvo) Katso GAMMALN
Matematiikka
MatematiikkaINTINT(arvo) Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun, joka on alkuperäistä lukua pienempi tai sama. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖSISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS(luku; [merkitys]) Katso PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA
Matematiikka
MatematiikkaKOMBINAATIOAKOMBINAATIOA(n, k)Palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän, mukaan lukien tavat, joissa sama kohde valitaan monta kertaa. Lue lisää.
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaKOSEKKOSEK(kulma)Palauttaa radiaaneina annetun kulman kosekantin. Lue lisää.
MatematiikkaLASKE.JOS.JOUKKOLASKE.JOS.JOUKKO (välin1_ehdot, ehdot1, [välin2_ehdot, ehdot2,…]) Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin lukumäärän. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaLOGLOG(arvo, kantaluku) Palauttaa annetun kantaluvun logaritmin. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaMODMOD(jaettava, jakaja) Palauttaa modulo-operaattorin tuloksen eli jakolaskutoimituksen jakojäännöksen. Lue lisää
MatematiikkaMROUNDMROUND(arvo, tekijä) Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukukerrannaiseen. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaPOWERPOWER(kantaluku, eksponentti) Palauttaa luvun korotettuna potenssiin. Lue lisää
MatematiikkaPRODUCTPRODUCT(tekijä1, [tekijä2, ...]) Palauttaa tulon, joka saadaan kertomalla lukuja keskenään. Lue lisää
MatematiikkaPYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINENPYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN(luku, [merkitsevyys], [moodi])Pyöristää luvun alaspäin lähimpään määrätyn merkitsevyyden kokonaislukukerrannaiseen. Negatiiviset luvut pyöristyvät nollaa kohti tai nollasta poispäin tila-argumentista riippuen. Lue lisää. 
MatematiikkaPYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKAPYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA(luku, [merkitsevyys])PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA-funktio pyöristää luvun alaspäin lähimpään määrätyn merkitsevyyden kokonaislukukerrannaiseen. Lue lisää.
Matematiikka
MatematiikkaPYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKAPYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA(luku, [merkitsevyys])Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään määrätyn merkitsevyyden kokonaislukukerrannaiseen. Jos luku on positiivinen tai negatiivinen, se pyöristetään ylöspäin. Lue lisää. 
MatematiikkaQUOTIENTQUOTIENT(jaettava, jakaja) Palauttaa toisella luvulla jaetun luvun. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaRANDRAND() Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1 (0 mukaan lukien, 1 pois lukien). Lue lisää
MatematiikkaRANDARRAYRANDARRAY(rivit, sarakkeet)Luo matriisin satunnaisluvuista väliltä 0–1. Lue lisää.
MatematiikkaRANDBETWEENRANDBETWEEN(matala, korkea) Palauttaa kahden arvon välisen satunnaiskokonaisluvun päätearvot mukaan lukien. Lue lisää
MatematiikkaROUNDROUND(alue, [paikat]) Pyöristää luvun tiettyyn desimaalien määrään perusehtojen mukaan. Lue lisää
MatematiikkaROUNDDOWNROUNDDOWN(arvo, [paikat]) Pyöristää luvun tiettyyn desimaalien määrään. Pyöristys tehdään aina alaspäin seuraavaan kelvolliseen lukuun. Lue lisää
MatematiikkaROUNDUPROUNDUP(alue, [paikat]) Pyöristää luvun tiettyyn desimaalien määrään. Pyöristys tehdään aina ylöspäin seuraavaan kelvolliseen lukuun. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaSEQUENCESEQUENCE(rivit; sarakkeet; alkamisarvo; askel)Palauttaa taulukon, jossa on peräkkäisiä lukuja, kuten 1, 2, 3, 4. Lue lisää.
MatematiikkaSERIESSUMSERIESSUM(x, n, m, a) Annetut parametrit x, n, m ja a palauttavat potenssisarjan summan a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m), missä i on tietojen määrä välillä a. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaSQRTSQRT(arvo) Palauttaa positiivisen luvun positiivisen neliöjuuren. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaSUMSUM(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa numero- ja/tai solusarjojen summan. Lue lisää
MatematiikkaSUMIFSUMIF(alue, ehto, [aluesumma]) Palauttaa alueen ehdollisen summan. Lue lisää
MatematiikkaSUMMA.JOS.JOUKKOSUMMA.JOS.JOUKKO (summan_väli, välin1_ehdot, ehdot1, [välin2_ehdot, ehdot2,…]) Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin summan. Lue lisää
MatematiikkaSUMSQSUMSQ(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa numero- ja/tai solusarjojen neliöiden summan. Lue lisää
Matematiikka
Matematiikka
MatematiikkaTRUNCTRUNC(arvo, [paikat]) Lyhentää numeron merkitsevien numeroiden määrän tiettyyn lukumäärään poistamalla vähemmän merkitseviä numeroita. Lue lisää
Matematiikka
MatematiikkaVIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKAVIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA(z) Katso VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI
MatematiikkaVÄLISUMMAVÄLISUMMA(funktion_koodi; väli1; [väli2; …]) Palauttaa pystysuuntaisen soluvälin välisumman käyttämällä määritettyä aggregaattifunktiota. Lue lisää
MatematiikkaYKSIKKÖMYKSIKKÖM(mitta)Palauttaa yksikkömatriisin, jonka koko on mitta x mitta. Lue lisää.
OperaattoriADDADD(arvo1, arvo2) Palauttaa kahden luvun summan. Vastaa + -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriCONCATCONCAT(arvo1, arvo2) Palauttaa kahden arvon yhdistelmän. Vastaa &-operaattoria. Lue lisää
OperaattoriDIVIDEDIVIDE(jaettava, jakaja) Palauttaa toisella luvulla jaetun luvun. Vastaa / -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriEQEQ(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos määritetyt arvot ovat yhtä suuria ja arvon FALSE, jos arvot ovat erisuuria. Vastaa = -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriGTGT(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos ensimmäinen argumentti on suurempi kuin toinen argumentti. Palauttaa arvon FALSE, jos ehto ei toteudu. Vastaa >-operaattoria. Lue lisää
OperaattoriGTEGTE(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos ensimmäinen argumentti on suurempi tai yhtä suuri kuin toinen argumentti. Palauttaa arvon FALSE, jos ehto ei toteudu. Vastaa >= -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriISBETWEENISBETWEEN(tarkistettava_arvo; alaraja; yläraja; alaraja_luetaan_mukaan; yläraja_luetaan_mukaan) Tarkistaa, onko annettu numero kahden muun numeron välissä siten, että nämä raja-arvonumerot joko sisältyvät väliin tai eivät. Lue lisää
OperaattoriLTLT(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos ensimmäinen argumentti on pienempi kuin toinen argumentti. Palauttaa arvon FALSE, jos ehto ei toteudu. Vastaa <-operaattoria. Lue lisää
OperaattoriLTELTE(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos ensimmäinen argumentti on pienempi tai yhtä suuri kuin toinen argumentti. Palauttaa arvon FALSE, jos ehto ei toteudu. Vastaa <= -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriMINUSMINUS(arvo1, arvo2) Palauttaa kahden luvun erotuksen. Vastaa - -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriMULTIPLYMULTIPLY(tekijä1, tekijä2) Palauttaa kahden luvun tulon. Vastaa *-operaattoria. Lue lisää
OperaattoriNENE(arvo1, arvo2) Palauttaa arvon TRUE, jos määritetyt arvot ovat erisuuria ja arvon FALSE, jos arvot ovat yhtä suuria. Vastaa <> -operaattoria. Lue lisää
OperaattoriPOWPOW(kantaluku; eksponentti) Palauttaa luvun korotettuna potenssiin. Lue lisää
OperaattoriUMINUSUMINUS(arvo) Palauttaa luvun vastaluvun. Lue lisää
OperaattoriUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(prosenttiluku) Palauttaa prosenttilukuna tulkittavan arvon, jossa UNARY_PERCENT(100) on 1. Lue lisää
OperaattoriUNIQUEUNIQUE(väli, sarakkeiden_mukaan, vain_kerran) Palauttaa vain lähdevälin yksilölliset rivit, kopiot hylätään. Rivit palautetaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat lähdevälillä. Lue lisää
OperaattoriUPLUSUPLUS(arvo) Palauttaa määritetyn numeron muuttamatta sen merkkiä. Lue lisää
TilastollinenARVON.MUKAAN.KESKIARVOARVON.MUKAAN.KESKIARVO (arvo, data, [on_nouseva]) Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien keskimääräinen sijoitus. Lue lisää
TilastollinenARVON.MUKAAN.TASANARVON.MUKAAN.TASAN (arvo, data, [on_nouseva]) Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien ylin sijoitus. Lue lisää
TilastollinenAVEDEVAVEDEV(arvo1, [arvo2, ...]) Laskee tietojen keskimääräisten poikkeamien suuruuden tietojoukon keskiarvosta. Lue lisää
TilastollinenAVERAGEAVERAGE(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida. Lue lisää
TilastollinenAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(arvot, painotukset, [muut arvot], [muut painotukset]) Laskee arvojoukon painotetun keskiarvon annetuista arvoista ja niitä vastaavista painotuksista. Lue lisää.
TilastollinenAVERAGEAAVERAGEA(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon. Lue lisää
TilastollinenBEETA.JAKAUMABEETA.JAKAUMA(arvo, alfa, beeta, kumulatiivinen, alaraja, yläraja)Palauttaa tietyn arvon todennäköisyyden beeta-jakaumafunktion mukaisesti. Lue lisää.
TilastollinenBEETA.KÄÄNTBEETA.KÄÄNT(todennäköisyys, alfa, beeta, alaraja, yläraja)Palauttaa tietyn todennäköisyyden beeta-jakauman käänteisfunktion. Lue lisää. 
TilastollinenBEETAJAKAUMABEETAJAKAUMA(arvo, alfa, beeta, alaraja, yläraja)Katso BEETA.JAKAUMA.
TilastollinenBEETAJAKAUMA.KÄÄNTBEETAJAKAUMA.KÄÄNT(todennäköisyys, alfa, beeta, alaraja, yläraja) Katso BEETA.JAKAUMA 
Tilastollinen
TilastollinenBINOMI.JAKAUMABINOMI.JAKAUMA(onnistumisten_määrä; kokeilujen_määrä; onnistumisten_todennäköisyys; kumulatiivinen) Katso BINOMIJAKAUMA
TilastollinenBINOMI.JAKAUMA.NEGBINOMI.JAKAUMA.NEG(epäonnistumisten_määrä; onnistumisten_määrä; onnistumistodennäköisyys) Katso BINOMIJAKAUMA.NEG
TilastollinenBINOMIJAKAUMA.KÄÄNTBINOMIJAKAUMA.KÄÄNT(kokeilujen_määrä; onnistumisten_todennäköisyys; kumulatiivinen; todennäköisyyden_tavoite) Katso BINOMIJAKAUMA.KRIT
Tilastollinen
TilastollinenCHIJAKAUMA.KÄÄNTCHIJAKAUMA.KÄÄNT(todennäköisyys; vapausasteet) Laskee käänteisen jakauman oikealle suuntautuvan khin neliön jakaumalle. Lue lisää
TilastollinenCHINELIÖ.JAKAUMACHINELIÖ.JAKAUMA(x, vapausasteet, kumulatiivinen) Laskee vasemmalle suuntautuvan khin neliön jakauman, jota käytetään usein hypoteeseja testattaessa. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenCHINELIÖ.TESTICHINELIÖ.TESTI(havaintoväli; odotettu_väli)Katso CHITESTI
Tilastollinen
TilastollinenCONFIDENCECONFIDENCE(alfa, keskihajonta, populaation_koko)Katso CONFIDENCE.NORM
TilastollinenCORRELCORREL(data_y, data_x) Laskee tietojoukon Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r. Lue lisää
TilastollinenCOUNTCOUNT(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa tietojoukon arvojen lukumäärän. Lue lisää
TilastollinenCOUNTACOUNTA(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa tietojoukon arvojen lukumäärän. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenEKSPONENTIAALI.JAKAUMAEKSPONENTIAALI.JAKAUMA(x, LAMBDA, kumulatiivinen)Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon LAMBDAn. Lue lisää
TilastollinenEKSPONENTIAALIJAKAUMAEKSPONENTIAALIJAKAUMA(x, LAMBDA, kumulatiivinen)Katso EXPON.DIST
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenF.TESTIF.TESTI(väli1; väli2) Katso FTESTI.
TilastollinenFIIFII(x)FII-funktio palauttaa sellaisen normaalijakauman arvon, jonka keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1. Lue lisää.
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenFORECASTFORECAST(x, data_y, data_x) Laskee y-odotusarvon määritetylle x-arvolle data-aineiston lineaarisen regression perusteella. Lue lisää
TilastollinenFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x; data_y; data_x) Katso ENNUSTE
Tilastollinen
TilastollinenGAMMAGAMMA(luku)Palauttaa gammafunktion määritettynä tietylle arvolle. Lue lisää.
Tilastollinen
TilastollinenGAMMA.JAKAUMAGAMMA.INV(todennäköisyys, alfa, beeta)GAMMA.JAKAUMA-funktio palauttaa kumulatiivisen gamma-jakauman käänteisfunktion arvon määritetylle todennäköisyydelle sekä alfa- ja betaparametreille. Lue lisää.
Tilastollinen
TilastollinenGAMMAJAKAUMA.KÄÄNTGAMMAJAKAUMA.KÄÄNT(todennäköisyys, alfa, beeta)Katso GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT.
TilastollinenGAUSSGAUSS(z)GAUSS-funktio palauttaa todennäköisyyden sille, että normaalijakaumasta lasketun satunnaismuuttujan arvon poikkeama keskiarvosta on keskiarvon ja z-keskihajonnan välillä. Lue lisää.
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenHYPERGEOM_JAKAUMAHYPERGEOM_JAKAUMA(onnistumisten_määrä; kokeilujen_määrä; onnistumiset_populaatiossa; populaation_koko) Katso HYPERGEOM.JAKAUMA
TilastollinenHYPGEOMDISTHYPGEOMDIST(onnistumisten_määrä, kokeilujen_määrä, onnistumiset_populaatiossa, populaation_koko) Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä. Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenJAKAUMAN.VINOUS.POPJAKAUMAN.VINOUS.POP(arvo1; arvo2)Laskee koko populaatiota esittävän data-aineiston vinouden. Lue lisää.
TilastollinenKESKIARVO.JOSKESKIARVO.JOS (välin_ehdot, ehdot, [välin_keskiarvo]) Palauttaa ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon. Lue lisää
TilastollinenKESKIARVO.JOS.JOUKKOKESKIARVO.JOS.JOUKKO (keskiarvon_väli, välin1_ehdot, ehto1, [välin2_ehdot, ehto2, …]) Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon. Lue lisää
TilastollinenKESKIHAJONTA.PKESKIHAJONTA.P(arvo1; [arvo2, ...])Katso KESKIHAJONTAP
TilastollinenKESKIHAJONTA.SKESKIHAJONTA.S(arvo1, [arvo2, ...])Katso KESKIHAJONTA
TilastollinenKOVARIANSSI.PKOVARIANSSI.P(data_y; data_x) Katso KOVARIANSSI
TilastollinenKOVARIANSSI.SKOVARIANSSI.S(data_y; data_x)Laskee data-aineiston kovarianssin, kun data-aineisto on otos koko populaatiosta. Lue lisää.
Tilastollinen
TilastollinenLARGELARGE(data, n) Palauttaa tietojoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä. Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenLOGNORM_JAKAUMALOGNORM_JAKAUMA(x; keskiarvo; keskihajonta)Katso LOGNORM.JAKAUMA
TilastollinenLOGNORM.KÄÄNTLOGNORM.KÄÄNT(x; keskiarvo; keskihajonta)Katso LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT
Tilastollinen
TilastollinenLUOTTAMUSVÄLI.NORMLUOTTAMUSVÄLI.NORM(alfa; keskihajonta; populaation_koko)Laskee normaalijakauman luottamusvälin puoliskon leveyden. Lue lisää.
TilastollinenLUOTTAMUSVÄLI.TLUOTTAMUSVÄLI.T(alfa; keskihajonta; koko)Laskee Studentin t-jakauman puolen todennäköisyysvälin leveyden. Lue lisää.
TilastollinenMARGINOFERROR-funktioMARGINOFERROR(väli; luottamustaso)Laskee satunnaisotannan virheen määrän arvojen ja luottamusvälin tason perusteella. Lue lisää
TilastollinenMAXMAX(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa numeerisen tietojoukon suurimman arvon. Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenMAXIFSMAXIFS(alue, välin1_ehdot, ehto1, [välin2_ehdot, ehto2], …) Palauttaa ehtojoukon perusteella suodatetun soluvälin suurimman arvon. Lue lisää.
TilastollinenMEDIANMEDIAN(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa numeerisen tietojoukon mediaaniarvon. Lue lisää
TilastollinenMINMIN(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa numeerisen tietojoukon pienimmän arvon. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenMODEMODE(arvo1, [arvo2, ...]) Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvän arvon. Lue lisää
TilastollinenMOODI.USEAMOODI.USEA(arvo1; arvo2)Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvät arvot. Lue lisää.
TilastollinenMOODI.YKSIMOODI.YKSI(arvo1; [arvo2, ...]) Katso MOODI 
Tilastollinen
TilastollinenNELJÄNNES.SISNELJÄNNES.SIS(data; kvartiililuku)Katso NELJÄNNES
TilastollinenNELJÄNNES.ULKNELJÄNNES.ULK(data; kvartiililuku)Palauttaa data-aineiston tietyn kvartiilin lähimmän arvon. 0 ja 4 eivät sisälly. Lue lisää.
TilastollinenNORM_JAKAUMA.KÄÄNTNORM_JAKAUMA.KÄÄNT(x)Katso NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT
TilastollinenNORM_JAKAUMA.NORMITNORM_JAKAUMA.NORMIT(x) Katso NORM.JAKAUMA.NORMIT
TilastollinenNORMAALI.JAKAUMANORMAALI.JAKAUMA(x; keskiarvo; keskihajonta; kumulatiivinen) Katso NORM.JAKAUMA
TilastollinenNORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNTNORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT(x; keskiarvo; keskihajonta) Katso NORM.JAKAUMA.KÄÄNT
TilastollinenNORMDISTNORMDIST(x, keskiarvo, keskihajonta, kumulatiivinen) Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon). Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenPERCENTILEPERCENTILE(data, prosenttipiste) Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon. Lue lisää
TilastollinenPERCENTRANKPERCENTRANK (tiedot, arvo, [merkitsevät_numerot]) Palauttaa tietojoukon annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen). Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenPERMUTAATIOAPERMUTAATIOA(määrä; valittu_määrä)Palauttaa permutaatioiden määrän, kun objektien kokonaismäärästä valitaan toistoja sisältävä objektiryhmä. Lue lisää.
TilastollinenPOISSONPOISSON(x, keskiarvo, keskihajonta)Katso POISSON.DIST
TilastollinenPOISSON.JAKAUMAPOISSON.JAKAUMA(x, keskiarvo, [kumulatiivinen])Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle. Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenPROSENTTIPISTE.SISPROSENTTIPISTE.SIS(data; prosenttipiste)Katso PROSENTTIPISTE
TilastollinenPROSENTTIPISTE.SISPROSENTTIPISTE.SIS (tiedot, arvo, [merkitsevät_numerot]) Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo sisältyy. Lue lisää
TilastollinenPROSENTTIPISTE.ULKPROSENTTIPISTE.ULK(data; prosenttipiste)Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon. 0 ja 1 eivät sisälly. Lue lisää.
TilastollinenPROSENTTIPISTE.ULKPROSENTTIPISTE.ULK (data, arvo, [merkitsevät_numerot]) Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo ei sisälly. Lue lisää
TilastollinenQUARTILEQUARTILE(data, kvartiili_luku) Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon. Lue lisää
TilastollinenRANKRANK(arvo, data, [on_nouseva]) Palauttaa tietojoukon määrätyn arvon sijoituksen. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenSLOPESLOPE(data_y, data_x) Laskee suoran kaltevuuden tietojoukon lineaarisen regression perusteella. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenSTDEVSTDEV(arvo1, [arvo2, ...]) Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenT.JAKAUMAT.JAKAUMA(x; vapausaste; kumulatiivinen)Palauttaa oikeahäntäisen Studentin t-jakauman arvolle x. Lue lisää.
TilastollinenT.JAKAUMA.2ST.JAKAUMA.2S(x; vapausaste)Palauttaa kaksisuuntaisen Studentin t-jakauman arvolle x. Lue lisää.
TilastollinenT.JAKAUMA.OHT.JAKAUMA.OH(x; vapausaste)Palauttaa oikeahäntäisen Studentin t-jakauman arvolle x. Lue lisää.
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenT.TESTIT.TESTI(väli1, väli2, suunnat, laji)Palauttaa oppilaan t-testiin liittyvän todennäköisyyden. Testin avulla voi päätellä, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo. Lue lisää
TilastollinenTJAKAUMATJAKAUMA(x, vapausasteet, suunnat) Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x). Lue lisää
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenTTESTTTEST(väli1, väli2, suunnat, laji)Katso T.TESTI.
TilastollinenVARVAR(arvo1, [arvo2; …]) Laskee varianssin otoksen perusteella. Lue lisää
TilastollinenVAR.PVAR.P(arvo1; [arvo2, ...])Katso VARP
TilastollinenVAR.SVAR.S(arvo1; [arvo2, ...])Katso VAR
Tilastollinen
Tilastollinen
TilastollinenLaskee hajonnan koko populaation perusteella, määrittää tekstin arvoksi 0. Lue lisää
Tilastollinen
TilastollinenWEIBULL.JAKAUMAWEIBULL.JAKAUMA(x; muoto; skaala; kertymä)Katso WEIBULL
TilastollinenZ.TESTIZ.TESTI(data, arvo, [keskihajonta])Palauttaa Z-testin yksiosaisen P-arvon normaalijakaumalla. Lue lisää
TilastollinenZTESTIZTESTI(tiedot, arvo, [keskihajonta])Katso Z.TESTI.
Teksti
TekstiARVOARVO(teksti) Muuntaa kaikki Google Sheetsin tukemat päiväys-, kellonaika- tai numeromuodot luvuksi. Lue lisää
TekstiASCASC(teksti)Muuntaa täysleveät ASCII- ja katakana-merkit vastaaviksi puolileveiksi merkeiksi. Kaikki vakiolevyiset merkit pysyvät muuttumattomina. Lue lisää. 
TekstiERISNIMIERISNIMI(isoin_alkukirjaimin_kirjoitettava_teksti) Muuntaa määritetyn merkkijonon jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi. Lue lisää
TekstiETSIETSI(hae, haettava_teksti, [aloituskohta]) Palauttaa sijainnin, jossa merkkijono esiintyy tekstissä ensimmäisenä. Lue lisää
TekstiETSIBETSIB(hae; haettava_teksti; [aloituskohta]) Palauttaa tekstin kohdan, josta merkkijono löytyy ensimmäisen kerran, kun jokainen kaksoismerkki lasketaan lukuna 2. Lue lisää
TekstiISOTISOT(teksti) Muuntaa määritetyn merkkijonon isoiksi kirjaimiksi. Lue lisää
TekstiJOINJOIN(erotin, arvo_tai_taulukko1, [arvo_tai_taulukko2, ...]) Ketjuttaa yhden tai useamman yksiulotteisen taulukon elementit määritetyllä erottimella. Lue lisää
TekstiKETJUTAKETJUTA(merkkijono1, [merkkijono2, ...]) Liittää merkkijonot toisiinsa. Lue lisää
TekstiKIINTEÄKIINTEÄ(luku, [paikkojen_määrä], [poista_välimerkki]) Muuntaa luvun desimaalien määrän kiinteään lukumäärään. Lue lisää
TekstiKOODIKOODI(merkkijono) Palauttaa annetun merkkijonon ensimmäisen merkin numeerisen merkistökoodiarvon. Lue lisää
TekstiKORVAAKORVAA(teksti, sijainti, pituus, uusi_teksti) Korvaa tekstimerkkijonon osan toisella tekstimerkkijonolla. Lue lisää
TekstiKORVAABKORVAAB(teksti; sijainti; tavujen_määrä; uusi_teksti)Korvaa osan tekstistä (riippuen tavujen määrästä) eri tekstillä. Lue lisää.
TekstiKÄY.LÄPIKÄY.LÄPI(hae, haettava_teksti, [aloituskohta]) Palauttaa sijainnin, jossa merkkijono esiintyy tekstissä ensimmäisenä. Lue lisää
TekstiKÄY.LÄPIBKÄY.LÄPIB (hae, haettava_teksti, [aloituskohta]) Palauttaa tekstin kohdan, josta merkkijono löytyy ensimmäisen kerran, kun jokainen kaksoismerkki lasketaan lukuna 2. Lue lisää
TekstiMERKKIMERKKI(taulukon_numero) Muuntaa numeron merkiksi senhetkisen merkistökooditaulukon perusteella. Lue lisää
TekstiOIKEAOIKEA(merkkijono, [merkkien_määrä]) Palauttaa alimerkkijonon määritetyn merkkijonon lopusta. Lue lisää
TekstiOIKEABOIKEAB(merkkijono; tavujen_määrä)Palauttaa merkkijonon oikeanpuoleisen osan, jonka koko määritetään tavuina. Lue lisää.
TekstiPIENETPIENET(teksti) Muuntaa määritetyn merkkijonon pieniksi kirjaimiksi. Lue lisää
TekstiPITUUSPITUUS(teksti) Palauttaa merkkijonon pituuden. Lue lisää
TekstiPITUUSBPITUUSB(merkkijono)Palauttaa merkkijonon pituuden tavuina. Lue lisää.
TekstiPOIMI.TEKSTIPOIMI.TEKSTI(merkkijono, aloituskohta, osan_pituus) Palauttaa merkkijonon segmentin. Lue lisää
TekstiPOIMI.TEKSTIBPOIMI.TEKSTIB(merkkijono)Palauttaa merkkijonon osion, joka alkaa tietystä merkistä ja jonka koko määritetään tavuina. Lue lisää.
TekstiPOISTA.VÄLITPOISTA.VÄLIT(teksti) Poistaa välilyönnit annetun merkkijonon alusta ja lopusta. Lue lisää
TekstiREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(teksti, säännöllinen_lauseke) Noutaa vastaavat alimerkkijonot säännöllisen lausekkeen mukaan. Lue lisää
TekstiREGEXMATCHREGEXMATCH(teksti, säännöllinen_lauseke) Ilmaisee, vastaako tekstikatkelma säännöllistä lauseketta. Lue lisää
TekstiREGEXREPLACEREGEXREPLACE(teksti, säännöllinen_lauseke, korvaus) Korvaa tekstimerkkijonon osan toisella tekstimerkkijonolla käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Lue lisää
Teksti
TekstiSIIVOASIIVOA(teksti) Palauttaa tekstin, josta on poistettu tulostuskelvottomat ASCII-merkit. Lue lisää
TekstiSPLITSPLIT(teksti; erotin; [jaa_jokaisen_mukaan]; [poista_tyhjä_teksti]) Jakaa tekstin tietyn merkin tai merkkijonon kohdalta ja sijoittaa jokaisen osan erilliseen sarakkeeseen rivillä. Lue lisää
TekstiTT(arvo) Palauttaa merkkijonon argumentit tekstinä. Lue lisää
TekstiTEKSTITEKSTI(luku; muoto) Muuntaa luvun tekstiksi määritetyn muodon mukaan. Lue lisää
TekstiTEXTJOINTEXTJOIN(erotin, ohita_tyhjä, teksti1, [teksti2], …) Yhdistää tekstin useista merkkijonoista ja/tai taulukoista. Määriteltävissä oleva erotin erottaa eri tekstit. Lue lisää.
TekstiTOISTATOISTA(text_to_repeat, number_of_repetitions) Palauttaa määritetyn tekstin, joka toistetaan tietyn määrän kertoja. Lue lisää
TekstiUNICODEUNICODE(teksti)Palauttaa tekstin ensimmäisen merkin Unicode-arvon desimaalilukuna. Lue lisää.
TekstiUNICODEMERKKIUNICODEMERKKI(luku)Palauttaa lukua vastaavan Unicode-merkin. Lue lisää.
TekstiVAIHDAVAIHDA(haettava_teksti, hae, korvaa, [esiintymien_määrä]) Korvaa merkkijonon aiemman tekstin uudella tekstillä. Lue lisää
TekstiVALUUTTAVALUUTTA(määrä, [desimaalien_määrä]) Muuntaa luvun maakohtaiseen valuuttamuotoon. Lue lisää
TekstiVASENVASEN(merkkijono, [merkkimäärä]) Palauttaa alimerkkijonon määritetyn merkkijonon alusta. Lue lisää
TekstiVASENBVASENB(merkkijono; tavujen_määrä)Palauttaa merkkijonon vasemmanpuoleisen osan, jonka koko määritetään tavuina. Lue lisää.
TekstiVERTAAVERTAA(merkkijono1, merkkijono2) Testaa, ovatko kaksi merkkijonoa identtiset. Lue lisää
TietokantaTKESKIARVOTKESKIARVO(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa sellaisen arvojoukon keskiarvon, joka on valittu tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTKESKIHAJONTATKESKIHAJONTA(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
Tietokanta
TietokantaTLASKETLASKE(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut numeeriset arvot SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTLASKEATLASKEA(tietokanta, kenttä, ehto) Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut arvot sekä tekstin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTMAKSTMAKS(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun suurimman arvon SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTMINTMIN(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun pienimmän arvon SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTNOUDATNOUDA(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun yksittäisen arvon SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTSUMMATSUMMA(tietokanta, kenttä, ehto) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valittujen arvojen summan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
TietokantaTTULOTTULO(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valittujen arvojen tulon SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
Tietokanta
TietokantaTVARIANSSIPTVARIANSSIP(tietokanta, kenttä, ehdot) Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä. Lue lisää
JäsentäjäMUUNNAMUUNNA(arvo, aloitusyksikkö, lopetusyksikkö) Muuntaa numeerisen arvon eri mittayksikköön. Lue lisää
JäsentäjäTO_DATETO_DATE(arvo) Muuntaa annetun luvun päivämääräksi. Lue lisää
JäsentäjäTO_DOLLARSTO_DOLLARS(arvo) Muuntaa annetun luvun dollariarvoksi. Lue lisää
JäsentäjäTO_PERCENTTO_PERCENT(arvo) Muuntaa annetun luvun prosenteiksi. Lue lisää
JäsentäjäTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(arvo) Muuntaa annetun päiväyksen/kellonajan, prosenttimäärän, valuutan tai muun muotoillun numeerisen arvon pelkäksi luvuksi ilman muotoiluja. Lue lisää
JäsentäjäTO_TEXTTO_TEXT(arvo) Muuntaa annetun numeerisen arvon tekstiarvoksi. Lue lisää
TaulukkoARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN (syöteväli, rivien_määrä, sarakkeiden_määrä) Rajaa taulukon tuloksen tiettyyn kokoon. Lue lisää
TaulukkoBYCOLBYCOL(array_or_range, LAMBDA)Ryhmittelee taulukon sarakkeiden mukaan käyttämällä LAMBDA-funktiota kussakin sarakkeessa. Lue lisää
TaulukkoBYROWBYROW(array_or_range, LAMBDA)Ryhmittelee taulukon rivien mukaan käyttämällä LAMBDA-funktiota kussakin rivissä. Lue lisää
TaulukkoCHOOSECOLS-funktioCHOOSECOLS(taulukko; sarake_numero1; [sarake_numero2])Luo uuden taulukon nykyisen välin valituista sarakkeista. Lue lisää
TaulukkoEROTUSTEN.NELIÖSUMMAEROTUSTEN.NELIÖSUMMA(matriisi_x, matriisi_y) Laskee kahden matriisin arvojen erotusten neliöiden summan. Lue lisää
TaulukkoFLATTENFLATTEN(väli1,[väli2,...])Katso FLATTEN.
TaulukkoHSTACK-funktioHSTACK(väli1; [väli2; …])Luo suuremman taulukon liittämällä välit vaakasuunnassa ja järjestyksessä. Lue lisää
TaulukkoKASVUKASVU(tunnettu_data_y, [tunnettu_data_x], [uusi_data_x], [b]) Eksponentiaalisen kasvukäyrän annettu osittainen data. Toiminto sovittaa ihanteellisen eksponentiaalisen kasvukäyrän ja/tai ennustaa seuraavat arvot. Lue lisää
TaulukkoLINREGRLINREGR(tunnettu_data_y; [tunnettu_data_x]; [laske_b]; [monisanainen]) Laskee ihanteellisen lineaarisen käyrän useat parametrit pienimmän neliösumman menetelmällä, joka perustuu lineaarisen käyrän annettuun osittaiseen dataan. Lue lisää
Matriisi
TaulukkoMAKEARRAYMAKEARRAY(rivit, sarakkeet, LAMBDA)Palauttaa taulukon tietyistä mitoista, joiden arvot lasketaan LAMBDA-funktiolla. Lue lisää
TaulukkoMAPMAP(array1, [array2, ...], LAMBDA) Mäppää kunkin annetuissa taulukoissa olevan arvon uuteen arvoon LAMBDA-funktion avulla. Lue lisää
Matriisi
TaulukkoMKERROMKERRO(matriisi1, matriisi2) Laskee kahden taulukkoina tai väleinä määritetyn matriisin tulon. Lue lisää
Matriisi
TaulukkoNELIÖSUMMIEN.EROTUSNELIÖSUMMIEN.EROTUS(matriisi_x, matriisi_y) Laskee kahden taulukon arvojen neliöiden erotuksen summan. Lue lisää
Matriisi
TaulukkoREDUCEREDUCE(initial_value, array_or_range, LAMBDA)Supistaa taulukon kootuksi tulokseksi käyttämällä LAMBDA-funktiota kullekin arvolle. Lue lisää
TaulukkoSCANSCAN(initial_value, array_or_range, LAMBDA)Skannaa taulukon ja tuottaa väliarvoja käyttämällä LAMBDA-funktiota kullekin arvolle. Palauttaa taulukon kussakin vaiheessa saaduista väliarvoista. Lue lisää
TaulukkoSUUNTAUSSUUNTAUS(tunnettu_data_y, [tunnettu_data_x], [uusi_data_x], [b]) Sovittaa dataan parhaiten sopivan lineaarisen käyrän pienimmän neliön menetelmällä ja/tai ennustaa seuraavat arvot lineaarisen käyrän annetun osittaisen datan perusteella. Lue lisää
TaulukkoTAAJUUSTAAJUUS(data, luokat) Laskee yksisarakkeisen matriisin toistuvuusjakauman määrättyihin luokkiin. Lue lisää
TaulukkoTOCOL-funktioTOCOL(taulukko_tai_väli; [ohita]; [skannaa_sarakkeen_mukaan])Muuntaa taulukon tai soluvälin yhdeksi sarakkeeksi. Lue lisää
TaulukkoTOROW-funktioTOROW(taulukko_tai_väli; [ohita]; [skannaa_sarakkeen_mukaan])Muuntaa taulukon tai soluvälin yhdeksi riviksi. Lue lisää
TaulukkoTRANSPONOITRANSPONOI{matriisi_tai_väli) Transponoi matriisin tai soluvälin rivit ja sarakkeet. Lue lisää
TaulukkoTULOJEN.SUMMATULOJEN.SUMMA(matriisi1, [matriisi2, ...]) Laskee kahden saman kokoisen matriisin tai välin tulojen summan. Lue lisää
TaulukkoVALITSE.RIVIT-funktioVALITSE.RIVIT(taulukko; rivi_numero1; [rivi_numero2])Luo uuden taulukon nykyisen välin valituista riveistä. Lue lisää
TaulukkoVSTACK-funktioVSTACK(väli1; [väli2; …])Luo suuremman taulukon liittämällä välit pystysuunnassa ja järjestyksessä. Lue lisää
TaulukkoWRAPCOLS-funktioWRAPCOLS(väli; rivien_määrä; [täytä_arvolla])Rivittää annetun solurivin tai ‑sarakkeen sarakkeiden mukaan määritetyn elementtimäärän jälkeen uuden taulukon muodostamiseksi. Lue lisää
TaulukkoWRAPROWS-funktioWRAPROWS(väli; rivien_määrä; [täytä_arvolla])Rivittää annetun solurivin tai ‑sarakkeen rivien mukaan määritetyn elementtimäärän jälkeen uuden taulukon muodostamiseksi. Lue lisää
VerkkoURLKOODAUSURLKOODAUS(teksti)Koodaa tekstimerkkijonon URL-kyselyä varten. Lue lisää.
Verkko
Verkko
Verkko
Verkko
Verkko
VerkkoIMPORTXMLIMPORTXML(url, xpolku_kysely) Tuo tiedot erilaisista jäsennellyistä tietotyypeistä, kuten XML, HTML, CSV, TSV sekä RSS- ja ATOM XML -syötteet. Lue lisää
VerkkoISURLISURL (arvo) Tarkistaa, onko arvo kelvollinen URL-osoite. Lue lisää
true
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko