Nhãn vị trí trên Google Maps

Nhãn vị trí là tính năng của Google Maps nhằm làm nổi bật nội dung tuyệt vời như các địa danh, doanh nghiệp và điểm du lịch trên dữ liệu bản đồ cơ sở của chúng tôi. Để thấy nhãn vị trí trên Google Maps, hãy phóng to đến mức tương tự như nội dung được hiển thị bên dưới.

 

Bạn có thể nhấp vào tất cả các biểu tượng trong dữ liệu bản đồ cơ sở của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về từng vị trí.

Nhãn vị trí hiển thị trên Google Maps được xác định theo thuật toán dựa trên một số lượng lớn các hệ số. Một yếu tố mà các thuật toán này xem xét là tính chính xác của thông tin doanh nghiệp và mức độ phong phú của nội dung được liên kết với doanh nghiệp này. 

Xác minh doanh nghiệp của bạn cải thiện cơ hội doanh nghiệp của bạn sẽ hiển thị với nhãn vị trí. 

Nếu bạn thấy nhãn vị trí ở sai vị trí hoặc chứa thông tin không chính xác, bạn có thể báo cáo vấn đề. Có thể mất đến 1 tháng để khắc phục bất kỳ vấn đề nào được báo cáo, do đó chúng tôi cảm ơn bạn trước vì sự kiên nhẫn của bạn.

Tên tòa nhà

Bạn cũng có thể nhìn thấy tên tòa nhà được hiển thị cùng với biểu tượng của riêng chúng. Tên tòa nhà được lấy từ các nguồn bên ngoài Google Doanh nghiệp của tôi và không thể được chỉnh sửa hoặc hợp nhất với danh sách doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể kiểm tra xem tên tòa nhà có thể chỉnh sửa được không bằng cách nhấp vào nó. Nếu bạn không thấy tùy chọn như "Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này" hoặc "Đề xuất chỉnh sửa", có nghĩa là tòa nhà không thể được sửa đổi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố