Chính sách nội dung

Vi phạm bản quyền

Chính sách của chúng tôi phản hồi lại các thông báo được cho là vi phạm việc tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). Đối với nhà xuất bản AdSense, nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc bằng cách khác có được lý do để tin rằng trang web của bạn vi phạm, chúng tôi sẽ chấm dứt việc tham gia chương trình của bạn.

Bạn có thể khiếu nại thông qua biểu mẫu này.

Thông tin thêm về thủ tục pháp lý DMCA của chúng tôi có sẵn trong bài đăng blog (Anh) này.

Nếu bạn tin rằng trang web đang tham gia chương trình AdSense hiển thị tài liệu có bản quyền của bạn mà không có quyền làm như vậy, vui lòng báo cáo trang web đó bằng cách sử dụng biểu mẫu này hoặc nhấp vào Lựa chọn quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?