Nedávno jsme spustili stránku AdSense, kde najdete personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Pravidla

Zásady Google pro majitele obsahu

Společnost Google umožňuje majitelům obsahu a aplikací zpeněžovat jejich obsah a inzerentům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím užitečných a relevantních produktů a služeb. Tím přispívá k otevřenému a bezplatnému fungování internetu. Důvěryhodný ekosystém reklam lze provozovat pouze v případě, že budou stanovena pravidla, který obsah bude možné zpeněžovat.

Pokud zpeněžujete obsah prostřednictvím kódů reklam Google, musíte tyto zásady dodržovat. Obsahem se rozumí cokoli, co se na stránkách nebo v aplikaci vyskytuje, včetně jiné inzerce a odkazů na další weby či aplikace. Porušení těchto zásad může vést k tomu, že zobrazování reklam u vašeho obsahu zablokujeme nebo pozastavíme či zrušíme váš účet.

Tato omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro vydavatele.

Nezákonný obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

Zneužívání duševního vlastnictví

Nepovolujeme obsah, který:

 • porušuje autorská práva. Naší zásadou je reagovat na oznámení o domnělém porušení práv v souladu s autorským zákonem USA známým jako DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Případné námitky můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře.
 • nabízí padělané zboží nebo propaguje jeho prodej. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

Týrání zvířat

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům.

  Příklady: propagace krutosti ke zvířatům pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy.

 • propaguje prodej produktů získaných z ohrožených druhů.

  Příklady: prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje.

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • podněcuje nenávist k jednotlivcům či skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací, propaguje diskriminaci těchto skupin či jednotlivců nebo je znevažuje.

  Příklady: propagace skupin šířících nenávist nebo zboží pro tyto skupiny, podněcování názoru, že určité osoby nebo skupiny jsou méněcenné, podřadné nebo zasluhují nenávist

 • obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

  Příklady: vymezování osoby jako objektu zneužívání nebo obtěžování, popírání tragické události nebo tvrzení, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování

 • ohrožuje nebo obhajuje fyzické či psychické ubližování sobě nebo jiným lidem.

  Příklady: obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné formy sebepoškozování; obsah zahrnující výhrůžky ublížením ve skutečném světě nebo výzvy k útoku na jinou osobu; obsah oslavující nebo tolerující násilí vůči jiným osobám; obsah, jehož autorem jsou teroristické skupiny nebo organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, nebo takový, který tyto skupiny nebo organizace podporuje, dále obsah, který propaguje terorismus, včetně náboru za tímto účelem, a obsah, který oslavuje útoky teroristických organizací nebo organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky

 • zneužívá osoby vydíráním.

  Příklady: vyděračské odstranění obsahu, porno ze msty nebo jiné formy vyděračství

Umožnění nepoctivého chování

Nepovolujeme obsah, který:

 • propaguje jakoukoli formu počítačového pirátství nebo uživatelům poskytuje postupy, nástroje a software, s jejichž pomocí lze ilegálně získat přístup k zařízením, softwaru, serverům či webovým stránkám nebo u nich provádět změny.

  Příklady: stránky či produkty, které umožňují nezákonný přístup do mobilních telefonů a jiných komunikačních médií nebo do systémů a zařízení k zobrazování obsahu, produkty nebo služby, které obcházejí ochranu autorských práv, včetně obcházení technologií určených ke správě digitálních práv, produkty, které ilegálně dekódují kabelové nebo satelitní signály za účelem získání služeb bez placení, stránky, které umožňují uživatelům stahování streamovaných videí, pokud to jejich poskytovatel zakazuje.

 • uživateli umožňuje (ať už přímo nebo prostřednictvím dalších produktů a služeb) sledovat jinou osobu nebo její aktivity bez jejího svolení.

  Příklady: Spyware a technologie používané ke sledování intimních záležitostí partnerů, zejména spyware/malware, který umožňuje uživateli monitorovat zprávy, telefonáty nebo historii prohlížení jiného člověka; GPS lokátory prodávané za konkrétním účelem špehovat nebo sledovat jiného člověka bez jeho souhlasu; propagace sledovacích zařízení (kamery, hlasové záznamníky, autokamery, skryté kamery), prodávané za výslovným účelem špehování

  Nepatří mezi ně (a) soukromé vyšetřovací služby ani (b) produkty a služby, které mají rodičům pomoci lokalizovat nezletilé děti.

Zkreslující a zavádějící obsah

Zavádějící tvrzení

Nepovolujeme obsah, který:

 • zkresleně či chybně uvádí nebo zatajuje informace o majiteli obsahu, tvůrci obsahu, účelu obsahu nebo obsahu samotném.
 • uvádí klamné informace o vztazích k jiné osobě, organizaci, produktu nebo službě.

  Příklady: předstírání, že daná služba je službou společnosti Google, zneužívání firemních log

Nespolehlivá a škodlivá tvrzení

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohou významně oslabit důvěru lidí ve volby nebo jiné demokratické procesy a jejich ochotu se těchto procesů účastnit.

  Příklady: informace o hlasovacích procedurách, o volitelnosti určitého politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, o výsledcích voleb nebo o účasti ve sčítání obyvatelstva, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy

 • propaguje tvrzení škodlivá ze zdravotnického hlediska nebo se týká probíhající závažné zdravotní krize a je v rozporu se všeobecně uznávanými vědeckými závěry.

  Příklady: Popírání užitečnosti očkování, popírání chorob, jako je AIDS nebo Covid-19, tvrzení o možné léčbě homosexuality

Klamavé postupy

Zakázány jsou tyto praktiky:

 • podněcování uživatelů k interakci s obsahem pod falešnými či nejasnými záminkami,
 • pokusy o získání osobních údajů a klamání uživatelů tak, aby své údaje prozradili,

  Příklad: Sociální inženýrství, jako je phishing

 • propagace obsahu, produktu či služby pomocí nepravdivých, nepoctivých nebo klamavých tvrzení,

  Příklady: projekty slibující rychlé zbohatnutí

 • koordinace s dalšími weby nebo účty a skrývání nebo předstírání identity či nepravdivé uvádění jiných podstatných informací o sobě v případech, kdy se obsah vašich stránek týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu,

 • směrování obsahu, který se týká politiky, společenských problémů nebo záležitostí veřejného zájmu, na uživatele v zahraničí, pokud zamlčíte nebo uvedete nepravdivě zemi svého původu či jiné podstatné informace o sobě.

Manipulace s médii

Nepovolujeme obsah, který:

 • klame uživatele prostřednictvím zmanipulovaných médií, která se věnují politice, sociálním otázkám nebo záležitostem veřejného zájmu.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Nepovolujeme obsah, který:

 • obsahuje škodlivý software nebo malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

  Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

 • porušuje zásady společnosti Google týkající se nevyžádaného softwaru.

  Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme obsah, který:

 • zahrnuje text, obrázky, zvukové záznamy, videa nebo hry s explicitní sexuální tematikou.

  Příklady: sexuální akty, jako je genitální, anální a orální sex, masturbace, pornografické komiksy nebo hentai, explicitní nahota

 • zahrnuje tematiku nedobrovolného sexu, ať už předstíranou, nebo reálnou.

  Příklady: znásilnění, incest, sodomie, nekrofilie, snuff, lolity nebo pornografie s teenagery, seznamování s nezletilými

Finančně či jinak kompenzované sexuální jednání

Nepovolujeme obsah, který:

 • lze vykládat jako propagaci sexuálního jednání za úplatu.

  Příklady: prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a weby s tematikou mazlení, placené randění nebo sexuální ujednání, kde se od jedné strany očekává, že bude druhé straně poskytovat peníze, dárky, finanční podporu, mentoring a další. hodnotné výhody, jako je to například u „sugar dating“.

Nevěsty na objednávku

Nepovolujeme obsah, který:

 • usnadňuje sňatky s cizinci.

  Příklady: nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení životního partnera

Témata pro dospělé v rodinném obsahu

Nepovolujeme obsah, který:

 • působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale obsahuje motivy určené pouze pro dospělé, včetně sexu, násilí a jiných zpodobnění dětí nebo u dětí populárních postav způsobem, který není obecně vhodný.

Sexuální zneužívání a využívání dětí

Nepovolujeme obsah, který:

 • sexuálně obtěžuje nebo zneužívá děti nebo propaguje jejich sexuální zneužívání či využívání. To zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí.
 • ohrožuje děti. Ten se týká zejména:
  • lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálnímu kontaktu na internetu nebo mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
  • vydírání souvisejícího se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte),
  • sexualizace nezletilých (např. obsah, který zobrazuje, podporuje nebo propaguje sexuální zneužívání nebo využívání dětí) a
  • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).

V takových případech přistoupíme k příslušným opatřením – můžeme dané účty zablokovat a případ nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Pokud se domníváte, že je některé dítě v nebezpečí nebo že dochází k jeho zneužívání, využívání, popř. je s ním obchodováno, obraťte se okamžitě na policii. Pokud máte obavy, že nějaké dítě bylo nebo je v ohrožení v souvislosti s našimi službami, můžete toto chování nahlásit Googlu.

Zásady související s ochranou soukromí

Zveřejnění informací souvisejících s ochranou soukromí

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • mít a dodržovat zásady ochrany soukromí, které jasně popisují veškeré shromažďování, sdílení a využití údajů na libovolném webu, v aplikaci, e-mailové publikaci nebo jiné službě v důsledku vašeho využívání služeb Google. Zásady ochrany soukromí musí uvádět, že v souvislosti se zobrazováním reklam na příslušných webových stránkách mohou třetí strany prostřednictvím prohlížečů uživatelů umísťovat soubory cookie a číst je, případně používat ke sběru údajů webové signály.

  Abyste těmto podmínkám vyhověli v souvislosti s využitím údajů společností Google, můžete zobrazit odkaz na článek Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Soubory cookie na doménách Google

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • nesmí nastavovat soubory cookie na doménách Google a nesmí soubory cookie nastavené na doménách Google upravovat, zachycovat nebo odstraňovat.

Identifikace uživatelů

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • nesmí používat digitální otisky v zařízení ani místně sdílené objekty (např. soubory flash cookie, pomocné objekty prohlížeče nebo místní úložiště HTML5) jiné než soubory cookie protokolu HTTP nebo resetovatelné identifikátory mobilních zařízení určené k používání při inzerci,
 • nesmí do dat na Googlu předávat žádné informace, které by společnost Google mohla použít nebo identifikovat jako údaje umožňující zjištění totožnosti, ani informace, které trvale identifikují konkrétní zařízení (např. jedinečný identifikátor mobilního telefonu, pokud takový identifikátor nelze resetovat),
 • nesmí využívat naše služby k identifikaci uživatelů nebo k tomu, aby usnadnili sloučení údajů umožňujících zjištění totožnosti s údaji, které byly předtím shromážděny jako anonymní nebo anonymizované, aniž by na to koncového uživatele srozumitelně upozornili a on s takovým postupem předem vyjádřil výslovný souhlas. Bez ohledu na souhlas uživatelů se nesmíte pokoušet získat individuální údaje z dat, která Google poskytuje jako souhrnná.

  Další informace najdete v pokynech k dodržování zásad ohledně identifikace uživatelů.

 • splňovat zásady pro souhlas uživatele z EU.

Používání údajů o zařízení a poloze

Pokud majitelé obsahu shromažďují, zpracovávají nebo zveřejňují informace, z nichž lze určit nebo vyvodit přesnou geografickou polohu koncového uživatele, jako jsou údaje o GPS, wifi nebo vysílači mobilního signálu, pak platí níže uvedené.

Majitelé obsahu musí dodržovat následující požadavky:

 • sdělit uživateli prostřednictvím vsunutého nebo včasného oznámení účely, k nimž mohou být údaje použity (včetně personalizace reklam, analýz a atribuce), a skutečnost, že data mohou být sdílena s partnery,
 • získat před zahájením shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování takových informací výslovný souhlas koncových uživatelů,
 • odesílat takové informace Googlu v zašifrovaném stavu nebo prostřednictvím šifrovaného kanálu,
 • oznámit takové shromažďování, zpracovávání nebo zveřejňování informací ve všech příslušných zásadách ochrany soukromí.

Standardní smluvní doložky (SCC)

Společnost Google se při přenosu osobních údajů souvisejících s online inzercí a měřením mimo Evropský hospodářský prostor, Velkou Británii a Švýcarsko řídí standardními smluvními doložkami stanovenými Evropskou komisí. U služeb zpracovatelů jsou v podmínkách služby Google Ads pro zpracování dat zahrnuty standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů zpracovatelům dat ve třetích zemích. U služeb správců jsou v podmínkách služby Google Ads pro ochranu dat předávaných mezi správci dat zahrnuty standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů správcům dat ve třetích zemích. Když dojde k příslušnému přenosu osobních údajů, platí standardní smluvní doložky, které jsou součástí smlouvy mezi partnerem a společností Google.

Pokud partner zpracovává osobní údaje, které pochází z Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království nebo Švýcarska a které společnost Google poskytuje v souvislosti s používáním služby Google Ad Manager partnerem:

 • partner smí tyto osobní údaje používat jen v souladu se souhlasem, který udělil subjekt údajů, jehož se týkají,
 • partner musí pro dané osobní údaje zajistit takovou úroveň ochrany, která je minimálně rovnocenná úrovni ochrany vyžadované standardními smluvními doložkami,
 • pokud partner zjistí, že výše uvedené požadavky nedokáže splnit, musí o tom písemně informovat společnost Google a buď osobní údaje přestat zpracovávat, nebo podniknout přiměřené a odpovídající kroky k nápravě.

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA)

Pokud implementujete libovolnou inzertní službu Google na webu nebo na části webu, které se týká zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), musíte dodržovat následující požadavky:

 • informovat společnost Google o těchto webech nebo částech webů, na které se vztahuje zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), prostřednictvím Google Search Console, označit žádost o reklamu pomocí sady SDK pro službu AdMob nebo označit web, aplikaci nebo žádost o reklamu jako obsah určený dětem,
 •  nesmíte používat zájmově orientovanou reklamu (včetně remarketingu) k cílení na:
  • minulou nebo současnou aktivitu uživatelů, o nichž víte, že jsou mladší 13 let, nebo
  • minulou nebo současnou aktivitu na webech zaměřených na uživatele mladší 13 let.

Nepodporované jazyky

Nepovolujeme obsah, který:

Minimální požadavky na obsah

Nepovolujeme zpeněžení, když není k dispozici žádný obsah.

 • Za žádný obsah se považuje i zástupný obsah pro weby a aplikace ve výstavbě.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
157
false