Kurallar

Google Yayıncı Politikaları

Google, yayıncıların içeriklerinden para kazanmasına, reklamverenlerin de hem yararlı hem alakalı ürün ve hizmetlerle potansiyel müşterilere ulaşmasına yardımcı olarak özgür ve açık bir web oluşturulmasına katkı sağlar. Reklam ekosistemine duyulan güvenin korunması, para kazanmamızı sağlayan kaynaklarla ilgili sınırlar belirlenmesini gerektirmektedir.

Google reklam koduyla içeriğinizden para kazanırken aşağıdaki politikalara uymanız zorunludur. İçerik terimiyle, başka site veya uygulamalara yönlendiren diğer reklamlar ve bağlantılar dahil olmak üzere, sayfanız ya da uygulamanızda bulunan her şey kast edilmektedir. Bu politikalara uyulmaması, Google'ın reklamların içeriğinizde gösterilmesini engellemesi veya hesabınızın askıya alınması ya da feshedilmesiyle sonuçlanabilir.

Bu kısıtlamalar, Google yayıncı ürünlerini kullanımınızı düzenleyen diğer tüm politikalara ek olarak geçerlidir.

Yasa dışı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yasa dışı olan, yasa dışı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden.

Fikri mülkiyetin kötüye kullanımı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Telif hakkını ihlal eden içerikler. Politikamız uyarınca, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na (DMCA) uygun ve hak ihlali iddiası içeren bildirimlere yanıt veririz. Bu formu kullanarak karşı bildirimde bulunabilirsiniz.
 • Taklit ürünler satan veya bunların satışı için tanıtım yapan içerikler. Taklit ürünlerde, başka birine ait bir ticari markayla bire bir aynı veya ondan çok zor ayırt edilebilen bir ticari marka ya da logo yer alır. Bu ürünler, marka sahibine ait orijinal ürün gibi görünmek amacıyla o ürünün marka özelliklerini taklit eder.

Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden elde edilen ürünlerin satışı için tanıtım yapan içerikler.

  Örnekler: Kaplan, köpek balığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Irk ya da etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre kişilere veya gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren ya da kişi veya grupları küçük düşürücü içerikler.

  Örnekler: Nefret gruplarının veya nefret grubu araçlarının tanıtımı, başkalarını bir kişi veya grubun insanlık dışı veya daha değersiz olduğuna ya da nefret edilmeyi hak ettiğine inanmaya teşvik etme

 • Bir kişi veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerikler.

  Örnekler: Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getirme, trajik bir olayın yaşanmadığını ya da mağdurların veya ailelerinin olayın örtbas edilmesinde rol aldığını ya da suç ortağı olduğunu öne sürme

 • Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermesini savunan içerik.

  Örnekler: İntiharı, anoreksiyi veya başka herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan içerikler; sağlık/tıp ile ilgili tehlikeli iddiaları ve uygulamaları tanıtan ya da savunan içerikler; bir bireyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden veya başka kişilere yönelik saldırıları özendiren içerikler; başkalarına yönelik şiddeti teşvik eden, yücelten veya hoş gören içerikler; terörist gruplar/uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından oluşturulan veya terör eylemlerine destek veren içerikler; terör eylemlerini (yandaş toplamak dahil) teşvik eden veya uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlerinin/terörist örgütlerin gerçekleştirdiği saldırıları öven içerikler

 • Güncel ve büyük bir sağlık kriziyle ilgili olan ve yetkili, bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikler.
 • Şantaj yoluyla başkalarını sömüren içerikler.

  Örnekler: İçerik kaldırmak için yapılan tehditler, intikam amaçlı pornografi, şantaj

Dürüst olmayan davranışlara imkan verme

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Herhangi bir türdeki bilgisayar korsanlığı veya program kırma eylemlerinin tanıtıldığı ya da kullanıcılara cihaz, yazılım, sunucu veya web siteleri üzerinde değişiklik yapmaları ya da bunlara izinsiz şekilde erişmeleri için gereken talimat, ekipman veya yazılımların sağlandığı içerikler.

  Örnekler: Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik yayınlama sistemlerine ya da cihazlarına yasa dışı erişim imkanı veren sayfalar veya ürünler; dijital hak yönetim teknolojilerinin atlanması dahil, telif hakkı korumasının atlanmasını sağlayan ürün ya da hizmetler; ilgili hizmetlere ücretsiz olarak erişilebilmesi için kablolu yayın veya uydu sinyallerini yasa dışı şekilde çözen ürünler; içerik sağlayıcı tarafından yasaklandığı durumlarda, kullanıcıların akışlı videoları indirmesine yardımcı olan ya da buna olanak sağlayan sayfalar

 • Bir kullanıcının başka bir kişiyi veya bu kişinin yaptıklarını ilgili kişinin izni olmadan takip etmesine ya da izlemesine olanak tanıyan içerikler veya bu eylemlere imkan sağlayan ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı içerikler.

  Örnekler: Bir kullanıcının başka bir kişiye ait kısa mesajları, telefon aramalarını veya tarama geçmişini izlemesine imkan veren casus yazılımlar/kötü amaçlı yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eşlerin gözetlenmesi için kullanılan casus yazılımlar ve teknolojiler; özellikle bir kişiyi izni olmadan gizlice izlemek ya da takip etmek için pazarlanan GPS izleyiciler; açıkça birisini gizlice izleme amacıyla pazarlanan gözetleme ekipmanlarının (ör. kameralar, ses kaydediciler, araç kameraları, bakıcı kameraları) tanıtımı

  Ancak, (a) özel dedektiflik hizmetleri ve (b) ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarını takip etmeleri veya izlemeleri için tasarlanan ürün ya da hizmetler bu kapsama dahil değildir.

Gerçeğe aykırı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Sizinle, içeriğinizle veya web adresinizin birincil amacıyla ilgili bilgileri yanlış yansıtan, yanlış beyan eden veya gizleyen.
 • Net olmayan veya yalan beyanlarda bulunarak kullanıcıları içerikle etkileşime girmesi için kandıran.
 • Kullanıcıların bilgilerini toplama amacıyla "kimlik avı" yapan.
 • İçerikleri, ürünleri veya hizmetleri yanlış, gerçek olmayan veya aldatıcı iddialarla tanıtan içerikler.

  Örnek: "Kısa Yoldan Zengin Olma" planları

 • Seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunan içerikler.

  Örnekler: Yaşa veya doğum yerine göre siyasi adayların uygunluğu, halk oylaması prosedürleri, seçim sonuçları ya da seçimlere katılım oranı hakkında, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen bilgiler

 • Başka bir kişi, kuruluş, ürün veya hizmetle satış ortaklığı veya bağış ilişkisi bulunduğu yönünde yanlış izlenim uyandıran içerikler.

  Örnekler: Google ürünlerinin kimliğine bürünme, şirket logolarının kötüye kullanılması

 • Siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meseleler hakkındaki medya içeriklerini çarpıtma yoluyla kullanıcıları yanıltan içerikler

 • Menşe ülkeniz veya kendinizle ilgili diğer somut bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunmanız ya da bunları gizlemeniz halinde, sizinkinden farklı bir ülkedeki kullanıcılara yönelik olarak sunulan ve siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meseleler hakkındaki içerikler

Koordine Yanıltıcı Uygulamalar

Aşağıdakilere izin verilmez:

 • İçeriklerinizin siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meseleler hakkında olduğu durumlarda, diğer site ya da hesaplarla koordine olarak kimliğinizi veya kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri gizlemeniz ya da yanlış beyanda bulunmanız
 • Ülkeniz hakkında veya kendinizle ilgili diğer somut bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunarak ya da bunları gizleyerek sizinkinden başka bir ülkede bulunan kullanıcılara siyaset, toplumsal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konular hakkında içerik yönlendirmeniz

Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Bir bilgisayar, cihaz veya ağa zarar verebilecek ya da yetkisiz erişim elde edebilecek "kötü amaçlı yazılımlar" bulunduran içerikler.

  Örnekler: Bilgisayar virüsleri, fidye yazılımları, solucanlar, Truva atları, rootkit'ler, keylogger'lar, numara çeviriciler, casus yazılımlar, sahte güvenlik yazılımları ve diğer kötü amaçlı programlar veya uygulamalar

 • Google'ın İstenmeyen Yazılım politikasını ihlal eden içerikler.

  Örnekler: Yazılımın sunduğu işlevler veya yazılımı yüklemenin tüm sonuçları hakkında şeffaf olmama, Hizmet Şartları ya da Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne yer vermeme, yazılımları veya uygulamaları kullanıcının bilgisi dışında paket haline getirme, kullanıcının izni olmadan sistem değişiklikleri yapma, kullanıcıların yazılımı devre dışı bırakmasını ya da kaldırmasını zorlaştırma, Google hizmet veya ürünleriyle etkileşime geçerken herkese açık olarak sunulan Google API'lerini gerektiği gibi kullanmama

Müstehcen içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Açık bir şekilde cinsellikle ilgili metin, görüntü, ses, video veya oyunlar barındıran içerikler.

  Örnekler: Genital, anal ve/veya oral seks gibi cinsel eylemler; mastürbasyon; pornografik çizgi film ya da hentai; apaçık ve tam çıplaklık

 • Simülasyon olarak veya gerçek bir şekilde, rıza dışı gerçekleşen cinsellikle ilgili temalara yer verilen içerikler.

  Örnekler: Tecavüz, ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, ölülerle cinsel ilişki, gerçek şiddet görüntüleri içeren materyaller, genç kız veya ergen temalı pornografi, reşit olmayanlar için arkadaşlık hizmetleri

Ücret karşılığında cinsel eylemler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Ücret karşılığında cinsel eylem gerçekleştirmeyi teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilecek içerikler.

  Örnekler: Fuhuş; arkadaşlık ve eskort hizmetleri; erotik masaj; sarılma siteleri; bir katılımcının diğer katılımcıya para, hediye, finansal destek, mentorluk veya diğer avantajlar sağladığı ücret karşılığı buluşmalar ya da cinsel anlaşmalar (ör. menfaat karşılığı ilişki)

Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yabancı bir kişiyle evliliği kolaylaştıran içerikler.

  Örnekler: Anlaşmalı (mail-order) evlilik, uluslararası evlilik olanağı sağlayan aracılar, romantizm turları

Ailelere uygun içeriklerde yetişkin temaları

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Aile kitlesi için uygun görünecek şekilde hazırlandığı halde cinsellik, şiddet veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirleri gibi yetişkin temalarına yer veren.

Çocuklara yönelik cinsel taciz veya istismar

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Çocuklara yönelik cinsel istismar veya taciz niteliğinde olan veya çocuklara yönelik cinsel istismarı veya tacizi teşvik eden içerik. Bu içeriklere, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallerin tümü dahildir.
 • Çocukları tehlikeye atan içerik. Aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • "Cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemler" (ör. bir çocukla internet üzerinden veya gerçek hayatta cinsel temas kurmak ve/veya çocuğa cinsel içerikli resim göndermek ya da çocuktan bu tür bir resim almak için çocukla internette arkadaş olmak);
  • "Cinsel şantaj" (ör. bir çocuğun mahrem görüntülerine erişilerek veya erişildiği iddia edilerek çocuğun tehdit edilmesi veya çocuğa şantaj yapılması);
  • Reşit olmayan küçük yaştaki kişilerin cinsel obje olarak gösterilmesi (ör. çocuklara yönelik cinsel istismarı veya tacizi tasvir eden, teşvik eden veya tanıtan içerikler) ve
  • Çocuk ticareti (ör. bir çocuğun ticari cinsel istismar için pazarlanması veya buna teşvik edilmesi).

ABD Ulusal Kayıp ve Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne raporlama ve hesapları devre dışı bırakma gibi gerekli işlemleri yapacağız. Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesi altında olduğunu ya da bunlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun. Bir çocuğun ürünlerimizle bağlantılı olarak geçmişte veya şimdi tehlike yaşadığı konusunda endişeleriniz varsa davranışı Google'a bildirebilirsiniz.

Gizlilikle ilgili politikalar

Gizlilik açıklamaları

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Herhangi bir Google ürününü kullanmanızın sonucunda bir site, uygulama veya başka bir mülkte gerçekleşen veri toplama, paylaşma ya da kullanma işlemlerinin açıkça belirtildiği bir gizlilik politikasına sahip olmalı ve bu politikaya uymalıdır. Gizlilik politikasında, üçüncü tarafların, kullanıcılarınızın tarayıcılarına çerez yerleştirip çerezleri okuyabileceği veya web sitenizde reklam sunulmasının sonucunda bilgi toplamak için web işaretçilerini kullanabileceği belirtilmelidir.

  Google'ın veri kullanımıyla ilgili bu ifşa yükümlülüğüne uygun şekilde hareket etmek için iş ortaklarına ait site veya uygulamalar kullanıldığında Google'ın verileri nasıl işlediği hakkındaki bilgilerin yer aldığı sayfaya yönlendiren belirgin bir bağlantı yayınlayabilirsiniz.

Google alanlarında çerezler

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Google alanlarında çerez oluşturmamalı veya Google alanlarında oluşturulan çerezleri değiştirmemeli, silmemeli ya da bu çerezlerin çalışmasına engel olmamalıdır.

Kullanıcıların tanımlanması

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • HTTP çerezleri hariç, aygıt parmak izlerini veya yerel olarak paylaşılan nesneleri (ör. Flash çerezleri, Tarayıcı Yardımcı Nesneleri, HTML5 yerel depolama) ya da reklamcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve kullanıcılar tarafından sıfırlanabilen mobil cihaz tanımlayıcılarını kullanmamalıdır.
 • Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya bu şekilde sınıflandırabileceği ya da belirli bir cihazı kalıcı olarak tanımlayan herhangi bir bilgiyi (ör. bu tür bir tanımlayıcının sıfırlanamadığı durumlarda, bir cep telefonunun benzersiz tanımlayıcısı) Google'a iletmemelidir.
 • Google'ın sunduğu hizmetleri, açık bir uyarı olmadan ve kullanıcının bu tanımlama veya birleştirme işlemleri için önceden onayı alınmadan (ör. etkinleştirme işlemiyle), kimliği tanımlayabilecek bilgilerin, daha önce toplanan ve kimliği tanımlayabilecek şeklinde kategorize edilmeyen bilgilerle birleştirilmesini kolaylaştırmak için kullanmamalıdır. Kullanıcıların iznine bakılmaksızın, Google'ın toplu olarak raporladığı verileri ayrıştırmamanız gerekir.

  Daha fazla bilgi edinmek üzere lütfen Kullanıcı Tanımlama Politikası'na uymak için yardımcı bilgiler başlıklı makaleyi inceleyin.

 • AB kullanıcı rızası politikasına uymalıdır.

Cihaz ve konum verilerinin kullanımı

Örneğin GPS, WiFi veya baz istasyonu verilerinden yararlanarak, son kullanıcının tam coğrafi konumunu tanımlayan ya da bu bilgiye ulaşmak için kullanılabilecek verileri toplamaları, işlemeleri veya ifşa etmeleri durumunda,

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Kullanıcılara ait verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceği dahil olmak üzere, geçişlerde veya bilgiler girilmeden hemen önce, verilerinin reklam kişiselleştirme, analiz ve ilişkilendirme (uygun durumlarda) dahil hangi amaçlarla kullanılabileceğini kullanıcılara ifşa etmelidir.
 • Söz konusu bilgileri toplamadan, işlemeden veya ifşa etmeden önce son kullanıcıların açık iznini (ör. etkinleştirme işlemiyle) almalıdır.
 • Bu tür bilgileri Google'a şifrelenmiş olarak veya şifrelenmiş bir kanal üzerinden göndermelidir.
 • Ayrıca, bu tür bilgi toplama, işleme veya ifşa etme işlemlerini geçerli tüm gizlilik politikalarında açıklamalıdır.

Standart Sözleşme Maddeleri (SCC'ler)

Google, dijital reklamlar ve ölçümlerle ilgili kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre dışına yapılan aktarımlarında, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerini (SCC'ler) temel almaktadır. İşleyici Hizmetleri için Google Ads Veri İşleme Şartları, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde bulunan işleyicilere aktarımına yönelik SCC'leri kapsamaktadır. Denetleyici Hizmetleri için Google Ads Denetleyici-Denetleyici Verilerini Koruma Şartları, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde bulunan denetleyicilere aktarımına yönelik SSC'leri kapsamaktadır. Alakalı bir kişisel veri aktarımı durumunda, İş Ortağının Google ile imzaladığı sözleşmeye dahil edilen SCC'ler geçerlidir.

İş ortağının kaynağı Avrupa Ekonomik alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre olan ve Google Ad Manager'ı kullanmasıyla bağlantılı şekilde Google tarafından sağlanan kişisel verileri işlemesi durumunda:

 • İş ortağı, bu kişisel verileri yalnızca söz konusu verilerin ait olduğu, veriyle ilişkili kişi tarafından verilen izne uygun şekilde kullanmalıdır.
 • İş ortağı, bu kişisel veriler için en azından SSC'ler kapsamında gerekli kılınana eşdeğer düzeyde koruma sağlamalıdır.
 • Ayrıca, yukarıdaki gereksinimleri karşılayamadıklarını belirleyen iş ortakları, Google'ı yazılı olarak bilgilendirmeli ve kişisel verileri işlemeye son vermeli veya bu uyumsuzluk durumunu telafi etmek için gereken makul ve uygun adımları atmalıdır.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) kapsamındaki bir siteye veya site bölümüne herhangi bir Google reklamcılık hizmeti uygulamanız durumunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

 • Google Search Console üzerinden Google'ı COPPA kapsamındaki bu site veya site bölümleri hakkında bilgilendirmeli, reklam isteğini AdMob SDK'sını kullanarak etiketlemeli ya da siteniz, uygulamanız veya reklam isteğinizi çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi için etiketlemelisiniz.
 •  Aşağıdakileri hedeflemek amacıyla, ilgi alanına dayalı reklamcılık seçeneklerinden (yeniden pazarlama dahil) yararlanmamalısınız:
  • 13 yaşından küçük olduğunu bildiğiniz kullanıcıların geçmiş veya devam eden etkinlikleri veya
  • 13 yaşından küçük kullanıcılara yönelik sitelerdeki geçmiş veya devam eden etkinlikler.

Desteklenmeyen diller

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

Minimum içerik gereksinimleri

İçerik bulunmayan para kazanma modellerine izin verilmez.

 • İçerik yok statüsüne, yapım aşamasında olan siteler veya uygulamalarda bulunan yer tutucu içerikleri dahildir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın