Innehållspolicyer

Förbjudet innehåll

Läs mer om innehållspolicyerna för AdSense

Klicka på länkarna nedan för att läsa policyerna:

Barnförbjudet innehåll
Barnförbjudna teman i familjeinnehåll
Farligt eller nedsättande innehåll
Droger och drogrelaterat innehåll
Alkoholrelaterat innehåll
Tobaksrelaterat innehåll
Hasardspel och spelrelaterat innehåll
Sjukvårdsrelaterat innehåll
Hacking- och crackinginnehåll
Sidor som erbjuder kompensation
Vilseledande innehåll
Stötande innehåll
Vapenrelaterat innehåll
Innehåll som möjliggör ohederligt beteende
Olagligt innehåll
Om du hittar en sida som bryter mot AdSenses programpolicyer vill vi att du rapporterar det här.

Barnförbjudet innehåll

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på sidor som innehåller pornografi, barnförbjudet innehåll eller innehåll för vuxna. Observera att vi inte heller tillåter sökrutor för AdSense for Search (AFS) på webbplatser med barnförbjudet innehåll.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Barnförbjudna teman i familjeinnehåll

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på webbplatser eller egendomar som ser ut att vara lämpliga för alla åldrar men som innehåller barnförbjudna teman, inräknat sex, våld, vulgärt innehåll eller andra stötande skildringar av barn eller populära barnfigurer som inte är lämpliga för alla åldrar.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Farligt eller nedsättande innehåll

Vi stöder yttrandefriheten men tillåter inte generering av intäkter från farligt eller nedsättande innehåll. Därför får Google-annonser inte placeras på sidor med innehåll som

 • hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk skada mot personen själv eller andra
 • trakasserar eller skrämmer en person eller grupp
 • uppviglar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp baserat på etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är associerad med strukturell diskriminering eller marginalisering.

Exempel:

 • hota någon med fysisk skada eller uppmuntra till angrepp på en annan person
 • förespråka självmord, anorexi eller annat självskadebeteende
 • innehåll som främjar eller förespråkar skadliga hälsorelaterade eller medicinska påståenden eller metoder
 • innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasseri
 • innehåll som förespråkar, förhärligar eller accepterar våld mot andra på grund av etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är associerad med strukturell diskriminering eller marginalisering
 • innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, mindre värd eller värd att hatas på grund av etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet, eller annan egenskap som är associerad med strukturell diskriminering eller marginalisering
 • innehåll som främjar hatgrupper eller artiklar med koppling till hatgrupper
 • innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga
 • innehåll som görs av eller till stöd för terroristgrupper eller innehåll som främjar terroristhandlingar, inklusive rekrytering, eller som hyllar terrorattacker.
Understanding Policy: Dangerous or Derogatory content
Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Droger och drogrelaterat innehåll

Vad säger policyn?

Eftersom vi vill bidra till att skydda våra användare både online och offline tillåter vi inte marknadsföring av vissa produkter och tjänster som kan orsaka skada. Därför får inte Google-annonser placeras på sidor som säljer eller marknadsför partydroger och drogrelaterat innehåll, bland annat följande:

 • Marknadsföring av sinnesförändrande ämnen för rekreation och framkallande av rus. Exempel:
  • kokain, crystal meth, heroin, marijuana, kokainsubstitut, mefedron, ”lagliga rus”
 • Produkter och tjänster som marknadsförs för att underlätta användning av droger. Exempel:
  • pipor, bongar, cannabis-coffeeshops
 • Instruktionsmaterial för framställning, köp eller användning av droger. Exempel:
  • forum där deltagarna utbyter tips och rekommendationer om droganvändning

Tänk på att marknadsföring av förbjudet innehåll inbegriper länkar till sidor som inte följer våra policyer kring droger och drogrelaterat innehåll.

Exempel

Exempel*

Tillåtet Inte tillåtet
 • sidor som marknadsför drogavvänjning
 • sidor med information om historiken bakom en drog (till exempel opiumkrig)
 • försäljning eller marknadsföring av olagliga droger eller drogtillbehör. Obs! Droger som är olagliga enligt amerikansk lag är inte tillåtna även om de är lagliga på andra platser.
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Alkoholrelaterat innehåll

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på sidor som innehåller vissa typer av alkoholrelaterat innehåll, bland annat följande:

 • onlineförsäljning av alkoholhaltiga drycker
 • främjande av ansvarslös alkoholkonsumtion, bland annat positiva framställningar av måttlöst drickande och tävlingsdrickande

Utgivare har dessutom möjlighet att välja att visa alkoholrelaterade annonser genom att använda funktionen för kategorifiltrering. Om du inte vill visa alkoholrelaterade annonser på dina sidor behöver du inte vidta några åtgärder.

Exempel

Exempel*

Alkohol

Tillåtet Inte tillåtet
 • förteckningar över barer eller pubar
 • sidor som marknadsför evenemang med alkoholrelaterad sponsring
 • sidor som marknadsför produkter märkta med alkoholrelaterade varumärken
 • sidor som innehåller information om eller säljer produkter relaterade till produktion eller tillverkning av alkoholhaltiga drycker
 • sidor där alkoholhaltiga drycker kan köpas direkt på webbplatsen
 • sidor som främjar ansvarslös alkoholkonsumtion, bland annat positiva framställningar av måttlöst drickande och tävlingsdrickande
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Tobaksrelaterat innehåll

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på sidor som marknadsför tobak eller tobaksrelaterade produkter som cigarretter, cigarrer, tobakspipor och cigarrettpapper. Tänk på att marknadsföring av förbjudet innehåll inbegriper länkar till sidor som inte följer våra policyer kring tobaksrelaterat innehåll.

Exempel

Exempel*

Tobak

Tillåtet Inte tillåtet
 • informationssidor om att sluta röka
 • informationssidor som inte säljer tobaksprodukter
 • sidor som huvudsakligen säljer tobaksprodukter (cigarrer, cigaretter, e-cigaretter, tuggtobak och rullpapper)

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Hasardspel och spelrelaterat innehåll

Google-annonser får inte placeras på sidor med innehåll som marknadsför hasardspel online om riktiga pengar eller internetbaserade spel där pengar eller andra värdesaker betalas ut eller satsas i utbyte mot möjligheten att vinna riktiga pengar eller priser beroende på spelresultatet.

Exempel:

 • kasinon och vadslagningsföretag online
 • köp av lotter till lotteri och skraplotter online
 • sportvadslagning online
 • samlingswebbplatser eller associerade webbplatser som marknadsför webbsidor för hasardspel
Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Sjukvårdsrelaterat innehåll

Vad säger policyn?

För att efterleva lokal lagstiftning och lokala regler gällande marknadsföring av sjukvård och läkemedel får Google-annonser inte placeras på sidor som innehåller vissa typer av sjukvårdsrelaterat innehåll, bland annat följande:

 • Försäljning av receptbelagda läkemedel online. Exempel:
  • försäljning av receptbelagda läkemedel, även genom partnerprogram
  • onlineapotek
  • sidor som huvudsakligen leder trafik till onlineapotek
 • Försäljning av icke godkända läkemedel och kosttillskott. Exempel:
  • allt på denna icke uttömmande lista över förbjudna läkemedel och kosttillskott (till exempel produkter som innehåller efedra)
  • naturläkemedel och kosttillskott med aktiva farmaceutiska eller farliga ingredienser
  • produkter med namn som är förvillande lika ett icke godkänt läkemedel, kosttillskott eller begränsat ämne
Exempel

Exempel*

Tillåtet Inte tillåtet
 • sidor som säljer receptfria läkemedel
 • informationssidor om receptbelagda läkemedel och icke godkända läkemedel och kosttillskott, inklusive efedra
 • försäljning av receptbelagda läkemedel, även genom partnerprogram
 • sidor som huvudsakligen leder trafik till onlineapotek
 • sidor som säljer efedra eller alternativ till efedra, som efedrin
 • allt på denna icke uttömmande lista över förbjudna läkemedel och kosttillskott
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Hacking- och crackinginnehåll

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på sidor som främjar någon form av hacking eller cracking. Hacking- och cracking-innehåll är innehåll som ger användare anvisningar eller utrustning för att manipulera eller få åtkomst till programvara, servrar eller webbplatser.

Exempel

Exempel*

Tillåtet Inte tillåtet
 • sidor som tillhandahåller information om att låsa upp eller hacka sin telefon
 • information eller programvara för nedladdning av dvd, cd, spelrippning eller mp3-musik (får inte bryta mot vår upphovsrättspolicy genom att möjliggöra nedladdning av upphovsrättsskyddat material eller leda trafik till sidor med denna typ av innehåll)
 • sidor som tillhandahåller information om FTA-satellitkanaler
 • sidor eller produkter som ger olaglig tillgång till mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter, eller system/enheter för innehållsvisning
 • produkter eller tjänster som kringgår upphovsrättsskydd, inklusive bedräglig hantering av tekniker för digitala rättigheter
 • produkter som på olagligt sätt avkodar kabel- eller satellitsignaler för att få gratis tjänster
 • sidor som hjälper eller gör det möjligt för användare att ladda ned streamad video om detta är förbjudet av den som tillhandahåller innehållet, till exempel sådana som finns på YouTube och Google Video
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Sidor som erbjuder kompensation

Vad säger policyn?

Google-annonser får inte placeras på sidor som utlovar betalning eller incitament till användare som klickar på annonser, surfar på nätet, läser e-post eller liknande. Att placera Google-annonser på sådana sidor kan resultera i ogiltiga exponeringar och klick och är därför inte tillåtet. Google-annonser får inte heller placeras på sidor som huvudsakligen leder trafik till, marknadsför eller tillhandahåller anvisningar om hur man implementerar sådana tjänster.

Exempel

Exempel*

Tillåtet Inte tillåtet
 • sidor som betalar ersättning för att du utför en åtgärd, under förutsättning att åtgärden inte innebär klick på annonser eller att på konstgjord väg öka antalet annonsexponeringar (sidor som betalar för undersökningar [Pay-To-Survey] eller återbetalningssidor [Cashback])
 • sidor som är säkerhetslistade (Safelist) (frivilliga grupper där användare marknadsför sina webbplatser via e-post)
 • sidor som betalar för klick
 • sidor som betalar för surfning
 • sidor för automatisk surfning
 • sidor för sökningar för välgörenhet
 • sidor som betalar för sökningar
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Vilseledande innehåll

Vad säger policyn?

Användarna vill inte vilseledas av innehåll som de interagerar med online. Av denna anledning får Google-annonser inte placeras på sidor som döljer eller ger vilseledande eller felaktig information om dig, ditt innehåll eller det primära syftet med din webbegendom.

Understanding Policy: Misrepresentative Content

Exempel

 

Exempel*

Inte tillåtet
 • försök att övertyga användare att interagera med innehåll under falska eller oklara premisser
 • Nätfiske som syftar till att få tag på användares information.
 • Reklam för innehåll, produkter eller tjänster med hjälp av falska, oärliga, eller bedrägliga påståenden (t.ex. webbplatser som utlovar pengar snabbt).
 • Efterliknande av Googles produkter.
 • falska påståenden om koppling till eller rekommendation av en annan person, organisation, produkt eller tjänst
 • inriktning av innehåll om politik, sociala frågor eller ämnen som är relevanta för allmänheten till användare i ett annat land än ditt eget, om du döljer eller felaktigt framställer ditt ursprungsland eller annan väsentlig information om dig själv
 

* Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Stötande innehåll

Vad säger policyn?

Vi vill visa respekt för våra annonsörer och användare. Därför får Google-annonser inte placeras på sidor som visar stötande innehåll. Exempel:

 • innehåll med otäcka, detaljerade eller groteska skildringar eller bilder (till exempel blod, inälvor, sexuella vätskor, avföring från människor eller djur, foton från brottsplatser eller olyckshändelser)
 • innehåll som avbildar våldshandlingar (till exempel skildringar av eller bilder på skottlossningar, explosioner eller bombningar, avrättningsvideor, våldshandlingar mot djur)
 • innehåll med en betydande mängd obscent språk eller svordomar
Ytterligare information

Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

 • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
 • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
 • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
 • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

 • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
 • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
 • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
 • Klicka här om du vill läsa mer.

Mitt konto har inaktiverats:

 • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

Tillbaka till början

Vapenrelaterat innehåll

Vad säger policyn?

Vi vill bidra till att skydda människor både online och offline och tillåter inte marknadsföring av vapenrelaterat innehåll som kan leda till skada på personer eller egendom. Google-annonser får därför inte placeras på sidor med följande vapenrelaterade innehåll:

 • Sidor som marknadsför försäljning av skjutvapen. Detta innefattar men är inte begränsat till pistoler, gevär, hagelgevär, jaktgevär, fungerande antika vapen, airsoftvapen, paintballvapen, bb-vapen och 3D-utskrivna vapen.
 • Sidor som marknadsför försäljning av skjutvapenrelaterade delar eller komponenter som är nödvändiga för eller förstärker ett vapens funktion. Detta innefattar men är inte begränsat till 80 % färdigtillverkade vapendelar, ammunition, patronmagasin, ljuddämpare, ammunitionsbälten, kolvar, konverteringssatser, vapengrepp och sikten.
 • Sidor med anvisningar om montering, förbättring eller införskaffande av skjutvapen eller vapenkomponenter. Detta innefattar men är inte begränsat till instruktioner om vapentillverkning, vägledningar, programvara eller utrustning för 3D-utskrift av vapen eller vapendelar.
 • Sidor som marknadsför försäljning av produkter som är utformade för att explodera eller orsaka skada på personer eller egendom i närheten. Detta innefattar men är inte begränsat till sprängämnen, spikbomber, kemiska bomber, exploderande fyrverkeripjäser, smällare och granater.
 • Sidor med instruktionsmaterial för montering, förbättring eller införskaffande av sprängladdningar.
 • Sidor som marknadsför försäljning av andra vapen som är utformade för att enligt dagens användning skada en motståndare i sport, självförsvar eller strid. Detta innefattar men är inte begränsat till försäljning av kaststjärnor, knogjärn och pepparspray.
 • Sidor som marknadsför försäljning av knivar som är utformade för att ge användaren övertag i en konfrontation. Detta innefattar produkter med dolda knivar och springknivar som stiletter, stridsknivar, svärdkäppar, balisonger, militärknivar, pushdaggers och kastyxor.
 • Sidor som marknadsför användning av vapen för att skada andra.
  Ytterligare information

  Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

  • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
  • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
  • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
  • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
  • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
  • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Mitt konto har inaktiverats:

  • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

  Tillbaka till början

  Innehåll som möjliggör ohederligt beteende

  Vad säger policyn?

  Vi värdesätter ärlighet och rättvisa. Därför får inte Google-annonser placeras på sidor med innehåll som hjälper användare att vilseleda andra. Exempel:

  • innehåll som förespråkar skapande av falska eller felaktiga dokument som pass, diplom eller auktoriseringar
  • innehåll som förespråkar skapande av falska identiteter
  • försäljning eller distribution av terminsuppsatser eller tjänster för akademiska uppsatser och tentamina
  • information om eller produkter för att bli godkänd i drogtester
  • innehåll som förespråkar bedrägliga aktiviteter

  Observera att detta är exempel. Listan är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig.

  Ytterligare information

  Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

  • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
  • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
  • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
  • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
  • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
  • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Mitt konto har inaktiverats:

  • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

  Tillbaka till början

  Olagligt innehåll

  Google-annonser får inte placeras på sidor med innehåll som är olagligt, förespråkar olagliga aktiviteter eller kränker andras lagliga rättigheter.

  Förfalskade varor

  AdSense-utgivare får inte visa Google-annonser på webbsidor som erbjuder försäljning av eller främjar försäljning av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De efterliknar egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

  Sexuella handlingar med minderårig eller utan samtycke, eller olagliga sexuella handlingar

  Google AdSense förbjuder strängt intäkter från innehåll som är förknippat med innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn och pedofili. Google har alltid gått i täten i kampen mot utnyttjande av barn på webben och vi är varma förespråkare av webbsäkerhet för familjer.

  Enligt amerikansk federal lag definieras barnpornografi som avbildningar av underåriga (personer under 18 år) som utsätts för sexuella handlingar såsom samlag, oralsex eller onani samt obscena avbildningar av könsdelar (täckta eller nakna). Denna definition omfattar fotografier, video, tecknade serier, teckningar, tavlor och skulpturer. Bilden kan föreställa ett riktigt barn eller en datorgenererad, förvrängd, inklippt eller på annat sätt manipulerad bild (till exempel ”photoshoppad”) som förefaller föreställa ett barn. Detta inbegriper också kontakt med minderåriga i sexuellt syfte, även kallat ”groomning”.

  Pedofili definieras som webbinnehåll eller beteende (bilder, text, video osv.) som avbildar, uppmuntrar till eller förespråkar sexuell dragning hos vuxna till minderåriga (under 18 år).

  Ytterligare information

  Jag har fått en varning om policyöverträdelse på min webbplats:

  • Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om problemet som har påträffats på din webbplats. Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto.
  • När du har åtgärdat problemet på webbplatsen behövs du inte göra något mer. Om du inte åtgärdar webbplatsen så att den följer våra policyer kommer vi att inaktivera annonsvisningen på webbplatsen.
  • Tänk på att exempelsidan bara är ett exempel. Gå igenom hela webbplatsen och se till att problemet inte förekommer också på andra sidor.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har begränsats eller inaktiveras på min sida:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på sidan har begränsats eller inaktiverats.
  • När du har gjort lämpliga ändringar hittar du mer information i policymeddelandet om hur du begär ny granskning av sidan.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Annonsvisningen har inaktiverats på min webbplats:

  • Alla policymeddelanden skickas via e-post och visas även i ditt AdSense-konto. Läs igenom aviseringen noga och läs mer i vårt hjälpcenter om exakt varför annonsvisningen på webbplatsen har begränsats eller inaktiverats.
  • När du gör ändringar på webbplatsen bör du tänka på att webbadressen i aviseringen bara är ett exempel. Vi rekommenderar att du kontrollerar att innehållet på hela webbplatsen följer våra policyer innan du begär ny granskning.
  • När du har gjort nödvändiga ändringar kan du begära ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här formuläret.
  • Klicka här om du vill läsa mer.

  Mitt konto har inaktiverats:

  • Klicka här om du vill läsa mer om varför ditt konto har inaktiverats och hur du går vidare.

  Tillbaka till början

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?