Zasady dotyczące treści

Niedozwolona treść

Więcej informacji o polityce treści AdSense

Kliknij link poniżej, by przejść do wybranej polityki:

Treści erotyczne
Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny
Treści niebezpieczne lub obraźliwe
Treści związane z narkotykami
Treści związane z alkoholem
Treści związane z tytoniem
Treści związane z hazardem i grami
Treści związane z opieką zdrowotną
Treści związane z hackingiem i crackingiem
Strony oferujące programy wynagradzania
Treści wprowadzające w błąd
Treści szokujące
Treści związane z bronią
Treści, które umożliwiają nieuczciwe zachowanie
Treści niezgodne z prawem
Jeśli trafisz na stronę naruszającą zasady programu AdSense, zgłoś ją tutaj.

Treści erotyczne

Jakie są zasady?

Reklamy Google nie mogą być umieszczane na stronach zawierających treści pornograficzne, erotyczne lub przeznaczone dla dorosłych. Nie zezwalamy również na umieszczanie pól wyszukiwania AdSense dla wyszukiwania na stronach zawierających treści erotyczne.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Jakie są zasady?

Nie można umieszczać reklam Google w witrynach i usługach, które wydają się odpowiednie dla wszystkich odbiorców, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks, przemoc, wulgaryzmy lub inne przedstawienia dzieci albo popularnych postaci dziecięcych nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Wyznajemy zasadę wolności słowa, jednak nie zezwalamy na zarabianie na treściach niebezpiecznych i obraźliwych. Z tego powodu Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, których treść:

 • zawiera groźby lub nawołuje do fizycznego lub psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób;
 • ma na celu nękanie, zastraszanie lub dokuczanie konkretnej osobie lub grupie osób;
 • nawołuje do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promuje ich dyskryminację lub ubliża im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją.

Przykłady:

 • grożenie komuś wyrządzeniem realnej krzywdy lub nawoływanie do ataków na inne osoby;
 • propagowanie samobójstwa, anoreksji lub samookaleczenia;
 • treści promujące szkodliwe twierdzenia lub praktyki medyczne i zdrowotne lub treści wyrażające poparcie dla nich;
 • treści wskazujące daną osobę jako cel do znęcania się lub nękania;
 • treści promujące, wychwalające lub akceptujące przemoc wobec innych ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;
 • treści, których celem jest dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub godnej nienawiści ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;
 • treści promujące grupy szerzące nienawiść lub akcesoria dla tych grup;
 • treści sugerujące, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami albo że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem;
 • treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub osoby je popierające oraz treści pochwalające ataki terrorystyczne i nawołujące do aktów terroru (w tym materiały rekrutacyjne).
Understanding Policy: Dangerous or Derogatory content
Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z narkotykami

Jakie są zasady?

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i poza nią, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę. Z tego powodu Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, które służą do sprzedawania lub promowania narkotyków i treści związanych z nimi. Obejmuje to między innymi:

 • Promowanie substancji stosowanych do zmieniania stanu psychicznego dla rozrywki lub w inny sposób powodujących odurzenie. Przykłady:
  • kokaina, metamfetamina, heroina, marihuana, substytuty kokainy, mefedron, „legalnie dostępne substancje odurzające”
 • Produkty lub usługi oferowane jako ułatwiające zażywanie narkotyków. Przykłady:
  • cygarniczki, fajki wodne, kafejki sprzedające marihuanę
 • Treści instruktażowe omawiające produkcję, zakup i zażywanie narkotyków. Przykłady:
  • forum z wymianą porad lub zaleceń związanych z zażywaniem narkotyków

Należy pamiętać, że do promowania zabronionych treści zalicza się też zamieszczanie linków do materiałów, które są niezgodne z naszą polityką treści związanych z narkotykami.

Przykłady

Przykłady*

Dozwolone Niedozwolone
 • Strony promujące leczenie uzależnienia od narkotyków
 • Strony zawierające informacje o historii narkotyków (np. wojny opiumowe)
 • Sprzedaż lub promocja narkotyków albo związanych z nimi akcesoriów. Uwaga: substancje uznane za nielegalne zgodnie z prawem federalnym USA nie będą akceptowane, nawet jeśli są one legalne w innych regionach
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z alkoholem

Jakie są zasady?

Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, które zawierają określone treści związane z alkoholem. Obejmuje to między innymi:

 • sprzedaż online napojów alkoholowych;
 • promocję nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, m.in. przedstawianie w pozytywnym świetle nadmiernego spożywania alkoholu, upijania się i picia na czas.

Wydawcy mogą też teraz włączyć wyświetlanie reklam alkoholu za pomocą funkcji filtrowania kategorii. Jeśli nie chcesz wyświetlać na swoich stronach reklam alkoholu, nie musisz podejmować żadnych działań.

Przykłady

Przykłady*

Alkohol

Dozwolone Niedozwolone
 • Dane adresowe barów lub pubów
 • Strony promujące wydarzenia sponsorowane przez producentów alkoholu
 • Strony promujące produkty związane z marką produkującą alkohol
 • Strony, które zawierają informacje o produkcji napojów alkoholowych lub sprzedają produkty z nią związane
 • Strony, które umożliwiają bezpośredni zakup napojów alkoholowych
 • Strony promujące nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, m.in. przedstawiające w pozytywnym świetle nadmierne spożywanie alkoholu, upijanie się i picie na czas
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z tytoniem

Jakie są zasady?

Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, które promują tytoń lub wyroby z nim związane, m.in. papierosy, cygara, fajki do tytoniu i bibułki do skrętów. Należy pamiętać, że do promowania zabronionych treści zalicza się również zamieszczanie linków do stron, które nie stosują się do naszych zasad dotyczących treści związanych z tytoniem.

Przykłady

Przykłady*

Tytoń

Dozwolone Niedozwolone
 • Strony z informacjami o rzucaniu palenia
 • Strony informacyjne, które nie sprzedają produktów tytoniowych
 • Strony, których głównym celem jest sprzedaż wyrobów tytoniowych (takich jak cygara, papierosy, e-papierosy, tytoń do żucia, bibułki)

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z hazardem i grami

Reklam Google nie można umieszczać na stronach promujących hazard na pieniądze online lub jakąkolwiek grę internetową, w której pieniądze lub inne wartościowe przedmioty są wpłacane lub zastawiane w zamian za możliwość wygrania prawdziwych pieniędzy lub nagród w zależności od wyniku gry.

Przykłady:

 • internetowe kasyna i zakłady bukmacherskie,
 • internetowa sprzedaż kuponów loteryjnych lub zdrapek,
 • internetowe zakłady sportowe,
 • pośrednicy lub witryny stowarzyszone promujące hazard online.
Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z opieką zdrowotną

Jakie są zasady?

Aby zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi promowania opieki zdrowotnej i leków, Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, które zawierają pewne określone treści związane z opieką medyczną. Obejmuje to między innymi:

 • Sprzedaż online leków na receptę. Przykłady:
  • sprzedaż leków na receptę, nawet w ramach programów partnerskich;
  • apteki internetowe;
  • strony, których głównym celem jest kierowanie ruchu do aptek internetowych.
 • Sprzedaż niezatwierdzonych leków i suplementów. Przykłady:
  • wszystkie pozycje z tego otwartego wykazu zabronionych leków i suplementów (np. produkty zawierające przęśl);
  • preparaty ziołowe i suplementy diety zawierające substancję czynną lub niebezpieczne składniki;
  • produkty, których nazwy są łudząco podobne do nazw niezatwierdzonych leków, suplementów lub substancji kontrolowanych.
Przykłady

Przykłady*

Dozwolone Niedozwolone
 • Strony, które sprzedają lekarstwa dostępne bez recepty
 • Strony zawierające informacje o lekach na receptę oraz niezatwierdzonych lekach i suplementach zawierających przęśl
 • Sprzedaż leków na receptę, nawet w ramach programów partnerskich
 • Strony, których głównym celem jest kierowanie ruchu do aptek internetowych
 • Strony, które sprzedają przęśl lub jej zamienniki, takie jak efedryna
 • Wszystkie pozycje z tego niepełnego wykazu zabronionych leków i suplementów
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z hackingiem i crackingiem

Jakie są zasady?

Reklam Google nie można umieszczać na stronach, które promują jakąkolwiek formę łamania zabezpieczeń lub usuwania blokad oprogramowania. Treści związane z hackingiem i crackingiem dostarczają użytkownikom instrukcji lub urządzeń, które pozwalają na modyfikowanie oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych albo na uzyskiwanie do nich nieuprawnionego dostępu.

Przykłady

Przykłady*

Dozwolone Niedozwolone
 • Strony, które udostępniają informacje o usuwaniu blokad telefonów komórkowych
 • Informacje dotyczące ripowania płyt DVD, CD i gier oraz pobierania muzyki w formacie MP3 lub służące do tego celu oprogramowanie (jeśli nie naruszają zasad dotyczących praw autorskich, np. oferując pobieranie materiałów chronionych prawem autorskim lub kierując ruch do stron o podobnej treści)
 • Strony zawierające informacje na temat niezakodowanych kanałów satelitarnych (FTA)
 • Strony lub produkty umożliwiające nielegalny dostęp do telefonów komórkowych i innych systemów bądź urządzeń służących do komunikacji lub dostarczania treści
 • Produkty lub usługi umożliwiające obejście ochrony praw autorskich, w tym technologii zarządzania prawami cyfrowymi
 • Produkty nielegalnie dekodujące sygnał telewizji kablowej lub satelitarnej w celu uzyskania bezpłatnego dostępu
 • Strony, które pomagają użytkownikom w pobieraniu strumieniowych plików wideo, jeśli czynność ta jest zabroniona przez dostawcę treści, np. plików w serwisach YouTube i Google Video
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Strony oferujące programy wynagradzania

Jakie są zasady?

Reklam Google nie można umieszczać na stronach, które obiecują użytkownikom płatności lub premie za klikanie reklam, przeglądanie zasobów internetowych, czytanie e-maili lub za inne podobne czynności. Umieszczanie reklam Google na takich stronach może powodować nieprawidłowe zliczanie wyświetleń lub kliknięć i dlatego jest zabronione. Reklam Google nie można również umieszczać na stronach, które przekierowują ruch do takich stron, promują je lub zapewniają instrukcje implementacji takich usług.

Przykłady

Przykłady*

Dozwolone Niedozwolone
 • Strony oferujące zapłatę za wykonanie jakiejś czynności, o ile czynność ta nie obejmuje klikania reklam lub sztucznego zawyżania statystyk wyświetleń reklam (strony oferujące płatności za ankiety i badania rynku lub usługi cash back)
 • Strony typu „safelist” (dobrowolne grupy mailingowe, w których użytkownicy promują swoje witryny)
 • Strony oferujące płatności za kliknięcie
 • Strony oferujące płatności za przeglądanie stron
 • Strony oferujące rozwiązania autosurf
 • Strony oferujące usługę wyszukiwania na cele dobroczynne
 • Strony oferujące płatności za wyszukiwanie
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści wprowadzające w błąd

Jakie są zasady?

Użytkownicy nie chcą być wprowadzani w błąd przez treści przeglądane w internecie. Dlatego reklam Google nie można umieszczać na stronach, które podają nieprawdziwe informacje lub ukrywają dane wydawcy, treści lub główny cel usługi internetowej.

Understanding Policy: Misrepresentative Content

Przykłady

 

Przykłady*

Niedozwolone
 • Nakłanianie użytkowników do interakcji z treścią pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach
 • Wyłudzanie informacji na temat tożsamości użytkowników
 • Promowanie treści, produktów lub usług za pomocą fałszywych, nieuczciwych lub zwodniczych twierdzeń (np. strony, na których są podawane sposoby szybkiego wzbogacenia się)
 • Podszywanie się pod usługi Google
 • Fałszywe sugerowanie powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą
 • Kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych lub spraw o znaczeniu publicznym na użytkowników z innego kraju, jeśli wydawca zataja lub fałszuje informacje o swoim kraju pochodzenia lub inne istotne informacje o sobie
 

* Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści szokujące

Jakie są zasady?

Staramy się szanować wrażliwość naszych reklamodawców i użytkowników. Z tego powodu Google nie pozwala na umieszczanie reklam na stronach, które wyświetlają treści szokujące. Wybrane przykłady:

 • treści zawierające makabryczne, drastyczne lub odrażające opisy albo obrazy (np. krew, wnętrzności, posoka, wydzieliny seksualne, ludzkie lub zwierzęce odchody, zdjęcia z miejsc zbrodni lub wypadków);
 • treści przedstawiające przemoc (np. opisy lub zdjęcia strzelanin, wybuchów lub bombardowań, filmy z egzekucji, przemoc wobec zwierząt);
 • treści zawierające w dużych ilościach obsceniczny lub wulgarny język (przekleństwa lub wulgaryzmy).
Dodatkowe informacje

Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

 • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
 • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
 • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

 • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
 • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
 • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
 • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Moje konto zostało wyłączone:

 • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

Powrót do góry

Treści związane z bronią

Jakie są zasady?

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i poza nią, dlatego nie zezwalamy na promowanie treści związanych z bronią, które mogą prowadzić do spowodowania szkód materialnych lub obrażeń. Z tego powodu Google nie zezwala na umieszczanie reklam na stronach z poniższymi treściami związanymi z bronią:

 • Strony promujące sprzedaż broni palnej. Obejmuje to między innymi pistolety, karabiny, strzelby, broń myśliwską, działającą broń zabytkową, broń ASG, markery do paintballa, broń pneumatyczną i broń palną drukowaną na drukarkach 3D.
 • Strony promujące sprzedaż części lub elementów broni palnej, które są niezbędne do jej działania lub zwiększają jej funkcjonalność. Obejmuje to między innymi części broni ukończone w 80%, amunicję, magazynki z amunicją, tłumiki, pasy do amunicji, kolby, zestawy do konwersji broni, chwyty pistoletowe i celowniki optyczne.
 • Strony z instrukcjami montażu, ulepszania lub pozyskiwania jakiejkolwiek broni palnej, w tym jej części lub komponentów. Obejmuje to między innymi instrukcje dotyczące konstruowania broni palnej, przewodniki, oprogramowanie lub sprzęt do drukowania pistoletów lub ich części na drukarkach 3D.
 • Strony promujące sprzedaż produktów, które mogą wybuchać i stanowić zagrożenie dla osób oraz mienia. Obejmuje to między innymi materiały wybuchowe, bomby wypełnione gwoździami, bomby chemiczne, strzelające fajerwerki, sztuczne ognie i granaty.
 • Strony zawierające treści instruktażowe omawiające tworzenie, ulepszanie lub pozyskiwanie materiałów wybuchowych.
 • Strony promujące sprzedaż innej broni, której celem (we współczesnym zastosowaniu) jest wyrządzanie krzywdy przeciwnikowi w sporcie, samoobronie lub walce. Obejmuje to między innymi sprzedaż gwiazdek do rzucania, kastetów i gazu pieprzowego.
 • Strony promujące sprzedaż noży zaprojektowanych, by zapewnić przewagę podczas konfrontacji. Obejmuje to noże o zamaskowanym wyglądzie i z mechanizmami wspomagającymi otwieranie ostrza, np. noże sprężynowe, noże bojowe, laski z wbudowanym ostrzem, noże typu balisong („motylki”), noże wojskowe, sztylety i toporki bojowe.
 • Strony promujące użycie broni, by wyrządzić szkodę innym osobom.
  Dodatkowe informacje

  Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

  • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
  • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
  • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Moje konto zostało wyłączone:

  • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

  Powrót do góry

  Treści, które umożliwiają nieuczciwe zachowanie

  Jakie są zasady?

  Cenimy sobie szczerość i uczciwość, dlatego reklam Google nie można umieszczać na stronach zawierających treści, które pomagają wprowadzać w błąd innych użytkowników. Przykłady:

  • Treści promujące tworzenie fałszywych dokumentów, np. paszportów, dyplomów i akredytacji.
  • Treści promujące tworzenie fałszywych tożsamości.
  • Sprzedaż lub dystrybucja prac zaliczeniowych, pisanie prac i zdawanie egzaminów.
  • Informacje lub produkty, które ułatwiają fałszowanie wyników testów narkotykowych.
  • Treści promujące nielegalne działania.

  Podanych przykładów nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu możliwości.

  Dodatkowe informacje

  Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

  • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
  • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
  • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Moje konto zostało wyłączone:

  • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

  Powrót do góry

  Treści niezgodne z prawem

  Nie można umieszczać reklam Google na stronach zawierających treści niezgodne z prawem, promujących nielegalną działalność lub naruszających prawa innych osób.

  Podróbki produktów

  Wydawcy AdSense nie mogą wyświetlać reklam Google na stronach internetowych, które sprzedają podrobione towary lub promują ich sprzedaż. Podróbki produktów mają znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

  Czynności seksualne, które są związane z osobami niepełnoletnimi, wykonywane pod przymusem lub nielegalne

  Google AdSense stanowczo zabrania zarabiania na materiałach wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub pedofilią. Google zawsze dokłada wszelkich starań w walce z wykorzystaniem seksualnym dzieci w internecie i zdecydowanie wspiera bezpieczeństwo rodziny w internecie.

  Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci definiuje się jako obrazy przedstawiające osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) uczestniczące w czynności o charakterze seksualnym, jak stosunek płciowy, seks oralny lub masturbacja, jak również lubieżne przedstawienie narządów płciowych (zakrytych lub odkrytych). Ta definicja obejmuje fotografie, filmy, filmy rysunkowe, rysunki, obrazy i rzeźby. Obraz może przedstawiać prawdziwe dziecko; może to być także obraz wygenerowany komputerowo, przekształcony, zestawiony z kilku obrazów lub w inny sposób zmodyfikowany tak, by przedstawiać osobę wyglądającą jak dziecko (np. w programie Photoshop). Obejmuje to też nakłanianie niepełnoletnich do czynności seksualnych.

  Pedofilia odnosi się do wszelkich treści i materiałów (zdjęć, tekstów, filmów itp.) pozytywnie przedstawiających lub opisujących pociąg seksualny ze strony osób dorosłych do osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia).

  Dodatkowe informacje

  Przesłano mi ostrzeżenie w związku z naruszeniem zasad w mojej witrynie:

  • Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, by dowiedzieć się więcej o problemach wykrytych w Twojej witrynie. Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense.
  • Po wprowadzeniu w witrynie zmian rozwiązujących problem nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli nie wprowadzisz na stronie zmian zapewniających jej zgodność z zasadami, przestaniemy wyświetlać na niej reklamy.
  • Pamiętaj, że dostarczona strona to tylko przykład i trzeba przejrzeć całą witrynę, aby sprawdzić, czy ten sam problem nie powtarza się także na innych stronach.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało ograniczone lub wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny ograniczenia lub wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian na stronie odnieś się do informacji zawartych w powiadomieniu o naruszeniu zasad, z których dowiesz się, jak zgłosić stronę do ponownego sprawdzenia.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Wyświetlanie reklam w mojej witrynie zostało wyłączone:

  • Wszystkie powiadomienia o naruszeniu zasad wysyłamy pocztą elektroniczną. Znajdziesz je również na swoim koncie AdSense. Przeczytaj uważnie powiadomienie i skorzystaj z Centrum pomocy, w którym szczegółowo wyjaśniamy przyczyny wstrzymania wyświetlania reklam.
  • Przy wprowadzaniu zmian w witrynie pamiętaj, że w powiadomieniu podaliśmy tylko przykładowy URL. Przed zgłoszeniem strony do ponownego sprawdzenia stanowczo zalecamy przejrzenie treści całej witryny i sprawdzenie, czy jest zgodna z zasadami.
  • Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w witrynie możesz poprosić o jej ponowne sprawdzenie. W tym celu wypełnij ten formularz.
  • Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

  Moje konto zostało wyłączone:

  • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach wyłączenia konta i poznać dalsze instrukcje, kliknij tutaj.

  Powrót do góry

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?