Obsahové zásady

Zakázaný obsah

Další informace o obsahových zásadách AdSense

Konkrétní zásady zobrazíte kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů.

Jen pro dospělé
Témata pro dospělé v rodinném obsahu
Nebezpečný nebo hanlivý obsah
Obsah týkající se drog včetně víkendových
Obsah související s alkoholem
Obsah související s tabákovými výrobky
Obsah související s hazardními hrami a příbuznými tématy
Obsah související se zdravotní péčí
Obsah související s počítačovou kriminalitou
Stránky nabízející kompenzační programy
Zkreslující a zavádějící obsah
Šokující obsah
Obsah související se zbraněmi
Obsah umožňující nečestné chování
Nezákonný obsah
Pokud jste narazili na stránku porušující programové zásady AdSense, nahlaste nám to zde.

Obsah jen pro dospělé

Jaké platí zásady?

Reklamy Google nesmí být umístěny na stránkách s pornografií nebo jiným obsahem pouze pro dospělé. Není také dovoleno umísťovat vyhledávací pole služby AdSense pro vyhledávání (AFS) na stránky s obsahem jen pro dospělé.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Témata pro dospělé v rodinném obsahu

Jaké platí zásady?

Reklamy Google se nesmí umisťovat na weby ani do služeb, které působí jako obecně vhodné, ale obsahují motivy určené pouze pro dospělé (včetně témat týkajících se sexu, obsahujících násilí nebo vulgaritu a jiných obecně nevhodných hrubých zpodobnění dětí nebo populárních dětských postav).

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

I když pevně věříme ve svobodu projevu, zpeněžování nebezpečného nebo hanlivého obsahu nepovolujeme. Reklamy Google se proto nesmějí umísťovat na stránky, jejichž obsah:

 • ohrožuje nebo obhajuje fyzické či psychické ubližování sobě nebo jiným lidem,
 • obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí,
 • podněcuje nenávist, propaguje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Příklady:

 • vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu,
 • obhajování sebevraždy, anorexie či jiného sebepoškozování,
 • obsah, který propaguje nebo obhajuje škodlivá zdravotní nebo lékařská tvrzení a praktiky,
 • obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování,
 • obsah propagující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací,
 • obsah přesvědčující ostatní, že určitá osoba nebo skupina je nelidská, méněcenná, nebo zasluhující nenávist na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací,
 • obsah propagující nenávistné skupiny nebo jejich výzbroj či vybavení,
 • obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování,
 • obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo za účelem jejich podpory nebo obsah, který podněcuje k teroristickým činům (včetně náboru) nebo oslavuje teroristické útoky.
Understanding Policy: Dangerous or Derogatory content
Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah týkající se drog včetně víkendových

Jaké platí zásady?

Chceme lidem zajistit bezpečí na internetu i mimo něj. Proto nepovolujeme propagaci některých výrobků nebo služeb, které způsobují poškození, újmu nebo zranění. Z toho důvodu je zakázáno vkládat reklamy Google na stránky, které prodávají nebo propagují drogy či víkendové drogy nebo šíří obsah, který s nimi souvisí. Patří sem mimo jiné:

 • Propagace látek, které jsou z rekreačních důvodů používány k pozměnění psychického stavu nebo jinak navozují pocit opojení. Příklady:
  • kokain, pervitin, heroin, marihuana, náhražky kokainu, mefedron, legální látky způsobující změněné stavy vědomí
 • Produkty nebo služby nabízené k užívání víkendových drog. Příklady:
  • dýmky, bongy, coffee shopy
 • Obsah s pokyny k výrobě, nákupu nebo užívání víkendových drog. Příklady:
  • fóra sloužící k výměně tipů nebo doporučení týkajících se užívání drog

Za propagaci zakázaného obsahu se pokládá i odkazování na obsah, který nesplňuje naše zásady týkající se obsahu souvisejícího s drogami a víkendovými drogami.

Příklady

Příklady*

Přijatelné Nepřijatelné
 • Stránky, které propagují léčbu závislostí na drogách nebo alkoholu.
 • Informační stránky o historii některé z víkendových drog (např. opiové války).
 • Prodej nebo propagace nelegálních drog a potřeb pro jejich používání. Poznámka: Drogy nelegální podle federálních zákonů USA jsou nepřijatelné i v případě, že jsou legální kdekoli jinde.
 

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související s alkoholem

Jaké platí zásady?

Reklamy Google je zakázáno vkládat na stránky s určitým obsahem souvisejícím s alkoholem, včetně:

 • prodeje alkoholických nápojů po internetu,
 • propagace nezodpovědné konzumace alkoholu, včetně zobrazování nadměrného a nestřídmého pití či závodů v pití v pozitivním světle.

Majitelé stránek mají nyní navíc prostřednictvím funkce filtrování kategorií možnost přihlásit se k zobrazování reklam na alkohol. Pokud si na svých stránkách nepřejete zobrazovat reklamy na alkohol, nemusíte nic dělat.

Příklady

Příklady*

Alkohol

Přijatelné Nepřijatelné
 • Adresáře barů a restaurací.
 • Stránky propagující akce sponzorované výrobci alkoholu.
 • Stránky propagující zboží značek výrobců alkoholu.
 • Stránky, které obsahují informace nebo prodávají výrobky související s výrobou alkoholických nápojů.
 • Stránky, na kterých lze přímo zakoupit alkoholické nápoje.
 • Stránky propagující nezodpovědnou konzumaci alkoholu, včetně zobrazování nadměrného a nestřídmého pití či závodů v pití v pozitivním světle.
 

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související s tabákovými výrobky

Jaké platí zásady?

Reklamy Google je zakázáno vkládat na stránky, které propagují tabák a tabákové výrobky, včetně cigaret, doutníků, dýmek a cigaretových papírků. Za propagaci zakázaného obsahu se pokládá i odkazování na stránky, které nesplňují naše obsahové zásady týkající se tabáku.

Příklady

Příklady*

Tabák

Přijatelné Nepřijatelné
 • Informační stránky týkající se odvykání kouření.
 • Informační stránky, které neprodávají tabákové výrobky.
 • Stránky, jejichž hlavním zaměřením je prodej tabákových výrobků (doutníků, cigaret, elektronických cigaret, žvýkacího tabáku nebo cigaretových papírků).

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související s hazardními hrami a příbuznými tématy

Reklamy Google se nesmí umisťovat na stránky s takovým obsahem, který propaguje internetové hazardní hry o skutečné peníze či jakoukoli internetovou hru, v jejímž rámci se platí či dávají zástavou peníze nebo jiné cennosti výměnou za příležitost k výhře peněz či věcných cen na základě výsledku hry.

Příklady:

 • internetová kasina či bookmakeři,
 • internetový prodej losů či stíracích losů,
 • internetové sportovní sázení,
 • stránky webových agregátorů či spřízněných subjektů propagující weby s hazardními hrami.
Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související se zdravotní péčí

Jaké platí zásady?

Z důvodu dodržování místních zákonů a předpisů v oblasti léků a zdravotní péče je zakázáno vkládat reklamy Google na stránky s některými typy obsahu souvisejícího se zdravotní péčí. Patří sem mimo jiné:

 • Prodej léků na předpis online. Příklady:
  • prodej léků na předpis, včetně prodeje prostřednictvím partnerských programů,
  • internetové lékárny,
  • stránky, jejichž hlavním cílem je směrování provozu do internetových lékáren.
 • Prodej neschválených léčiv a doplňků. Příklady:
  • všechny položky v tomto seznamu zakázaných léčiv a doplňků stravy (např. produkty obsahující rostlinu chvojník neboli ephedra),
  • bylinné přípravky a výživové doplňky s aktivními farmaceutickými nebo nebezpečnými složkami,
  • výrobky s matoucími názvy, které připomínají neschválená léčiva, doplňky stravy či regulované látky.
Příklady

Příklady*

Přijatelné Nepřijatelné
 • Stránky prodávající volně prodejné léky.
 • Informační stránky o lécích na předpis, neschválených lécích a doplňcích obsahujících chvojník (ephedru).
 • Prodej léků na předpis, i když jsou součástí partnerských programů.
 • Stránky, jejichž hlavním cílem je směrování provozu do internetových lékáren.
 • Stránky, které prodávají výtažky z rostliny chvojník nebo jejich alternativy, jako je efedrin.
 • Všechny položky v tomto seznamu zakázaných léčiv a doplňků stravy (který není vyčerpávající).
 

* Výčet obsahuje pouze některé příklady a nemusí být úplný.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související s počítačovou kriminalitou

Jaké platí zásady?

Reklamy Google je zakázáno umísťovat na stránky propagující jakoukoli formu počítačové kriminality. Obsah související s počítačovou kriminalitou je obsah, který uvádí postupy nebo nástroje, s jejichž pomocí lze ilegálně používat software nebo získat nepovolaný přístup k serverům nebo webovým stránkám.

Příklady

Příklady*

Přijatelné Nepřijatelné
 • Stránky poskytující informace o odblokování mobilních telefonů.
 • Informace nebo software určený k odstraňování ochrany disků DVD, CD, her nebo stažených souborů MP3. Weby nesmí porušovat naše zásady týkající se autorských práv a umožňovat stažení obsahu chráněného autorskými právy ani přesměrovávat provoz na podobné stránky.
 • Stránky poskytující informace o příjmu bezplatných satelitních kanálů.
 • Stránky či produkty, které umožňují nezákonný přístup do mobilních telefonů a jiných komunikačních médií nebo do systémů a zařízení pro zobrazování obsahu.
 • Výrobky nebo služby, které obcházejí ochranu autorských práv, včetně technologií pro řízení digitálních práv.
 • Produkty, které ilegálně dekódují kabelové nebo satelitní signály za účelem získání služeb bez placení.
 • Stránky, které umožňují uživatelům stahování streamovaných videí, pokud to jejich poskytovatel zakazuje (například videa na serverech YouTube nebo Videa Google).
 

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Stránky nabízející kompenzační programy

Jaké platí zásady?

Reklamy Google je zakázáno vkládat na stránky, které uživatelům slibují platby či jiné motivační pobídky, pokud kliknou na reklamy, projdou web, přečtou si určité e-maily nebo vykonají další podobné činnosti. Umístění reklam Google na takové stránky může vést k neplatným zobrazením nebo kliknutím, a proto je zakázáno. Stejně tak je zakázáno vkládat reklamy Google na stránky, jejichž hlavním účelem je poskytovat či propagovat návody k používání takových služeb nebo k těmto návodům přesměrovávat provoz.

Příklady

Příklady*

Přijatelné Nepřijatelné
 • Stránky, které uživatelům platí za provedení akce, pokud tato akce nezahrnuje klikání na reklamu nebo umělé zvyšování počtu zobrazení reklamy (weby s placenými průzkumy, weby se zpětnou platbou).
 • Stránky typu safelist (skupiny vyžadující přihlášení, kde uživatelé propagují své stránky prostřednictvím e-mailu).
 • Stránky s platbou za proklik.
 • Stránky s platbou za procházení.
 • Stránky s automatickým procházením.
 • Stránky s „vyhledáváním pro charitativní účely“.
 • Stránky s platbou za vyhledávání.
 

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Zkreslující a zavádějící obsah

Jaké platí zásady?

Uživatelé si nepřejí být klamáni obsahem, kterému jsou na internetu vystaveni. Proto je zakázáno vkládat reklamy Google na stránky, které zkresleně či chybně uvádějí nebo zatajují informace o vás, vašem obsahu nebo primárním účelu vaší webové služby.

Understanding Policy: Misrepresentative Content

Příklady

 

Příklady*

Nepřijatelné
 • podněcování uživatelů k interakci s obsahem pod falešnými či nejasnými záminkami,
 • phishing (podvodný sběr) uživatelských informací,
 • propagace obsahu, produktů či služeb pomocí nepravdivých, nepoctivých nebo klamavých tvrzení (např. projekty slibující rychlé zbohatnutí),
 • stránky předstírající, že jsou službami společnosti Google,
 • uvádění klamných informací o vztazích s jinou osobou, organizací, produktem nebo službou,
 • směrování obsahu o politice, sociálních otázkách a záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné než vaší zemi, pokud zamlčíte nebo nepravdivě uvedete zemi svého původu a další podstatné informace o vás.
 

* Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Šokující obsah

Jaké platí zásady?

Chceme být citliví vůči našim inzerentům a uživatelům. Z tohoto důvodu nelze reklamy Google umisťovat na stránky, které obsahují šokující obsah. Patří sem (mimo jiné):

 • obsah zahrnující hrůzné, názorné či nechutné popisy nebo snímky (např. krev, vnitřnosti, krveprolití, sexuální tekutiny, lidské či zvířecí výkaly, fotografie místa činu nebo nehod),
 • obsah znázorňující násilí (např. popisy nebo snímky střelby, explozí či bombových útoků, videa poprav, násilné činy na zvířatech),
 • obsah s velmi obscénními nebo vulgárními výrazy (klení či nadávky).
Další informace

Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

 • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
 • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
 • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
 • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

 • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
 • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
 • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Další informace získáte kliknutím sem.

Můj účet byl deaktivován:

 • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

Zpět na začátek

Obsah související se zbraněmi

Jaké platí zásady?

Chceme pomoci zajistit lidem bezpečí na internetu i mimo něj a nepovolujeme propagaci obsahu souvisejícího se zbraněmi, který by mohl vést k poškození, újmě nebo zranění. Z tohoto důvodu se reklamy Google nesmějí umísťovat na stránky s následujícím obsahem souvisejícím se zbraněmi:

 • Stránky propagující prodej střelných zbraní. To zahrnuje (mimo jiné) ruční zbraně, pušky, brokovnice, lovecké zbraně, funkční starožitné zbraně, airsoftové zbraně, paintballové zbraně, kuličkové zbraně, zbraně vytisknuté na 3D tiskárně.
 • Stránky propagující prodej součástí a komponent souvisejících se střelnými zbraněmi, které jsou důležité pro jejich funkčnost nebo ji vylepšují. To zahrnuje (mimo jiné) součásti střelných zbraní dokončené z 80 %, náboje, držáky na náboje, tlumiče, nábojové pásy, pažby, konverzní sady, rukojeti, dalekohledy a hledí.
 • Stránky obsahující pokyny k montáži, vylepšení nebo pořízení jakýchkoli střelných zbraní včetně jejich součástí a komponent. To zahrnuje (mimo jiné) pokyny k výrobě střelných zbraní, návody, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo zbraňových součástí.
 • Stránky propagující prodej produktů, které jsou určeny k výbuchu a mohou způsobit zranění lidem nebo škody na majetku v okolí. To zahrnuje (mimo jiné) výbušniny, hřebíkové bomby, chemické bomby, jakoukoli výbušnou pyrotechniku, petardy a granáty.
 • Stránky s návodným obsahem zabývajícím se montáží, vylepšováním či pořizováním výbušnin.
 • Stránky propagující prodej dalších zbraní určených (v dnešní době) ke zranění protivníka při sportu, sebeobraně nebo souboji. To zahrnuje (mimo jiné) prodej vrhacích hvězdic, ručních boxerů nebo pepřových sprejů.
 • Stránky propagující prodej nožů určených k tomu, aby představovaly výhodu v konfrontaci. To zahrnuje (mimo jiné) nože ve skrytém provedení nebo využívající automatických otvíracích mechanismů, jako jsou vystřelovací nože, bojové nože, nože ukryté v holích, motýlkové nože, vojenské nože, tlačné dýky, vrhací sekery.
 • Stránky propagující využívání zbraní ke způsobení újmy někomu jinému.
  Další informace

  Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

  • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
  • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
  • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
  • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
  • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
  • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Můj účet byl deaktivován:

  • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

  Zpět na začátek

  Obsah umožňující nečestné chování

  Jaké platí zásady?

  Vážíme si poctivosti a čestnosti, a proto nepovolujeme umisťování reklam Google na stránky, jejichž obsah pomáhá uživatelům klamat jiné lidi. Příklady:

  • Obsah, který propaguje padělání dokumentů, např. pasů, diplomů nebo akreditací.
  • Obsah, který propaguje vytváření falešné nebo pozměněné identity.
  • Prodej nebo distribuce semestrálních prací, služby nabízející sepisování školních prací nebo absolvování zkoušek.
  • Informace nebo produkty poskytované za účelem oklamání testů na přítomnost drog.
  • Obsah, který propaguje podvodnou činnost.

  Upozorňujeme, že jde pouze o příklady. Výčty nemusí být vyčerpávající.

  Další informace

  Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

  • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
  • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
  • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
  • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
  • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
  • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Můj účet byl deaktivován:

  • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

  Zpět na začátek

  Nezákonný obsah

  Reklamy Google nesmí být vkládány na žádné stránky, jejichž obsah je nezákonný, nezákonné aktivity propaguje nebo porušuje práva jiných osob.

  Padělané zboží

  Majitelé stránek ve službě AdSense nesmí reklamy Google zobrazovat na webových stránkách, které nabízejí k prodeji padělané zboží nebo jeho prodej propagují. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

  Sex s nezletilými, sex s prvkem nedobrovolnosti či nezákonné sexuální praktiky

  Program Google AdSense v žádném případě nepovoluje zpeněžování obsahu souvisejícího se zobrazováním sexuálního zneužívání dětí či s pedofilií. Společnost Google vždy stála v čele boje proti zneužívání dětí na internetu a je důsledným zastáncem bezpečnosti dětí na internetu.

  Zákony Spojených států definují dětskou pornografii jako zobrazování nezletilých osob (tj. osob mladších 18 let) při sexuálních praktikách, např. při pohlavním styku, orálním sexu nebo masturbaci, stejně jako obscénní zobrazování jejich genitálií (zahalených i nezahalených). Tato definice se vztahuje i na fotografie, videa, komiksy, kresby, obrazy a plastiky. Na obrázku může být skutečné dítě, počítačem generovaný obrázek, obrázek upravený pomocí morfingu, složený či jinak upravený obrázek, který vypadá jako dítě (např. vytvořený v grafickém programu). Patří sem i požadování sexu po nezletilých, označované také jako „naléhání“ nebo „svádění“.

  Pedofilie je jakýkoli obsah či chování (obrázky, texty, videa atd.) znázorňující, vybízející či propagující sexuální náklonnost dospělých k nezletilým osobám (tj. k osobám mladším 18 let).

  Další informace

  Můj web obdržel upozornění na porušení zásad:

  • Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde získáte další informace k problémům zaznamenaným na vašem webu. Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense.
  • Jakmile provedete změny nezbytné k vyřešení problému (problémů) na vašem webu, není již žádná další akce nutná. Pokud váš web neopravíte tak, aby byl v souladu se zásadami, bude zobrazování reklam na tomto webu deaktivováno.
  • Uvedený příklad stránky je pouze ukázka – je třeba zkontrolovat celý web a ujistit se, že se stejný problém nevyskytuje ještě na dalších stránkách.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo omezeno nebo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde se dozvíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce omezeno nebo deaktivováno.
  • Po provedení příslušných změn na vaší webové stránce zjistěte v oznámení o porušení zásad, jak požádat o opětovnou kontrolu stránky.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Zobrazování reklam na mé webové stránce bylo deaktivováno:

  • Všechna oznámení o porušení zásad jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a jsou k dispozici v účtu AdSense. Pečlivě prosím zkontrolujte oznámení, které jste obdrželi, a navštivte centrum nápovědy, kde zjistíte, proč přesně bylo zobrazování reklam na vaší webové stránce deaktivováno.
  • Při provádění změn na vašem webu nezapomeňte na to, že adresa URL uvedená v oznámení o porušení zásad je jen příklad. Vřele doporučujeme, abyste před odesláním žádosti o opětovnou kontrolu zkontrolovali obsah celého vašeho webu, jestli je v souladu se zásadami.
  • Po provedení potřebných změn na webu můžete požádat o jeho opětovnou kontrolu prostřednictvím tohoto formuláře.
  • Další informace získáte kliknutím sem.

  Můj účet byl deaktivován:

  • Další informace o důvodu deaktivace účtu a dalším postupu naleznete zde.

  Zpět na začátek

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?