Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Zasady

Zasady Google dotyczące wydawców

(23 marca 2022 r.) Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymamy możliwość zarabiania na treściach przedstawiających, negujących lub pochwalających wojnę.

(10 marca 2022 roku) Ze względu na niedawne zawieszenie systemów reklamowych Google w Rosji wstrzymamy tworzenie nowych rosyjskich kont w usługach AdSense, AdMob i Google Ad Manager. Wstrzymamy też na całym świecie reklamy w usługach i sieciach Google pochodzące od reklamodawców z siedzibą w Rosji.

(3 marca 2022 r.) Z powodu wojny w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy możliwość wyświetlania reklam użytkownikom w Rosji.

(26 lutego 2022 r.) Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymujemy możliwość generowania przychodu w Google przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej.

Będziemy dalej monitorować sytuację i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie zmiany.

Jesteśmy w trakcie konsolidacji wszystkich Zasad Google dotyczących wydawców i Ograniczeń Google dotyczących wydawców. Przenosimy je do nowego Centrum pomocy dotyczącej zasad dla wydawców. Na razie możesz nadal zapoznać się ze wszystkimi zasadami w Centrum pomocy AdMob, AdSense i Ad Managera.

Jeśli generujesz przychody z treści za pomocą kodu reklam Google, musisz przestrzegać opisanych poniżej zasad. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zablokowanie wyświetlania reklam Google obok Twoich treści lub zawieszenie bądź zamknięcie konta.

Te zasady obowiązują niezależnie od wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Google pomaga zapewnić możliwość swobodnego i otwartego korzystania z internetu, ułatwiając wydawcom zarabianie na treściach, a reklamodawcom docieranie do potencjalnych klientów i oferowanie im przydatnych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani. Utrzymanie zaufania do ekosystemu reklam wymaga ustanowienia ograniczeń dotyczących treści, na których można zarabiać.

Zasady Google dotyczące wydawców dzielą się na te kategorie:

Więcej informacji o często używanych określeniach związanych z zasadami i ich znaczeniu znajdziesz w słowniczku

Polityka treści

Treści niezgodne z prawem

Nie zezwalamy na treści, które:

 • są niezgodne z prawem, promują nielegalne działania lub naruszają prawa innych osób.

 Więcej informacji o treściach niezgodnych z prawem

Nadużycie własności intelektualnej

Nie zezwalamy na treści, które:

 • naruszają prawa autorskie. Naszą zasadą jest reagowanie na zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). W takiej sytuacji wydawca może złożyć roszczenie wzajemne za pomocą tego formularza;
 • sprzedają lub promują sprzedaż podróbek produktów. Podróbki mają znak towarowy lub logo, które są identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby.

Więcej informacji o nadużyciu własności intelektualnej

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Nie zezwalamy na treści, które:

 • nawołują do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promują ich dyskryminację lub ubliżają im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;

  Przykłady: promowanie grup szerzących nienawiść lub akcesoriów dla tych grup; dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

 • mają na celu nękanie, zastraszanie lub dokuczanie konkretnej osobie lub grupie osób;

  Przykłady: wskazywanie danej osoby jako celu znęcania się lub nękania; sugerowanie, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami albo że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

 • zawierają groźby lub nawołują do fizycznego lub psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób;

  Przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub osoby je popierające albo przez międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków bądź wspierające te organizacje, treści pochwalające ataki terrorystyczne i nawołujące do aktów terroru (w tym materiały rekrutacyjne) oraz treści rozsławiające ataki organizacji terrorystycznych lub działania międzynarodowych organizacji zajmujących się przemytem narkotyków

 • mają na celu wykorzystywanie innych osób za pomocą wymuszeń.

  Przykłady: uciążliwe zasady usuwania treści, rozpowszechnianie treści pornograficznych umotywowane zemstą, szantaż

Więcej informacji o treściach niebezpiecznych i obraźliwych

Okrucieństwo wobec zwierząt

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt;

  Przykłady: promowanie okrucieństwa wobec zwierząt dla rozrywki, np. walki kogutów lub psów.

 • promują sprzedaż produktów pozyskiwanych z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

  Przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skóry tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Więcej informacji o okrucieństwie wobec zwierząt

Treści wprowadzające w błąd

Przedstawianie nieprawdziwych informacji

Nie zezwalamy na treści, które:

 • podają nieprawdziwe informacje lub ukrywają informacje dotyczące wydawcy, twórcy treści, głównego celu treści lub samych treści;
 • fałszywie sugerują powiązania z inną osobą, organizacją, produktem lub usługą.

  Przykłady: podszywanie się pod produkty i usługi Google, niewłaściwe używanie logo firm

 Więcej informacji o przedstawianiu nieprawdziwych informacji

Nierzetelne i szkodliwe deklaracje

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach;

  Przykłady: informacje o procedurach głosowania, możliwości startowania w wyborach ze względu na wiek lub miejsce urodzenia kandydata; informacje o wynikach wyborów lub o udziale w spisach sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi

 • promują szkodliwe twierdzenia dotyczące zdrowia lub dotyczą obecnego kryzysu zdrowotnego i są sprzeczne z konsensusem naukowym.

  Przykłady: promowanie postawy antyszczepionkowej, zaprzeczanie istnieniu schorzeń, takich jak AIDS lub COVID-19, terapia zmieniająca orientację seksualną

 • są sprzeczne z konsensusem naukowym dotyczącym zmian klimatycznych.

 Więcej informacji o nierzetelnych i szkodliwych deklaracjach

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na:

 • nakłanianie użytkowników do interakcji z treścią pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach;
 • próby kradzieży danych osobowych lub nakłanianie użytkowników do ujawnienia danych osobowych;

  Przykład: inżynieria społeczna, np. wyłudzanie informacji (phishing)

 • promowanie treści, produktów lub usług za pomocą fałszywych, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd twierdzeń;

  Przykład: programy szybkiego bogacenia się

 • współpracę z innymi witrynami i kontami oraz przedstawianie nieprawdziwych informacji i ukrywanie informacji na temat swojej tożsamości lub innych istotnych informacji o sobie, w przypadku gdy treści odnoszą się do polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej;

 • kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych lub spraw o znaczeniu publicznym na użytkowników z innego kraju, jeśli wydawca zataja albo fałszuje informacje o swoim kraju pochodzenia lub inne istotne informacje o sobie.

 Więcej informacji o działaniach wprowadzających w błąd

Zmanipulowane treści

Nie zezwalamy na treści, które:

 • mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej;

 Więcej informacji o zmanipulowanych treściach

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Nie zezwalamy na treści, które:

 • pomagają użytkownikom wprowadzać innych w błąd.

  Przykłady: tworzenie fałszywych dokumentów, takich jak paszporty, dyplomy lub akredytacje; sprzedaż lub dystrybucja prac pisemnych albo podchodzenie do egzaminu za inną osobę w zamian za wynagrodzenie; informacje lub produkty do fałszowania wyników testów narkotykowych

 • promują jakiekolwiek formy hackingu lub crackingu bądź dostarczają użytkownikom instrukcje, sprzęt albo oprogramowanie, które pozwalają na modyfikowanie sprzętu, oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych albo na uzyskiwanie do nich nieuprawnionego dostępu.

  Przykłady: strony lub produkty umożliwiające nielegalny dostęp do telefonów komórkowych oraz innych systemów albo urządzeń do komunikacji bądź dostarczania treści; produkty lub usługi umożliwiające obejście zabezpieczeń związanych z prawami autorskimi, w tym obejście technologii zarządzania prawami cyfrowymi; produkty nielegalnie dekodujące sygnały kablowe albo satelitarne w celu uzyskania bezpłatnych usług; strony, które ułatwiają lub umożliwiają pobieranie filmów przesyłanych strumieniowo w przypadku, gdy nie zezwala na to dostawca treści

 • umożliwiają użytkownikowi śledzenie lub monitorowanie innej osoby albo jej działań bez zgody tej osoby lub reklamują produkty i usługi, które na to pozwalają.

  Przykłady: programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania innej osoby; urządzenia GPS lub aplikacje śledzące w tej technologii przeznaczone do szpiegowania albo śledzenia osób bez ich zgody; reklamowanie sprzętu do monitoringu (np. aparatów fotograficznych lub kamer, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania

  Te zasady nie dotyczą a) prywatnych usług detektywistycznych ani b) produktów i usług służących do lokalizowania niepełnoletnich dzieci i monitorowania ich działań przez ich rodziców.

 Więcej informacji o umożliwianiu nieuczciwego postępowania

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na treści, które:

 • zawierają tekst, obrazy, dźwięki, filmy lub gry o wyraźnym charakterze seksualnym;

  Przykłady: czynności seksualne, takie jak seks genitalny, analny lub oralny; masturbacja; pornografia rysunkowa lub hentai; sugestywne prezentowanie nagości

 • przedstawiają czynności seksualne z udziałem osób, które nie wyraziły na to zgody, symulowane lub rzeczywiste;

  Przykłady: gwałt, kazirodztwo, zoofilia, nekrofilia, filmy pornograficzne przedstawiające sceny rzekomo autentycznych gwałtów, tortur lub zabójstw, pornografia z lolitami lub nastolatkami, randki z osobami niepełnoletnimi

 • promują tworzenie lub dystrybucję treści zmodyfikowanych lub wygenerowanych w taki sposób, aby miały charakter jednoznacznie seksualny bądź zawierały nagość.

  Przykłady: witryna lub aplikacja deklarująca, że umożliwia generowanie pornografii typu deepfake, instrukcje tworzenia pornografii typu deepfake, polecanie lub porównywanie usług związanych z pornografią typu deepfake

    Więcej informacji na temat treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Oferowanie usług seksualnych za opłatą

Nie zezwalamy na treści, które:

 • mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za wynagrodzenie.

  Przykłady: prostytucja; usługi towarzyskie i escort; masaż intymny oraz pieszczoty intymne; sponsoring lub inne układy seksualne, w których jedna z osób oczekuje, że druga będzie przekazywać jej pieniądze, prezenty, zapewniać pomoc finansową, mentoring lub inne cenne korzyści, tak jak w przypadku tzw. sugardatingu

     Więcej informacji o oferowaniu usług seksualnych za opłatą

Międzynarodowe usługi matrymonialne

Nie zezwalamy na treści, które:

 • ułatwiają zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

  Przykłady: korespondencyjny wybór partnerów, międzynarodowe agencje matrymonialne, wycieczki w celu poznania partnera

      Więcej informacji o międzynarodowych usługach matrymonialnych

Tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Nie zezwalamy na treści, które:

 • wydają się odpowiednie dla całej rodziny, ale zawierają tematykę tylko dla dorosłych, w tym seks lub przemoc, albo przedstawiają dzieci lub popularne postacie dziecięce w sposób nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców.

       Więcej informacji o tematyce tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny

Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Nie zezwalamy na treści, które:

 • promują seksualne wykorzystywanie nieletnich; zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
 • narażają dzieci na niebezpieczeństwo, w tym między innymi promują:
  • uwodzenie dzieci („child grooming”), na przykład zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
  • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący nie dysponuje takimi zdjęciami);
  • seksualizację dzieci (np. treści przedstawiające, zachęcające lub promujące wykorzystywanie seksualne lub molestowanie dzieci);
  • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Podejmiemy stosowne działania obejmujące m.in. zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) i usunięcie kont. Jeśli uważasz, że dziecko może zostać wykorzystane lub paść ofiarą handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych przestępstw, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli masz podejrzenia, że dziecku coś grozi w związku z naszymi usługami, możesz zgłosić to Google.

        Więcej informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i naruszaniu ich praw


Zasady dotyczące zachowania

Nieuczciwe deklaracje

Informacje, które wydawcy podają, aby uzyskać możliwość korzystania z systemów reklamowych Google lub interakcji z nimi:

 • muszą być adekwatne merytorycznie i kompletne, bez zwodniczych pominięć;
 • nie mogą być sformułowane w sposób mylący ani wprowadzający w błąd.

  Przykłady: dane osobowe lub szczegóły płatności podane przez wydawcę są niekompletne, przesłonięte lub błędne. Informacje podane o witrynie (np. w pliku ads.txt) lub aplikacji (np. w pliku app-ads.txt) wydawcy są błędne. Żądania reklamy, które zawierają częściowe lub błędne adresy URL bądź identyfikatory aplikacji.

               Więcej informacji o nieuczciwych deklaracjach

Reklamy zakłócające działanie witryny lub aplikacji

Reklamy wyświetlane przez Google zakłócają treści lub interakcje użytkowników

Nie zezwalamy na reklamy wyświetlane przez Google, które:

 • nakładają się na elementy nawigacyjne lub inne składniki interfejsu albo przylegają do nich, mogąc wywoływać niezamierzone interakcje z reklamami;
 • poważnie zakłócają korzystanie z treści, m.in. nakładając się na nie lub wypychając je poza widoczna część ekranu;
 • wyświetlają się na ekranie, z którego nie ma innego wyjścia niż kliknięcie reklamy.

               Więcej informacji o reklamach zakłócających działanie witryny lub aplikacji

Wartość zasobów reklamowych

Reklamy wyświetlane przez Google na ekranach, które nie zawierają treści wydawcy

Reklamy wyświetlane przez Google są niedozwolone na ekranach:

 • bez treści dodanych przez wydawcę lub zawierających treści o niskiej wartości,
 • pozostających w budowie,
 • służących do wyświetlania alertów, nawigacji lub innych celów pomocniczych.

Więcej informacji o reklamach wyświetlanych przez Google na ekranach, które nie zawierają treści wydawcy

Reklamy niezwiązane z kontekstem

Reklamy wyświetlane przez Google są niedozwolone:

 • w aplikacjach lub na stronach internetowych działających w tle;
 • gdy pojawiają się poza widoczną częścią ekranu;
 • gdy oczekuje się, że uwagę użytkownika będzie przyciągać coś innego niż ekran, na którym wyświetla się reklama.

Dla użytkownika musi być jasne, z którymi treściami wydawcy powiązana jest reklama.

Więcej informacji o reklamach związanych z kontekstem

Reklamy wyświetlane przez Google na ekranach z powielonymi treściami

Reklamy wyświetlane przez Google są niedozwolone na ekranach:

 • zawierających treści umieszczone lub skopiowane z innych źródeł bez dodatkowego komentarza, selekcji lub innych działań wzbogacających te materiały.

Musisz też przestrzegać naszych zasad dotyczących nadużyć związanych z własnością intelektualną.

Więcej informacji o reklamach wyświetlanych przez Google na ekranach z powielonymi treściami

Więcej reklam i innych płatnych materiałów promocyjnych niż treści od wydawcy

Reklamy wyświetlane przez Google są niedozwolone na ekranach:

 • na których reklam i innych płatnych materiałów promocyjnych jest więcej niż treści od wydawcy.

Więcej informacji o sytuacji, gdy reklam i innych płatnych materiałów promocyjnych jest więcej niż treści od wydawcy

 

 Nieobsługiwane języki

Nie zezwalamy na treści, które:

Więcej informacji o nieobsługiwanych językach

 

 


Zasady dotyczące wideo

Zasady dotyczące zasobów reklamowych wideo

Zarabianie na zasobach reklamowych wideo to sposób na zwiększenie wartości treści wideo z korzyścią dla wydawców, użytkowników i reklamodawców. Aby zasoby reklamowe wideo generujące przychód za pomocą kodu reklamy Google („Zasoby reklamowe wideo”) były przydatne dla wydawców, użytkowników i reklamodawców, opracowaliśmy wymagania dotyczące charakteru i implementacji zasobów reklamowych wideo.

Precyzyjne opisywanie zasobów reklamowych

 1. Zasoby reklamowe wideo muszą zawierać deklaracje z dokładnymi sygnałami (w przypadku Ad Managera patrz Parametry adresu URL tagu reklamy VAST), w tym:
  • Słyszalność miejsca docelowego reklamy: domyślnie słyszalne lub wyciszone (w przypadku Ad Managera – parametr vpmute).
  • Typ miejsca docelowego reklamy: reklamy wideo wyświetlające treści wideo w odtwarzaczach muszą być wyraźnie zadeklarowane jako miejsca docelowe typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” (w przypadku Ad Managera – parametr plcmt). Reklamy wideo, które nie wyświetlają się w miejscach docelowych będących odtwarzaczami, nie wymagają deklaracji i będą automatycznie określane przez Google na podstawie formatu zasobów reklamowych jako „Pełnoekranowe” lub „Samodzielne”.
   • In-Stream” oznacza reklamę wideo lub audio wyświetlaną w strumieniu treści wideo lub audio, które są celem wizyty użytkownika lub których użytkownik wyraźnie zażądał.

    Przykład: reklama wideo wyświetlana przed, w trakcie lub na końcu strumienia treści wideo, której zażądał użytkownik.

   • Treści towarzyszące” oznaczają reklamę wideo wyświetlaną w strumieniu treści wideo towarzyszących głównym treściom, które są celem wizyty użytkownika, przy czym treści towarzyszące nie są celem wizyty użytkownika ani też użytkownik ich wyraźnie nie zażądał. Miejsca docelowe typu „Treści towarzyszące” muszą wczytywać się w treści strony i być domyślnie wyciszone.

    Przykład: reklama wideo wyświetlana przed strumieniem wyciszonych treści (albo w jego trakcie lub na jego końcu) zajmującym małą część strony zawierającej głównie tekst.

   • Pełnoekranowe” oznacza reklamę wideo wyświetlaną bez obecności innych strumieniowych treści wideo, w punkcie przejścia między treściami, przy czym reklama wideo jest najważniejszym elementem strony i zajmuje większość widocznego obszaru.

    Przykład: reklama wideo niezależna od innych strumieniowych treści wideo, umieszczona w pełnym widoku, w naturalnej przerwie lub punkcie przejścia między treściami.

   • Samodzielne” oznacza reklamę wideo wyświetlaną bez obecności innych strumieniowych treści wideo, przy czym reklama wideo nie jest najważniejszym elementem strony.

    Przykład: reklama wideo niezależna od innych strumieniowych treści wideo, umieszczona w banerze, przy prawej krawędzi strony z artykułem.

Uwaga: w usłudze Ad Manager terminy „instream” i „In-Stream” występujące na stronach Centrum pomocy oraz w ustawieniach w usłudze odnoszą się zarówno do miejsc docelowych typu „In-Stream”, jak i „Treści towarzyszące” (zgodnie z definicją w tych Zasadach). Zasoby reklamowe wideo w usłudze Ad Manager typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w tych Zasadach.

Korzystanie z obsługiwanych implementacji

 1. Miejsca docelowe typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” muszą korzystać z pakietu Google Interactive Media Ads SDK lub pakietu Google Programmatic Access Library na obsługiwanych platformach, chyba że uczestniczą w wersji beta oficjalnego programu Google.
  • Partnerzy i wydawcy nie mogą używać usług Interactive Media Ads (IMA) do zarabiania na treściach w YouTube. Żeby zarabiać na materiałach umieszczanych w YouTube, partnerzy i wydawcy muszą uczestniczyć w programie partnerskim YouTube.
 2. Pełnoekranowe lub samodzielne miejsca docelowe muszą korzystać z rozwiązań Google: tagów wydawcy Google w internecie lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google (Ad Manager, AdMob) w aplikacjach.
  • Korzystanie z pakietu Google Interactive Media Ads SDK jest niedozwolone w przypadku pełnoekranowych i samodzielnych miejsc docelowych (z wyjątkiem miejsc docelowych w grach).

Ochrona wartości reklamodawcy

 1. Treści zasobów reklamowych wideo oraz ich elementy sterujące (np. przyciski odtwarzania, wstrzymywania, wyciszania, pomijania lub zamykania), w tym treść reklam i ich ewentualne elementy sterujące, nie mogą być ukryte czy przysłonięte ani nie mogą nie działać.
 2. W przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” nie można żądać ani wyświetlać reklam audio w miejscach wyciszonych.

Szanowanie użytkownika

 1. Zasoby reklamowe wideo mogą odtwarzać treści automatycznie, pod warunkiem że:
  • W danym momencie tylko jeden zasób reklamowy wideo we wszystkich typach miejsc docelowych może automatycznie odtwarzać treści z dźwiękiem.
   • Dodatkowo w przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” w danym momencie tylko jeden odtwarzacz może automatycznie odtwarzać treści widoczne na ekranie.
  • Reklama nie może odtwarzać się automatycznie, dopóki nie będzie widoczne co najmniej 50% jednostki reklamowej.
 2. Zasoby reklamowe wideo mogą być przyklejone, pod warunkiem że:
  • Opcja odrzucenia jest widoczna przez cały czas trwania filmu lub treści reklamy. Ta opcja nie może być ukryta czy przysłonięta ani nie może nie działać.
  • W przypadku miejsc docelowych typu „In-Stream” lub „Treści towarzyszące” odtwarzacz musi zacząć od głównej treści i przejść do przyklejonego miejsca docelowego tylko wtedy, gdy użytkownik przewinie odtwarzacz poza stronę.
Uwaga: nasze zasady określają rodzaj treści, na których twórcy i wydawcy mogą zarabiać za pomocą kodu reklamy Google. Powyższe wymagania nie gwarantują reklamodawcom jakości zakupionych miejsc docelowych.

            Więcej informacji o zasadach dotyczących zasobów reklamowych wideo


Zasady dotyczące prywatności

Oświadczenia dotyczące prywatności

Wydawcy muszą:

 • mieć i respektować politykę prywatności, która wyraźnie informuje, że ich witryny, aplikacje, e-maile lub inne usługi zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Polityka prywatności musi informować użytkowników, że inne firmy mogą umieszczać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników i odczytywać je albo wykorzystywać obrazy web beacon do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

  Aby to zrobić, możesz w widocznym miejscu wyświetlać link do strony Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

           Więcej informacji o oświadczeniach dotyczących prywatności

Pliki cookie w domenach Google

Wydawcy:

 • nie mogą umieszczać plików cookie w domenach Google ani modyfikować, przechwytywać lub usuwać plików cookie umieszczonych w domenach Google.

           Więcej informacji o plikach cookie w domenach Google

Identyfikowanie użytkowników

Wydawcy:

 • Nie mogą używać odcisków cyfrowych urządzeń ani technologii obiektów udostępnianych lokalnie (LSO; w tym m.in. plików cookie flash, obiektów pomocniczych przeglądarki czy HTML5 localStorage) innych niż pliki cookie HTTP lub identyfikatory urządzeń mobilnych, które użytkownik może zresetować, zaprojektowane do użytku reklamowego. Nie ogranicza to wykorzystywania adresu IP na potrzeby wykrywania oszustw.
 • Nie mogą przekazywać do Google żadnych danych, które Google może wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację lub które trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, jeśli nie można go zresetować).
 • Nie mogą używać naszych usług do identyfikowania użytkowników ani ułatwiania łączenia informacji umożliwiających identyfikację osób z zebranymi wcześniej informacjami, które nie umożliwiają takiej identyfikacji, bez wyraźnego powiadomienia użytkownika o takich działaniach i wcześniejszego uzyskania jego zgody na taką identyfikację lub połączenie. Niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na takie działania, nie można podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej.

  Więcej informacji możesz znaleźć w artykule Zasady dotyczące identyfikacji użytkowników – porady.

 • Muszą przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

           Więcej informacji o identyfikowaniu użytkowników

Korzystanie z danych o urządzeniu i lokalizacji

Jeśli wydawcy gromadzą, przetwarzają lub ujawniają informacje, które pozwalają zidentyfikować lub wywnioskować dokładną lokalizację geograficzną użytkownika, takie jak dane GPS, Wi-Fi lub z masztów telefonii komórkowej, muszą spełnić następujące warunki.

Wydawcy muszą:

 • poinformować użytkownika za pomocą reklamy pełnoekranowej lub wyświetlonego w odpowiednim momencie powiadomienia, do czego mogą służyć jego dane (np. do personalizacji reklam, statystyki, atrybucji) oraz że mogą być one udostępniane partnerom;
 • uzyskać od użytkowników uprzednią, wyraźną zgodę na zbieranie, przetwarzanie lub ujawnianie takich informacji;
 • wysyłać takie informacje do Google w stanie zaszyfrowanym lub zaszyfrowanym kanałem;
 • ujawniać takie gromadzenie, przetwarzanie lub ujawnianie informacji we wszystkich obowiązujących politykach prywatności.

            Więcej informacji na temat korzystania z danych o urządzeniu i lokalizacji

Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)

Jeśli wydawca wdraża dowolną usługę reklamową Google w aplikacji, witrynie lub sekcji witryny objętej amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA):

 • musi powiadomić Google o tych witrynach lub sekcjach witryn objętych ustawą COPPA za pomocą Google Search Console, otagować żądanie reklamy, używając pakietu SDK AdMob albo otagować swoją witrynę, aplikację lub żądanie reklamy jako skierowane do dzieci;
 •  nie może używać reklam opartych na zainteresowaniach (w tym remarketingu) do kierowania reklam na:
  • wcześniejszą lub obecną aktywność użytkowników, o których wiadomo, że nie ukończyli 13 lat;
  • wcześniejszą lub obecną aktywność w witrynach skierowanych do użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lat.

               Więcej informacji na temat amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)


Wymagania i inne standardy

Zasady dotyczące spamu w wyszukiwarce Google

Nie możesz:

               Więcej informacji o zasadach dotyczących spamu w wyszukiwarce Google

Elementy wprowadzające w błąd

Nie możesz:

               Więcej informacji o elementach wprowadzających w błąd

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Nie możesz:

 • umieszczać reklam wyświetlanych przez Google na ekranach, które zawierają złośliwe oprogramowanie („malware”) mogące stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu.

  Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy oraz aplikacje

 • umieszczać reklam wyświetlanych przez Google na ekranach, które naruszają zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania.

  Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjonalności oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów Google API podczas interakcji z usługami lub produktami Google

   Więcej informacji o złośliwym lub niechcianym oprogramowaniu

Zasady Better Ads Standards

Nie możesz:

 • umieszczać reklam wyświetlanych przez Google na ekranach, które nie spełniają standardów Better Ads Standards. Więcej informacji na temat rodzajów niedozwolonych reklam znajdziesz na stronie Coalition for Better Ads (Koalicji na rzecz lepszych reklam).

               Więcej informacji o zasadach Better Ads Standards

Autoryzowane zasoby reklamowe

Nie możesz:

 • umieszczać reklam wyświetlanych przez Google w domenie korzystającej z pliku ads.txt, w którym nie występujesz jako autoryzowany sprzedawca zasobów reklamowych.

W przypadku partnerów dystrybucyjnych podmioty nadrzędne muszą zadbać o to, aby podmioty podrzędne bezzwłocznie dodały do domen podrzędnych plik ads.txt, w którym podmioty nadrzędne są wymienione na liście autoryzowanych sprzedawców zasobów reklamowych podmiotów podrzędnych.

               Więcej informacji o autoryzowanych zasobach reklamowych

Zgodność z sankcjami

Google musi respektować sankcje i ograniczenia eksportu nakładane przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych – OFAC (Office of Foreign Assets Control) oraz przez Biuro Bezpieczeństwa Przemysłu amerykańskiego Departamentu Handlu, a także inne obowiązujące sankcje. Dlatego usługi Google dla wydawców są niedostępne w tych krajach lub regionach:

 • Krym,
 • Kuba,
 • tzw. Doniecka Republika Ludowa (DRL) i Ługańska Republika Ludowa (ŁRL),
 • Iran,
 • Korea Północna,
 • Syria.

Usług Google dla wydawców nie można też używać na rzecz ani w imieniu podmiotów znajdujących się w wymienionych powyżej krajach lub regionach objętych sankcjami.

Dodatkowo usługi Google dla wydawców są niedostępne dla żadnych podmiotów ani osób fizycznych, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami eksportowymi. Usługi Google dla wydawców są niedostępne dla podmiotów ani osób fizycznych należących do podmiotów lub osób fizycznych objętych ograniczeniami albo kontrolowanych przez nie, działających na ich rzecz bądź w ich imieniu.

Wydawcy muszą także przestrzegać obowiązujących sankcji i przepisów eksportowych, w tym sankcji OFAC, oraz zgodzić się nie narażać Google na naruszenie tych przepisów. Usług Google dla wydawców nie można używać na rzecz ani w imieniu podmiotów lub osób fizycznych objętych ograniczeniami. Usług Google dla wydawców nie można używać na rzecz ani w imieniu podmiotów i osób, które znajdują się w krajach lub regionach objętych sankcjami.

               Więcej informacji o zgodności z sankcjami

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne